| Yine Sincan Yine 襤kence
Ankara Sincan Hapishaneler Kampusu'nde bulunan gen癟lik ve 癟ocuk hapishanesinde yine ikence yap覺ld覺. Daha 繹nce de defalarca bu ekilde g羹ndeme gelen hapishaneye yeni giren Bilgehan Karpat girite 繹nce askerler taraf覺ndan ard覺ndan da gardiyanlar taraf覺ndan ikenceye maruz kald覺.

8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹'ne kat覺ld覺覺 gerek癟esi ile tutuklanan Bilgehan Karpat 18-21 ya aras覺 tutuklu ve h羹k羹ml羹klerin g繹t羹r羹ld羹羹 Sincan ocuk ve Gen癟lik Hapishanesine koyuldu. Avukat覺 zg羹r Y覺lmaz'覺n edindii bilgilere g繹re, hapishaneye 28.03.2008 giri ilemlerinin yap覺l覺rken ilk 繹nce askerler taraf覺ndan tekme ile vurularak d繹v羹lm羹, sonraki aamada kayd覺n覺 yapacak olan infaz koruma memurlar覺 taraf覺ndan giriteki bir odaya al覺nm覺t覺r. Karpat burada "seni biz ak覺lland覺rmas覺n覺 biliriz" denilerek tekrar daha iddetli bir ekilde d繹v羹lmeye devam edilmi, burada t羹m giysileri zorla 癟覺kar覺larak onursuz davran覺a maruz kalm覺t覺r. G繹rd羹羹 muameleden kaynakl覺 ayaklar覺nda morluklar, kula覺nda morluklar oluan Karpat'覺n kulak zar覺n覺n y覺rt覺ld覺覺 ve denge problemi yaad覺覺 gelen bilgiler aras覺nda.

Karpat'覺n avukat覺 zg羹r Y覺lmaz konuyla ilgili yapt覺覺 a癟覺klamada unlar覺 s繹yledi;

"M羹vekkilim Bilgehan Karpat 28.03.2008 tarihinde ekte olan dilek癟eden de anla覺laca覺 gibi, Sincan ocuk ve Gen癟lik Kapal覺 Cezaevi'nde ikenceye maruz kalm覺t覺r. Taraf覺mca 07.04.2008 tarihinde Sincan Cumhuriyet Basavc覺l覺覺'na 2008/7887 Esas say覺l覺 dosya ile su癟 duyurusunda bulunulmutur. M羹vekkilimin Adli T覺p'a sevki savc覺l覺k kanal覺yla bug羹n itibariyle yap覺lacakt覺r. Sincan ocuk ve Gen癟lik Cezaevi'nde yaanan bu olay ilk deildir. Daha 繹nce de 2006 y覺l覺nda Nadir 覺nar, zg羹r Karakaya, Cenan Altun癟 ve 襤lker ahin ikenceye maruz kalm覺, adli t覺p'a sevkleri sonras覺nda v羹cutlar覺ndaki falaka izleri tespit edilmi, bunun sonucunda Sincan 2. Asliye Ceza mahkemesinin 2007/232 say覺l覺 dosyas覺 ile m羹d羹r ve 16 personel hakk覺nda dava a癟覺lm覺t覺r. Bu memurlara T羹rk Ceza Kanunu'nun 256/1,37. maddesi yollamas覺 ile 86/2 86/3.d maddelerinden yarg覺lanmaktad覺rlar. Bu kiilere su癟u sabit g繹r羹lse bile verilecek cezan覺n miktar覺 4 ay ile 1 y覺l aras覺d覺r. Normalde bu kiilerin ikence maddesi olan TCK'n覺n 94. maddesinden 3 y覺lla 12 y覺l aras覺nda ceza ile yarg覺lanmalar覺 gerekmektedir. Bunun kar覺s覺nda 癟ocuklar ve avukatlar覺 zg羹r Y覺lmaz ve Kenan Arslan hakk覺nda davalar a癟覺lm覺t覺r. ocuklara TCK'NIN 125/1 125/3.a 265/1, 265/3 sevk maddeleri ile dava a癟覺lm覺 olup haklar覺nda 2 y覺l ile 6 y覺l aras覺nda ceza istenmektedir. Ayn覺 ekilde avukatlar hakk覺nda a癟覺lan davada da TCK'n覺n 106. maddesi gereince 2 y覺ldan 5 y覺la kadar ceza istenmektedir. 07.04.2008 tarihinde Sincan 2. A覺r Ceza Mahkemesinde 2007/197 Esas say覺l覺 dosyan覺n 3. durumas覺 yap覺larak savc覺l覺k taraf覺ndan m羹talaa verilmi ve avukatlar hakk覺nda 2 y覺ldan 5 y覺la kadar ceza verilmesi savc覺l覺k taraf覺ndan mahkemeden talep edilmitir. Avukatlar taraf覺ndan esas hakk覺nda savunma i癟in s羹re istenmi duruma 21.05.2008 tarihine ertelenmitir."
2008.04.11
Bu yaz覺 3053 kez okundu
Geri D繹n