| Antalya'da Bas覺n Toplant覺s覺 Yap覺ld覺
6 Nisan 2008 tarihinde Akdeniz niversitesi'nde devrimci-demokrat 繹renciler 羹zerine faistler ve polisler taraf覺ndan ate a癟覺lm覺t覺.

Daha sonra polis devrimci-demokrat 繹rencileri d繹verek zorla g繹zalt覺na alm覺t覺. Antalya savc覺s覺 ve polisi ibirlii ile devrimci-demokrat 繹rencilere y繹nelik g繹zalt覺 ve sald覺r覺 devam etmi 10 繹renci hukuksuz bir ekilde tutuklanm覺t覺r. Sald覺ran deil sald覺r覺ya urayan 繹renciler g繹zalt覺na al覺nm覺 ve tutuklanm覺lard覺r.

16 Nisan 2008 tarihinde Antalya Eitim-Sen ubesi binas覺nda saat 12.30'da tutuklanan 繹rencilerin aileleri, avukatlar ve sald覺r覺ya urayan Akdeniz niversitesi 繹rencileri bir bas覺n toplant覺s覺 yapt覺lar.
Tutuklanan Akdeniz niversitesi 繹rencilerinin avukatlar覺 unlar覺 s繹yledi;
"6 Nisan 2008 tarihinde Akdeniz 羹niversitesinde ilerici- demokrat 繹rencilere y繹nelik faistler taraf覺ndan silahla ate edildi, 羹lk羹c羹lerin ellerinde balta, silah, sat覺r, b覺癟ak bulunurken, bu sald覺r覺lar kar覺s覺nda ilerici-demokrat 繹renciler sald覺r覺lar kar覺s覺nda meru m羹dafaada bulunmulard覺r, ancak sald覺rganlar deil, sald覺r覺ya urayan 繹renciler polis taraf覺ndan d繹v羹lerek g繹zalt覺na al覺nm覺t覺r. stelik bu sald覺r覺y覺 yapanlar 繹renci deildir, hepsi d覺ar覺dan gelmilerdir. Sald覺r覺lar, bask覺lar, g繹zalt覺lar, tutuklamalar halen devam etmektedir, yurttan at覺lmalar devam etmektedir, Vali ve savc覺 saduyu 癟ar覺s覺 yaparak hi癟bir ey olmam覺 gibi. saduyu 癟ar覺s覺 yap覺yor. Akdeniz 羹niversitesinde g羹venlik, zafiyeti var m覺? Yaananlar覺 yan yana koyduumuzda hepsi planl覺, hedefli, demokrat, ilerici 繹renciler hedef g繹sterilerek yap覺lan bir sald覺r覺d覺r. Sald覺r覺lar 4 ve 6 Nisan'da tarihinde balam覺t覺r. O g羹nden bu yana sald覺r覺lar ve bask覺lar devam etmektedir. 6 Nisan'dan bu yana 10 ilerici-demokrat 繹renci tutukland覺. 襤lk g繹zalt覺lar da 3 繹renci tutukland覺. Perembe g羹n羹 savc覺l覺k gizlilik karar覺 ald覺, CMUK'a g繹re zaten soruturma gizlidir. Al覺nan bu karar yasa覺 deildir, sadece bizlerin dosyan覺n fotokopisini almam覺z覺 engellemektir, bir de sald覺rganlardan tutuklananlar 繹renci deil mer Ulusoy'u zaten biliyorsunuz, dier tutuklanalar ise ii bile olmayan insanlar, 羹stelik sald覺r覺ya urayan tutuklanan ilerici-demokrat 繹renciler TV8'de PKK'l覺 繹rg羹t 羹yesi gibi g繹sterildiler. Soruturma 繹rg羹tsel deildir, Ne TM' de, ne savc覺l覺kta 繹rg羹tsel sorgu soruturmas覺 yoktur.ilerici-demokrat 繹rencilere yap覺lan bilin癟li bir sald覺r覺d覺r, daha sonra k覺z meselesi olarak lanse edildi, ancak savc覺l覺k k覺z meselesi olmad覺覺n覺 ifade etti, daha sonra 羹lk羹 ocaklar覺 繹n羹nde topland覺klar覺 otob羹slere topland覺klar覺, otob羹slerde dolutuklar覺 ifadelerinde sabittir. 襤lerici-demokrat 繹renciler meru m羹dafaada bulunduklar覺n覺 kabul etmitir. Tutuklamalara bizlerde itiraz ettik halen sonu癟 almad覺k, sald覺rganlardan 8 kii 羹lk羹 ocaklar覺nda toplanarak gidiyor, bu sald覺rganlara kar覺 繹renciler kendilerini aa癟lardan dallar kopararak kendilerini korumaya almaya 癟al覺覺yorlar, sald覺r覺ya urayan 繹renciler tutukland覺lar, uan 繹renciler madur durumda, bir de s覺navlar覺 olduunu ifade etmemize ramen tutuklular, yeni sald覺r覺lar olabilir, bu konuda kamuoyuna g繹revler d羹羹yor, avukatlar olarak s羹reci biz takip ediyoruz. Bizler buradan unlar覺 s繹yl羹yoruz su癟lular ortadayken, madur olan 繹renciler derhal serbest b覺rak覺lmal覺d覺r, yurttan at覺lan 繹renciler yurtlara d繹nmelidir, ayr覺ca Akdeniz 羹niversitesinde idari, ve polisiye soruturmadan vazge癟ilmelidir, buna salayacak olan Rekt繹rl羹k, vali, sendikalar ve demokratik kitle 繹rg羹tleridir, ayr覺ca bizler avukatlar olarak tazminat davas覺 a癟aca覺z, uan 繹renciler madur durumdad覺r, tamda s覺nav haftas覺nda" dedi.

