| Mersin'deki G繹zalt覺 ve Bask覺nlar Protesto Edildi
Mersin'deki g繹zalt覺lar ve bask覺nlar Adana HC temsilcilii taraf覺ndan yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺yla protesto edildi. 9 Nisan g羹n羹 saat 12.30'da 襤n繹n羹 Park覺'nda yap覺lan a癟覺klamada bask覺lara kar覺 m羹cadele etme 癟ar覺s覺 yap覺ld覺.

"Demokratik Kurumlar zerindeki Bask覺lara Son, G繹zalt覺lar Serbest B覺rak覺ls覺n-HC" pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 eylemde "G繹zalt覺lar Serbest B覺rak覺ls覺n, 'Ortak D羹man Amerikad覺r' Demek Su癟 mu?" d繹vizleri ta覺nd覺. Sloganlarla balayan a癟覺klamay覺 HC ad覺na K覺ymet Erenler okudu. Yap覺lan a癟覺klamada Mersin'deki keyfi g繹zalt覺lar, dernek ve ev bask覺nlar覺 anlat覺larak bunlar覺n Ortak D羹man Amerikad覺r kampanyas覺na y繹nelik engellemeler olduu dile getirildi, g繹zalt覺lar覺n serbest b覺rak覺lmas覺 istendi. Yap覺lan a癟覺klamada unlar ifade edildi:

"Bas覺na ve Halk覺m覺za
Mersin'de 'Ortak D羹man Amerika'd覺r' Kampanyas覺na Tahamm羹ls羹zl羹k;
GZALTILAR SERBEST B襤RAKILSIN!
Halka Ger癟ekleri Ulat覺rman覺n 繹n羹ne Kimse ge癟emeyecek!
Bir s羹redir Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi taraf覺ndan balat覺lan ve hala 羹lke genelinde s羹ren "Ortak D羹man Amerika'd覺r" kampanyas覺na tahamm羹ls羹zl羹k s羹r羹yor. T羹m ezilen halklar覺n ger癟ek d羹man覺n覺n kim olduunun anlat覺ld覺覺 bildiri da覺t覺mlar覺nda, etkinliklerde polis keyfilikleriyle bu 癟al覺malara engel olmaya 癟al覺maktad覺r. Bu keyfiliklerini halen de s羹rd羹rmektedir.
6 Nisan Pazar g羹n羹 saat 12.00'de Amerika'n覺n katliamlar覺n覺 anlatan fotoraf sergisinin Mersin Demirta Mahallesindeki Pazaryerinde a癟覺lmas覺na tahamm羹l edemeyen Mersin Polisi stantta duran ve 'Ortak D羹man Amerika'd覺r bildirilerini da覺tan Deniz z癟elik, Y覺lmaz Viraner, Arzu Se癟en, R覺za Karaer'e sald覺rm覺 ve yaka pa癟a g繹zalt覺na alm覺t覺r. Gerek癟e olarak bildirilerin yasak olduu s繹ylenmitir. Halbuki Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi B羹lteninin 繹zel say覺s覺 olan bu bildiriler hakk覺nda herhangi bir mahkemenin b繹yle bir karar覺 yoktur. Burada polis 癟al覺may覺 engellemek i癟in kendine bir bahane bulmak istemitir. Bu sald覺r覺 sonucu Deniz z癟elik ve Y覺lmaz Viraner'in g繹zl羹kleri k覺r覺lm覺, Deniz z癟elik'in g繹z羹n羹n hemen alt覺ndaki yaraya d繹rt diki at覺lm覺t覺r. Ayr覺ca polisin bu keyfiyetine kar覺 癟覺kan iki esnaf da g繹zalt覺na al覺nm覺t覺r. Sald覺r覺lar bununla kalmam覺 ertesi g羹n de devam etmitir. Pazartesi g羹n羹 saat 11.00 sular覺nda Mersin Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'ne giden Polis Mahkeme'den ald覺覺 arama karar覺yla her yeri aram覺 ve arama sonunda dernekte bulunan Hasan Biber ve Nebiha Arac覺'y覺 zorla g繹zalt覺na alm覺t覺r. Ayn覺 zamanda dernein bilgisayar kasas覺na, panoda bulunan resimlere el koymu, dernei darmadagan etmitir. Ayn覺 saatlerde Mersin-Demirta Mahallesinde Faaliyet y羹r羹ten Demirta K羹lt羹r Sanat Dernei 羹yeleri o an bulunmad覺覺 halde bas覺larak polis taraf覺ndan talan edilmitir. Yine ayn覺 g羹n g繹zalt覺na al覺nan R覺za Karaer'in evine bask覺n d羹zenlenmi ve R覺za Karaer'in Babas覺 Hasan Karaer hi癟bir gerek癟e g繹sterilmeden g繹zalt覺na al覺nm覺t覺r. G繹zalt覺na al覺nanlardan Hasan Karaer ve esnaflar serbest b覺rak覺l覺rken Deniz z癟elik, Nebiha Arac覺, Arzu Se癟en, Hasan Biber, R覺za Karaer (17 ya覺nda) ve Y覺lmaz Viraner halen g繹zalt覺nda tutulmaktad覺r. Keyfilik g繹zalt覺 s羹resince de devam etmitir. Polis "ortak D羹man Amerika'd覺r" s繹yleminin duyulmamas覺 i癟in yapt覺覺 engellemeye 癟ok b羹y羹k operasyon havas覺 verdirerek dosyaya gizlilik karar覺 verilmi ve g繹zalt覺na al覺nanlarla avukatlar覺 dahil 24 saat kimseyle g繹r羹t羹r羹lmeme karar覺 verilmitir. B繹ylece polis kurabilecei komplolara zemin haz覺rlamaktad覺r. Keyfilik ayr覺ca g繹zalt覺nda bulunanlara eker, su bile verilmemesiyle s羹rd羹r羹lmektedir.
Bu engelleme ilk deildir. eitli engellemeler d覺覺nda daha ge癟enlerde Polis 襤stanbul-Bac覺lardaki standa sald覺rm覺 ve oradakileri g繹zalt覺na alm覺t覺." Ortak D羹man Amerika'd覺r" kampanyas覺 癟al覺malar覺 癟er癟evesinde yine bir癟ok g繹zalt覺 ve tutuklama olmutur. Polis kampanyan覺n insanlara duyurulmas覺n覺 istemediini bu ekilde a癟覺k癟a g繹stermitir. Bu g繹zalt覺larla Polis, "Ortak D羹man Amerika'd覺r" ger癟eini halka anlatacak 9 kiiyi 'ETK襤S襤Z' hale getirmitir. Yani yasal veya keyfi her yola bavurarak bunu yapm覺t覺r. Ama bouna sevinmesin 癟羹nk羹 Amerika'n覺n halklar覺 birbirine d羹羹rmeye 癟al覺t覺覺 ve halklar覺 katlettii s羹rece 'Kahrolsun Amerika' diyecekler olacakt覺r. Bizler de buradan bir kez daha hayk覺r覺yoruz: ORTAK DMAN AMER襤KA'DIR!
"Ortak D羹man Amerika'd覺r" dememize hi癟bir g羹癟 engel olamayacakt覺r. Engellemeler, g繹zalt覺lar, bask覺nlar bizi y覺ld覺ramaz. G繹zalt覺na al覺nanlar derhal serbest b覺rak覺lmal覺 ve 繹rg羹tlenme 繹zg羹rl羹羹 羹zerindeki bask覺lara son verilmelidir. Bizler haklar覺m覺z覺 m羹cadele ederek korumay覺 覺srarla s羹rd羹receiz" dedi.

Yap覺lan a癟覺klaman覺n ard覺ndan "G繹zalt覺lar Serbest B覺rak覺ls覺n, Bask覺lar Bizi y覺ld覺ramaz, Ortak D羹man Amerikad覺r, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺yla eylem sona erdi. M羹cadele Birlii, DHP ve BDSP temsilcilerinin de destek verdii a癟覺klamaya 18 kii kat覺ld覺.
2008.04.11
Bu yaz覺 2871 kez okundu
Geri D繹n