| 30 Mart -17 Nisan ehitleri Haftas覺 Etkinlikleri
30 Mart -17 Nisan ehitleri Okmeydan覺 Sibel Yal癟覺n Park覺'nda 5 Nisan g羹n羹 yap覺lan bir anma kutlamas覺yla an覺ld覺.

5 Nisan g羹n羹 saat 19.00'da balayan anmada park覺n giriine "Hogeldiniz" yaz覺l覺 pankart as覺lm覺t覺. Anma t繹reninin yap覺ld覺覺 alana devrim 繹nderleri Marx, Lenin, Engels, Mao, Stalin, Mahir ayan, Ula Bardak癟覺, H羹seyin Cevahir, Sabahat Karata, Sinan Kukul ve Niyazi Ayd覺n'覺n resimleri as覺lm覺t覺. Mahir ayan'覺n resminin olduu Yolumuz ayanlar覺n Yoludur yaz覺l覺 b羹y羹k bir pankart覺n覺n da as覺ld覺覺 alanda "Emperyalizme ve Oligariye Kar覺 M羹cadelede ehit D羹enleri An覺yor Umudu Selaml覺yoruz" yaz覺l覺 pankart as覺ld覺.

Devrim ehitleri i癟in yap覺lan sayg覺 duruuyla balayan anmada yap覺lan sinevizyon g繹steriminde K覺z覺ldere'den Sabolar'a 繹len ama teslim olmayan gelenein temsilcileri anlat覺ld覺. 84, 96, 2000 繹l羹m orucu direnilerinde destanlaanlar覺n resimlerle g繹r羹nt羹lerle anlat覺ld覺覺 g繹sterimde Devrimci Sol ana dava g繹r羹nt羹leri cokuyu daha da artt覺rd覺. Sinevizyon g繹steriminin ard覺ndan okunan iirlerde sosyalizm m羹cadelesi anlat覺ld覺. 襤dil Tiyatro At繹lyesi'nin Aye G羹len ve Ay癟e 襤dil Erkmen nezdinde devrimci sanat癟覺l覺覺 anlatt覺覺 tiyatro oyununun ard覺ndan Grup Yorum sahne ald覺. "Her ge癟en g羹n b羹y羹yen umudumuzla t羹rk羹lerimizi s繹yleyelim" djyerek sahne alan Yorum'un s繹yledii halay t羹rk羹leriyle cokulu halaylar 癟ekildi.

Anmada "umudun 癟ocuklar覺"n覺n hayk覺rd覺覺 "Devrim ehitleri l羹ms羹zd羹r" sloganlar覺 devrim m羹cadelesinde d羹enlerin asla unutulmayaca覺n覺n bir g繹stergesi olarak anmaya kat覺lanlar taraf覺ndan cokulu alk覺larla kar覺land覺.
"K覺z覺ldere Ad覺n Ahire Kals覺n, Aye G羹len'e A覺t" gibi ark覺lar覺n覺 seslendiren Grup Yorum "K覺z覺ldere" ark覺s覺n覺 s繹yledii s覺rada umudu selamlayan havai fiekler patlad覺 g繹ky羹z羹nde. Yorum, 1 May覺s'ta 1 May覺s alan覺nda Taksim'de olma 癟ar覺s覺 yaparak Hakl覺y覺z Kazanaca覺z mar覺n覺 seslendirdi. Grup Yorum'un son olarak s繹yledii "Zafer Yak覺nda" mar覺yla temsili milis y羹r羹y羹羹n羹n yap覺ld覺覺 anma umudun sloganlar覺n覺n hayk覺r覺lmas覺yla sona erdi. 1500'羹n 羹zerinde kiinin kat覺ld覺覺 anmada "Bedel dedik Bedel deteceiz, K覺z覺ldere Son Deil Sava S羹r羹yor, Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava, Kurtulu Kavgada Zafer Cephede, Ne 襤stiyoruz Adalet Kim 襤癟in Halk 襤癟in Yaas覺n Halk覺n Adaleti, Kahramanlar lmez Halk Yenilmez" sloganlar覺 hayk覺r覺ld覺. Anmaya Kald覺ra癟 Dergisi de destek mesaj覺 g繹nderdi.


