| Taksim Er Ge癟 Bizim Olacak
Taksim Amerikan ibirlik癟ilerinin igali alt覺ndayd覺
Taksim ve civar覺nda AKP'nin faist ter繹r羹 vard覺
Polis binlerce gaz bombas覺, plastik mermiler kulland覺
38 yaral覺, 530 g繹zalt覺

襤gal ve faist ter繹r, emek癟ileri, devrimcileri sindiremedi
Binler, Taksim'i zaptetmek i癟in 羹癟 saat boyunca sokak sokak 癟at覺t覺
Gaz bombalar覺n覺n sisi aras覺nda k覺z覺l bayraklar覺m覺z dalgaland覺
Herkes bir kez daha inand覺, emin oldu ki; Taksim'i er ge癟 zaptedeceiz!

30 Nisan akam覺 ilk toplanma yeri olan olan D襤SK Genel Merkezi binas覺na giden D襤SK y繹neticileri, 羹yeleri Devrimci 1 May覺s Platformu temsilcileri, 癟eitli demokratik kitle 繹rg羹t羹 羹yeleri 1 May覺s kutlamalar覺na akamdan balad覺lar.

1 May覺s i癟in son haz覺rl覺klar覺n覺 yapt覺lar, pankartlar覺n覺, d繹vizlerini haz覺rlad覺lar. 500'羹 bulan emek癟ilerin say覺s覺 gece ge癟 saatlerde 1000'i ge癟ti. 襤癟isi, kamu emek癟isi, 繹rencisi birlikte kolkola halaylar 癟eken emek癟iler s覺k s覺k " 1 May覺s'ta 1 May覺s Alan覺nday覺z, Yaas覺n 1 May覺s" sloganlar覺 att覺lar.

Emek癟iler geceyi D襤SK binas覺n覺n i癟indeki masalar覺n, sandalyelerin ve haz覺rlad覺klar覺 pankartlar覺n 羹st羹nde, merdivenlerde ve bulabildikleri yerlerde yatarak ge癟irdi. Ayakta onlarca kii ise kap覺n覺n 繹n羹nde ateler yak覺p ba覺nda t羹rk羹ler, marlar s繹ylediler. Uurlama, Dersimde Doan G羹ne, Cemo ve 襤癟i marlar覺n覺 s繹yleyen emek癟iler Mitraly繹z, Omuzdan Tutun Beni ve Gelki afaklar Tutusun ark覺lar覺yla halaya durup, tulum eliinde horon teptiler.

1 May覺s'覺n cokusunu ve 1 May覺s'ta Taksim'e y羹r羹yecek olman覺n heyecan覺n覺 yaayan emek癟iler yeni gelenleri sloganlarla ve alk覺larla kar覺lad覺lar.


Polisin ter繹r羹 sabah 06.30'da balad覺

Emek癟iler D襤SK binas覺nda direni marlar覺 s繹yleyerek 1 May覺s sabah覺n覺 kar覺larken polis de bo durmam覺t覺. Taksim'de olduu gibi ili'de de ili Meydan覺 bata olmak 羹zere, D襤SK binas覺 癟evresi, Abidei H羹rriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve bu civardaki b羹t羹n cadde ve sokaklar覺 tutmutu. Polis g羹n boyunca emek癟ileri Taksim'e 癟覺karmamak i癟in b羹t羹n ter繹r羹n羹 uygulayacakt覺.

Saatler 06.00'ya gelindiinde D襤SK binas覺n覺n 繹n羹nde toplanan emek癟ilerin 癟evresi gaz maskeli polisler taraf覺ndan sar覺ld覺. T羹m bu kuatmaya ramen emek癟iler saflar覺 daha da s覺klat覺rarak "Yaas覺n 1 May覺s, 1 May覺s'ta Taksim'deyiz" sloganlar覺 att覺lar. Polisin sald覺r覺lar覺na kar覺 direnip 1 May覺s'覺 Taksim'de kutlama kararl覺l覺klar覺ndan vazge癟meyeceklerini hayk覺rd覺lar.

Saat 06.30 gelindiinde ise polisin sald覺r覺s覺 balad覺. Bina 繹n羹nde darac覺k sokakta s覺k覺an ve soka覺n iki taraf覺nda polisler taraf覺ndan kuat覺lan emek癟ilere polis panzerlerinden 繹nce k覺rm覺z覺 renkli tazyikli su f覺k覺rt覺larak sald覺r覺ld覺. Bu sald覺r覺 kar覺s覺nda direnen ve en 繹nde D襤SK pankart覺n覺 ta覺yan emek癟ilerin 羹st羹ne polis bu sefer gaz bombalar覺 att覺, ard覺ndan joplarla sald覺rd覺. Bu sald覺r覺 sonucu 500'e yak覺n kitlenin 癟ou i癟eri D襤SK binas覺na s覺覺n覺rken bir癟ok insan fenal覺k ge癟irip boulma tehlikesi yaad覺. Polisin gaz bombal覺 sald覺r覺s覺 sonucu ara sokaklara Bomonti taraf覺na 癟ekilen yakla覺k 100 kii ise k羹癟羹k barikatlar kurup direnie ge癟tiler.

Yap覺lan bu ilk sald覺r覺n覺n ard覺ndan polis geri 癟ekilip eski yerinde konumlan覺rken polisin Taksim'e giden caddeyi ve soka覺 tamamen kapatt覺覺 g繹r羹ld羹. Yap覺lan bu sald覺r覺y覺, yerde yatan yaral覺lar覺 g繹ren kitlenin 繹fkesi daha da artarken bu 繹fkesini "AKP' nin 襤tleri Y覺ld覺ramaz Bizleri, Katil Polis ili'den Defol, G羹n Gelecek Devran D繹necek AKP Halka Hesap Verecek" sloganlar覺 atarak, polisi yuhlayarak g繹sterdi.


