| 1 May覺s'覺n Deerlendirmesi
Devrimci 1 May覺s Platformu, 9 May覺s g羹n羹 Makina M羹hendisleri Odas覺n'da saat 12.10'da yapt覺klar覺 bas覺n toplant覺s覺 ile 1 May覺s'ta yaananlar覺n deerlendirmesini kamuoyuna a癟覺klad覺lar.

"Devletin t羹m bask覺lar覺na, zorbal覺覺na ve ter繹r羹ne ramen Taksim iradesi kazan覺lm覺t覺r" / Devrimci 1 May覺s Platformu" yaz覺l覺 pankart覺n a癟覺ld覺覺 a癟覺klamada, Platform ad覺na Melek Alt覺nta'覺n yapt覺覺 konuman覺n ard覺ndan Ey羹p Ba, Hakan Dilma癟, Melek Alt覺nta. Cihan Kaplan a癟覺klama yapt覺lar.
Devrimci 1 May覺s Platformu ad覺na yap覺lan a癟覺klamada, ABD emperyalizmi ad覺na 羹lkeyi y繹netmek i癟in 癟at覺anlar覺n, s繹z konusu i癟i-emek癟iler olunca her zaman olduu yine birlikte hareket ettiklerini, sahte cephelemelerini boa 癟覺karacak olan i癟i-emek癟ileri 1 May覺s'ta y羹zbinler olup akmas覺ndan korktuklar覺 ifade edildi.
Devlet ter繹r羹n羹n ayr覺nt覺l覺 olarak anlat覺ld覺覺 a癟覺klamada, devletin sabah覺n 06.45'ten itibaren D襤SK binas覺nda start verdiini ve g羹n boyu ili ve Taskim'de devam ettii vurguland覺.
Devrimci 1 May覺s Platformu, 羹癟 konfederasyonun genel sekreterlerinin y羹r羹t羹len tart覺malarda kendi d覺覺ndaki kurumlar覺 fig羹ran olrak g繹rd羹羹n羹, "ortak 繹rg羹tlenme komitesi"nin 覺srarlar覺na ramen kurulmad覺覺n覺 ve 1 May覺s'覺 kendi tekellerinde g繹ren bir anlay覺la davrand覺klar覺n覺 belirtiti. Konfederasyonlar覺n, bata D襤SK ve KESK olmak 羹zere bu s羹recin hesab覺n覺 i癟ilere, emek癟ilere, devrimcilere ve halka vermesi gerektiini vurgulad覺lar.
Devrimci 1 May覺s Platformu, 1 May覺s sabah覺 t羹m bileenlerini balayan; 1- Polisbarikat覺 ile kar覺la覺ld覺覺nda kesinlikle barikat覺n 繹n羹nde bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺l覺p eylem bitirilmeyecek, 2- Temsili 癟elenk koyma kaul edilmeyecek, 3- Her koulda Taksim zornalanacak…eklindeki 羹癟 karar覺n D襤SK, KESK ve T羹rk-襤 taraf覺ndan a癟覺k bir ekilde 癟inendiini, eylemi bitirme karar覺n覺n birlikte al覺nmad覺覺n覺 ve bilgi dahi vermediklerini ifade etti.
Devrimci 1 May覺s Platformu, solun par癟al覺 tablosuna ve t羹m zaafl覺 yanlar覺na ramen, 1 May覺s g羹n羹 direnii 繹rg羹tleyenin yine sol olduunu, 1 May覺s'覺n kazan覺lmas覺nda belirleyici rol 羹stlendiini, konfederasyonlar覺n devletin provakasyonunu bozma ad覺na geri ad覺m atarak Taksim'den vazge癟tii noktada, hi癟 teredd羹t etmeden Taksim hedefini kitlelere g繹sterdiini ve igal alt覺ndaki Taksim'in saatler s羹ren 癟at覺malarla devrimciler taraf覺ndan kuat覺ld覺覺n覺 vurgulad覺.
