| Ger癟ek Provokat繹r AKP'dir
襤stanbul Barosu'na bal覺 ada Avukatlar Grubu 5 May覺s g羹n羹 yapt覺覺 su癟 duyurusu ve ard覺ndan ger癟ekletirdii y羹r羹y羹le 1 May覺s'ta yaanan sald覺r覺lar覺 protesto etti.

ili Adliyesi 繹n羹nde saat 13.00'de toplanan avukatlar ad覺na Kemal Ayta癟 yapt覺覺 a癟覺klamada "Birlik dayan覺ma ve m羹cadele g羹n羹 olarak kutlan覺lmas覺 gereken 1 May覺s 2008 polis ter繹r羹 ile iddete ve kana buland覺" dedi.
Sald覺r覺lar覺n anlat覺ld覺覺 a癟覺klamada "Ger癟ek provokat繹r h羹k羹metin ve valiliin ta kendisiydi. H羹k羹met valilik ve g羹venlik g羹癟leri yasal haklar覺n kullan覺lmas覺n覺 engelleyerek, hukuka ayk覺r覺 g繹zalt覺 ilemi yaparak karakollarda ve g繹zalt覺 ilemleri s覺ras覺nda iddet uygulayarak su癟 iledi. Yasal haklar覺n覺 kullanan emek癟ilere provokat繹r diyerek insan sal覺覺n覺 tehdit edecek gaz bombalar覺 kullanarak su癟 iledi. T羹m g繹steri, konser ve benzeri kutlamalara a癟覺k olan Taksim alan覺n覺 emek癟ilere kapatarak, eitlik ilkesine ayk覺r覺 davranmak suretiyle su癟 iledi" denilerek b羹t羹n bu su癟lar dorultusunda 襤癟ileri Bakan覺, Vali, Emniyet M羹d羹r羹 ve emniyet g羹癟leri hakk覺nda ili Cumhuriyet Basavc覺l覺覺'na su癟 duyurusunda bulunuldu.
Avukatlar burada yapt覺klar覺 su癟 duyurusunun ard覺ndan D襤SK'e destek olmak amac覺yla D襤SK'in 繹n羹ne y羹r羹y羹 d羹zenlediler. ili Adliyesi'nden D襤SK'in 繹n羹ne kadar pankartlar覺yla ve "Yaas覺n 1 May覺s, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz, Yaas覺n S覺n覺f Dayan覺mas覺" sloganlar覺yla y羹r羹yen yakla覺k 60 avukat D襤SK binas覺 繹n羹nde binadan at覺lan karanfillerle kar覺land覺.
Avukatlar eylemin ard覺ndan D襤SK'i ziyaret ettiler.


Taksim Israr覺m覺z覺 S羹rd羹r羹yoruz

D襤SK, KESK, T羹rk-襤 1 May覺s'ta yaanan sald覺r覺larla ilgili bir bas覺n toplant覺s覺 d羹zenleyerek "Taksim 覺srar覺m覺z覺 s羹rd羹r羹yoruz" dedi.