D襤SK 繹n羹nde ikinci sald覺r覺

evik kuvvet polisleri D襤SK binas覺 繹n羹nden ge癟erken binan覺n camlar覺na 癟覺kanlar polise talar ve cam par癟alar覺 att覺. Bu sald覺r覺ya ramen yeni kat覺l覺mlarla birlikte tekrar D襤SK binas覺 繹n羹nde toplananlar覺n say覺s覺 daha da artt覺 ve polis 08.30'da tekrar sald覺r覺ya ge癟ti. Yine gaz bombalar覺 ve tazyikli suyla ve joplarla yap覺lan sald覺r覺da yaralananlar oldu. Bir Emekli-Sen 羹yesi bayg覺nl覺k ge癟irip yerde kal覺rken gaz bombalar覺n覺n etkisinden kaynakl覺 bir癟ok insan da fenalat覺, k覺rm覺z覺 boyal覺 suyla s覺r覺ls覺klam oldu.

Bu ikinci sald覺r覺n覺n ard覺ndan yine ayn覺 yerde toplanmaya 癟al覺an kitle "Katil Vali Hesap Verecek, Ayaklar Ba Olsun Tayyip Defolsun" sloganlar覺yla 繹fke ve kararl覺l覺klar覺n覺 g繹sterdiler.

Sald覺r覺lar kitleyi y覺ld覺rmak bir yana daha da b羹t羹nletirirken kitle D襤SK'in Abide-i H羹rriyet Caddesi'ne bakan y繹n羹nde topland覺. HC'l羹lerin giderek artt覺覺 Abide-i H羹rriyet Caddesi'nde k覺rm覺z覺 flamalar a癟覺l覺rken s覺k s覺k "Mehmet Akif Dalc覺 l羹ms羹zd羹r, 襤癟iyiz Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Ortak D羹man Amerikad覺r, Faizme Kar覺 Omuz Omuza" sloganlar覺 y羹kseldi.

HC'l羹lerin sloganlar覺yla inleyen caddede polis saat 09.00'da yeniden sald覺r覺ya ge癟ti. HC'l羹lerin en 繹nde yere oturarak direnie ge癟tii sald覺r覺da polis HC'l羹leri tazyikli suyla ve gaz bombalar覺yla da覺tmaya 癟al覺t覺. Ara sokaklara 癟ekilen HC'l羹ler barikat kurarak polisin sald覺r覺s覺n覺 durdurmaya 癟al覺t覺. Bu arada polisin bir HC'l羹y羹 d繹verek g繹zalt覺na ald覺覺 g繹r羹ld羹.

G繹zalt覺y覺 g繹renler polise tepki g繹sterip binan覺n camlar覺ndan polisin 羹zerine cam par癟alar覺 att覺. Kalkanlarla kendini korumaya 癟al覺an polisler h覺zla bina 繹n羹nden ka癟maya 癟al覺t覺lar. Bir kez daha yeni kat覺l覺mlarla tekrar toplanmaya balayan kitle sloganlar atarak ve polisi yuhlayarak protesto etti.

Caddeyi ve caddeye bal覺 b羹t羹n sokaklar覺 tutan polis aradan fazla zaman ge癟meden saat 09.15'de bir kez daha gaz bombalar覺 ve tazyikli suyla kitlenin 羹zerine sald覺rd覺. Direni癟ilerin 癟ekilecei iki y繹n羹 de kesen polisler iki taraftan da direnenlerin 羹zerine gaz bombalar覺 yad覺rd覺. Bu sald覺r覺n覺n ard覺ndan yeniden toplanan y羹zlerce kii hep bir a覺zdan 1 May覺s mar覺n覺 s繹yledi. "Kurtulu Yok Tek Ba覺na Ya Hep Beraber Ya Hi癟 Birimiz" sloganlar覺 atarak yeniden direnie ge癟ti.

Saat 09.50'de bir kez daha sald覺r覺ya ge癟en polis D襤SK 繹n羹nde toplananlar覺 gaza bodu. D襤SK Bakan覺 S羹leyman elebi burada yapt覺覺 a癟覺klamada "yap覺lan bu sald覺r覺lar s覺k覺y繹netimden 繹te ceberrut bir durumdur bundan devlet sorumludur" dedi.


Her yerden Taksim zorlan覺yor

Saat 10.00'a doru genel toplanma saatinin yaklamas覺yla binlerce emek癟i ili civar覺nda gruplar halinde direnie ge癟ti. Art覺k direni alan覺 genilemi, gruplar halinde biraraya gelip Taksim'e y羹r羹mek isteyenler Mecidiyek繹y, Tevikiye, Osmanbey, Nianta覺, Dolapdere ve Taksim'e gidi y繹n羹ndeki Halaskargazi Caddesi'ne 癟覺kan b羹t羹n caddelerde, sokaklarda direnie ge癟ti. Polisin gaz bombalar覺 ve panzerlerle sald覺rd覺覺 direni癟iler yer yer polise talarla kar覺l覺k verip, panzerleri talad覺lar.