Devrimci 1 May覺s Platformu'nun a癟覺klamas覺 u s繹zlerle sona erdi, "2008 Taksim 1 May覺s'覺 bir direnile kazan覺lm覺t覺r. Devrimci 1 May覺s Platformu bu direnite belirleyici bir rol 羹stlemitir. Devletin t羹m demogojileri direniimizle yerle bir edilmi Taksim'in emek癟ilere a癟覺lmas覺 m羹cadelesinde b羹y羹k bir ad覺m at覺lm覺t覺r. Bu ad覺m覺 2009 1 May覺s'覺nda daha g羹癟l羹 at覺p, birleik, kitlesel, devrimci 1 May覺s i癟in Taksim'e 癟覺kaca覺m覺z覺 bug羹nden ilan ediyor, emekten ve halktan yana t羹m g羹癟leri devletin sald覺r覺lar覺na kar覺 m羹cadele etmeye 癟a覺r覺yoruz."

Devrimci 1 May覺s Platformu'nun yapt覺覺 a癟覺klaman覺n tamam覺 aa覺dad覺r;

2008 1 May覺s'覺nda kazanan devrimci irade, disiplin ve kararl覺l覺k olmutur
2008 1 May覺s'覺na yakla覺rken biraraya gelen platformumuz, hen羹z kimse 1 May覺s'覺 g羹ndemine almam覺ken 2008 1 May覺s'覺nda Taksim'de olaca覺n覺 a癟覺klam覺t覺r. al覺malar覺n覺 bu dorultuda balat覺p, defalarca geni toplant覺lar d羹zenlemi, kendi d覺覺ndaki kurumlarla ve sendikalarla g繹r羹meler yapm覺, d羹羹ncelerini 癟eitli aamalarda yaz覺l覺 ve s繹zl羹 iletmi, tart覺m覺, birleik, devrimci ve kitlesel Taksim 1 May覺s'覺 i癟in ad覺mlar atm覺t覺r.
Kukusuz 2008 1 May覺s'覺 her a癟覺dan deerlendirilmeye, dersler 癟覺kar覺lmaya muhta癟t覺r. Bir癟ok kazan覺m覺 olmas覺na, bir b羹t羹n olarak direni sergilenmesine ramen zaafl覺 y繹nleri de vard覺r. 2009 Taksim 1 May覺s'覺n覺 繹rg羹tlemek ve daha ileriye ta覺mak i癟in 2008 1 May覺s'覺ndan ciddi dersler 癟覺kar覺lmas覺 gerekmektedir.
Devlet ter繹r羹ne kar覺 sokak-sokak direnilmitir!
Kendi i癟lerinde ABD emperyalizmi ad覺na 羹lkeyi y繹netmek i癟in 癟at覺anlar, s繹z konusu i癟i-emek癟iler, halk olunca her zaman olduu gibi yine birlikte hareket etmilerdir. Sahte cephelemelerini boa 癟覺karacak olan i癟i-emek癟i halk覺n 1 May覺s'ta y羹z binler olup Taksim'e akmas覺ndan korkmulard覺r
Haftalar 繹ncesinden balad覺 devlet ter繹r羹. nce bu 羹lkenin en meru kurumlar覺, devrimci ve demokratik kitle 繹rg羹tleri "provokat繹r", "marjinal 繹rg羹t" olarak lanse edildi. "Elimizde g羹癟l羹 istihbaratlar var, '77 1 May覺s'覺 gibi provokasyon yap覺lacak" savsatas覺 ile kamuoyu ter繹rize edilmeye 癟al覺覺ld覺. Bizzat AKP h羹k羹metinin birinci a覺zlar覺ndan sendikalar, devrimciler, demokratlar, emek癟iler yani t羹m halk g羹癟leri tehdit edildi. "Orant覺l覺 g羹癟 kullanaca覺z", "Taksim'de 覺srar Anayasal d羹zene bakald覺r覺d覺r" denildi. 襤stanbul Valisi Muammer G羹ler ve 襤stanbul Emniyet M羹d羹r羹 Celalettin Cerrah devletten ald覺klar覺 g羹癟le halka kar覺 sava haz覺rl覺klar覺n覺 b羹y羹k bir "vatanperverlikle" yapt覺lar. Onlar Taksim alan覺n覺 halktan korumak gibi ulvi bir g繹revle g繹revlendirilmilerdi. Ve gereini yapt覺lar. 30 bin polis ve gerektiinde kullanmak 羹zere binlerce komando… Y羹zlerce panzer, z覺rhl覺 ara癟, yetmedii yerde itfaiye ara癟lar覺, i makinalar覺… Binlerce gaz bombas覺, tazyikli su, 繹zel olarak haz覺rlanm覺 beyzbol sopalar覺 ve kurunlar... Bir g羹n 繹ncesinden Taksim'i igal ettiler. 襤nsana yasak koydular. S覺k覺y繹netim ilan edilseydi herhalde bundan daha geni bir 繹nlem al覺namazd覺.