ELAZI'DA MEZAR ANMASI

30 Mart-17 Nisan ehitleri Anma Umudu Selamlama G羹nleri dolay覺s覺yla Elaz覺 Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi 6 Nisan 2008'de saat 13.00'da G羹lmez Mezarl覺覺'nda Hasan Akta'覺n mezar覺 ba覺nda bir anma ger癟ekletirdi.
Hasan Akta nezdinde t羹m devrim ehitleri i癟in bir dakikal覺k sayg覺 duruunun ard覺ndan k覺sa bir konuma yap覺ld覺 ve iir okundu.
"30 Mart-17 Nisan ehitlerimizi An覺yor Umudu Selaml覺yoruz- Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi" pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 anmada "Kahramanlar lmez Halk Yenilmez", "K覺z覺ldere Son Deil Sava S羹r羹yor", "Kurtulu Kavgada Zafer Cephede", "Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava", "Devrim ehitleri l羹ms羹zd羹r" sloganlar覺 at覺ld覺. Anma "Bize l羹m Yok" mar覺n覺n okunmas覺yla anma son buldu.
10 kiinin kat覺ld覺覺 anma sonras覺 G羹lmez Mezarl覺覺'nda bulunan ehitlerin mezarlar覺 da ziyaret edilerek mumlar yak覺ld覺 ve karanfil b覺rak覺ld覺.
Mezar anmas覺na dahi tahamm羹ls羹zl羹k g繹steren jandarma ve polis anma boyunca kamera 癟ekimi yapt覺.


ADIYAMAN'DA 30 MART-17 N襤SAN DEVR襤M EH襤TLER襤 ANILDI

6 Nisan tarihinde saat 14.00'da Ad覺yaman Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei'nde "30 Mart – 17 Nisan Devrim ehitleri Anma Haftas覺" nedeniyle "Emperyalizme ve Oligariye Kar覺 M羹cadelede ehit D羹enleri An覺yoruz" isimli anma etkinlii d羹zenlendi.
Anma a癟覺l覺 konumas覺yla balad覺. G羹n羹n anlam ve 繹nemi hakk覺nda gelen misafirlere bilgi verilmesinin ard覺ndan "30 Mart-17 Nisan Devrim ehitleri" nezdinde t羹m devrim ehitleri an覺s覺na sayg覺 duruu yap覺ld覺. Sayg覺 duruundan sonra K覺z覺ldere'den iftehavuzlar'a ve g羹n羹m羹ze kadar s羹ren devrim m羹cadelesi anlat覺ld覺. Konumada unlara deinildi: "T羹rkiye devrim tarihini yolumuz ayanlar覺n yoludur diye y羹r羹yenler yazmaya devam etti. Kim ne derse desin, Onlar halk i癟in savam覺lar, halk i癟in 繹lm羹lerdir. T羹rkiye'nin ba覺ms覺zl覺覺n覺, halk覺n 繹zg羹rl羹羹n羹 hedeflemilerdir. Bir avu癟 ibirlik癟i d覺覺nda kimsenin kar覺 癟覺kamayaca覺 bir idealdir bu. Onlara anarist, ter繹rist diyenler de ite bu bir avu癟 ibirlik癟idir."
Bu anlat覺m覺n ard覺ndan etkinlie kat覺lan herkes konuyla ilgili d羹羹ncelerini belirttiler. Daha sonra bir s羹re sohbet edilip etkinlik sonland覺r覺ld覺. 25 kiinin kat覺l覺m覺yla ger癟ekleen etkinlik 1,5 saat s羹rd羹.


SAMSUN'DA KIZILDERE ANMASI

Karadeniz Temel Haklar'da 5 Nisan g羹n羹 yap覺lan etkinlikle K覺z覺ldere Manifestosu yolunda 繹l羹ms羹zleenler an覺ld覺.
5 Nisan Cumartesi g羹n羹 saat 14:00'da balayan etkinlikte, ilk olarak 30 Mart 1972'de K覺z覺ldere'de 繹l羹ms羹zleen ON'lar覺n nezdinde t羹m devrim ehitleri i癟in bir dakikal覺k sayg覺 duruunda bulunuldu. Daha sonra Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesinin yay覺nlad覺覺; "Amerika'n覺n Y繹nettii Deil Ba覺ms覺z Demokratik Sosyalist T羹rkiye" bal覺kl覺 bildiri okunarak m羹cadele 癟ar覺s覺 yap覺ld覺. Bildirinin ard覺ndan okunan metinde ise, 繹zet olarak da olsa, K覺z覺ldere'den bu g羹ne m羹cadele tarihi anlat覺ld覺. iirlerinde okunduu metin i癟inde s繹ylenen K覺z覺ldere, G羹n dodu, Bize l羹m Yok gibi marlara ve Mahir Yolda Ad覺n Ahire Kals覺n gibi t羹rk羹lere izleyenlerin de elik ettii g繹r羹ld羹. Ba覺ms覺z, demokratik, sosyalist bir T羹rkiye m羹cadelesinde K覺z覺ldere'nin, Mahirlerin 繹neminin vurguland覺覺 etkinlikte okunan metin Hakl覺y覺z Kazanaca覺z mar覺n覺n hep birlikte ayakta s繹ylenmesi ile sonland覺r覺ld覺. Mahir'in, Cevahir'in, Ula'覺n, Sabo'nun, Niyazi'nin ve Sinan'覺n resimlerinin yer ald覺覺 etkinlikte, metinden sonra, "襤syanlar Diyar覺 Anadolu" bal覺kl覺 belgeselin g繹sterimi yap覺ld覺. Bedreddin'lerden bu g羹nlere Anadolu halk覺n覺n zulme, s繹m羹r羹ye kar覺 s羹rd羹rd羹羹 m羹cadelenin anlat覺ld覺覺 belgeselde, 繹zellikle Mahirlerin yer ald覺覺 g繹r羹nt羹ler ile, 12 Eyl羹l'e dair g繹r羹nt羹lerin ge癟tii s覺rada, izleyenlerin duyguland覺覺 g繹r羹ld羹.
Yakla覺k 45 dakikal覺k belgeselin ard覺ndan anma etkinlii sonland覺r覺ld覺 ve 癟ay ikram覺 yap覺ld覺. "30 Mart –17 Nisan ehitlerimizi An覺yor Umudu Selaml覺yoruz" pankart覺n覺n as覺l覺 olduu etkinlikte 癟ay ikram覺 s覺ras覺nda da m羹cadele 羹zerine konumalar oldu Mahirlerin m羹cadelesinin y羹kseltilmesi vurguland覺.
25 kiinin kat覺ld覺覺 etkinlik, 癟ay ikram覺n覺n ard覺ndan saat 17:00 civar覺nda sona erdirildi.