Polis kitlenin Taksim'e yaklamas覺na ve bulunduu yerde kalabal覺klamas覺na engel olmak i癟in gaz bombalar覺, panzerler, tazyikli su, plastik mermilerle sald覺rd覺. T羹m bunlara ramen 覺srarla ili'ye akan binlerce kii gruplar halinde olsa da tek bir sloganla "Yaas覺n 1 May覺s" slogan覺yla biraraya geliyor tekrar y羹r羹meye 癟al覺覺yordu. ili'nin her soka覺n覺 ve caddesini direni alan覺na 癟eviriyordu. zellikle HC'l羹lerin kitle olarak a覺rl覺kta olduu 癟at覺malarda yine en 繹nde onlar yer al覺yordu. Polisin sald覺r覺s覺yla bir sokaa girenler bir baka sokaktan tekrar caddeye 癟覺k覺yordu. Cadde 羹zerinde bir ara toplanan ve halay 癟eken HC'l羹lere polis sald覺rd覺. 1 May覺s'覺n halaylarla kutlanmas覺na dahi tahamm羹l edemeyenler bir s羹re sonra Halaskargazi'ye 癟覺kan b羹t羹n sokaklar覺n ba覺n覺 tuttular. Ve evine iine gitmeye 癟al覺an halka caddeyi yasak ederek arka sokaklara y繹nlendirdiler.

Caddeyi s覺k s覺k halka kapatan ve rastgele saa sola gaz bombas覺 atan polise tepki g繹steren halk "Sava m覺 var. Neden engelliyorsunuz. 襤ki taraf覺da kapatm覺s覺n覺z gidi yok diyorsunuz. Apolet takm覺 kendini bu 羹lkenin sahibi zannediyorlar" diyerek tepkisini yans覺t覺yordu. Halk覺 madur eden polis madur etmekle kalmay覺p kendisine kar覺 癟覺kanlar覺n 羹zerine gaz bombas覺 atmakla tehdit ediyordu.

襤lk defa b繹yle bir polis kuatmas覺 ve sald覺r覺s覺yla kar覺laanlar ak覺nl覺k i癟inde yaananlara bak覺yordu. AKP iktidar覺 Taksim'i 1 May覺s'a, emek癟ilere kapatarak 1 May覺s'覺n kutlanmas覺n覺 engellemeye 癟al覺覺rken ili, Kurtulu, Harbiye, Mecidiyek繹y ve Pangalt覺'nda b羹t羹n halk esnaf o g羹n sadece 1 May覺s'覺 konuup tart覺覺yordu. B羹t羹n 襤stanbul ve T羹rkiye halklar覺n覺n tek g羹ndemi 1 May覺s't覺 o g羹n.


Hastaneye de gazbombas覺

ili, Osmanbey, Nianta覺, Pangalt覺'nda 癟at覺malar 12.30'a kadar s羹rd羹. at覺malar覺n yaand覺覺 yerlerden birisi de ili Etfal Hastanesi 繹n羹yd羹. T羹rk Tabibleri Birliine 羹ye doktorlar hastane 繹n羹nde eylem yapmak isterken polis doktorlara ve hastalara da sald覺rd覺.

Sald覺r覺dan kaynakl覺 hastaneye 癟ekilen kitlenin 羹zerine ve hastane bah癟esinde bekleyen hastalar覺n ve hasta yak覺nlar覺n覺n 羹zerine polis gaz bombas覺 att覺. At覺lan gaz bombas覺ndan kaynakl覺 癟oluk-癟ocuk, yal覺, hasta herkes etkilenirken halk polise y繹nelik 繹fkesini "Buras覺 hastane, hastaneye gaz bombas覺 at覺l覺r m覺? ocuklar var burada. erefsizler" diye g繹sterdi.

***

Polisin gaz覺na, tazyikli suyuna kar覺 direnenler ara sokaklarda talarla direndiler, panzerlerin sald覺r覺s覺na talarla kar覺l覺k verdiler. HC' l羹ler bu 癟at覺malar覺n t羹m羹nde yer al覺rken s覺k s覺k "Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava, Kurtulu Kavgada Zafer Cephede, Yaas覺n 1 May覺s" sloganlar覺 att覺lar. Her yoldan, sokaktan Taksim'e 癟覺kmay覺 zorlayan HC'l羹ler polisin t羹m azg覺n sald覺r覺lar覺na kar覺 saatlerce direndiler. Yap覺lan t羹m sald覺r覺lara ramen HC'l羹ler Osmanbey Halaskargazi Caddesi'nde halay 癟ektiler.


Sendikac覺lar覺n eylemi bitirme 癟ar覺s覺 yuhaland覺

D襤SK Genel Merkezi ve ili Cami 繹n羹nde yaanan youn polis ter繹r羹 sonucu toplanamayan kitle saat 11.00 civar覺nda Osmanbey'deki CHP il binas覺 ile Agos Gazetesi'nin bulunduu Halaskargazi Caddesi'nde toplanmaya balad覺. Burada toplanan yakla覺k 2-3 bin kiilik kitleyi ablukaya alan polis 癟eitli y繹nlerden buradaki grupla bulumaya 癟al覺anlara kar覺 da gaz bombalar覺 ve tazyikli su ile sald覺rarak biraraya gelmelerini engellemeye 癟al覺t覺.

Bu arada saat 11.30 da D襤SK binas覺 繹n羹nde yakla覺k 2000 kiiye bir a癟覺klama yapan S羹leyman elebi'nin can g羹venlikleri olmad覺klar覺 i癟in Taksim'e 癟覺kmayacaklar覺n覺 a癟覺klay覺p "pankartlar覺m覺z覺 toplay覺p da覺l覺yoruz" dedi.

elebi'nin da覺l覺yoruz a癟覺klamas覺na ramen devrimciler, HC'l羹ler direnie devam edip Taksim'e gitmenin yollar覺n覺 ar覺yorlard覺. Harbiye ve civar覺nda b羹t羹n yollar polisler taraf覺ndan kesilirken, polis barikat覺n覺 amaya 癟al覺anlara polis vahice sald覺r覺yordu. Bu sald覺r覺 sonucu bir kiinin baca覺 k覺r覺ld覺. D襤SK 繹n羹nde elebi Taksim'e 癟覺kmaktan vazge癟tiklerini s繹yledii s覺ralarda polisin toplananlara y繹nelik gaz bombal覺 joplu sald覺r覺lar覺 devam ediyordu.