Ard覺ndan Akdeniz niversitesi 繹rencileri yapt覺klar覺 konumalar覺nda unlar覺 s繹ylediler. "lk羹c羹lerin 癟al覺malar覺n覺 okulda g繹r羹yorduk, MHP ve 羹lk羹 ocaklar覺 sald覺r覺lar覺 kabul etmedi ama 6 Nisan tarihine yap覺lan sald覺r覺lar s覺nav d繹neminde yap覺lm覺t覺r. Bizlere sald覺ranlar 繹renci deildir, insan bile diyemiyoruz, bu sald覺r覺lar 繹zel g羹venlik ve polisin g繹z羹 繹n羹nde oldu sald覺r覺. stelik 羹lk羹c羹ler okullarda stant a癟m覺lard覺r, MHP inkar ediyor ancak sald覺r覺y覺 繹rg羹tleyen polis ile birlikte MHP'dir. Hepsi 繹renci deildir d覺ar覺dan yani 羹lk羹 ocaklar覺ndan gelmilerdir, bizde s覺navdan 癟覺km覺t覺k, faistler bize polisin ve 繹zel g羹venliin g繹z羹 繹n羹nde sald覺rd覺lar, 羹lk羹c羹ler bize ate ediyordu, bizlerde faistlere kar覺 kendimizi korumaya 癟al覺t覺k, polis sald覺rganlara hi癟bir ekilde m羹dahale etmezken sald覺r覺ya urayan arkadalar覺m覺z覺 tekme tokat d繹verek g繹zalt覺na ald覺 ve 繹renci arkadalar覺m覺z tutukland覺. Daha sonra faistler polis ile birlikte yurtlar覺 bas覺p arkadalar覺m覺za sald覺rd覺lar. Halen sald覺r覺ya urayan arkadalar覺m覺z g繹zalt覺na al覺n覺yor ve tutuklan覺yor. Bizler yurda girmeye 癟al覺t覺k ve sald覺r覺ya urad覺k, yurt g繹revlileri ve polis kimliklerimizi ald覺, kimliklerimiz ellerinde kald覺, yurt g繹revlileri ve polis bize zorla okutmadan bir ka覺da imza att覺rd覺lar, ancak sonradan 繹rendik ki bize yurttan uzaklat覺rd覺lar, 癟evik kuvvet polisleri ile birlikte faistler yurtlar覺m覺z覺 bast覺lar, Bizler ter繹r 繹rg羹t羹 olarak g繹sterildik, 30 繹renci kimliklerinde dou yazd覺覺 i癟in yurtlardan uzaklat覺r覺ld覺. lk羹c羹ler yurtlar覺 bas覺p slogan att覺lar, bizim 羹zerimizde delici, kesici, aletleri kulland覺覺m覺z, ter繹r 繹rg羹t羹 propagandas覺 yapt覺覺m覺z s繹yledi yurt m羹d羹r羹, yani bizi s羹resiz yurttan uzaklat覺rd覺lar. 40 kiinin kamere g繹r羹nt羹lerinden tespit etmiler sonra imzalad覺覺m覺z ka覺tta b繹yle yaz覺yordu. Ama癟 devrimci-demokrat 繹rencileri y覺ld覺rmakt覺r, sald覺r覺 devlet, mhp, polis ve idare ibirlii ile yap覺lm覺t覺r" dediler.
Tutuklanan M羹nir Aktan'覺n babas覺 yapt覺覺 konumas覺nda unlar覺 s繹yledi. "ocuklar覺m覺z faist sald覺r覺lara kar覺 direndikleri i癟in al覺nlar覺ndan 繹p羹yorum, ulusal bas覺n 癟ocuklar覺m覺z覺 adi bir su癟lu gibi g繹sterdiler, faistleri korudular, bizlerin 癟ocuklar覺na sahip 癟覺kan avukatlara ve kurumlar覺 kutluyorum, bizim 癟ocuklar覺m覺z onlar gibi eli kanl覺 katiller deildir, benim anlayamad覺覺m bas覺n niye eli kanl覺 kiileri deil de, bizim 癟ocuklar覺m覺z覺 afie ettiler. Ben 癟ocuklar覺m覺z覺 hakl覺l覺klar覺n覺 savunduklar覺 i癟in al覺nlar覺ndan 繹p羹yorum" dedi.
Ayvaz Aktan'覺n abisi yapt覺覺 konumalarda unlara deindi. "ocuklar覺n eyalar覺n覺 ald覺k, bas覺n s繹ylendii gibi 繹rg羹tsel hi癟bir ey yoktu, arkadalar覺yla, 繹retim 羹yeleri ile g繹r羹t羹k, ayr覺ca faist sald覺r覺lar覺 k覺n覺yoruz.
Erg羹n Akyol'un ailesi yapt覺klar覺 konumalar覺nda unlar覺 s繹ylediler. "Olaylar ilgin癟ti, 80 繹ncesi, k覺z meselesi y羹z羹nden olaylar 癟覺kt覺 gibi g繹sterilmeye 癟al覺覺ld覺. Kendi kardeimin ve arkadalar覺n覺n haklar覺n覺 savunduklar覺n覺 d羹羹n羹yorum" dedi.

Cem Y覺lmazer'in ailesi yapt覺覺 konumas覺nda unlara deindi. "Her ey ortada, kardeimin ve arkadalar覺n覺n haklar覺n覺 savunduklar覺n覺 d羹羹n羹yorum" dedi.
25 Kiinin kat覺ld覺覺 bas覺n toplant覺s覺 saat 13.30'da sona erdi.
2008.04.25
Bu yaz覺 2588 kez okundu
Geri D繹n