5 May覺s g羹n羹 D襤SK binas覺nda yap覺lan bas覺n toplant覺s覺nda KESK Genel Bakan覺 襤smail Hakk覺 Tombul, D襤SK Genel Bakan覺 S羹leyman elebi, T羹rk-襤 Genel Sekreteri Mustafa T羹rkel yapt覺klar覺 a癟覺klamalarla AKP'nin emek癟i d羹man覺 olduunu belirttiler.
襤lk olarak Babakan ve Valinin a癟覺klamalar覺n覺n da yer ald覺覺 polis sald覺r覺s覺n覺n tehir edildii bir sinevizyon g繹steriminin yap覺ld覺覺 toplant覺da kurumlar ad覺na a癟覺klamay覺 S羹leyman elebi okudu.
T羹rk Di Hekimleri Birlii Bakan覺 ve TMMOB Bakan Yard覺mc覺s覺'n覺n da kat覺ld覺覺 toplant覺da yap覺lan konumada sendika ve demokratik kitle 繹rg羹tlerinin neden 1 May覺s'覺 Taksim'de kutlamak istedikleri a癟覺kland覺.
"Yaam hakk覺m覺z, kii dokunulmazl覺覺m覺z, kii 繹zg羹rl羹羹m羹z, konut dokunulmazl覺覺 hakk覺m覺z, d羹羹nceyi a癟覺klama 繹zg羹rl羹羹m羹z, toplant覺 ve g繹steri y羹r羹y羹羹 hakk覺m覺z a癟覺k癟a ihlal edilmitir" denilerek vali hakk覺nda su癟 duyurusunda da bulunulaca覺 a癟覺kland覺.
"1 May覺s konusundaki tutumu ve 襤stanbul sokaklar覺ndaki pervas覺z iddeti AKP h羹k羹metinin mazlumlar覺n deil zalimlerin saflar覺nda yer ald覺覺n覺 g繹stermitir" denildi.
Bas覺n覺n "seneye Taksim 覺srar覺n覺z s羹recek mi?" eklindeki sorular覺 羹zerine S羹leyman elebi yapt覺覺 a癟覺klamada H羹k羹metin yapt覺klar覺ndan dolay覺 繹z羹r dilemesini istiyoruz. Biz Taksim 覺srar覺m覺zdan ve talebimizden vazge癟medik. imdiden hangi tedbirleri alacaksa g羹癟l羹 devlet, g羹癟l羹 h羹k羹met als覺n diyoruz" dedi. Bas覺n覺n talar覺n at覺ld覺覺n覺 s繹ylemesi ve bu y繹ndeki sorular覺 羹zerine de 襤smali Hakk覺 Tombul "Bu kadar gaz bombas覺 vb.. at覺ld覺覺 can g羹venliinin olmad覺覺 bir yerde ta at覺lmas覺n覺 asla onaylam覺yorum ancak bu koullarda nefsi m羹dafa yapan insanlar覺 da dikkate almak gerekir. Halk覺n g羹venliini salamas覺 gerekenler halk覺n can覺na kastetmitir. Ancak buna zemin haz覺rlayan da g羹venlik g羹癟leridir. D襤SK binas覺na saat 6.30'da silahs覺z savunmas覺z insanlara sald覺r覺lm覺 gaz at覺lm覺t覺r. 襤nsanlar 繹l羹m羹n eiine getirilmitir bu noktada siz ie at覺lm覺 diyorsunuz. Siz burada 覺srarla provokat繹r ar覺yorsunuz" eklinde cevaplad覺.
T羹rk-襤 Genel Sekreteri Mustafa T羹rkel ise yapt覺覺 konumada; "Taksim'i adeta yasak b繹lge ilan ederek deil i癟ilerin t羹m insanlar覺n oraya girmesini engellediler. Onlar gazlarla bizim ellerimizdeki 癟i癟ekleri soldurdular ama inanc覺m覺z覺 k覺ramad覺lar. 1977 katliam覺n覺n ard覺ndan 30 y覺l sonra T羹rkiye az gitmi uz gitmi bir arpa boyu yol gitmi dedirttiler. T羹rkiye'nin demokratiklemede hi癟 ilerleyemediini hi癟 kimse bu kadar iyi anlatamazd覺 H羹k羹meti kutluyorum" dedi.
Bas覺n toplant覺s覺 h羹k羹mete 1 May覺s 2009'un Taksim'de kutlanmas覺 i癟in s羹re癟 imdiden balat覺lmal覺 癟ar覺s覺yla son buldu.