D襤SK 繹n羹nden da覺lan kitlenin bir k覺sm覺 ili y繹n羹nde da覺l覺rken bir k覺sm覺 da Osmanbey'e doru y繹neldi. Osmanbey'deki CHP 羹yelerine de sald覺ran polis h覺z覺n覺 alamayarak kimi yerlerde silah覺n覺 癟ekip direnenleri silahla korkutmaya 癟al覺t覺, plastik mermi kulland覺. At覺lan gaz bombalar覺ndan kaynakl覺 bir癟ok insan yaraland覺. HC'l羹 Burhan G羹l ba覺na gaz bombas覺 isabet etmesi sonucu ba覺ndan yaralanarak kanlar i癟indi kald覺.

Yine ili Etfal Hastanesi'nden saat 11.30'da Agos Gazetesi 繹n羹ne gidip a癟覺klama yapmak isteyenlerin 羹zerine polis gaz bombas覺 att覺. Bir kii ba覺na isabet eden gaz bombas覺yla ba覺ndan yaraland覺. Polis gaz bombalar覺yla birlikte sald覺r覺rken bir癟ok insan覺 da joplarla tekme tokat d繹verek yerlerde s羹r羹kleyerek g繹zalt覺na ald覺.

Agos Gazetesi 繹n羹ne 1 May覺s Tertip Komitesi 羹yeleri ve DTP'li, CHP'li milletvekilleri ile DP Milletvekili Ufuk Uras geldiler. Burada toplanan yakla覺k 2000 kiiye kat覺lmak i癟in ara sokaklarda bekleyen kitlenin 繹n羹ndeki polis barikatlar覺 da kald覺r覺l覺nca bu say覺 3000'e ulat覺.

Burada 1 May覺s Tertip Komitesi ad覺na bir a癟覺klama yapan 襤. Hakk覺 Tombul ve D襤SK Genel Bakan覺 S羹leyman elebi kitleye hitaben yapt覺klar覺 konumada "eylemi bitirme karar覺n覺 ald覺klar覺n覺" s繹yleyince kitlenin tepkisiyle kar覺lat覺lar. elebi h羹k羹metin sadece gidip "temsili bir grupla 癟elenk b覺rak覺n" dediini hat覺rlatarak "bu tavr覺 merulat覺rmamak i癟in Taksime 癟elenk b覺rakmayaca覺z" dedi.


Sendikac覺lar 'bitirdi' devrimciler 'devam' dedi

A癟覺klama bittikten sonra tertip komitesinin sendikac覺 y繹neticileri ve milletvekillerinin alanda direnen kitle i癟ine girmemeye 繹zen g繹sterdikleri g繹r羹ld羹. Sendikac覺lar覺n ve milletvekillerinin direnie son verin 癟ar覺lar覺na ramen alanda toplanan kitlenin 癟ok b羹y羹k bir b繹l羹m羹 Taksim'e gitmek i癟in Harbiye y繹n羹ne doru y羹r羹y羹e ge癟ti. Bu arada HC'l羹lerin de pankartlar覺 ve k覺rm覺z覺 fularlar覺yla 癟at覺ma i癟in haz覺rl覺klara balad覺klar覺 g繹r羹ld羹. Kitlenin 羹zerine sald覺ran polis yine youn gaz bombalar覺 kulland覺.

Osmanbey CHP 繹n羹nde ayn覺 saatlerde 2 bine yak覺n kii topland覺. HC l羹lerin de yer ald覺覺 eylemde HC 羹yeleri "Haklar Ve zg羹rl羹kler Cephesi" ve Mehmet Akif Dalc覺'n覺n fotoraf覺n覺n olduu pankart a癟t覺lar. "Mehmet Akif Dalc覺 l羹ms羹zd羹r, Yaas覺n 1 May覺s, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺 att覺lar.

Saat 13.30 kitle ara sokaklardan Taksim'e y繹neldi. Bu s覺ralarda Dolapdere'den TRT 襤stanbul Radyosu 繹n羹ne 癟覺kan onlarca kii Elmada'a doru y羹r羹meye balad覺. 襤癟lerinde HC'l羹lerin de olduu kitleye polis burada da sald覺rd覺. ili'den Taksim'e gitmek isteyen y羹zlerce kii Kurtulu , Dolapdere ve Kas覺mpaa sokaklar覺nda polisle 癟at覺maya devam etti. Polis her defas覺nda Taksim'e 癟覺kmak isteyenlerin 繹n羹n羹 keserken mahallenin i癟ini gaz bombalar覺n覺n duman覺 kaplad覺. Polisin sald覺r覺s覺na talarla kar覺l覺k verenlerden Tarlaba覺'na 癟覺kanlar burada da polisle sokak sokak 癟at覺覺p Taksim'e girmeye 癟al覺t覺lar. Bir an 繹nce Taksim 襤stiklal Caddesi ve civar覺nda balayan 癟atmalara kat覺lmak isteyenler, sokak balar覺 y羹zlerce polisle kapat覺ld覺覺 i癟in Taksim'e 癟覺kan caddeyi ge癟emediler.


Direniin son mevzisi Taksim

Taksim Meydan覺 sabah覺n erken saatlerinden itibaren binlerce polis taraf覺ndan abluka alt覺na al覺nd覺, alan覺n her taraf覺 bariyerlerle, panzerlerle kapat覺ld覺. Taksim, otob羹s girilerine kapat覺ld覺, metro 癟al覺mad覺. Taksim Meydan覺, Tarlaba覺, 襤stiklal Caddesi ve Taksim'in 癟evresindeki b羹t羹n sokaklarda polis y覺覺na覺 g繹r羹l羹rken binlerce polisin yetersiz kalmas覺 durumunda Taksim Gezi Park覺'nda her an m羹dahale etmeye haz覺r binlerce jandarma bekletildi.

