| 1 May覺s Alan覺'nda Kutlayacaklar覺n覺 Duyurdular
Uzun y覺llard覺r devrimcilerin s羹rd羹rd羹羹 1 May覺s'覺 1 May覺s alan覺nda, Taksim'de kutlama m羹cadelesi ve kararl覺覺 sonu癟 verdi.

Ve ilk defa 羹癟 sendika konferadasyonu 1 May覺s'覺 birlikte Taksim'de kutlama karar覺 ald覺. Bu karar覺 t羹m topluma duyurmak i癟in 8 Nisan g羹n羹 Taksim Gezi Park'覺nda bir araya gelen 200 D襤SK, KESK ve TRK-襤 羹yesi "1 May覺s" pankart覺n覺 a癟覺p "Yaas覺n 1 May覺s" yaz覺l覺 flamalar ta覺d覺lar.
S覺k s覺k "Yaas覺n 1 May覺s, 1 May覺s'ta 1 May覺s Alan覺nday覺z, 襤癟ilerin Birlii Sermayeyi Yenecek ve Kurtulu Yok Tek Ba覺na Ya Hep Beraber Ya Hi癟birimiz" sloganlar覺n覺 atan emek癟iler ad覺na ortak a癟覺klamay覺 D襤SK Genel Sekreteri Tayfun G繹rg羹n okudu.
Yap覺lan ortak a癟覺klamada TRK-襤, D襤SK, KESK olarak 1 May覺s 2008'de omuz omuza olaca覺z denilirken SSGSS sald覺r覺s覺na kar覺 sosyal g羹venlik ve sal覺k hakk覺 i癟in birlikte olunaca覺 ifade edildi. "SGSS 12 Eyl羹l'den bu yana i癟ilerin, emek癟ilerin kar覺lat覺klar覺 en kapsaml覺 emek kar覺t覺 harek璽tt覺r. Ama癟 sosyal devleti ortadan kald覺rmak, her eyi 繹zelletirmektir" denilen a癟覺klamada g羹vencesiz, kurals覺z 癟al覺man覺n yayg覺nlat覺覺 koullarda 1 May覺s'覺n kar覺land覺覺 belirtildi.
S繹m羹r羹n羹n ve yoksulluun daha da artt覺覺na, 1 May覺s 2008'de g羹ndemlerinin sosyal adalet, eitlik ve demokrasi olaca覺na vurgu yap覺lan a癟覺klamada "1 May覺s 2008'de, ba覺n覺 ABD'nin 癟ektii emperyalist politikalara kar覺 ba覺ms覺zl覺k m羹cadelemizi y羹kselteceiz. 1 May覺s 2008'de 12 Eyl羹l Anayasas覺'na ve 12 Eyl羹l'羹n sendikal yasalar覺 ve yasaklar覺na kar覺 "art覺k yeter" diyeceiz. Ger癟ek demokrasi ve 繹zg羹rl羹k i癟in 癟ifte standartlara hay覺r diyeceiz." denildi.
A癟覺klamada k覺dem tazminat覺 hakk覺ndan vazge癟ilmeyecei s繹ylenirken h羹k羹metin haklar覺n覺 gasp etme politikas覺 kar覺s覺nda tek yumruk ve tek ses olacaklar覺n覺 belirten sendikalar. Biz kar覺 癟覺karsak yapamazlar dediler ve "Bizler, 羹lkemizin emek 繹rg羹tleri TRK-襤, D襤SK, KESK olarak 1 May覺s 2008'de SOSYAL ADALET, E襤TL襤K, BAIMSIZLIK, ZGRLK, BARI VE DEMOKRAS襤 襤襤N Taksim'deyiz" diyerek a癟覺klamaya son verdiler.

