| 'Ba覺ms覺zl覺k Demokrasi Ve K覺z覺ldere' Paneli
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi 襤stanbul'da 20 Nisan 2008 tarihinde saat 13.00'de "Ba覺ms覺zl覺k Demokrasi ve K覺z覺ldere" adl覺 bir panel ger癟ekletirdi.

"K覺z覺ldere; Ba覺ms覺zl覺k ve Demokrasi M羹cadelesinin Manifestosudur Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi" imzal覺 pankart覺n ve Mahir ayan, H羹seyin Cevahir ve Ula Bardak癟覺'n覺n resimlerinin as覺ld覺覺 panelde konumac覺 olarak Metin Yavuz ve Sad覺k Erolu yer ald覺.

Panel Sad覺k Erolu'nun "30 Mart – 17 Nisan g羹nlerindeyiz. Anmay覺 ve kutlamay覺 birlikte yaad覺k. T羹rkiye devrimi b羹y羹k 繹nderlerini kaybetti ancak 30 Mart pek癟ok ger癟ei g繹sterdi bizlere. 30 Mart bizler i癟in yaayan bir tarihtir. Biz Mahir"lerin yolunda y羹r羹yoruz. Ve bundan onur duyuyoruz" s繹zleriyle balad覺.

Sonra s繹z羹 Metin Yavuz ald覺 ve unlar覺 s繹yledi:

"Son zamanlarda K覺z覺ldere'ye ilgi artt覺. Hat覺rla Sevgili dizisi ve Birg羹n gazetesinde 癟覺kan K覺z覺ldere yaz覺s覺ndan da g繹r羹yoruz. Bunlar覺n amac覺 Mahir'lerin 羹zerini 繹rtmek ve 癟arp覺tmakt覺r. Biz tarihimize sahip 癟覺kmal覺y覺z. K覺z覺ldere sadece Mahir'ler 羹zerine yaz覺lm覺 bir kahramanl覺k menk覺besi deildir. T羹rkiye Devriminin yoludur. Son deil bir balang覺癟t覺r. T羹rkiye Devriminin Manifestosudur. Mahirlerin devrimci kararl覺l覺覺 ve devrim stratejisidir."

Metin Yavuz K覺z覺ldere'de savunulan ideolojinin bedel 繹denerek savunulaca覺n覺 ve teslim olmama geleneiyle s羹receini vurgulad覺.

Metin Yavuz ilk konumas覺n覺n devam覺nda m羹cadelenin s羹rd羹羹n羹, 1978 lerde devam ettiini sonra 12 eyl羹l cuntas覺ndan sonra 1984 繹l羹m orucuyla, doksanlarda, doksan ikilerde iftehavuzlar'la s羹rerek B羹y羹k Direnie ulat覺覺n覺 da ekledi.

K覺z覺ldere'nin sava stratejisinin hayata ge癟irilmesi olduunu, Mahir'lerin K覺z覺ldere"de bu stratejiyi 繹rd羹klerini oysa, Hat覺rla Sevgili gibi dizilerin Mahirlerin s覺radanlat覺r覺lmas覺 ve yere 癟arp覺lmas覺 olduunu s繹yleyerek s繹z羹 Sad覺k Erolu'na verdi.

Sad覺k Erolu, K覺z覺ldere'nin emperyalizme ve oligariye kar覺 sava覺n nas覺l kazan覺laca覺n覺 g繹sterdiini ve bir zafer 癟ar覺s覺 olduunu s繹yledi.

Sad覺k Erolu d羹zeni ayakta tutan temel eyin onun askeri g羹c羹n羹n 繹tesinde yayd覺覺 k羹lt羹r bencillik ve sadakats覺zl覺k k羹lt羹r羹 olduunu, oysa K覺z覺ldere'de bir dava uruna 繹lmenin, bal覺l覺覺n ve vefan覺n k羹lt羹r羹n羹 ortaya koyduunu K覺z覺ldere'nin stratejisinde iktidar iddias覺, savama ve bedel 繹deme gibi deerlerin bulunduunu; K覺z覺ldere'nin ideolojisini Marksizm-Leninizmden ald覺覺n覺 s繹yledi.

Son olarak Sad覺k Erolu ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesin de K覺z覺ldere'nin balang覺癟 olduunu K覺z覺ldere'nin ba覺ms覺zl覺k, demokrasi yolunu g繹sterdiini, bu yolun sorunlar覺m覺z覺n 癟繹z羹m羹nde anahtar olan ve halk覺 birletirecek en geni zemin olduunu belirterek egemen g羹癟ler ve onlardan etkilenen reformist kesimlerce bu ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi kavramlar覺n覺n 癟arp覺t覺l覺d覺覺 anlatarak bu kavramlardan ne anla覺lmas覺 gerektiini s繹yledi. K覺z覺ldere'de ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi uruna can verildiini, ba覺ms覺zl覺k ve demokrasiye ancak devrimcilerin sahip 癟覺kt覺覺n覺 ifade etti. Ve son olarak da ba覺ms覺zl覺k ve demokrasinin ancak sosyalizmle yerli yerine oturaca覺n覺 belirtti.