Polis sabah saatlerinden itibaren k羹癟羹k gruplar halinde de olsa Taksim Meydan覺 癟evresinde bekleyenleri da覺tt覺. Galatasaray Meydan覺'nda, Odakule'de de polis barikat覺 kurulup, panzerler bekletildi. Meydandan T羹nel'e kadar y羹zlerce sivil polis 襤stiklal'de, ara sokaklarda eylemci arad覺. 襤ki-羹癟 kiilik gruplar g繹rd羹klerine 羹st aramas覺 yapt覺 "buralarda dolat覺覺n覺z覺 g繹rmeyeyim" diye tehdit etti.

襤stiklal Caddesi'nde gezen turistler ise polis younluunu anlamaya 癟al覺覺yor, kimi 襤ngilizce, kimi Frans覺zca, kimi de kendi dillerince neler olduunu sormaya, 繹renmeye 癟al覺覺yordu. Galatarasay Lisesi'nde polis ana caddeden ge癟ileri engellemek i癟in 繹le saatlerine doru insanlar覺 ara sokaklara y繹nlendirdi, bas覺n覺n 癟antalar覺na ve bas覺n kartlar覺na bakarak ge癟ilerine izin verdi.

len saatlerinde saat 12.00 civar覺nda Taksim Meydan覺 kar覺s覺ndaki kald覺r覺mda 1 May覺s kutlamak isteyen insanlar覺n topland覺覺 g繹zlenirken toparlanan insanlar polisin s繹zl羹 m羹dahalesiyle da覺ld覺lar. Bu s覺ralarda TKP 羹yeleri Elmada'dan y羹r羹yerek Taksim Meydan覺 giriinde kurulan polis barikat覺na doru y羹r羹d羹ler. "AKP'yi 襤stemiyoruz, Yaas覺n 1 May覺s" sloganlar覺 atan yakla覺k 300 kiilik TKP'li grup burada polisle yapt覺klar覺 pazarl覺klar sonucunda bulunduklar覺 alanda bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺lar ve 1 May覺s Mar覺'n覺 s繹yleyerek da覺ld覺lar.

Yine TKP'liler'in eylem yapt覺覺 bir baka sokaktan 癟覺kan yakla覺k 50 kii "Faizme Kar覺 Omuz Omuza, 1 May覺s Alan覺 Taksim Meydan覺" sloganlar覺yla y羹r羹y羹 yapt覺lar, polisin sald覺r覺s覺yla da覺lan onlarca kii slogan atarak ara sokaklara girdiler. Tekrar toparlan覺p alana 癟覺kmaya 癟al覺anlara polis gaz bombas覺 atarak m羹dahale etti.

Halk覺n Kurtulu Partisi 羹yeleri de pankartlar覺yla polis barikat覺n覺n 繹n羹ne Taksim Talimhane metro girii 繹n羹ne geldiler. Y羹r羹mekte 覺srar eden HKP'lilere polis joplarla sald覺rd覺. HKP'liler bu sald覺r覺n覺n ard覺ndan ara sokaa ge癟erek burada bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺p ve karanfil b覺rak覺p eylemlerine son verdiler.

Ayn覺 saatlerde "Yaas覺n 1 May覺s, Kurtulu Yok Tek Ba覺na Ya Hep Beraber Ya Hi癟 Birimiz" sloganlar覺 ile 襤stiklal Caddesi 羹zerinde toplananlar pankartlar覺yla, alk覺lar覺yla 1 May覺s Alan覺 Taksim'e y羹r羹d羹ler. Meydandaki polisler su s覺karak, gazlarla sald覺rd覺. Polisin sert m羹dahalesiyle ara sokaklara da覺lan devrimciler, tekrar saat 12.30'da biraraya gelerek yeniden "Yaas覺n 1 May覺s" sloganlar覺yla 覺srarla Taksim'i zaptetmeye y羹r羹d羹ler.


Devrimciler 襤stiklal'den Taksim'i zorluyor

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi, Al覺nteri, Proleter Devrimci Duru, M羹cadele Birlii, HKM ve ESP 羹yeleri kendi pankartlar覺n覺 a癟arak alk覺larla "Yaas覺n 1 May覺s, 襤te Taksim 襤te 1 May覺s, Kurtulu Kavgada Zafer Cephede, Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava" sloganlar覺 atarak polis barikat覺n覺n 羹zerine doru y羹r羹y羹e ge癟tiler. Tekrar sald覺rarak 襤stiklal Caddesi'ni gaza boan polis, "襤te Taksim 襤te 1 May覺s" diyen cokuya tahamm羹ls羹zl羹羹n羹 g繹sterdi bir kez daha. Polis gaz s覺karken esnaflar devrimcileri, gazetecileri iyerine 癟a覺rarak, gazdan etkilenene limon, sirke, eczaneler ila癟 vererek destek olup direnenleri sahiplendi. Hem 繹nden hem de arkadan kuatmaya alt覺na al覺nan devrimcileri hi癟bir sald覺r覺 y覺ld覺ramad覺. Taksim'e 癟覺kmak i癟in 癟at覺maya, direnmeye devam ettiler.

Eylemler s覺ras覺nda meydandan ge癟en baz覺 i癟ilerin polise "bu sene sokmad覺n覺z, seneye bu meydana mutlaka gireceiz" diyerek tepki g繹sterdii g繹r羹ld羹. Saat 13.00 civar覺nda DSP ve SHP genel bakanlar覺 ile DP milletvekili Ufuk Uras Taksim An覺t覺'na giderek karanfil b覺rakt覺lar. Alelacele yap覺lan anmaya bas覺n da al覺nmad覺.

