| HC'den 106 Nolu A癟覺klama
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin 5 May覺s 2008 g羹n羹 AKP’nin Faist Sald覺r覺lar覺 “Taksim 1 May覺s Alan覺d覺r” Ger癟eini Deitiremez" bal覺kl覺 bir a癟覺klama yapt覺. HC'羹n 106 nolu a癟覺klamas覺n覺 yay覺nl覺yoruz;

AKP’nin Faist Sald覺r覺lar覺
“Taksim 1 May覺s Alan覺d覺r”
Ger癟eini Deitiremez!

lkemizin emek癟ileri, devrimcileri, zorlu bir kavgadan al覺nlar覺n覺n ak覺yla 癟覺kt覺lar. 1 May覺s’ta kontrgerillan覺n provokasyon tehditlerine boyun emediler. AKP’nin faist ter繹r羹 kar覺s覺nda y覺l覺p sinmediler. Emek癟iler ve devrimciler, faist ter繹re kar覺 direndiler ve iktidar覺n halk覺 sindirme hesaplar覺n覺 boa 癟覺kar覺p, maskesini aa覺 d羹羹rd羹ler. O g羹n Taksim ve 癟evresi, ony覺llard覺r “sosyalizm 繹ld羹” iddialar覺yla solu ve devrim m羹cadelesini yoketmek, “elveda proletarya” s繹zleriyle emek癟ilere emek癟iliklerini unutturmak isteyen politikalar覺n iflas ettiinin ilan edildii bir alana d繹n羹m羹t羹r. Devrimciler ve emek癟iler, “繹ld羹” denilen, “elveda” denilmesi empoze edilen deerlerini, faizme kar覺 savunmulard覺r. 1 May覺s 2008’de faist ter繹r kar覺s覺nda emei savunduk, devrimi savunduk, sosyalizmi savunduk! 1 May覺s’taki irade ve direni, halka ve devrimcilere inanc覺n覺 kaybeden bir 癟ok kesime, faizm kar覺s覺nda direnen ve direnecek bir g羹c羹n var olduunu da g繹sterdi. Biz halk覺z, 70 milyonuz, birleirsek, 繹rg羹tlenirsek, m羹cadeleye at覺l覺rsak, faizmin g羹c羹 bize yetmez. 2008’in 1 May覺s覺 bunu tarih 繹n羹nde bir kez daha kan覺tlam覺t覺r.
2008 1 May覺s’覺, zalimle mazlumun, haks覺z ve gayri-meru olanla, hakl覺 ve meru olan覺n en kesin 癟izgilerle ayr覺t覺覺 bir g羹n oldu. 1 May覺s g羹n羹nden bize, hakl覺 ve meru olman覺n onuru, zalimin zulm羹ne boyun ememenin gururu kald覺. AKP’ye bug羹nden kalan ise, sadece ve sadece uygulad覺覺 faist ter繹r羹n su癟u ve utanc覺d覺r.