Adana'da 30-Mart-17 Nisan ile ilgili bildiri da覺t覺m覺

Adana'da yap覺lan bildiri da覺t覺mlar覺yla Devrim ehitleri an覺l覺yor ve onlar覺n yolunda y羹r羹me 癟ar覺s覺 yap覺l覺yor. 8 Nisan g羹n羹 Adana 癟ar覺 merkezinde balay覺p Meydan-Dal覺olu mahallelerinden ge癟en Obalar Caddesi'nde Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin "30 Mart-17 Nisan ehitlerimizi An覺yor, Umudu selaml覺yoruz" bal覺kl覺 bildirilerinin da覺t覺m覺 yap覺ld覺. HC 繹nl羹kleriyle yap覺lan ve Obalar Caddesi giriinde balayan da覺t覺m Megafonla yap覺lan sesli 癟ar覺larla balad覺. Halka ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesinde birleme 癟ar覺s覺n覺n yap覺ld覺覺 da覺t覺mda bildiri megafonla sesli bir ekilde okundu. Saat 15.30'da balayan da覺t覺ma halk覺n youn ilgisi vard覺. Bir teyzenin "bunu evimin duvar覺na asacam, kap覺m size her zaman a癟覺k" demesi dikkat 癟ekiciydi. Mahalle esnaf覺n覺n da zaman zaman alk覺larla destek verdii da覺t覺m 500 adet bildirinin halka ulat覺r覺lmas覺yla saat 16.30'da sona erdi. Bildiri da覺t覺m覺na 6 kii kat覺ld覺.


DERS襤M'DE YAZILAMALAR

Dersim'de 30 Mart 17 Nisan devrim ehitlerini anma ve umudun kuruluunu kutlama g羹nleri 癟er癟evesinde yaz覺lamalar yap覺ld覺.
8 Nisan g羹n羹 Esentepe, Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mah. ve Ali baba Mahalleleri'nde 癟ok say覺da "30 Mart 17 Nisan ehitlerimizi An覺yor Umudu B羹y羹t羹yoruz HC" imzal覺 yaz覺lamalr yap覺ld覺, umudun kurluu selamlanarak devrim ehitleri an覺ld覺.


襤ZM襤R'DE 30 MART–17 N襤SAN EH襤TLER HAFTASINDA B襤LD襤R襤 DAITIMI DEVAM ED襤YOR

8 Nisan Sal覺 g羹n羹 Limontepe Mahallesi'nde ve Kemeralt覺 ar覺s覺'nda HC'l羹ler "Amerika'n覺n Y繹nettii Deil, Ba覺ms覺z Demokratik Sosyalist T羹rkiye. 30 Mart- 17 Nisan ehitlerimizi An覺yor Umudu B羹y羹t羹yoruz" bal覺kl覺 bildirileri da覺tmaya devam ettiler. Limontepe Mahallesi'nde mahalle halk覺na ehitler, 羹lkenin ba覺ms覺z olmad覺覺 ve iktidar覺n sald覺r覺lar覺 anlat覺ld覺.
Kemeralt覺'nda ise, bildirinin Mahir ayan'lar覺 anlatan bir bildiri olduu s繹ylendiinde insanlar覺n ilgisi daha s覺cak ve sahiplenme eklindeydi ve bir癟ok insan "kolay gelsin" diyerek ald覺.