Saat 13.00'e doru yaanan 癟at覺malarda polisin panik ve korkusu g繹zlerden ka癟mad覺. ok k羹癟羹k gruplara binlerce polisin sald覺rmas覺 bu korkuyu g繹steriyordu. Kitlenin kararl覺l覺覺n覺 k覺rmak ve da覺tmak i癟in polis 襤stiklal Caddesi 羹zerindeki binalar覺 basarak Taksim'i sava alan覺na 癟evirdi, ter繹r estirdi. Eylemci olduunu d羹羹nd羹kleri binalara bask覺n d羹zenleyen polis buralardan onlarca insan覺 g繹zalt覺na ald覺. B羹t羹n bu polis ter繹r羹ne ramen devrimci gruplar pankartlar覺yla 襤stiklal Caddesi'ndeki ara sokaklarda toplanarak y羹r羹y羹e ge癟tiler.

at覺arak ara sokaklara da覺lan kitle saat 13.00'te 襤HD 繹n羹nde fularlar覺n覺 y羹zlerine takarak ellerinde talarla, bir kez daha Taksim'e y羹r羹d羹ler. Ancak bu kez polis daha fazla gaz s覺karak ve panzeri 襤stiklal'de gezdirerek kitleyi da覺tt覺, ara sokaklar覺n ba覺na ikinci barikatlar覺 kurdu. Kitle talarla barikat覺 amaya 癟al覺覺nca 癟evik kuvvet ara sokaklara da girerek adeta ter繹r estirdi. Yolda g繹rd羹klerini d繹vd羹, eylemcilerden yakalayabildiini yerlerde s羹r羹kleyerek, tekmeleyerek g繹zalt覺na ald覺.

at覺arak Cihangir'e 癟ekilen kitlenin say覺s覺 yakla覺k bini buldu. Taksim 襤lkyard覺m Hastanesi'nde sloganlar atan kitle Taksim Meydan覺'na ulamak i癟in Kazanc覺 Yokuu'na doru y羹r羹y羹e ge癟ti. Sald覺r覺lar覺n en youn yaand覺覺 yer olan Kazanc覺 Yokuu'nda devrimciler '77 1 May覺s katliam覺n覺n hesab覺n覺 sormak i癟in bir kez daha polisle 癟at覺t覺lar. "襤te Taksim 襤te 1 May覺s, Taksim Bizimdir Bizim Kalacak, Yaas覺n 1 May覺s, Faizme Kar覺 Omuz Omuza" sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 eylemde polis panzerlerle kitlenin 繹n羹n羹 kapat覺p y羹r羹melerine engel olurken youn bir ekilde gaz bombas覺 kulland覺. Polisin sald覺r覺s覺yla geri 癟ekilen kitle faistlerin sald覺r覺s覺na urad覺. Polisle yap覺lan 癟at覺ma yakla覺k 2 saat s羹rerken onlarca kii g繹zalt覺na al覺nd覺.

Taksim'in ara sokaklar覺nda t羹m sald覺r覺lara ve kuatmalara ramen direni saat 14.30'da bitirildi. Eylemden sonra polisler 襤stiklal'de kalabal覺k gruplar halinde durarak halk覺 tedirgin etmeye, korkutmaya 癟al覺t覺lar. Meydandaki kuatma g羹n boyu s羹rerken Galatasaray Meydan覺 ve Odakule'de de s羹rekli polis y覺覺na覺 ve panzerler bekletildi.


Polisin korkusu ve korkunun ter繹r羹

Polis ter繹r羹 bunlarla da s覺n覺rl覺 kalmad覺. Da覺lan eylemcileri yakalamak i癟in Taksim'deki DP ve Makine M羹hendisleri ve Harita Kadastro Odas覺 襤stanbul ubesi'ni basan polis burada da onlarca insan覺 yaralad覺. DP 襤l Merkezi'nde gaz bombas覺 ve plastik mermiyle en az 18 kiinin yaraland覺覺 bildirildi. Yine Taksim'den ili'ye kadar asayi polislerinden trafik polislerine, bek癟isinden, karakol polisine kadar binlerce kolluk kuvvetinin yollar覺 tuttuu g繹r羹ld羹.

AKP iktidar覺n覺n ili ve Taksim'i onbinlerce polisle igal alt覺na ald覺覺 襤stanbul 1 May覺s g羹n羹 1000'e yak覺n kii g繹zalt覺na al覺nd覺, onlarca insan yaraland覺.

襤stanbul Valisi ve emniyeti polisin gece saat 24.00'e kadar Taksim'de beklemeye devam edeceini s繹yleyerek korku ve ter繹r羹n羹 itiraf etti.


AKP ve 襤stanbul Valisine Protesto

襤stanbul Tabip Odas覺 ve SES 襤stanbul ubeleri 1 May覺s'ta polisin ili Etfal Hastanesi bah癟esine gaz bombas覺 atarak yapt覺覺 sald覺r覺y覺 2 May覺s g羹n羹 yapt覺覺 eylemle protesto etti. ili Etfal Hastanesi 繹n羹nde "Sal覺k Hakk覺 襤癟in Yaas覺n 1 May覺s" pankart覺 a癟an sal覺k emek癟ileri polis ter繹r羹n羹 protesto eden d繹vizler ta覺d覺lar.