Sonra sokaklarda, caddelerde toplanan emek癟ilerin 羹zerine azg覺nca sald覺r覺lar d羹zenlenmeye baland覺. ili'den Taksim'e kadar konumlanm覺 resmi 羹niformal覺 g羹ruhlar, halka azg覺nca sald覺r覺lar d羹zenledi. ili Etfal Hastanesi'ne sald覺ran polis buraya tam d繹rt kez gaz bombas覺 att覺. 襤stanbul Valisi bu durumu izah ederken, adeta halkla alay edercesine "bomba kaza ile yere d羹m羹" diyebildi. Eer bu 羹lkeyi y繹netenler ve onlar覺n valisi ortalama bir zekaya sahip olabilselerdi halk nezdinde d羹t羹kleri bu komik durum kar覺s覺nda biraz olsun utan覺rlard覺. Ama olmad覺. H覺zlar覺n覺 alamad覺lar bu kez de avukatlara sald覺rd覺lar. Yetmedi Adliye'nin i癟ine gaz bombas覺 att覺lar. Durmad覺 ter繹r. DP il binas覺 bas覺ld覺 i癟erdekilerin 羹zerine ate a癟覺ld覺 gaz bombalar覺 at覺ld覺. Gazetecilerin kolunu k覺rd覺lar. Yetmedi turistleri coplad覺lar. Devlet ter繹r羹 s覺n覺r tan覺m覺yordu. Zembereinden boalm覺 bu sald覺rganlar yerde yatana tekmeler atmaya, sokakta g繹rd羹羹ne silah 癟ekmeye, Tevikiye'de, Cevahir Otel'in 繹n羹nde olduu gibi emek癟ilerin 羹zerine hedef g繹zeterek kurun yad覺rmaya devam etti g羹n boyu.
Haftalard覺r yap覺lan "provokasyon olacak" yaygaras覺 ger癟eklemiti. Ortada bir provokasyon vard覺 ve bunun tezgahlayan覺 bizzat devletti. Daha sabah覺n 06:45'inde hen羹z ortada bir eylem vb. yokken D襤SK binas覺na sald覺r覺lmas覺n覺n tek izah覺 provokasyondur. D襤SK binas覺nda start覺 verilen devlet ter繹r羹, g羹n boyu ili ve Taksim'de artarak devam etmitir.
2008 1 May覺s'覺nda devlet ter繹r羹 uygulayanlarla '77 katliam覺n覺 ger癟ekletirenler ayn覺d覺r…
Taksim'i halka ve emek癟ilere yasaklayanlar ayn覺 meydanda 31 y覺l 繹nce katliam覺 tezgahlayanlard覺r. Provokasyondan ve halk覺n g羹venliinden en son s繹z edecekler onlard覺r. 羹nk羹 bu 羹lkede on y覺llard覺r halka kar覺 provokasyonlar d羹zenleyen, katliamlar tertipleyen onlard覺r. Devrimcilerin provokasyon yapt覺覺n覺n, katliam yapt覺覺n覺n tek bir 繹rneini bile veremezler. Yoktur. Tersine t羹m katliamlar覺n ve provokasyonlar覺n hedefi devrimcilerdir, i癟ilerdir, emek癟ilerdir. 羹nk羹 onlar kurulu d羹zene bakald覺ranlard覺r, zulme ve s繹m羹r羹ye kar覺 癟覺kanlard覺r, haramilerin saltanat覺na son vermeye 癟al覺anlard覺r. A癟覺n bak覺n tarih sayfalar覺n覺, 6-7 Eyl羹l olaylar覺n覺n, Sivas, Mara, orum, Gazi, 19 Aral覺k, 1 May覺s '77 katliamlar覺n覺n sorumlular覺 kimlerdir? B繹ylesine kara bir tarihe sahip olanlar provokasyondan bahsedemezler, 癟羹nk羹 ger癟ek provokat繹r onlard覺r. Onlar halka ve emee d羹mand覺rlar.