Malatya'da Emperyalizme ve Oligariye Kar覺 M羹cadelede ehitleri Anma Ve Umudu Kutlama Etkinlii Yap覺ld覺

Malatya'da 6 Nisan Pazar g羹n羹 Munzur Kafe'de saat 17.00'da 30 Mart–17 Nisan Devrim ehitleri an覺s覺na HC taraf覺ndan bir anma ve umudu kutlama etkinlii yap覺ld覺.
"Emperyalizme ve Oligariye Kar覺 M羹cadele ehitlerini An覺yoruz" yaz覺l覺 HC imzal覺 pankart ve ayanlar'覺n Yolunday覺z- Malatya Gen癟lik Dernei Giriimi" imzal覺 iki pankart覺n as覺ld覺覺 etkinlikte Mahir ayan, H羹seyin Cevahir, Ula Bardak癟覺, Niyazi Ayd覺n, Sinan Kukul, Sabahat Karata, Malatya ehitlerinin resimleri ve Mahir ayan sil羹eti de as覺ld覺.
Etkinlik, a癟覺l覺 konumas覺yla balad覺. A癟覺l覺 konumas覺nda etkinliin amac覺n覺 ve s羹recin tarihsel 繹nemi anlat覺ld覺. Yap覺lan konuman覺n ard覺ndan t羹m devrim ehitleri an覺s覺na bir dakikal覺k sayg覺 duruunun ard覺ndan "b羹y羹k ailemizin" 30 Mart-17 Nisan g羹nleri i癟in yay覺nlad覺覺 a癟覺klama okundu. A癟覺klamada K覺z覺ldere'den g羹n羹m羹ze 38 y覺ll覺k kesintisiz tarihimiz anlat覺ld覺. Devrimci hareketin en zor d繹nemlerde dahi yenilmedii, bu d繹nemleri bedel 繹deyerek fakat siyasal anlamda kazan覺ma d繹n羹t羹rerek atlatt覺覺 anlat覺ld覺. Her ate 癟emberinden daha salam, daha kendine g羹nli bir ekilde ge癟tii belirtildi.
A癟覺klamadan sonra Malatya Gen癟lik Dernei Giriimi'nin haz覺rlad覺覺 g繹steri ve m羹zik grubu seyircilere "Anadolu" isimli bir parodiyi canland覺rd覺lar. K覺z覺ldere manifestosundan bu yana devrimci hareketin yaratt覺覺 destan her an覺 destanlarla dolu tarihi anlatan parodiyi insanlar ilgiyle izlediler. Seyirciler parodinin baz覺 yerlerinde uzun s羹re alk覺lad覺lar.
Grup, "Adal覺n覺n T羹rk羹s羹, Ula'a A覺t, K覺z覺ldere, K覺z覺l Karanfiller, 襤stanbul afaklar覺, u Dersimin Dalar覺, Diri Diri Yakt覺lar" gibi par癟alar覺n yan覺 s覺ra "G羹n Dodu, Bize l羹m Yok, Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" marlar覺yla insanlar覺 coturdu.
"Anadolu" isimli parodinin ard覺ndan "Anadoluyum Ben Tan覺yor Musun?" isimli sinevizyon g繹sterimi yap覺ld覺. Sinevizyon, Anadolu topraklar覺ndaki ilk direni seslerinden bu yana gelen; eyh Bedreddinler'den Pir Sultanlar'a, Seyit R覺zalar'dan T羹rkiye devrimci tarihine, Maltepeler'e, Nurhaklar'a, K覺z覺ldere'ye, 12 Temmuz'dan 16-17 Nisan'a ve 84 .O'dan 96 ve 2000 繹l羹m oru癟lar覺na ve g羹n羹m羹ze destanlarla dolu Anadolu tarihini anlatt覺. 襤zleyiciler sinevizyon boyunca youn alk覺 yaparak beenilerini g繹sterdiler. Sinevizyonun ard覺ndan "Emperyalizme ve Oligariye Kar覺 M羹cadelede ehit D羹enler" i癟in yemek da覺t覺m覺 yap覺ld覺. Yemekten sonra t羹rk羹lerle halaya duruldu. Ve "umudun" kuruluu kutland覺. Kuruluun cokusuyla insanlar halaylar 癟ektiler ve bir selam da Malatya'dan g繹nderdiler. "Omuzdan tutun beni, Halk覺m覺z覺n gelini, dalara gel, Gel ki afaklar tutusun, Cane" gibi halay par癟alar覺yla etkinlik bitirildi.
80 kiinin kat覺ld覺覺 etkinlik, halaylardan sonra s繹ylenen K羹rt癟e, T羹rk癟e ve Arap癟a ark覺larla sona erdi.


KEMAL KARACA MEZARI BAINDA
30 MART-17 N襤SAN EH襤TLER襤 襤LE B襤RL襤KTE ANILDI!

Ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm m羹cadelesinde 繹l羹ms羹zleen t羹m ehitlerimizi and覺覺m覺z ve umudu b羹y羹tt羹羹m羹z 30 Mart-17 Nisan devrim ehitlerini anma haftas覺 癟er癟evesinde, 6 Nisan Pazar g羹n羹 Trakya HC Temsilcilii taraf覺ndan Kemal Karaca'n覺n mezar覺 ba覺nda bir anma etkinlii d羹zenlendi.

Kemal Karaca aslen Babaeski'nin Pehlivank繹y'e bal覺 襤mampazar覺 K繹y羹'nde domutur. Kendisi DEV-GEN'in 繹nder kadrolar覺ndan olup ayn覺 zamanda Babaeski Demokratik K羹lt羹r Dernei'nin de kurucusudur. 4 Nisan 1977'de kendine "sol" diyen bir grup taraf覺ndan 襤stanbul'da hain bir pusuda katledilmitir. Mahirler'in miras覺n覺 devralan Kemal'in yoldalar覺, sol i癟i 癟at覺man覺n b羹y羹memesi i癟in hi癟bir misillemede bulunmam覺, sol i癟i 癟at覺may覺 tehir ederek mahkum etmeye 癟al覺m覺t覺r. Ancak dayan覺man覺n deil, rekabetin-grup癟uluun g繹zlerini k繹r ettii "sol" bundan ders alamam覺, d羹mana tek bir kurun atmazken y羹zlerce devrimcinin kan覺n覺 ak覺tm覺t覺r.
G羹n羹m羹zde oligarinin, halk覺n覺n deerlerini can覺, kan覺 pahas覺na savunmu devrimcilerin mezarlar覺na olan tahamm羹ls羹zl羹羹 bitmek bilmezken bunun bir 繹rnei de bu y覺l ki Kemal Karaca anma etkinlii 繹ncesi ve sonras覺nda yaanm覺t覺r. 4 Nisan Cuma g羹n羹 Kemal Karaca'n覺n akrabalar覺n覺n yaad覺覺 k繹ye giden jandarma aileyi anma yap覺lmamas覺 konusunda tehdit etmitir. Aile bireylerinin "gelecek olanlar bizim akrabalar覺m覺z buna siz kar覺amazs覺n覺z" cevab覺n覺 hazmedemeyen jandarma bu kez de aileye "pankart a癟覺l覺rsa, slogan at覺l覺rsa m羹dahale ederiz" tehditlerini savurmutur. Sonras覺nda ise hukuksuzluk ve Babaeski halk覺n覺n Kemal Karaca'y覺 sahiplenmesini hazmedemeyen jandarma bu kez de 癟areyi orta oyununa Polisi de katmakta aram覺t覺r.
6 Nisan Pazar g羹n羹 saat 14:00'da Kemal Karaca'y覺 Pehlivank繹y'deki mezar覺 ba覺nda anmak i癟in Babaeski'den bir minib羹s ile yola 癟覺kan HC'l羹ler ilk olarak Babaeski Emniyet M羹d羹rl羹羹'ne bal覺 Polisler taraf覺ndan Babaeski 癟覺k覺覺nda "genel arama" gerek癟esiyle durdurulup keyfi kimlik sorgulamas覺 dayatmas覺yla kar覺lat覺lar. Kimlik kontrollerinin ard覺ndan yola devam eden ve k繹y giriine gelen HC'l羹ler bu kez de Jandarma'n覺n keyfi ara癟 ehliyet ruhsat dayatmas覺yla kar覺lat覺lar. Kontrol羹n ard覺ndan k繹y mezarl覺a gelindiinde ise t羹m bu ayak oyunlar覺n覺n as覺l nedeni ortaya 癟覺km覺t覺:
K覺rklareli jandarma Komutanl覺覺 羹癟 otob羹s jandarma ve robokoplar eliinde mezarl覺k yolunu, k繹y羹n giri ve 癟覺k覺 noktalar覺n覺 sarm覺t覺. 襤lk olarak k繹ye ula覺p aile ile sohbet eden HC'l羹ler sonras覺nda Kemal Karaca'n覺n mezar覺na doru y羹r羹y羹e ge癟miler ve mezarl覺a varm覺lard覺r. Anma etkinlii ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm m羹cadelesinde 繹l羹ms羹zleen t羹m devrim ehitleri an覺s覺na yap覺lan bir dakikal覺k sayg覺 duruuyla balad覺. Ard覺ndan, Trakya HC Temsilcilii ad覺na Nemci U癟ar "30 Mart-17 Nisan'dan g羹n羹m羹ze ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm m羹cadelesini ve umudun nas覺l ilmek ilmek 繹r羹l羹p can pahas覺 savunulduunu ve Kemal Karaca'y覺 anlatt覺覺" konumas覺n覺 okudu. Sonras覺nda gitar eliinde "K覺z覺ldere" "Bize 繹l羹m yok" "Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" par癟alar覺 hep bir a覺zdan s繹ylenirken, ark覺 aras覺nda "H羹credeki Adal覺n覺n R羹yas覺" iiri okundu. "Devrim ehitleri l羹ms羹zd羹r", "Kemal Karaca l羹ms羹zd羹r", "Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z", "Mahir, H羹seyin, Ula Kurtulua Kadar Sava" sloganlar覺 eliinde mezarl覺ktaki anma sona erdi.
Ard覺ndan Kemal Karaca'n覺n evinde yemek ikram覺 yap覺ld覺 ve k繹y kahvesinde akrabalar覺n覺n kat覺l覺m覺yla yakla覺k bir saatlik devrimci hareketin tarihi ve Kemal Karaca'n覺n hayat覺 Kemal Karaca'n覺n akrabalar覺 taraf覺ndan anlat覺ld覺 ve ilgiyle dinlendi. Yakla覺k 50 kiinin kat覺ld覺覺 anma program覺 saat 18.00'da sona erdi. K繹yden 癟覺k覺ta jandarman覺n otob羹slerle hala k繹y羹n 癟覺k覺覺nda bekledii g繹zlendi.