Kitle ad覺na Dr. Nazmi Algan ve SES ili ube Bakan覺 Rabia Tuncel yapt覺klar覺 a癟覺klamalarda AKP'yi ve hastaneye gaz bombas覺 at覺lmad覺覺n覺 s繹yleyen 襤stanbul Valisini su癟lad覺lar. Sal覺k癟覺lar覺n eylemine hasta yak覺nlar覺, hastalar ve hastanedeki herkes alk覺layarak ve sloganlara kat覺larak destek verdi. Emek癟iler yapt覺klar覺 konumalarda gelecek 1 May覺s'覺 da yine Taksim'de kutlayacaklar覺n覺 dile getirdiler.


HD'li Avukatlara Sald覺r覺 Protesto Edildi

1 May覺s'ta faizm t羹m 癟覺plakl覺覺yla kendini g繹sterdi. yleki 1 May覺s'a kat覺lmak 羹zere ili Adliyesi 繹n羹nde toplanan avukatlar da bu azg覺n sald覺r覺dan nasiplerini ald覺lar. Sabah saatlerinde D襤SK'in 繹n羹ne y羹r羹mek ve ordaki emek癟ilerle birlemek isteyen HD'li avukatlara ve ada Avukatlar Grubu 羹yesi avukatlara polis kimlik ibraz覺 etmelerini istedi. Kimliklerini ibraz eden avukatlar polis kordonuna al覺narak joplu, biber gazl覺 sald覺r覺ya urad覺lar.

Sald覺r覺da Av.Oktay nal, Av. Filiz Kuru癟ark覺, Av. G羹ray Da, Av. G羹lendam an, Av. Can Atalay, Av. Sel癟uk Kozaa癟l覺, Av.Tolgay G羹vercin ve Av. Taylan Tanay ba ve v羹cutlar覺ndan ciddi darbelerle dier avukatlar da 癟eitli yerlerinden yaraland覺lar.

Avukatlar karakolda g繹zalt覺 ilemleri s覺ras覺nda da a覺r hakaret ve dayaa maruz kal覺rken bir癟ok avukat da burada yaraland覺.

HD'li avukatlar hem avukatlara yap覺lan sald覺r覺y覺 hem de emek癟iler 羹zerinde g羹n boyu estirilen devlet ter繹r羹n羹 1 May覺s'ta 襤stanbul Barosu 繹n羹nde yapt覺klar覺 eylemle protesto etti. Av. Z羹leyha G羹l羹m taraf覺ndan yap覺lan a癟覺klamada 7 avukat覺n sald覺r覺da yaraland覺覺, avukatlara sald覺r覺n覺n 繹zel ve planlanm覺 bir sald覺r覺 olduu kaydedildi. 1 May覺s'ta yap覺lan sald覺r覺lar覺 belirten G羹l羹m "T羹m bunlar Vali G羹ler'in orant覺l覺 g羹癟 kullan覺m覺 olarak tan覺mlad覺覺 uygulamalar. T羹m bu hukuksuzluklar覺n takip癟isi olaca覺m覺z覺 bas覺na ve kamuoyuna bildiriyoruz" diye konutu. A癟覺klama sloganlarla sona erdi.


1 May覺s Cokusunu Taksim'de Yaamak 襤癟in Anadolu'dan Geldiler...

Anadolu illerinden de 1 May覺s Taksim kutlamalar覺na kat覺l覺m oldu. Bir癟ok engellemeye ramen b羹y羹k bir kararl覺l覺k ve cokuyla Ankara, 襤zmir, Antalya, Bursa, K羹tahya, Afyon, Adana, Hatay, Mersin, 襤skenderun, Malatya, Dersim, Elaz覺, Karadeniz ve Trakya illerinden yola 癟覺kan devrimciler 1 May覺s'ta Taksim Alan覺 kavgas覺nda yerlerini ald覺lar.

Bursa'da 30 Nisan g羹n羹 Fomara Meydan覺'ndan yola 癟覺kan D襤SK, KESK, DP, SDP, Halkevleri 羹yeleri yol boyunca 9 ayr覺 yerde durduruldular, engellenmeye 癟al覺覺ld覺lar. Bursa'da 20 HC'l羹 de dier kurumlardan ayr覺 yola 癟覺karak 1 May覺s'ta 襤stanbul'a geldi... Adana'dan 30 HC'l羹 1 May覺s'ta 襤stanbul'a gelirken Antalya'dan ise yola 癟覺kan HC'l羹lerin arabalar覺 polis taraf覺ndan baland覺. HC'l羹ler baka bir ara癟 癟a覺rarak yollar覺na devam ettiler, polisin engelleme 癟abalar覺n覺 boa 癟覺kard覺lar... 襤zmir'de akam saat 20.30'da hareket edildi. Bir saat sonra otob羹s羹n 繹n羹 kesilerek kimlik kontrol羹 yap覺ld覺. Yakla覺k yar覺m saat s羹ren GBT kontrol羹nden sonra yola devam edildi. Otob羹s羹 durdurmayan polis ya da asker sadece eskortluk yapmakla yetinde. Marlar, t羹rk羹ler s繹ylenerek 襤stanbul'a var覺ld覺.


Anadolu'da 1 May覺s Taksim Direnii Selamland覺

T羹rkiye'de 1 May覺s cokusu, direnii, 癟at覺mas覺, polisin sald覺rganl覺覺yla 襤stanbul'da yaand覺 as覺l olarak. 襤stanbul'a gelmeyip 1 May覺s'覺 bulunduklar覺 yerde kutlayan emek癟ilerin g繹zleri, kulaklar覺 襤stanbul'dayd覺. Direni buradakileri de cotururken polisin sald覺rganl覺覺 da ayn覺 ekilde 繹fkelendirdi.

Alanlarda 1 May覺s Taksim direnii selamland覺...