Taksim’de bo hayaller y覺k覺ld覺, ger癟ekler g羹n y羹z羹ne 癟覺kt覺! AKP halka kar覺 1 May覺s 繹ncesinden a癟覺k bir sava ilan etti. 襤stanbul Valisi ve bizzat Babakan Tayyip Erdoan’覺n az覺ndan tehditler savruldu. “Ayaklar ba olursa k覺yamet kopar” denilerek, halk hem aa覺land覺, hem halka kar覺 “k覺yameti” koparmakla g繹zda覺 verildi. Nitekim 1 May覺s’ta onbinlerce polisle, panzerleriyle, gaz bombalar覺yla 襤stanbul’u emek癟iler i癟in bir “cehennem”e 癟evirdiler. AKP’nin polisi, halka kar覺 tam bir vahet uygulad覺. Hastanelerin bile gaz bombalar覺na boulduu, y羹zlerce insana coplarla, sopalarla sokak ortas覺nda ikence yap覺ld覺覺, herhangi bir eyi “繹nlemek” deil, ezmek i癟in halk覺 sindirmek i癟in uygulanan bir vahetle kar覺 kar覺yayd覺k. Vahet, y羹zlerce kiinin ikencehanelere ta覺nd覺覺 g繹zalt覺 ter繹r羹yle tamamland覺. 襤ktidar ve onun polisi, kar覺s覺nda bu 羹lkenin demokratik hakk覺n覺 kullanmak isteyen vatandalar覺 deil de, DMAN varm覺 gibi davrand覺. AKP’nin emek ve halk d羹man覺 olduu, 1 May覺s 2008 g羹n羹, tart覺maya yer b覺rakmayacak ekilde tescil edilmi oldu.
1 May覺s 2008, hayaller ve ger癟ekler aras覺ndaki fark覺, tart覺ma g繹t羹rmez a癟覺kl覺kta ortaya koymutur. “Demokrasiye doru giden” bir T羹rkiye s繹yleminin bo bir hayal olduunun tablosudur o g羹n tan覺k olunan. AKP’ye “demokrat” diyenler, Avrupa Birlii’nden 羹lkemize “demokrasi” geleceinden 癟ok emin olanlar, faist ter繹rle y羹z y羹ze kald覺lar. “AKP’nin demokratl覺覺 buraya kadarm覺, 繹zg羹rl羹kleri sadece kendisi i癟in istiyormu...” diyerek hayal k覺r覺kl覺klar覺n覺 ortaya koyuyorlar. Oysa devrimciler bu ger癟ei y覺llarca hep anlatt覺lar. Peki bu kesimler niye anlamad覺lar bu kadar yal覺n bir ger癟ei? AKP hakk覺nda nas覺l bu kadar b羹y羹k bir yan覺lg覺ya d羹t羹ler?.. Bu yan覺lg覺lar覺n sahipleri, sorular覺n cevab覺n覺 yine bize, devrimcilere kulak vererek bulabilirler. Oligariyi tan覺mayanlar, devleti tan覺mayanlar, emperyalizme ba覺ml覺l覺覺m覺z覺n fark覺nda olmayanlar, devlet, demokrasi ve d羹zen partilerinin manevralar覺 kar覺s覺nda yeni yan覺lg覺lara d羹mekten kurtulamazlar.

AKP’nin faist ter繹r羹, Taksim’i zaptetme iradesi kar覺s覺nda yenik d羹m羹t羹r: T羹rkiye’nin d繹rt bir yan覺ndan binlerce polis, panzer, gaz bombas覺 takviyesiyle ve s覺n覺rs覺z bir pervas覺zl覺kla sald覺ran faizm kar覺s覺nda, D襤REN襤 vard覺.
Direni, kararl覺l覺kt覺. Direni, Taksim’in 1 May覺s Alan覺 olduu ger癟einden al覺yordu meruluunu. Taksim’i 癟eviren b羹t羹n semtlerde, meydana a癟覺lan b羹t羹n caddelerde die di, g繹羹s g繹羹se m羹cadele edildi. Saatler boyu AKP’nin faist ter繹r羹ne kar覺 Taksim’i zaptetme iradesiyle direnildi. Direnenlerin iradesi, AKP iktidar覺n覺 繹ylesine 羹rk羹tt羹 ki, 1 May覺s gecesi, saat 24.00’de hala Taksim’i igal etmeye devam ediyorlard覺. Gecenin yar覺s覺 Taksim’i igal etmek, Taksim iradesi kar覺s覺nda iktidar覺n i癟ine d羹t羹羹 acizliin resmidir.
Emek癟iler ve devrimciler, bir癟ok yerde fedakarca ve c羹retle direnii s羹rd羹r羹rken sendikalar覺n “eylemi bitirme karar覺” almalar覺, bir karars覺zl覺k ve olumsuzluk ifadesidir. nceden al覺nan kararlara, ve bunun da 繹tesinde direniin mant覺覺na, Taksimi kazanma hedefine ters d羹en bu tav覺r, “tek pankart, tek slogan” gibi karars覺zl覺klar, teredd羹tler, faizmin elini g羹癟lendirmitir. Oysa, her y繹ntemle, her koulda direnmek gerekirdi. Sendikalar bu kararl覺l覺覺 g繹steremedi. Kukusuz halk g羹癟leri bunun deerlendirmesini yap覺p, gereken dersleri 癟覺karacaklard覺r. Fakat u kadar覺n覺 s繹yleyelim ki, sorunun temelinde sendikalar覺n s覺n覺f ger癟eini, devlet ger癟eini reddetmeleri vard覺r. Oligariyle halk aras覺nda s羹ren bir s覺n覺f m羹cadelesi var; AKP iktidar覺 ve b羹t羹n olarak devlet, bu m羹cadelenin halk覺n, emein kar覺s覺nda olan taraf覺d覺r. Bu s覺n覺fsal saflamay覺 g繹rmemek, sendikalar覺, demokratik kitle 繹rg羹tlerini yanl覺 politikalara, “diyalog, saduyu...” ad覺na karars覺z ve icazet癟i tav覺rlara savurmaktad覺r. Yads覺nan veya g繹rmezden gelinen b羹t羹n bu ger癟eklerin fark覺nda olunduunda, politikada net olunduunda, m羹cadelenin 癟ok daha b羹y羹k bir g羹癟 ve sonu癟 al覺c覺l覺k kazanaca覺 kesindir.
Emperyalizme ba覺ml覺, faizmle y繹netilen bir 羹lkede, haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesinin mant覺覺 a癟覺k ve nettir: kazanmak i癟in direnmek gerekir. Zulm羹n faist ter繹r羹n羹 p羹sk羹rtmek, barikatlar覺n覺 amak i癟in, direnmek gerekir. Bunun d覺覺nda bir yol yoktur. “Var” diyenleri bekleyen sadece hayal k覺r覺kl覺klar覺 veya yanl覺 yerlere savrulmakt覺r.