Kimse devrimcilerin ve m羹cadelemizin meruluunu tart覺amaz, devlet hi癟 tart覺amaz!
"Marjinal gruplar eylem yapacak" yalan覺n覺n alt覺nda kalm覺t覺r egemenler. Devrimcilerin meruluunu tart覺maya a癟maya 癟al覺m覺, sendikalarla devrimcileri ayr覺t覺rmak i癟in 癟eitli manevralar yapm覺lard覺r. Fakat devrimcilerin tarihinde kara bir leke yoktur, bulamazlar. Devrimci 1 May覺s Platformu ba覺ndan beri bu tehlikeyi g繹rm羹 sendikalar覺 bu konuda uyarm覺, meruluk tart覺mas覺na girmemelerini s繹ylemitir. Devrimcilerin bu konuda tart覺aca覺 bir ey yoktur. M羹cadelemizin meruluu tarihsel bir ger癟ekliktir, halk d羹manlar覺yla bu tarihsel ger癟ek 羹zerinden bir tart覺ma asla y羹r羹t羹lemez. Devrimcilerin meruluunu tart覺maya a癟maya 癟al覺anlar d繹n羹p kendi meruluklar覺na bakmal覺d覺r. Politikalar覺n覺n meruluuna inananlar halka kar覺 su癟 ilemezler. Katliamlar, provokasyonlar tertiplemezler. As覺l gayri-meru durumda olanlar halka kar覺 t覺pk覺 1 May覺s'ta olduu gibi ter繹r uygulayanlard覺r.
Konfederasyonlar bu s羹recin y羹k羹n羹 kald覺ramam覺lard覺r.
1 May覺s tart覺malar覺n覺n balad覺覺 g羹nden itibaren sendikalar ikili bir tav覺r sergilemi ve tutarl覺 davranmam覺lard覺r. 癟 konfederasyon genel sekreterleri 羹zerinden y羹r羹t羹len tart覺malarda kendileri d覺覺ndaki t羹m kurumlar 2008 1 May覺s'覺n覺n 繹rg羹tlenmesinde birer fig羹ran olarak g繹r羹lm羹, "ortak 繹rg羹tleme komitesi" 覺srarlar覺m覺za ramen kurulmam覺t覺r. 1 May覺s'覺 kendi tekellerinde g繹ren bir anlay覺la davranm覺lard覺r. "D羹zenleme Kurulu" ad覺n覺 verdikleri geni toplant覺larda kurum temsilcilerine kaba ajitasyonlar 癟ekilmi, "500 bin kii ile Taksim'e 癟覺kaca覺z" denilmitir. Oysa kendi ger癟eklerinden, 癟al覺ma tarzlar覺ndan ve 繹rg羹tlenmelerinden 癟ok uzakt覺r bu rakam. Konfederasyonlar, bata D襤SK ve KESK olmak 羹zere bu s羹recin hesab覺n覺 i癟ilere, emek癟ilere, devrimcilere ve halka vermelidir.
Soruyoruz:
*S繹z羹n羹 ettikleri 500 bin kii nerededir? Bu insanlar nereden gelecekti? Buna y繹nelik bir 繹rg羹tleme 癟al覺mas覺 yapt覺lar m覺?
*T羹rkiye'nin yar覺s覺n覺 kapsayan merkezi bir 癟ar覺 yapt覺klar覺n覺 deklare etmelerine ramen neden bata Ankara ve 襤zmir olmak 羹zere ve hatta Gebze'de miting i癟in bavuru yapt覺lar? KESK nas覺l a癟覺klamaktad覺r ortak al覺nan karar覺 hi癟e saymay覺?
*Dier illerden D襤SK ve KESK olarak ka癟 otob羹s insan getirdiler?
*30 Nisan akam覺 D襤SK binas覺na 1500 i癟i getireceklerdi, bu i癟iler neden gelmedi-getirilmedi? Ve neden baz覺 illerden gelen otob羹sler geri 癟evrildi?
*Geni toplant覺da karar alt覺na al覺nan ihane ve Kad覺k繹y'deki ehit anmalar覺na neden kat覺l覺nmad覺 ve arayanlara neden bu anmalar覺n iptal edildii s繹ylendi?
*1 May覺s g羹n羹 ortak kararlar neden 癟inendi ve tek ba覺na hareket edildi?