ANKARA

KESK, D襤SK ve T羹rk-襤'in yapt覺覺 1 May覺s kutlamalar覺na da polis sald覺rd覺. S覺hhiye Meydan覺'nda ger癟ekleen miting alan覺na girilerin s羹rd羹羹 esnada polis ile DP'li grup aras覺nda yaanan tart覺ma, 癟at覺maya d繹n羹t羹.

Ulus Opera Binas覺 繹n羹nde toplanan emek癟iler "Ayaklar Ba覺 Ezmeye Geldi, Yolu Yok, Ayaklar Ba Olacak" yaz覺l覺 pankartlar覺 a癟arken KESK ubeler Platformu kortejinde "Meryem zs繹羹t'e zg羹rl羹k" d繹vizleri de dikkat 癟ekti.

Arama noktalar覺 繹n羹nde yaanan arbedede, polisin gaz bombalar覺 ve joplarla m羹dahale etmesiyle bir癟ok emek癟i yaraland覺. Arama noktas覺nda ABD bayra覺 yakan DP'lilere ve HD'li avukatlardan Kenan Arslan'a sald覺ran polis pervas覺zl覺覺n覺 g繹sterdi. T羹m sald覺r覺lara ramen alana giren kitle 1 May覺s cokusunu yaad覺. Yap覺lan konumalarda Taksim'e 癟覺kmak isteyen emek癟ilere yap覺lan sald覺r覺lar protesto edildi.


襤ZM襤R

KESK ve T羹rk-襤'in d羹zenledii 1 May覺s mitingi 襤zmir'de de cokulu ge癟ti. 癟 koldan G羹ndodu Meydan覺'na y羹r羹yen onbinlerce kii "Taksim Onurumuzdur" sloganlar覺yla Taksim direniini ve kararl覺l覺覺n覺 selamlad覺.


DERS襤M

Sanat Soka覺'nda SES, Eitim-Sen, D襤SK, DTP, EMEP, Partizan, ESP, DHP ve HKM'nin kat覺l覺m覺yla bir miting d羹zenlendi. K覺la Meydan覺'na doru y羹r羹y羹le balayan mitinge yakla覺k 2 bin kii kat覺ld覺. "Taksim Yasa覺na Son, Taksim'e Selam Yaas覺n 1 May覺s, Yaas覺n Devrimci Dayan覺ma" sloganlar覺 atan emek癟iler de Taksim direniini selamlad覺lar. D襤SK, KESK ve T羹rk-襤 ad覺na birer konumalar覺n yap覺ld覺覺 miting halaylarla sona erdi.


MERS襤N

Mersin'de biraraya gelen yakla覺k 5 bin emek癟i ise Devlet Hastanesi 繹n羹nden Metropol giriine kadar taleplerini dile getiren sloganlar覺yla y羹r羹d羹ler. "Emek癟i D羹man覺 H羹k羹met 襤stifa" slogan覺n覺n at覺ld覺覺 mitingte 1 May覺s'覺n resmi tatil ilan edilmesi talebi de hayk覺r覺ld覺.


ADANA

1 May覺s cokusu Adana'da yaand覺. Uur Mumcu Meydan覺'nda sayg覺 duruuyla balayan mitingde SSGSS Yasas覺na kar覺 direniin s羹recei hayk覺r覺ld覺. TEKEL i癟isi Hatice Korkut yapt覺覺 a癟覺klamada Ankara'da infaz edilen Kevser M覺rzak'覺n anmas覺na kat覺ld覺klar覺 gerek癟esiyle tutuklanan 襤HD Adana ube Bakan覺 Ethem A癟覺kal覺n ve SES MYK yesi Meryem zs繹羹t'羹n serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istedi.


SAMSUN

Bini ak覺n emek癟inin kat覺ld覺覺 miting Cumhuriyet Meydan覺'nda ger癟ekletirildi. Mitinge aramba Belediyesi'nde sendikal覺 olduklar覺 i癟in iten at覺lan ama haklar覺n覺 aramaktan vazge癟meyen i癟iler de kat覺ld覺.


BURSA

EMEP, DTP, CHP, SHP, 襤P, HD, BAT襤S, TMT襤S, BDSP, DHP, ESP, Partizan, 襤siz ve G羹vencesiz Eitim Emek癟ileri, Dernekler Platformu, Deniz K羹lt羹r ve Sanat Evi, ada Muhasebeciler, Liseli Devrimciler saat 16.30'da Bursa'n覺n Fomara Meydan覺'nda biraraya gelerek 1 May覺s'覺 kutlad覺lar.

"Yaas覺n 1 May覺s Biji Yek Gulan" ortak pankart覺n覺n arkas覺nda kortej oluturarak G繹kdere Bulvar覺'na y羹r羹y羹 yap覺ld覺. Meydanda yap覺lan konumalarda ve miting boyunca "Her Yer Taksim Her Yer Direni" sloganlar覺 at覺ld覺.


D襤YARBAKIR

Dakap覺 Meydan覺'nda yap覺lan mitingde de AKP'nin Taksim yasa覺 3 dakikal覺k oturma eylemiyle protesto edildi. Oturma eyleminde "襤癟iyiz Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz" sloganlar覺 at覺ld覺. Yakla覺k 5 bin kiinin kat覺ld覺覺 mitingde DTP E Bakan覺 Emine Ayna bir konuma yapt覺.

***

1 May覺s'ta T羹rkiye'nin d繹rt bir yan覺nda 1 May覺s cokusu alanlarda yaand覺. Van'dan Elaz覺'a, Hopa'dan Antep'e kadar bir癟ok ilde yap覺lan mitinglerde AKP'nin halka d羹manl覺覺 protesto edildi.
2008.05.07
Bu yaz覺 2964 kez okundu
Geri D繹n