EMPERYAL襤ZME VE OL襤GAR襤YE KARI MCADELEDE EH襤T DENLER SELAMLANDI

6 Nisan Pazar g羹n羹 saat 19.30'da HC 襤zmir Temsilcilii Yamanlar Kubilay Caddesi'nde K覺z覺ldere'de ehit d羹enleri anmak i癟in bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.

A癟覺klamay覺 okuyan Yurdag羹l G羹m羹, "Bug羹n emperyalizmin belirledii ekonomik programlar覺n覺 ibirlik癟i iktidarlar覺yla 羹lkemizde 羹lkemizde uygulamak i癟in i癟iye, memura, sald覺r覺yor halklar覺 birbirine d羹羹r羹yor. Yap覺lan sald覺r覺lar kar覺s覺nda ancak 繹rg羹tl羹 bir g羹癟 durabilir. Bu g羹c羹 繹rg羹tleyen devrimcilere ise oligari K覺z覺ldere'den bug羹ne katletmeye devam ediyor.
Emperyalizme ve oligariye kar覺 ba覺ms覺zl覺k m羹cadelesi verirken ehit d羹enleri anmak su癟 say覺lmakta ve and覺覺 i癟in insanlar g繹zalt覺na al覺n覺p tutuklanmaktad覺r.
Soruyoruz, emperyalizme kar覺 savata anakkale'de ehit d羹enler niye an覺l覺yor. anakkale ehitleri emperyalizme ge癟it vermedii i癟in ehit d羹t羹ler. Kurtulu sava覺 emperyalizme ve 羹lkemizdeki ibirbirlik癟ilerine kar覺 kazan覺lm覺 bir sava deil midir? Mahir ayan ve onun yolunda, ba覺ms覺zl覺k, demokrasi i癟in ehit d羹enleri anmak su癟 say覺l覺yor. Kimler rahats覺z olabilirki bu anmalardan. Tabi ki emperyalizm ve onun ibirlik癟isi oligari."
G羹m羹, konumas覺n覺n devam覺nda, "Bu 羹lke bizim. 30 Mart'ta K覺z覺ldere, Mahir ayan ve arkadalar覺n覺n ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm i癟in "繹lmek var d繹nmek yok" iar覺yla ilk emperyalizme ve oligariye kar覺 m羹cadele bayra覺 a癟t覺覺 g羹nd羹r. K覺z覺ldere, ezilen halklar覺n yolunu a癟覺p, ayd覺nlatt覺覺 emperyalizmin ibirlik癟ileri olan toprak aalar覺, tefecilere kar覺 direnme geleneini yaratt覺覺 g羹nd羹r. K覺z覺ldere'den, o ayd覺nl覺k 1992'de iftehavuzlar'a, oradansa ektikleri Umut tohumlar覺 bug羹nlere ulat覺. Onlar ezilen halklar覺n y羹reklerinde yar覺nlara ba覺ms覺zl覺k ve sosyalizme kadar umutu b羹y羹meye kadar devam edecek.
Bir 羹lke d羹羹n羹n taki 1940'lardan beri hereyini emperyalizmin belirledii. lkenin yeralt覺 ve yer羹st羹 kaynaklar覺 emperyalizme "babalar gibi" sat覺larak peke 癟ekiliyor. Bu g羹ne kadar gelen h羹k羹metler halk覺n deerlerini kullanarak emperyalist efendisinin 癟覺karlar覺 i癟in halka yalan s繹ylemekteler.. G羹nden g羹ne yoksullaan halk yoksulluklar覺n覺n hesab覺n覺 sormas覺nlar diye faist, ovenist k覺k覺rtmalarla birbirlerine d羹羹r羹l羹yor. B繹yle bir 羹lke ba覺ms覺z deildir. Ba覺ms覺z olduunu s繹yleyen vatan hainidir. Bir insan覺n 羹lkesi ba覺ms覺z deilse ba覺ms覺zl覺覺n覺 kazanmas覺 i癟in verdii m羹cadele merudur. Mahir ayan ve arkadalar覺n覺n balatt覺覺 bu m羹cadeleye sahiplenmek halk覺na vatan覺na sahiplenmektir.
Bizler, Mahir ayanlardan, Sabolara, Sabolardan Bug羹nlere Emperyalizme ve Oligariye kar覺 ba覺ms覺zl覺k m羹cadelesinde ehit d羹en t羹m devrimcileri bal覺l覺kla an覺yor b羹t羹n ezilen ve s繹m羹r羹len halklara yaratt覺klar覺 umudu selaml覺yoruz" dedi.
20 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klama, "Kahrolsun Emperyalizm Yaas覺n Ba覺ms覺z T羹rkiye, Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava, K覺z覺ldere ehitleri l羹ms羹zd羹r, 16-17 Nisan ehitleri l羹ms羹zd羹r, Katil Amerika 襤birlik癟i AKP" sloganlar覺 ile sona erdi. Halk alk覺larlarla destek vererek sloganlara elik etti.


