| K覺z覺ldere Marksizmin Yorumlanmas覺d覺r
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Ankara Temsilcilii taraf覺ndan d羹zenlenen 'K覺z覺ldere' konulu panelde K覺z覺ldere direniinin devrimciliin bir simgesi olduu belirtilerek, Mahir ayan ve arkadalar覺n覺n ba覺ms覺zl覺k ve sosyalizm i癟in d繹v羹t羹kleri ve "biz buraya d繹nmeye deil 繹lmeye geldik" s繹zlerinin iyi tahlil edilmesi gerektii s繹ylendi.

5 Nisan Cumartesi g羹n羹 saat 15.00'da Jeoloji M羹hendisleri Odas覺'nda ger癟ekleen panelde Yazar Temel Demirer, Avukat Sel癟uk Kozaa癟l覺 ve HC Ankara Temsilcisi Evrim Y羹cel konutu. Panel K覺z覺ldere ehitleri i癟in ger癟ekleen sayg覺 duruu ile balad覺. Sayg覺 duruunun ard覺ndan K覺z覺ldere belgeseli g繹sterildi.
Panelde ilk olarak konuan Temel Demirer K覺z覺ldere'yi bir turnusol ka覺d覺na benzeterek, Oral al覺lar'覺n s繹zlerini eletirdi. al覺lar'覺n onlar iyi 癟ocuktular ama bireysel ter繹rizmdir s繹zlerine kar覺l覺k, "siz K覺z覺ldere'yi de Mahir'i de anamazs覺n覺z, K覺z覺ldere m羹cadele stratejisi i癟inde devrimci bir g繹revdir. Mahir ayan Amerikan emperyalizmi olan bir 羹lkede Marksist-Leninist bir m羹cadele vermitir. Emperyalizme kar覺 savam覺t覺r. K覺z覺ldere'yi anmak bizim Marksizm'i yorumlamam覺zd覺r. G羹n羹m羹z d羹nyas覺nda herkes her eyi anamaz. Devrimin objektif artlar覺 yoktur diyenler yan覺l覺yorlar, sadece devrimi yapabilecek bir 繹rg羹tl羹l羹k yoktur yani proleter bir 繹rg羹t yoktur. Bug羹n 羹lkemizde direnen ne varsa 71'e dayan覺r, hapishanelerden K羹rdistan'a kadar.
Bug羹n bu 羹lkede ki m羹cadele demokratik yollarla verilecek kadar kolay deildir. K覺z覺lderenin bize 繹rettii marksizmin leninizmin bir teori kitab覺 deil pratikte nas覺l yans覺d覺覺n覺n g繹stergesidir.
D羹nyadaki 13 zenginin d羹nyan覺n y羹zde 60'na yetecek bir gelir dilimine sahiptir. 2 dakikada bir kad覺n 繹ld羹r羹l羹yor. Afrikada yaanan a癟l覺k hepimizin g繹zleri 繹n羹ndedir. S繹z konusu durumlar bir m羹cadeleyi gerektiriyor. Bug羹n Mahirleri eletirenler de var. Ancak Mahirlerin K覺z覺ldere direniini eletirmek u an i癟inde bulunduumuz a癟mazdan kurtulmam覺z覺 ne yaz覺k ki salamaz. Biz o direniten 癟ok ey 繹rendik. Onlar覺 tam olarak anlayabilmemiz i癟in 癟ok boyutlu tart覺malar i癟ine girmemiz gerekiyor.
K覺z覺ldere siper yoldal覺覺n覺n ne olduunun g繹stergesidir. Devrimcilerle reformistlerin devrim anlay覺覺 farkl覺d覺r. Hi癟 kimse bireysel ter繹rist deildir. Onlar Marksizm Leninizm uruna 繹lebilenlerdir.
Burada ki herkes birer Mahirdir. Yani onlarda bizim gibiydi bir k覺v覺lc覺m yakt覺lar ve devam ettiler. Bizim onlardan bir fark覺m覺z yok. Onlar gibi olabiliriz, olmal覺y覺z" dedi.
Avukat Sel癟uk Kozaa癟l覺 1971 deki K覺z覺ldere direniinin 羹lke tarihinde ilk ciddi devrimcilik pratii olduunu s繹yleyerek, Osmanl覺 tarihinden beri devrimcilerin var olduunu ancak K覺z覺ldere'nin ciddi bir direni olduunu kaydetti. T羹rkiye'nin 1950'den sonra Amerika emperyalizmine girdiini ifade eden Kozaa癟l覺, T羹rkiye'nin sorunlar覺n覺 癟繹zebilmek i癟in ba覺ms覺z olmas覺 gerektiini s繹yledi.
Kozaa癟l覺 s繹zlerine 繹yle devam etti; "o g羹n orada ki irade decvrimciliktir. Bug羹n 繹n羹m羹z羹 a癟anda budur. O zaman T襤P gibi revizyonist bir yap覺 vard覺. imdide varlar. G羹lery羹zl羹 bir se癟imle sosyalizmi getireceklerine inan覺yorlard覺. Bir de oportunizm vard覺, prensipte anla覺l覺r ama eleme gelince artlar覺 uygun olmazd覺. Bug羹nde varlar.
O zamanlar bu 羹lke ABD'nin igali alt覺ndayd覺. imdide igal alt覺nda. 71 devrimciliinin 61 anayasas覺 ile geldiini s繹ylemek b羹y羹k bir yan覺lsamad覺r. Yasa kimseyi devrimci yapmaz.
71'de 繹lenler erken 繹ld羹 diyorlard覺. 2000'de 繹lenlere de ayn覺 eyi dediler, 2030 da 繹lenlere de ayn覺 eyi diyecekler. lmenin zaman覺 yoktur. M羹cadelede de zaman yoktur. THKP-C gelenei 癟ok farkl覺d覺r bu gelenek hala devam ediyor. Varl覺覺n覺 bir damar olarak s羹rd羹ren kanat budur.
Ne zaman bir katliam bir felaket olsa derin devlet diyorlar, yani devlet iyi!
Bu 羹lkede bir k覺v覺lc覺m yakanlar bu salondakilerden daha azd覺."
Kozaa癟l覺'n覺n ard覺ndan konuan HC Temsilcisi Evrim Y羹cel 羹lkemizde emperyalizme kar覺 verilen sava ge癟miten bug羹ne anlatarak, Mahirler'i o g羹ne g繹t羹ren s羹recin emperyalizmin yeni s繹m羹rgesi olduu T羹rkiye'de ba覺ms覺zl覺k bayra覺n覺n y羹kseldii anti-emperyalist m羹cadelenin y羹kseldii bir s羹re癟 olduunu s繹yledi.
K覺z覺ldere'nin bize b覺rakt覺覺 miras覺n 羹lkemizin kurtuluunun ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesini gelitirmekten ge癟tiini dile getiren Y羹cel, bizlere d羹enin K覺z覺ldere'de yarat覺lan gelenei s羹rd羹rmek ve Mahirler'in m羹cadeleleri 覺覺覺nda ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesini y羹kseltmek olduunu kaydetti.
Soru ve cevaplar覺n olduu panel 17.30'da sona erdi. Panele 80 kii kat覺ld覺.
2008.04.10
Bu yaz覺 2575 kez okundu
Geri D繹n