| 8 Mart Mitingine Kat覺lmak Su癟 Mu
Ankara HC temsilcilii taraf覺ndan "8 Mart Mitingine Kat覺lmak Su癟 mu? Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n" kampanyas覺 4 May覺s Pazar g羹n羹 saat 18.00'de Y羹ksel Caddesi'nde yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺 ile balat覺ld覺.

A癟覺klamada "8 Mart Mitingine Kat覺lmak Su癟 mu? Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n" yaz覺l覺 pankart, "8 Mart Mitingine Kat覺ld覺klar覺 襤癟in 9 襤nsan Tutukland覺 Duydunuz mu?" yaz覺l覺 d繹vizler ta覺nd覺. A癟覺klamay覺 Ebru G羹rler okudu. "G繹zalt覺lar Tutuklamalar Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz", "Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n", "Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺 at覺ld覺.
Yap覺lan eylemde u a癟覺klama okundu;

BASINA VE KAMUOYUNA

8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 bu y覺l, t羹m d羹nyada olduu gibi 羹lkemizde de s繹m羹r羹len halk覺m覺z覺n hak arama m羹cadelesinin bir par癟as覺 olarak kutland覺. Bu eylemliliklerden biride Ankara'da Devrimci 8 Mart Platformu'nun d羹zenledii ve 500 den fazla kiinin kat覺ld覺覺 yasal bir mitingle ger癟ekleti. Hi癟bir olay 癟覺kmadan biten miting sonras覺nda Ankara polisi 25 Mart g羹n羹 8 Mart d羹nya emek癟i kad覺nlar g羹n羹ne kat覺ld覺klar覺 gerek癟esiyle aralar覺nda 繹renci, demokratik kurum 癟al覺anlar覺 ve sendika 羹yelerinin de olduu 17 kiinin evlerini ve yurtlar覺n覺 basarak, sokak ortas覺nda yaka pa癟a g繹zalt覺na ald覺. 覺kar覺ld覺klar覺 mahkemede arkadalar覺m覺zdan 9'u tutuklanarak Sincan F Tipi Hapishane'sine g繹t羹r羹ld羹. Hapishane giriinde de y覺ld覺rma ve bask覺 politikas覺 devam etti. Jandarma ve gardiyanlar覺n yapt覺覺 ikence sonucunda O.D.T. 繹rencisi Bilgehan Karpat'覺n kulak zar覺 y覺rt覺l覺rken, kad覺n tutuklular ise onursuz aramaya tabi tutuldular.
Demokrasi ve d羹羹nce 繹zg羹rl羹羹 s繹ylemlerini az覺ndan d羹羹rmeyen AKP demokrasicilik oyunu oynuyor. Kullan覺lan her demokratik hak ve 繹zg羹rl羹kler kar覺s覺nda iktidarlar覺n覺n sallanaca覺 korkusu ile sald覺r覺yor. 襤ktidar 繹zg羹rl羹kten, tutuklama, adam ka癟覺rma, infaz etme, polisin iddette s覺n覺r tan覺mama 繹zg羹rl羹羹n羹 anl覺yor. S繹m羹r羹 d羹zenini korumak i癟in kendi koyduu yasalar覺 dahi 癟inemeyi 繹zg羹rl羹k olarak tan覺ml覺yor.
T羹rkiye'de demokrasi ad覺na insanlar sokak ortas覺nda katledilir, d羹羹nce 繹zg羹rl羹羹 ad覺na yasal kurum 癟al覺anlar覺 ter繹rist ilan edilip tutuklan覺r. 29 Nisan g羹n羹 Adana'da yine 8 Mart mitingine kat覺ld覺klar覺 gerek癟esi ile 5 kiinin tutuklanmas覺, Ocak ay覺nda Ankara'da katledilen bir devrimcinin cenazesine kat覺lan 12 kiinin tutuklanmas覺, 羹niversitelerde devrimci demokrat 繹rencilerin 羹zerine eli kanl覺 faistlerin sald覺r覺lmas覺 ve 1 May覺s g羹n羹 demokratik haklar覺n覺 kullanan binlerce insana kar覺 bir sava覺n ilan edilmesi iktidar覺n korkusunun, ger癟ekliinin ifadesidir.
Yaanan t羹m bu sald覺r覺lar da g繹stermektedir ki devlet kendisi gibi d羹羹nmeyen herkese her eye kar覺d覺r. 襤nfazlar yaparak yasal kurum ve kurulular覺 yasa d覺覺 g繹stererek yasal eylemlere kat覺lanlar覺 g繹zalt覺na alarak, tutuklayarak hakl覺dan yana olan muhalif herkesi sindirmek istemektedir. Ancak a癟l覺kla yaam覺n dayat覺ld覺覺, hukukun- adaletin bir avu癟 s繹m羹r羹c羹 i癟in ge癟erli olduu bir 羹lkede hak arama m羹cadelesini hi癟bir g羹癟 engelleyemez.
Bizler haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesini y羹kselterek egemenlerin yasal, meru haklar覺m覺z覺n gasp edilmesine izin vermeyeceiz. 8 Mart mitingine kat覺lmak, taleplerini hayk覺rmak demokratik ve meru bir hakt覺r. Su癟 deildir. Bunu "SU" olarak g繹ren AKP iktidar覺n覺n halktan duyduu korkudur.
Bir kez daha hayk覺r覺yoruz 8 Mart'a kat覺lmak su癟 deildir. 8 Marta kat覺ld覺klar覺 i癟in bir aydan fazla bir s羹redir tutuklu bulunan arkadalar覺m覺z serbest b覺rak覺ls覺n.
2008.05.08
Bu yaz覺 2609 kez okundu
Geri D繹n