Ergenekon iktidardad覺r; Taksim’i katliamc覺lardan s繹ke s繹ke al覺yoruz! AKP faist iktidar覺n覺n amac覺, devrimcilerin yok edilmesi, halk覺n devrimci m羹cadelesinin engellenmesidir. AKP’nin b羹t羹n derdi budur ve bunun i癟in, kendinden 繹nceki iktidarlar覺n da ony覺llard覺r bavurduu kontrgerilla y繹ntemlerine, faist ter繹re bavurmaktad覺r.
Ergenekon d羹n iktidardayd覺, bug羹n de iktidard覺r. Kimse Veli K羹癟羹k gibi bir ka癟 kiiye kar覺 gelitirilen operasyonu, Ergenekonlar’覺n, Susurluklar’覺n tasfiyesi sanmas覺n. Ergenekon oligari ihtiya癟 duyduk癟a vard覺r. Ergenekon devlettir. Ergenekon 1 May覺s 2008 g羹n羹 vahice sald覺ranlard覺r. 1 May覺s 2008’deki faist ter繹r羹 uygulayanlar, 1 May覺s 1977’deki katliam覺 yapanlard覺r. Faist ter繹r羹n bi癟imi ve boyutu farkl覺d覺r, o fark da iktidarlar覺n farkl覺l覺覺ndan deil, oligarinin ihtiya癟lar覺n覺n farkl覺l覺覺ndan kaynaklanmaktad覺r. 1 May覺s g羹n羹 tan覺k olduumuz faist ter繹r, Ergenekon’un Veli K羹癟羹kler’den ibaret olmad覺覺n覺n a癟覺k kan覺t覺d覺r.
1 May覺s 1977 katliam覺 “sadece bir grup karanl覺k adam”覺n ii olmad覺覺 gibi, 1 May覺s 2008’de bavurulan faist ter繹r de sadece 襤stanbul Valiliinin veya polisinin tavr覺 deildir. Uygulanan faist ter繹r, merkezi bir devlet politikas覺d覺r. AKP; emek ve halk d羹manl覺覺yla bu politikay覺 teredd羹ts羹z ve vahice hayata ge癟irmitir.
1 May覺s 2008’de, emek癟iler ve devrimciler, faizme, 1977 katliamc覺lar覺na kar覺 direnmilerdir.
Taksim’in 1 May覺s Alan覺 olmas覺nda, o alana kan覺m覺z覺 d繹ken katliamc覺lar覺n “pay覺” vard覺r. O alanda kan覺m覺z覺 d繹ken de, alan覺 ony覺llard覺r emek癟ilere yasaklayanlar da onlard覺r. Ve biz bug羹n onlara kar覺 direnii s羹rd羹rerek, b羹y羹terek Taksim’i yeniden kazan覺yoruz. Kararl覺l覺覺m覺z ve direniimiz bu y覺la 繹zg羹 deildir. 1980 sonlar覺ndan bu yana Mehmet Akif Dalc覺lar’覺 ehit vererek, bedeller 繹deyerek bu m羹cadele bu noktaya kadar geldi. Ve bu direni, Taksim, tarihsel sahiplerine kavuuncaya kadar die di s羹recek.
Hi癟bir g羹癟, Taksim’in 1 May覺s Alan覺 olduu ger癟eini deitiremez.
Faist iktidar kaybetmitir. Direni onlara kaybettirmitir. Sald覺r覺, oligarinin iktidarlar覺n覺n Taksim’deki igali s羹rd羹rebilmek i癟in kelimenin tam manas覺yla son 癟覺rp覺n覺lar覺d覺r. Er ya da ge癟, Taksim, “1 May覺s Alan覺” olarak emek癟ilere a癟覺lacak, Taksim an覺t覺n覺n g繹lgesinde yine k覺z覺l bayraklar覺m覺z, ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm i癟in m羹cadeleye 癟a覺ran pankartlar覺m覺z dalgalanacakt覺r.