*Polis barikat覺 kurulur ve sald覺r覺 olursa alternatif toplanma saati olan saat 13:00'de Taksim bulumas覺 neden iptal edildi?
Bu sorular覺n muhataplar覺 bata D襤SK ve KESK olmak 羹zere bu 羹癟 konfederasyondur. Ayr覺ca T羹rk-襤 genel merkezi son g羹n eylemden 癟ekilerek kendisine bal覺 18 sendikay覺 yaln覺z b覺rakm覺t覺r. T羹rk-襤 Genel Merkezi bu tavr覺 ile i癟iden, emek癟iden deil devletten yana olduunu bir kez daha g繹stermitir. T羹rk-襤 Genel Merkezine ramen T羹rk-襤'e bal覺 18 sendikan覺n eylemi devam ettirmesi olumluluktur. Bu olumlu tavr覺n 繹n羹m羹zdeki m羹cadele s羹re癟lerine de yans覺mas覺n覺 umuyoruz.
B羹t羹n toplant覺larda devrimcilerin meruluunu savunma ad覺na egemenlere ak覺l veren bir noktada duran "madem biliyorsunuz 繹ncesinde yapt覺覺n覺z gibi 羹癟 g羹n 繹nceden operasyon d羹zenleyin, 1 May覺s'tan sonra b覺rak覺n" diyebilecek kadar meruluk bilincinden yoksun olanlar 1 May覺s sabah覺nda da kendi g羹癟lerine, ayn覺 zamanda kendi tabanlar覺na, devrimcilere, meruluklar覺na deil, CHP'li milletvekillerinin arkas覺na s覺覺narak barikat覺 aabileceklerini d羹羹nm羹ler ve fena halde yan覺lm覺lard覺r.
Babakan'la ve 襤癟ileri Bakan覺'yla yapt覺klar覺 g繹r羹meleri bizlere aktarmam覺lar, geni toplant覺larda tart覺覺lanlarla bu g繹r羹melerde konuulanlar aras覺ndaki derin siyasi u癟urum son g羹n g羹ny羹z羹ne 癟覺km覺t覺r. Neden ger癟ekler s繹ylenmemi, 60'a yak覺n kurum bir ekilde "idare edilmeye" 癟al覺覺lm覺t覺r. Bu muhasebe a覺rd覺r. Konfederasyonlar bu a覺rl覺覺n alt覺nda kalmak istemiyorlarsa halka ve t羹m i癟i-emek癟ilere 繹zeletiri vermelidirler. Ortak toplant覺larda "tek pankart, tek kol" tart覺ma konusu bile deilken bu noktada devletle pazarl覺klar yap覺labilmitir? 30 Nisan g羹n羹 bu "繹neri" geni toplant覺da reddedilmesine ve kesinlikle bas覺n toplant覺s覺nda tek pankarttan bahsedilmemesi kararlat覺r覺lmas覺na ramen aradan iki saat ge癟tikten sonra bas覺n toplant覺s覺nda "tek pankart arkas覺nda y羹r羹yeceiz" denmitir. Devletle yap覺lan g繹r羹melerde "35 bin kiiyle Dolmabah癟e'yi 繹nerdiklerini" maalesef 1 May覺s'tan bir hafta sonra bas覺ndan 繹reniyoruz. Konfederasyonlar neden b繹yle davranma ihtiyac覺 duymulard覺r? Bu sorular覺n cevab覺n覺 bekliyoruz.
Her eyden 繹nemlisi 1 May覺s sabah覺 t羹m bileenleri balayan; 1-Polis barikat覺 ile kar覺la覺ld覺覺nda kesinlikle barikat覺n 繹n羹nde bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺l覺p eylem bitirilmeyecek, 2-Temsili 癟elenk koyma kabul edilmeyecek, 3- Her koulda Taksim zorlanacak… eklindeki 羹癟 karar D襤SK, KESK ve T羹rk-襤 taraf覺ndan a癟覺k bir ekilde 癟inenmitir. Eylemi bitirme karar覺n覺 bizimle birlikte almalar覺n覺 bir yana b覺rakal覺m bilgi dahi vermemilerdir. Ne zamanki otob羹s羹n 羹st羹ne 癟覺k覺p a癟覺klama yapm覺lar 1 May覺s'a kat覺lan dier kurumlar o zaman 繹renmitir sendikalar覺n eylemi bitirdiini. Sendikalar D襤SK'in 繹n羹nde eylem bitti a癟覺klamas覺 yaparken ayn覺 caddede i癟iler, emek癟iler, devrimciler hala coplan覺yor, gaz bombas覺 alt覺nda direnmeye 癟al覺覺yorlard覺.
