| Adana'da Hukuksuzluk Devam Ediyor
Ankara'da katledilen Kevser M覺rzak ile ilgili Adana HC Temsilcilii taraf覺ndan yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺ld覺klar覺 i癟in tutuklanan 7 kii 3 ay aradan sonra ilk kez hakim kar覺s覺na 癟覺kt覺.

Tutuklanan Adana Temel Haklar Bakan覺 emsettin Kalkan, akirpaa Temel Haklar Bakan覺 Mehmet B覺ld覺rc覺n, 襤HD Adana ube Bakan覺 Ethem A癟覺kal覺n, ESP Temsilcisi Din癟er Erg羹n, HKM Temsilcisi Hasan Y羹ksel, akirpaa Temel Haklar yesi 襤lhan Sar覺olu ve Adana Gen癟lik Dernei 羹yesi Halime Ke癟eli 3 ay aradan sonra ilk kez hakim kar覺s覺na 癟覺kt覺.

21 Nisan'da g繹r羹len durumadan 繹nce Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi, Ezilenlerin Sosyalist Platformu ve ukurova Halk K羹lt羹r Merkezi taraf覺ndan Adliye 繹n羹nde saat 10.00'da bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺larak 3 ayd覺r s羹ren hukuksuzluun sona ermesi istendi.
"Bas覺n A癟覺klamas覺na Kat覺lmak Su癟 mu? Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n" pankart覺n覺n ve "Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n, S繹z Karar rg羹tlenme zg羹rl羹羹 襤stiyoruz" d繹vizlerinin ta覺nd覺覺 a癟覺klama Adliyenin arka girii 繹n羹nde yap覺ld覺.
Kurumlar ad覺na Bilgen Ge癟gil'in okuduu a癟覺klamada yap覺lan tutuklamalar覺n hukuksuz olduu ve bu keyfiyetin 3 ayd覺r s羹rd羹羹n羹 belirterek tutuklananlar覺n serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istedi. A癟覺klama "SSGSS yasas覺 ile emek癟ileri 繹l羹me mahkum etmek istiyorlar, 羹niversitelerde 繹rencilerin 羹zerine herkesin g繹z羹 繹n羹nde kurunlar s覺k覺l覺yor, insanlar bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺ld覺klar覺, mezar ziyareti yapt覺klar覺 i癟in g繹zalt覺na al覺n覺yor, tutuklan覺yor. Bizler d羹n olduu gibi bug羹nde m羹cadelemizi b羹y羹tmeye devam edeceiz. Arkadalar覺m覺z, sadece demokratik haklar覺n覺 kulland覺klar覺ndan dolay覺 3 ayd覺r tutuklular. 3 ayd覺r Anayasa'n覺n 26. maddesinde de "hak" olarak g繹sterilen bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺lmak "su癟"unu ileyen bu insanlarla birlikteyiz ve ayn覺 "su癟u" bizde iliyoruz. 3 ayd覺r keyfi bir ekilde tutuklu olan arkadalar覺m覺z覺n serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istiyoruz" s繹zleriyle sona erdi.
Okunan a癟覺klaman覺n ard覺ndan "Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz" sloganlar覺yla hukuksuzluk protesto edildi.
A癟覺klaman覺n ard覺ndan Adliye binas覺na girilerek mahkemenin balamas覺 beklendi. Saat 11.00'de balayan durumaya sadece ailelerden s覺n覺rl覺 say覺da insan kat覺ld覺. Demokratik Kurum temsilcilerinin de salon 繹n羹nde bekleyerek takip ettii duruma yakla覺k 2 saat s羹rd羹. Keyfiliklerin mahkeme salonlar覺nda da s羹rd羹羹 durumada 襤lhan Sar覺olu ve Halime Ke癟eli'nin tahliyesine karar verilerek hukuksuzluk s羹rd羹r羹ld羹. Mahkeme 23 Haziran'a ertelendi.
2008.04.25
Bu yaz覺 2729 kez okundu
Geri D繹n