Yap覺lan ortak a癟覺klamay覺 aynen yay覺nl覺yoruz;

SOSYAL ADALET, E襤TL襤K, BAIMSIZLIK ve DEMOKRAS襤 襤襤N
1 MAYIS 2008'de OMUZ OMUZAYIZ!

Biz, milyonlarca i癟iyi, emek癟iyi ve 癟al覺an覺 temsil eden T羹rkiye'nin emek 繹rg羹tleri olarak;
Biz, sosyal adalet, sosyal g羹venlik, sosyal hak; insanca bir yaam ve 癟al覺ma hakk覺 isteyen milyonlar覺n umudu olarak;
Biz, y羹z milyonlarca emek癟iyi temsil eden k羹resel sendikal hareketin, Uluslararas覺 Sendikalar Konfederasyonu ITUC'un 羹yeleri olarak;
Biz, TRK-襤, D襤SK, KESK olarak,
SOSYAL ADALET, E襤TL襤K, BAIMSIZLIK ve DEMOKRAS襤 i癟in
1 May覺s 2008'de omuz omuza olaca覺z.
襤癟i s覺n覺f覺n覺n uluslararas覺 birlik, m羹cadele ve dayan覺ma g羹n羹n羹; emein bayram覺 1 May覺s'覺 birlikte kutlayaca覺z.
1 May覺s 2008'i, emek癟ilerin 12 Eyl羹l 1980 darbesinden sonra en a覺r sald覺r覺larla kar覺 kar覺ya olduu g羹nlerde kar覺l覺yoruz. H羹k羹met, sermayenin bir dediini iki etmezken emek癟ilerin kazan覺lm覺 haklar覺 tek tek budan覺yor. H羹k羹met, 羹lkemizi k羹resel sermayenin dikensiz g羹l bah癟esi yapmak i癟in elinden geleni yap覺yor.
Sosyal g羹venlik ve sal覺k haklar覺m覺z b羹y羹k bir sald覺r覺yla kar覺 kar覺ya. Cumhuriyetimizin en b羹y羹k kazan覺mlar覺ndan biri olan sosyal hukuk devleti ilkesi hi癟e say覺larak; IMF'nin istekleri dorultusunda haz覺rlanan Sosyal G羹venlik ve Genel Sal覺k Sigortas覺 (SSGSS) Yasa Tasar覺s覺 sal覺覺 繹zelletirmeyi, ticariletirmeyi ve piyasalat覺rmay覺 hedefliyor.
SSGSS 12 Eyl羹l'den bu yana i癟ilerin, emek癟ilerin kar覺lat覺klar覺 en kapsaml覺 emek kar覺t覺 harek璽tt覺r. Ama癟 sosyal devleti ortadan kald覺rmak, her eyi 繹zelletirmektir.
1 May覺s 2008'i AKP h羹k羹metinin 繹zelletirmede s覺n覺r tan覺mad覺覺 koullarda kar覺l覺yoruz. H羹k羹met kamunun elinde ne varsa satmaya kararl覺; sadece kamu iletmeleri deil, kamu hizmetleri de ad覺m ad覺m 繹zelletiriliyor. Sal覺k ve eitim alan覺nda kamu hizmeti ad覺m ad覺m tasfiye ediliyor, taeron ve alt iverenler yoluyla kamu hizmeti 繹zelletiriliyor. SSGSS de 繹zelletirme harek璽t覺n覺n bir par癟as覺d覺r.
1 May覺s 2008'i g羹vencesiz, kurals覺z 癟al覺man覺n yayg覺nlat覺覺 koullarda kar覺l覺yoruz. Emek癟ilerin yar覺s覺 kay覺t d覺覺nda 癟al覺覺yor. Esnek, g羹vencesiz ve kurals覺z 癟al覺ma kural haline geliyor. 襤 kazas覺 ad覺 verilen i cinayetleri durmak bilmiyor.
19. y羹zy覺l覺n vahi kapitalizmine benzeyen 癟al覺ma koullar覺 yayg覺nla覺yor. S繹m羹r羹 ve yoksulluk giderek art覺yor.
Siyasal iktidar覺n IMF ve D羹nya Bankas覺'n覺n talepleri dorultusunda ger癟ekletirdii ekonomik politikalar ve ABD'nin Ortadou'da izledii sava ve bask覺 politikalar覺 羹lkemizi emperyalizmin dayatmalar覺yla y羹z y羹ze b覺rak覺yor.