Direni nedir, hak nas覺l al覺n覺r… 1 May覺s 2008 bu derslerle doludur.
Hak alma m羹cadelesinde 繹nce merulua inan癟 gelir. Hakk覺n olan覺 almak istiyorsan onun meruluuna inanmal覺s覺n. Ve sonra kendi meruluuna. Bu 羹lkede bedel 繹demeden kimse hak alamaz. 羹nk羹 羹lkemizde demokrasi yoktur. Bir avu癟 s繹m羹r羹c羹 az覺nl覺k kendi 癟覺karlar覺 dorultusunda t羹m halk覺 s繹m羹rmekte, halk覺n temel hak ve 繹zg羹rl羹klerini yok saymakta ve bu nedenle hak alma m羹cadelesine hem yasalarla hem de zor kullanarak kar覺 癟覺kmaktad覺r. 襤te SSGSS yasas覺 ortadad覺r. n羹m羹zde istihdam paketi, k覺dem tazminat覺 sald覺r覺 yasalar覺 vard覺r. 襤te 1 May覺s'ta yaanan g繹r羹nt羹ler ortadad覺r. Bir hakk覺 almak i癟in 繹nce 覺srar olmal覺d覺r. Gerekirse y覺llarca direni sergilemek gerekir. Bedelleri g繹ze almak gerekir. Tutsakl覺k, ikence, iinden olma vb. bunlar g繹ze al覺nmadan y羹r羹t羹len bir m羹cadele her aamas覺nda zulm羹n sahipleri ile yani burjuvazi ile uzlama aray覺覺na sokar. T覺pk覺 1 May覺s'ta olduu gibi. D襤SK binas覺 繹n羹nde milletvekillerini ve sanat癟覺lar覺 bekleme onlarla birlikte y羹r羹neceine inanma bu 羹lkenin ger癟ekliini g繹rememenin sonucudur. Sonu癟 ortadad覺r. Milletvekillerinin olduu ortama bile gaz bombalar覺 at覺lm覺 ve g繹zda覺 verilmitir. Bu g繹zda覺 sendikalar覺n geri ad覺m atmas覺na neden olmu, direnme cesaretini g繹sterememilerdir. Bu s羹recin balang覺c覺 devletle yap覺lan pazarl覺klard覺r. Ad覺m ad覺m bu noktaya gelinmi, sabahki sald覺r覺 son noktay覺 koymutur. AKP at覺lan her geri ad覺mda sendikalar覺n 羹st羹ne gitmi, 200 metre y羹r羹me taleplerine dahi yok demi adeta burun s羹rtme harekat覺 yapm覺t覺r. Hak alma m羹cadelesi b繹yle olmaz. Taksim'de 1 May覺s yasa覺na son vermek i癟in gerekirse y覺llarca direnilir. Ama 繹nce Taksim'de 1 May覺s yapman覺n meruluuna inanmak gerekir ve g繹r羹lm羹t羹r ki devrimcilerin direnii sayesinde bug羹n en devlet yanl覺s覺 gazeteler bile Taksim'de 1 May覺s yap覺lmas覺 gerektiini savunmaktad覺r. Bu direni sayesinde olmutur, Konfederasyonlar覺n g繹sterdii "saduyu" sayesinde deil. Yaananlar ayn覺 zamanlarda sendikalara hakim hale gelen uzlamac覺 癟izginin iflas ettiinin somut g繹stergesidir. Bu 癟izgiye kar覺 m羹cadele edilmedii s羹rece sendikalar覺n Taksim'e ad覺m atmas覺 bir yana, SSGSS, K覺dem Tazminat覺 gasp覺n覺n, isdihdam paketinin p羹sk羹rt羹lmesinin olana覺 yoktur.
AKP'nin solu, devrimcileri i癟ilerden, emek癟ilerden, tecrit etme politikas覺n覺 direni bozmutur.