襤kinci b繹l羹mde Metin Yavuz Mahir'in teori ve pratii birletirdiini Devrim i癟in yaam覺n覺 feda ettiini, halk覺n davas覺n覺 gelecee ta覺d覺覺n覺, T羹rkiye Devriminin yolunu kiiliiyle de 癟izdiini ve Mahir'in kiiliini ve politikas覺n覺 savunmayanlara Mahir'i b覺rakmamak gerektiini belirtti.

Daha sonra soru cevap k覺sm覺na ge癟ildi.

Soru deil ancak d羹羹ncelerini ifade etmek istediini s繹ylerek konuan Ahmet Kulaks覺z Oport羹nizmin ve revizyonizmin ge癟miten bu yana hi癟 deimedii K覺z覺ldere yolundan gidip ehit d羹enlere, kendisine sol sosyalist diyenler "kovboyculuk oynuyorlar, d羹ello yap覺yorlar" diyerek dalga ge癟iyorlar. Bu vicdans覺zl覺kt覺r diyerek, film ve k羹lt羹r etkinlikleri yapanlara bu konularda vicdans覺zl覺k yapmamalar覺 癟ar覺s覺nda bulundu.

Kat覺l覺mc覺lardan bir 繹retmen panelistlere, sendikalardaki reformizmle ilgili bir soru sorarak reformizmin sendikal alanda verdii zararlar覺 nas覺l deerlendirdiklerini sordu.

Sad覺k Erolu buna 繹yle cevap verdi: "Oport羹nizmin ve reformizm sendikalara da her yere verdii zarar覺 veriyor. SSGSS yasas覺 癟覺kt覺. Buna kar覺 eylemlilikler yap覺lm覺t覺 ama bunlar g羹n羹 kurtarmak i癟in yap覺ld覺. 襤nan癟 yoktu. Kafalarda yenilmilerdi. IMF'nin yasas覺 nas覺l olsa ge癟er diyorlard覺. 襤nan癟s覺zd覺lar. Bu inan癟s覺zl覺k y羹z羹nden de emek癟ilerin sendikalara g羹venleri kalm覺yor ve 繹rg羹ts羹zl羹羹 tercih ediyorlar. Burada g繹rev devrimcilere, devrimci sendikac覺lara, memurlara d羹羹yor, iddial覺, inan癟l覺 olunmal覺, devrimci bilin癟 kitleye g繹t羹r羹lmeli, bu yap覺ld覺覺nda reformizmi s繹k羹p atmak olanakl覺 olacakt覺r dedi.

Yine Televizyondaki "Hat覺rla Sevgili" dizisiyle ilgili olarak sorulan bir soruya, Metin Yavuz dizinin yaln覺zca Deniz Gezmi'in romantik yan覺n覺 ald覺覺n覺 ama ihtilalci yan覺na deinmediini, Che'yi nas覺l bir marka haline getirdiklerini, Deniz'e de bunu yapt覺klar覺n覺 imdi de Mahir'e yapmak istediklerini s繹yledi. Mahir'i doru anlamak i癟in K覺z覺ldere'den B羹y羹k Direni'e uzanmak gerektiini belirtti. "Tarih bitti diyorlar, tarih bitmez yeniden yaz覺l覺r ve ileriye ta覺n覺r" dedi.

Daha sonra devrimcileri 癟apulcu gibi g繹stereceklerini ve devrimcilerin devletle sonu癟suz bir d羹ello yapt覺klar覺n覺 ve m羹cadelenin orada kald覺覺n覺 s繹yleyerek tarihi k繹klerinden kopartmak istediklerini belirtti.

Bir dinleyicinin K覺z覺ldere'nin, Mahirlerin halk 羹zerinde nas覺l bir etkisi olduu sorusuna cevap veren Sad覺k Erolu, panel boyunca anlat覺lan K覺z覺lderenin tarihsel 繹nemi ve misyonudur, bize g繹sterdii ger癟eklerdir. Bunun halk 羹zerindeki etkisinin maddi g羹ce d繹n羹mesi ise bu deerleri halk g繹t羹rmekle, daha fazla halka ta覺makla olanakl覺 olduunu s繹yledi.

Son olarak da, 1 May覺s'a vurgu yap覺ld覺. Ve sonra "biliyorsunuz 繹n羹m羹zde 1 May覺s var. 1 May覺sta Taksim'de olmal覺y覺z. 1 May覺s kararl覺l覺覺n覺 g繹stererek 1 May覺s 1977 katliam覺n覺n hesab覺n覺 sormak i癟in bu sene herkesi Taksim'e 癟a覺r覺yoruz" dedi.

Yakla覺k 250 kiinin kat覺ld覺覺 panel alk覺larla sona erdi.
2008.04.21
Bu yaz覺 2800 kez okundu
Geri D繹n