Bir gecede bir kalem darbesiyle "Milli Gelir"i birka癟 bin dolar art覺ranlar覺n d羹nyas覺 ile emek癟ilerin d羹nyas覺 癟ok farkl覺. Onlar y羹ksek bulduklar覺 emekli maalar覺n覺 d羹羹rmekle megul. Onlar y羹ksek bulduklar覺 asgari 羹creti "b繹lgesel asgari 羹cret" ad覺 alt覺nda d羹羹rmekle megul. Onlar "istihdam paketi" ad覺 alt覺nda k覺dem tazminat覺 hakk覺n覺 ortadan kald覺rmakla megul.
1 May覺s 2008'de bizler, emek 繹rg羹tleri kendi g羹ndemimizi hayk覺raca覺z.
Duymayanlar i癟in sesimizi daha da y羹kselteceiz.
Biz biliyoruz ki kendi g羹ndemi olmayanlar bakalar覺n覺n g羹ndeminin bir par癟as覺 olurlar.
1 May覺s 2008'de bizim g羹ndemimiz sosyal adalet, eitlik ve demokrasidir.
1 May覺s 2008'de, ba覺n覺 ABD'nin 癟ektii emperyalist politikalara kar覺 ba覺ms覺zl覺k m羹cadelemizi y羹kselteceiz.
1 May覺s 2008'de 12 Eyl羹l Anayasas覺na ve 12 Eyl羹l'羹n sendikal yasalar覺 ve yasaklar覺na kar覺 "art覺k yeter" diyeceiz.
Ger癟ek demokrasi ve 繹zg羹rl羹k i癟in 癟ifte standartlara hay覺r diyeceiz.
Uluslararas覺 al覺ma rg羹t羹'n羹n s繹zlemelerinin gereinin bir an 繹nce yap覺lmas覺 i癟in, Anayasan覺n 90. Maddesinin uygulanmas覺 i癟in sesimizi y羹kselteceiz.
Grevlerin yasaklanmad覺覺, sendikal覺 i癟ilerin iten at覺lmad覺覺, sendikalar覺n ve partilerin kapat覺lmad覺覺 ger癟ek bir demokrasi i癟in sesimizi y羹kselteceiz.
T羹m 癟al覺anlar覺n grevli toplu s繹zlemeli sendikal haklara sahip olduklar覺 繹zg羹rl羹k癟羹 bir demokrasi i癟in sesimizi y羹kselteceiz.
Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti i癟in; demokratik, laik ve sosyal bir cumhuriyet i癟in sesimizi y羹kselteceiz.
Ne demokrasiden, ne laiklikten, ne de sosyal devletten vazge癟eceiz!
lkemizi yeni-liberalizme, paran覺n padiahl覺覺na ve k羹resel sermayeye terk etmeyeceiz.
Sermayenin k羹resel sald覺r覺s覺na kar覺 sesimizi k羹resel sendikal hareketin sesine kataca覺z.
Sosyal g羹venlik ve sal覺k haklar覺m覺zdan vazge癟meyeceiz. Sal覺k ve sosyal g羹venlik sat覺l覺k deildir.
襤 g羹vencesini ortadan kald覺racak "Kamu Personel Yasas覺"n覺n 癟覺kar覺lmas覺na izin vermeyeceiz. Kamuda "reform" ad覺 alt覺nda g羹ndeme getirilen yasalar geri 癟eekilmelidir!
K覺dem tazminat覺 hakk覺m覺zdan vazge癟meyeceiz. H羹k羹metin i癟i haklar覺n覺 gasp etme giriimi kar覺s覺nda tek yumruk, tek ses olaca覺z.
zelletirmeye, taeronlat覺rmaya ve g羹vencesiz 癟al覺maya dur diyeceiz.
Biz biliyoruz: Biz kar覺 癟覺karsak yapamazlar!
G羹c羹m羹z羹n fark覺nday覺z, omuz omuzay覺z.
Bizler, 羹lkemizin emek 繹rg羹tleri TRK-襤, D襤SK, KESK olarak 1 May覺s 2008'de SOSYAL ADALET, E襤TL襤K, BAIMSIZLIK, ZGRLK, BARI VE DEMOKRAS襤 襤襤N Taksim'deyiz.
2008.04.11
Bu yaz覺 2762 kez okundu
Geri D繹n