Sol, en genel anlamda 1 May覺s'a iyi haz覺rlanamam覺t覺r. Platformumuzun erken toplant覺 癟ar覺lar覺 cevap bulmam覺, son birka癟 haftaya kadar solun g羹ndemine 1 May覺s girmemitir. Bu tablo 1 May覺s toplant覺lar覺na da yans覺m覺, politikas覺zl覺k sendikalara tabi olmay覺 da beraberinde getirmitir. Solun bu edilgen tutumu AKP'nin propaganda malzemesi olmutur. Solu marjinal, emek癟ilerden ve halktan tecrit edilmesi gereken gruplar olarak g繹stermeye solu b繹lmeye 癟al覺m覺t覺r. "Sadece i癟iler kutlas覺n" gibi ucube s繹ylemler bunun 羹r羹n羹d羹r. Solu emek癟iden, halktan ayr覺 bir eymi gibi g繹stermek, siyasal bilgisizlikten kaynakl覺 deil bilin癟li bir tav覺rd覺r. Maalesef bu tavra soldan nefes verenlerde olmutur, t覺pk覺 EMEP gibi. Yay覺n organlar覺nda "Taksim'e 癟覺kmakla m覺 hesap sorulacak?", "Birliktelii ve m羹cadeleyi y羹kseltecek baka bir alan yok mu?" eklinde AKP'nin politikas覺na kan ta覺yan bir tav覺r sergilemitir. Solu emek癟ilerden yal覺tma politikas覺na alet olmutur. Solun genel anlamda bu par癟al覺 g繹r羹nt羹s羹 ortak 繹rg羹tleme komitesinin kurulamamas覺nda 繹nemli bir rol oynam覺t覺r. ok daha iyi bir sonu癟 al覺nmas覺 s繹z konusu iken bunu baaramam覺t覺r.
Ancak t羹m bu zaafl覺 yanlar覺na ramen 1 May覺s g羹n羹 direnii 繹rg羹tleyen yine sol olmu, 1 May覺s'覺n kazan覺lmas覺nda belirleyici bir rol 羹stlenmitir. Konfederasyonlar devletin provokasyonunu bozma ad覺na geri ad覺m att覺覺, Taksim'den vazge癟tii noktada hi癟 teredd羹t etmeden Taksim hedefini kitlelere g繹stermi ve o andan itibaren igal alt覺ndaki Taksim saatler s羹ren 癟at覺malarla devrimciler taraf覺ndan kuat覺lm覺t覺r. Provokasyon ancak direnile boa 癟覺kar覺l覺rd覺 ve 繹yle de oldu.
Devrimcilik merudur, direni merudur, Taksim'de 1 May覺s kutlamak merudur, gayri meru olan Taksim'i 30 bin polis ve askerle igal eden devletin kendisidir.
Herkes g繹rm羹t羹r ki hakl覺 olan i癟i ve emek癟ilerdir. '77'de katledilen i癟ileri anmak ve katliam覺n sorumlular覺ndan hesap sorulmas覺n覺 istemek kadar hakl覺 ve meru bir talep olabilir mi? Bunlar覺 isteyenlerin "marjinal" olarak g繹sterilmesinin amac覺 devletin su癟lar覺n覺 gizlemek deil de nedir? Ne demektir "Taksim h羹k羹metimizce belirlenmi miting alan覺 deildir"? Peki Taksim, t覺pk覺 ili ve Beyaz覺d gibi h羹k羹metinizce belirlenmi katliam alan覺 m覺d覺r? Bir 羹lkenin sokaklar覺, alanlar覺 o 羹lkenin emek癟ilerine yasaklan覺yorsa orada demokrasiden hak ve 繹zg羹rl羹klerden bahsedilebilir mi? Katliamc覺lardan hesap sorulsun diyenler, bask覺ya, s繹m羹r羹ye, ikencelere, katliamlara son verilsin diyenler, bu 羹lkenin bir baka 羹lke taraf覺ndan s繹m羹r羹lmesini istemeyenler, 繹zg羹rl羹k isteyenler yani bizler, yani devrimciler ve bu uurda y羹r羹tt羹羹m羹z m羹cadele kadar meru ve hakl覺 bir ey var m覺d覺r? Meruluk bata ABD olmak 羹zere emperyalizmle ibirlii yapanlara m覺 aittir? Bu 羹lkeyi kar覺 kar覺 emperyalistlere satanlara m覺 aittir. Bask覺, ikence ve katliamlarla kendi halk覺na kar覺 sava y羹r羹ten devlete mi aittir. As覺l gayri meru olan as覺l marjinal olan bu politikalard覺r bu kafa yap覺s覺d覺r. Bu nedenledir ki Taksim'i 30 bin polisle igal ediyorlar. Neden? 羹nk羹 yapt覺klar覺nda zerre kadar hakl覺l覺k ve meruluk yoktur. Ancak ve ancak zorbal覺kla yapabiliyorlar bunlar覺. Ama baaramayacaklar, 癟羹nk羹 bu seli engellemeye ne devletin ne de efendilerinin g羹c羹 yetmeyecektir, 2009'da da Taksim'de olmam覺z覺 hi癟bir g羹癟 engelleyemeyecektir.