襤TO'NUN VAL襤L襤E ELENK B襤RAKMASI POL襤S TARAFINDAN ENGELLEND襤

襤stanbul Tabip Odas覺 TTB Bakan覺 Gencay G羹rsoy'un g繹zalt覺na al覺nmas覺n覺 ve 1 May覺s'ta devletin sert bir ekilde insanlara m羹dahale ederek 1 May覺s'覺 Taksim'de kutlamas覺na izin vermemesini protesto etti.
5 May覺s g羹n羹 saat 12.30 da 襤TO 繹n羹nde toplanan hekimler ve DK'ler Valilie y羹r羹yerek 癟elenk b覺rakmak istediler ancak polis izin vermeyerek bir kez daha acizliini g繹sterdi.
"Hekimlik Onurunu Korumaya Kararl覺y覺z, Polis Devleti Deil Demokrasi 襤stiyoruz" pankartlar覺n覺 a癟t覺lar. "iddetin Sorumlusu AKP H羹k羹metidir, Gencay G羹rsoy Onurumuzdur, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz" d繹vizlerini ta覺d覺lar. Sloganlarla ve 癟elenkle y羹r羹yen kitle valiliin 繹n羹ne geldiinde polisin youn g羹venlii ile kar覺lat覺lar burada bir s繹zl羹 a癟覺klama yapan TTB Merkez Konsey yesi Ali erkezolu "Bu 羹lkeyi polis devleti haline, a癟覺k hava hapishanesi haline getirmeye 癟al覺an, 1 May覺s'tan balayarak neredeyse sokaa 癟覺kma yasa覺 ilan eden anlay覺la m羹cadele ediyoruz.
Bu uygulamalar ne TTB ne de dier 繹rg羹tleri y覺kabilir, emek, hak m羹cadelesi bu gibi yollarla engellenemez" diyerek, G羹rsoy'a yap覺lmaya 癟al覺覺lan uygulamay覺 k覺nad覺klar覺 i癟in sembolik olarak 襤stanbul Valilii'ne ama asl覺nda 襤癟ileri Bakanl覺覺'na ve bu s羹recin b羹t羹n siyasi sorumluluunu 羹stlenmek zorunda olan h羹k羹mete siyah 癟elenkle tepkilerini g繹stermek istediklerini ifade etti, 1 May覺s'ta insanlar覺n 羹zerine gaz bombas覺 atarak demokrasinin getirilemeyeceini s繹yledi.
Daha sonra 襤TO Bakan覺 zdemir Aktan ise u s繹zlere dikkat 癟ekti "1 May覺s'la balayan devlet ve h羹k羹met ter繹r羹, G羹rsoy'un garip bir ekilde g繹zalt覺na al覺nmas覺yla devam etti. Bu ekilde korkaca覺m覺z san覺l覺yorsa y繹neticiler yan覺l覺yorlar. Bu uygulamalar aksine bu 繹rg羹tleri g羹癟lendirir"
"Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz, 襤癟i D羹man覺 AKP, Gencay G羹rsoy Onurumuzdur" sloganlar覺n覺 att覺 daha sonra valiliin demirlerine 癟elenk b覺rakmak isteyen 襤TO y繹neticileri polisin barikat覺yla kar覺lat覺 癟elenkin b覺rak覺lmas覺na izin verilmemesi 羹zerine 癟elenk eylemin ger癟ekletirildii yere b覺rak覺larak sona erdi. Eyleme 1000'e yak覺n insan kat覺ld覺.


Sal覺k Hakk覺 襤癟in Yaas覺n 1 May覺s

襤stanbul Tabip Odas覺 ve SES 襤stanbul ubeleri 1 May覺s'ta polisin ili Etfal Hastanesi bah癟esine gaz bombas覺 atmas覺n覺 yapt覺覺 eylemle protesto etti.

2 May覺s g羹n羹 saat 12.30'da hastane 繹n羹nde "Sal覺k Hakk覺 襤癟in Yaas覺n 1 May覺s" pankart覺 a癟an sal覺k emek癟ileri "Polis Ter繹r羹ne Son, Muammer G羹ler 襤stifa, AKP'nin Demokrasi Maskesi D羹t羹, iddetin Sorumlusu AKP H羹k羹meti" d繹vizleri ta覺d覺lar.
Dr. Nazmi Algan yapt覺覺 a癟覺klamada valinin hastane bah癟esine polisin sald覺r覺s覺n覺 kaza olarak nitelendirmesine tepki g繹stererek "AKP H羹k羹metinin demokrasi maskesi d羹t羹. AKP sadece t羹rbana 繹zg羹rl羹k istiyor" dedi.
SES ili ube Bakan覺 Rabia Tuncel ise yapt覺覺 a癟覺klamada 1 May覺s'ta yarat覺lan tablonun sorumlusunun bata h羹k羹met olmak 羹zere, 襤stanbul Valisi ve Emniyet M羹d羹rl羹羹 olduunu vurgulad覺.
"AKP Sal覺a Zararl覺d覺r, Yaas覺n 1 May覺s, Emek癟i D羹man覺 H羹k羹met 襤stifa, Devlet Ter繹r羹ne Son, Direne Direne Kazanaca覺z" sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 eyleme hasta yak覺nlar覺, hastalar ve hastaneden olan herkes alk覺layarak ve sloganlara kat覺larak destek verdi.
Yap覺lan konumalarda gelecek 1 May覺s'覺 da yine Taksim'de kutlayacaklar覺n覺 dile getirdiler.
2008.05.08
Bu yaz覺 2557 kez okundu
Geri D繹n