Adana; 30 Mart-17 Nisan ehitleri ve Umut Halka Anlat覺ld覺!

5 Nisan 2008 tarihinde Adana 襤n繹n羹 Park覺'nda Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin 癟覺kartm覺 olduu, "30 Mart-17 Nisan ehitlerimizi An覺yor Umudu Selaml覺yoruz!" bal覺kl覺 el ilanlar覺 da覺t覺ld覺. HC 繹nl羹kleriyle bildiri da覺t覺m覺na kat覺lan 7 kii, "Amerika'n覺n y繹nettii deil ba覺ms覺z demokratik bir T羹rkiye i癟in biraraya gelelim. lkemizde ba覺ms覺zl覺k yoktur. Ba覺ms覺zl覺覺m覺z i癟in m羹cadele edelim" diyerek halka kendilerinin ba覺ms覺zl覺k i癟in m羹cadele edenler olarak ve Mahir ayanlar'覺n da ba覺ms覺z demokratik bir T羹rkiye m羹cadelesi verdikleri i癟in katledildikleri anlat覺ld覺.

HC'l羹ler bildirileri y覺rtan birka癟 kiiye, "neden o bildiriyi y覺rtt覺n覺z. Bildiri 羹zerindeki insanlar覺n ne i癟in katledildiklerini biliyor musunuz?" sorusu 羹zerine bildiriyi y覺rtanlar ise bilmediklerini ama 繹renmek istediklerini s繹ylediler. HC'l羹ler ise, "bu insanlar ba覺ms覺z demokratik bir T羹rkiye istedikleri i癟in katledildiler. Halklar覺n s繹m羹r羹s羹z bir d羹zende yaamas覺, insanlar覺n a癟l覺ktan 繹lmedii ve 癟ocuklar覺n oyun oynamas覺 gerekirken savalar覺n g繹lgesinde yaamamalar覺 i癟in katledildiler" demeleri 羹zerine bildiriyi y覺rtan kiiler 繹z羹r dileyerek oradan ayr覺ld覺lar.
1 saat boyunca yap覺lan bildiri da覺t覺m覺nda 500 el ilan覺 halka ulat覺r覺ld覺.


ELAZI'DA ANMA YEME襤

30 Mart-17 Nisan Devrim ehitlerini Anma Umudu B羹y羹tme g羹nleri nedeniyle Elaz覺 Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi 5 Nisan 2008'de saat 17.00'da Temel Haklar Dernek binas覺nda yemek d羹zenledi.
HC ad覺na yap覺lan konumada; K覺z覺ldere'nin sadece bir katliam'dan ibaret olmad覺覺n覺n, yarat覺lan teslim olmama geleneinin yeni halkalarla g羹n羹m羹ze kadar ulat覺覺n覺n ve k覺z覺ldere'nin bug羹n T羹rkiye halklar覺na ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizmin yolunun a癟覺k bir ekilde g繹sterdiine deinerek yemee ge癟ildi.
Yemekten sonra haz覺rlanan sl璽yt izlendi. Daha sonrada K覺z覺ldere'nin ne anlam ifade ettii 羹zerine sohbet edildi.
30 kiinin kat覺lm覺 olduu etkinlik s繹ylenen t羹rk羹lerle son buldu.