1 May覺s'ta sokak sokak direnen t羹m g羹癟leri selaml覺yor, 2009 1 May覺s'覺nda da Taksim'de olaca覺m覺z覺 bug羹nden ilan ediyoruz.
Sabah saat 06:45'de D襤SK'in 繹n羹nde balayan ilk sald覺r覺dan itibaren, sald覺r覺lara kar覺 Gayrettepe, Mecidiyek繹y, Okmeydan覺, ili, Nianta覺, Kurtulu, Tevikiye, Osmanbey, Pangalt覺, Bomanti, Dolapdere, Harbiye, Elmada, G羹m羹suyu, Kazanc覺 yokuu, Cihangir, Tarlaba覺, S覺raselviler, 襤stiklal, Kas覺mpaa, alayan, Ma癟ka, Beikta, Halaskargazi'de gaz bombalar覺na, tazyikli su, cop, panzer ve kurunlara kar覺 sokak sokak, cadde cadde direnen t羹m g羹癟leri; direniimize evlerinin camlar覺ndan balkonlar覺ndan 癟i癟ek atarak, limon vererek, su vererek, polisin iddetinden korumak i癟in evine alarak, alk覺layarak destekleyen halk覺m覺z覺: kasa kasa limon, sirke vererek, gazdan etkilenenleri d羹kkanlar覺na alarak sahip 癟覺kan esnaflar覺m覺z覺 g繹sterdikleri b羹y羹k dayan覺madan kaynakl覺 selaml覺yor, teekk羹r ediyoruz. B繹ylesine halkla b羹t羹nlemi bir direnii "marjinal gruplar覺n eylemi" diye g繹stermeye 癟al覺anlar balar覺n覺 kald覺r覺p 癟evrelerine bir baks覺nlar, Muammer G羹ler, Celalettin Cerrah ve bunlar覺n y繹nettii halka kar覺 繹rg羹tlenmi kolluk g羹癟leri d覺覺nda kimseyi g繹remezler. Hepsi o kadard覺r, Halkla bir balar覺 yoktur, marjinallerdir.
2008 Taksim 1 May覺s'覺 b羹y羹k bir direnile kazan覺lm覺t覺r. Devrimci 1 May覺s Platformu bu direnite belirleyici bir rol 羹stlenmitir. Devletin t羹m demagojileri direniimizle yerle bir edilmi Taksim'in emek癟ilere a癟覺lmas覺 m羹cadelesinde b羹y羹k bir ad覺m at覺lm覺t覺r. Bu ad覺m覺 2009 1 May覺s'覺nda daha g羹癟l羹 at覺p, birleik kitlesel devrimci 1 May覺s i癟in Taksim'e 癟覺kaca覺m覺z覺 bug羹nden ilan ediyor, emekten ve halktan yana t羹m g羹癟leri devletin sald覺r覺lar覺na kar覺 birlikte m羹cadele etmeye 癟a覺r覺yoruz.
Devletin t羹m bask覺s覺na, zorbal覺覺na ve ter繹r羹ne ramen Taksim iradesi kazanm覺t覺r!
Taksim 1 May覺s alan覺d覺r, bu ger癟ei Devletin ter繹r羹 deitiremez.

DEVR襤MC襤 1 MAYIS PLATFORMU
08.05.2008
2008.05.14
Bu yaz覺 2769 kez okundu
Geri D繹n