Faist ter繹r devam edecek; m羹cadelemizi faizme kar覺 devrimci demokratik cepheyle b羹y羹telim: Faizm s羹r羹yor. AB’ye uyum yasalar覺ndan “demokratikleme” paketlerine kadar; hepsi faizme dokunmadan demokrasicilik oyununu s羹rd羹rmeyi hedefleyen manevralar覺d覺r, bu anlamda her “demokratikleme” hamlesi g繹stermelik ve aldat覺c覺d覺r. lkemizin y繹netiminde nitelik olarak hi癟bir ey deimemitir. Tan覺k olduumuz faist ter繹r羹n amac覺n覺 doru tahlil ettiimizde, yapmam覺z gerekeni de doru tesbit ederiz. AKP iktidar覺, emperyalizm ve oligarinin 癟覺karlar覺 dorultusunda, “ayaklar覺”, asla iktidar olmay覺 d羹羹nmeyecek ekilde ezmek ve sindirmek istemitir.
AKP’nin ve oligarinin t羹m kurumlar覺n覺n devrim m羹cadelesini ezmek istemesi, 繹z羹nde, emek癟i s覺n覺flar覺 m羹cadelenin a覺r bedelleriyle korkutarak b繹l羹p par癟alamay覺 ve iktidar hedefli m羹cadeleden ve d羹羹ncelerden vazge癟irmeyi ama癟lar.
Faizm, devrimcilere, demokratlara, b羹t羹n olarak halka kar覺 nas覺l birleip sald覺r覺yorsa, biz de birlemeliyiz. Devrimci Demokratik Cephe’yi oluturup onunla direnmeli, sald覺r覺lar覺 onunla p羹sk羹rtmeli ve onunla iktidar覺 hedefleyen bir m羹cadeleyi gelitirmeliyiz.
1 May覺s 2008’de faist ter繹r kar覺s覺nda onur ve gurur duyaca覺m覺z bir direni yaratm覺 olman覺n cokusu ve gururuyla, bu direniin bize y羹kledii yeni sorumluluklar覺m覺zla, t羹m emek癟ilere, t羹m ilerici, devrimci demokratik halk g羹癟lerine bir 癟ar覺da bulunuyoruz: Faizme kar覺 Devrimci Demokratik Cephe’yi kural覺m. B羹t羹n halk kitlelerini birletirelim ve emperyalizme, faizme kar覺 m羹cadeleyi y羹kseltelim.

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi
2008.05.08
Bu yaz覺 2674 kez okundu
Geri D繹n