| Yozlamaya Kar覺 覺kmak Su癟 Deildir
7 Aral覺k 2006 tarihinde 襤stanbul'da Ba覺ms覺zl覺k Demokrasi ve Sosyalizm 襤癟in Y羹r羹y羹 Dergisi, TAYAD, Temel Haklar Federasyonu ve Federasyona bal覺 襤stanbul mahallerindeki Temel Haklar dernekleri uyuturucuya, fuhua, kumara, 癟etelemeye kar覺 m羹cadele ettikleri gerek癟esiyle polis taraf覺ndan bas覺larak onlarca kii g繹zalt覺na al覺nm覺 ve bunlar覺n 47'si tutuklanm覺t覺.

14 Kas覺m 2007 tarihinde g繹r羹len ilk davada tutuklu 10 kii tahliye edilmi ve duruma 8 Nisan 2008 tarihine at覺lm覺t覺. 14. ACM'de g繹r羹len davaya tutuklu 37 devrimci tutuklu getirilirken d覺ar覺da da "Bizlerde Yozlamaya Kar覺y覺z" diyen Temel Haklar Federasyonu 癟al覺anlar覺 ve tutuklular覺n aileleri vard覺. Saat 11.00'de 100 kiinin kat覺l覺m覺 ile Beikta Meydan覺'nda a癟覺klama yapan Temel Haklar Federasyonu 羹yeleri "Yozlamaya Kar覺 M羹cadele Ettikleri 襤癟in Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n" pankart覺n覺 a癟t覺lar. Temel Haklar ad覺na a癟覺klamay覺 okuyan Devrim S繹nmez "bu davada as覺l yarg覺lanmas覺 gerekenler bug羹n iktidar koltuunda oturanlar ve onlar覺n hizmetinde olanlard覺r. Yozlaman覺n ahlaks覺zl覺覺n, namussuzluklar覺n bu 羹lkei peke 癟eken ibirlik癟iliin sahipleri yarg覺lanmal覺d覺r"diyerek s繹zlerine 繹yle devam etti: "Zul羹m iki yanl覺d覺r; bir yan覺 s繹m羹r羹ye kar覺 direnenleri ezmekse, dier yan覺da direnenlere 繹zenenlere g繹zda覺 vermek, korku salmakt覺r. Tutuklananm arkadalar覺m覺z bunu i癟in tutuklanm覺lard覺r. Kimse yozlat覺rmaya namussuzluklara, ahlaks覺zl覺klara kar覺 癟覺kamas覺n diye tutuklan覺p f tipi hapishanelerin h羹crelerine kapat覺lm覺lard覺r. Yozlamaya kar覺 癟覺kan覺n sonu b繹yle olur denilmektedir halka susun g繹rmeyin duymay覺n boyun ein denilmektedir. Uyuturucu sat覺c覺lar覺n覺n ifadelerine dayan覺larak 95 kii hakk覺nda toplam on bin y覺l ceza isteniyor bu davada." A癟覺klama tutuklular覺n serbest b覺rak覺lmas覺 癟ar覺s覺yla sona erdi.

Eylemde tutuklular覺n resimleri ta覺n覺rken "eteler D覺arda Yozlamaya Kar覺 M羹cadele Edenler 襤癟erde, eteler Serbest Kar覺 覺kanlara M羹ebbet Nerede Adalet?" "Fuhu Yapt覺ranlar Uyuturucu Satanlar D覺arda Kar覺 覺kanlar Tutukland覺" eklinde d繹vizler ta覺yan kitle s羹rekli "Adalet 襤stiyoruz,Yozlamaya Kar覺 覺kmak Su癟 Deildir, Yozlamaya Kar覺 覺kt覺klar覺 襤癟in Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur" sloganlar覺 att覺lar. ACM 繹n羹nde pankart ve d繹vizlerle bekleyi s羹rerken Tekirda F Tipi hapishanesinden durumaya getirilen tutuklular da kitle taraf覺ndan sloganlarla kar覺land覺. Dava ge癟 saatlere kadar s羹rerken kitlenin say覺s覺 da 250 kiiyi buldu.
2008.04.11
Bu yaz覺 2698 kez okundu
Geri D繹n