| "Bu Yol Taksim'e 覺kar" Fotoraf Sergisi A癟覺ld覺
襤dil K羹lt羹r Merkezi'nin d羹zenledii "Bu Yol Taksim'e 覺kar" adl覺 ve 1977'den bug羹ne 1 May覺s fotoraflar覺n覺n yer ald覺覺 sergi, 21 Nisan 2007 tarihinde a癟覺ld覺.

TMMOB Makina M羹hendisleri Odas覺'n覺n 襤stanbul ubesi'nin bodrum kat覺nda yer alan sergi salonunda a癟覺lan fotoraf sergisinin a癟覺l覺覺na youn bir ilgi vard覺.
26 Nisan 2007 tarihine kadar a癟覺k kalacak olan sergide, 1977 1 May覺s katliam覺n覺 sembolize eden bir b繹l羹m羹n yan覺s覺ra 癟ok geni bir g繹rsellikte 1977'den bug羹ne 1 May覺s fotoraflar覺 bulunuyor. '77 katliam覺n覺n sembolize edildii b繹l羹mde, o g羹n羹n Taksim Meydan覺 g繹r羹nt羹s羹ne yer veriliyor. Yerlerde pankart ve d繹viz par癟alar覺, dier teki ortada g繹r羹lmeyen ayakkab覺lar, apkalar, baretler, 癟antalar... Bu b繹l羹mde ayr覺ca FOSEM (Fotoraf ve Sinema Emek癟ileri)'nin haz覺rlam覺 olduu g繹r羹nt羹lerle 1 May覺s 1977 kurgusu da izleyenlere s羹rekli aktar覺l覺yor.
Sergide, 1977 y覺l覺 1 May覺s'覺 olmak 羹zere, o g羹nlere ait gazetelerin basayfalar覺 da yer al覺yor. Ayr覺ca fotoraf sanat癟覺lar覺 zcan Yaman ve Deniz Ko癟ak'覺n 1 May覺s ve emek konulu fotoraflar覺 da sergide yer alan eserler aras覺nda.
Ad覺ndan da anla覺laca覺 羹zere, sergi, hem 1 May覺s 1977'den balayarak, 1 May覺slar'覺n 1 May覺s alan覺nda, Taksim Meydan覺'nda kutlanmas覺 gerektiine vurgu yaparken, ge癟miten bug羹ne 1 May覺slar'覺n nas覺l ge癟tii aktar覺l覺yor.
A癟覺l覺覺na 80 kiinin kat覺ld覺覺 ve alt覺 g羹n boyunca izlenebilecek olan sergide, ilerleyen g羹nlerde k覺sa oyunlar sergilenecek ve m羹zik dinletileri de sunulacak.
Sergi 26 Nisan g羹n羹ne kadar 11.00- 21.00 saatleri aras覺nda gezilebilecek.


reterek Direnenlerin rettikleri Sergileniyor

TAYAD'l覺 Aileler F Tipi hapishanelerde direnerek 羹reten devrimci tutsaklar覺n tecrite ramen, boyan覺n kalemin ka覺d覺n engellendii koullarda yapt覺klar覺 羹r羹nleri EMO Etkinlik salonunda sergiledi.

22 Nisan-28 Nisan aras覺nda "reterek Direnen Direnerek retenlerin Sergisi" ismiyle 癟eitli etkinliklerle ger癟ekleecek olan sergide 22 Nisan g羹n羹 saat 15.00'de bir a癟覺klama yapan Fahrettin Keskin, "Hapishanelerde 羹retilen el 羹r羹nleri, 癟izimler, dergiler tutsaklar覺n k羹lt羹rel, sanatsal, politik 羹retiminin bir arac覺 olmakla birlikte esas olarak tecrite kar覺 direniin bir par癟as覺d覺r. Bu 羹r羹nler evlatlar覺m覺z覺n y羹reklerininin sesidir. Tecrite kar覺 kolektivizmin yaat覺lmas覺n覺n k羹rs羹leridir.
Evlatlar覺m覺z覺 ne demir kap覺lar, ne k繹r pencereler, ne tecrit duvarlar覺, ne de tecrit politikas覺 koparabildi yaamdan... Boyan覺n, kalemlerin, sanatsal malzemelerin yasak olduu h羹crelerde kimi zaman ayakkab覺 boyalar覺n覺, kimi zaman soan kabuklar覺n覺 boyaya d繹n羹t羹rd羹ler, ka覺tlarla yapt覺klar覺 hamurlar覺 heykel 癟amuru yapt覺lar 繹yle 羹rettiler maketleri. Kimi zaman pet ielerden, plastik kaplardan 羹rettiler eserlerini... bireycilie kar覺 m羹cadele ettiler kolektivizmi, kolektif 羹retimi yaratt覺lar duvarlar覺n ard覺ndan ve bize size hepimize ulat覺rd覺lar 羹r羹nlerini" dedi.

Sergide yer alan baz覺 羹r羹nler, dergiler karikat羹rler s羹t kutular覺ndan yap覺lm覺 resimler, ila癟lardan yap覺lan boyalarla yap覺lan resimler, kolyeler, saatler, 癟izimler yer al覺yordu.
6 g羹n boyunca s羹recek olan sergide birinci g羹n sanat癟覺 Ufuk Karako癟 dinleti verecek, ikinci g羹n H羹seyin Karabey'le s繹ylei ve film g繹sterimi, 羹癟羹nc羹 g羹n Ruhan Mavruk'la imza g羹n羹 ve iir dinletisi, d繹rd羹nc羹 g羹n gazeteci Alper Turgut'la imza g羹n羹, s繹ylei yap覺lacak. Beinci g羹n Ahmet Kulaks覺z'la imza g羹n羹 ve s繹ylei, alt覺nc覺 g羹n Cezmi Ers繹z'le imza g羹n羹 ve s繹ylei eklinde ge癟ecek.
2008.04.25
Bu yaz覺 2768 kez okundu
Geri D繹n