Mehmet B羹癟k羹n, Mezar覺 Ba覺nda An覺ld覺

30 Mart–17 Nisan Devrim ehitleri haftas覺 dolay覺s覺yla Mehmet B羹癟k羹n, mezar覺 ba覺nda an覺ld覺.
Malatya'da 5 Nisan Cumartesi g羹n羹 Cemal G羹rsel Mezarl覺覺'nda Mehmet B羹癟k羹n'羹n mezar覺 ba覺nda Malatya HC Temsilcilii taraf覺ndan saat 14.00'da anma yap覺ld覺. Mezar覺na karanfiller b覺rak覺ld覺ktan sonra "Emperyalizme Ve Oligariye Kar覺 M羹cadele ehitlerini An覺yoruz- HC" imzal覺 pankart a癟覺ld覺, Mahir ayan, H羹seyin Cevahir ve Ula Bardak癟覺'n覺n resimleri ve k覺rm覺z覺 flamalar a癟覺ld覺.
襤lk olarak 30 Mart–17 Nisan Devrim ehitleri haftas覺 nedeniyle Mehmet B羹癟k羹n nezdinde t羹m devrim ehitleri i癟in bir dakikal覺k sayg覺 duruu yap覺ld覺. Sayg覺 duruu esnas覺nda "G羹nei 襤癟enlerin T羹rk羹s羹" isimli iir okundu. Mehmet B羹癟k羹n'羹n hayat覺n覺 anlatan bir konuma yap覺ld覺ktan sonra "Bize l羹m Yok, Hakl覺y覺z Kazanaca覺z ve G羹ndodu Marlar覺" s繹ylendi. "Devrim ehitleri l羹ms羹zd羹r, K覺z覺ldere Son Deil Sava S羹r羹yor, Mahir, H羹seyin, Ula Kurtulua Kadar Sava, Kurtulu Kavgada Zafer Cephede" sloganlar覺 at覺ld覺ktan sonra anma sona erdi.

DOANAY VE YAMANLAR MAHALLER襤NDE
EH襤TLER HAFTASI 襤襤N B襤LD襤R襤 DAITILDI

襤zmir Doan癟ay ve Yamanlar mahallelerinde 7 Nisan Pazartesi g羹n羹 HC'l羹ler, "Amerika'n覺n Y繹nettii Deil, Ba覺ms覺z Demokratik Sosyalist T羹rkiye. 30 Mart-17 Nisan ehitlerimizi An覺yor Umudu B羹y羹t羹yoruz" bal覺kl覺 bildiriler da覺tt覺lar.
Doan癟ay'da, bildiri da覺t覺m覺 s覺ras覺nda halk覺n ilgisi youndu. Yal覺s覺ndan gencine insanlar, Mahir ayan ad覺n覺 duyup bildirileri al覺p okumaya balayan insanlar覺n ilgileri y羹zlerine yans覺d覺. Bildiri da覺t覺m覺 s覺ras覺nda bir癟ok insan evlerine davet etti.
1400 bildiri Doan癟ay ve Yamanlar'da halka ulat覺r覺ld覺.


Antalya'da Yaz覺lamalar

30 Mart-17 Nisan ehitlerini Anmak ve Umudun kuruluunu kutlamak amac覺yla 7 Nisan 2008 g羹n羹 Antalya'n覺n K覺z覺lar覺k, Gebizli, Alt覺nova ve Y羹ksekalan mahallelerinde yaz覺lamalar yap覺ld覺.
HC imzal覺 yaz覺lamalarda "30 Mart, 16-17 Nisan ehitlerini an覺yor, Umudu Selaml覺yoruz!" sloganlar覺 yer ald覺.


B襤LD襤R襤 DAITIMI YAPILDI

30 Mart - 16-17 Nisan tarihleri aras覺nda devrim ehitleri anmas覺 dolay覺s覺yla Tuzlu癟ay覺r 6 Nisan Tekmezar Park覺'nda bildiri da覺t覺m覺 yap覺ld覺. 18:00-19:00 saatleri aras覺nda yap覺lan bildiri da覺t覺m覺nda 300 adet bildiri halka ulat覺r覺ld覺.


MALATYA'DA B襤LD襤R襤 DAITIMI

Malatya'da 31 Mart, 1–2 Nisan tarihlerinde Cemal G羹rsel, Paak繹k羹, Zaviye, Atak繹y mahallelerinde ve Emeksiz Caddesi ile Yeilyurt Caddesi'nde HC' l羹ler, youn bir ekilde "Amerika'n覺n Y繹nettii Deil Ba覺ms覺z Demokratik Sosyalist T羹rkiye. 30 Mart–17 Nisan ehitlerimizi An覺yor Umudu B羹y羹t羹yoruz" bal覺kl覺 bildirileri da覺tt覺lar. Bildiri da覺t覺mlar覺 s覺ras覺nda halk覺n youn ilgisi ve sahiplenmesi vard覺. Toplam 1200 bildiri halka ulat覺r覺ld覺.
2008.04.10
Bu yaz覺 4166 kez okundu
Geri D繹n