| 'Sohbet Hakk覺' Uygulans覺n
TAYAD'l覺 Aileler ve Av. Behi癟 Ac覺 Adalet Bakanl覺覺'n覺n yalanlar覺 ve yapacaklar覺 konusunda bir bigilendirme toplant覺s覺 d羹zenlediler.

5 Nisan g羹n羹 襤stanbul Barosu Merkez Binas覺 Orhan Adil Apayd覺n Toplant覺 Salonu'nda TAYAD'l覺 Ailelerden, Canan ve Zehra Kulaks覺z'覺n babas覺 Ahmet Kulaks覺z ve Av.Behi癟 Ac覺 "Yalana Son Hapishanelerde 'Sohbet Hakk覺' Uygulans覺n" konulu bilgilendirme toplant覺s覺 ger癟ekletirdiler.
Yakla覺k 100 izleyicinin bulunduu toplant覺ya Tecrite Kar覺 Sanat癟覺lar, HD'li Avukatlar, D襤SK, KESK, TTB ve TMMOB'dan 羹yeler kat覺ld覺.
Toplant覺da ilk s繹z alan Ahmet Kulaks覺z unlar覺 ifade etti;
"Av. Behi癟 Ac覺'n覺n 繹l羹mden k覺l pay覺 kurtulmas覺yla Adalet Bakanl覺覺'yla bir anlamaya var覺ld覺. Bu anlama sonucu 45/1 say覺l覺 genelge 癟覺kar覺ld覺, tecrite kar覺 s羹ren l羹m Orucu Direnii'ne ara verilerek sohbet hakk覺 kazan覺ld覺. Bu hakk覺n uygulanmamas覺 羹zerine 2007'nin Kas覺m'覺nda Adalet Bakkanl覺覺 Daire Bakan覺yla konutuk.
4 hapishanede k覺smen uygulananan sohbet hakk覺 sonra bir hapishaneye d羹t羹. Adalet Bakanl覺覺'n覺n sorunu 癟繹zmeme noktas覺nda yapt覺klar覺n覺 bir 癟ok eylemle tehir ettik.
Ama Adalet Bakanl覺覺 yalan s繹ylemeye devam ediyor. Ceza ve Tevkif Evleri Genel M羹d羹r'羹 Kenan 襤pek Meclis 襤nsan Haklar覺 Komisyonu'na verdii birifingde sohbet hakk覺 uygulan覺yor diye yalan s繹yledi.
Adalet Bakanl覺覺 s繹zde ayd覺nlar diyerek ayd覺nlara bizlere hepimize hakaret etti. Biz t羹m bunlara sesimizi 癟覺karmaya 癟al覺覺yoruz ama sesimizin s覺n覺rlar覺 belli. Daire Bakan覺 tutuklular bizim program覺m覺za kat覺ls覺n sohbet hakk覺ndan yararlans覺n dayatmas覺nda bulunuyor. Daire Bakan覺 bunu yapmakla 122 insan覺n neden 繹ld羹羹n羹 anlamak istemiyor. Ailelerin iradesini hi癟e say覺yor. Ama biz bu hakk覺 mutlaka onlara uygulataca覺z. Amac覺m覺za ulaamazsak her t羹rl羹 yolu y繹ntemi, deneyebiliriz.
Son 7 y覺ld覺r yaad覺覺m覺z ac覺y覺, eziyeti ve zulm羹 bir kez daha yaamak istemiyoruz. Bunun i癟in imdiden ii s覺k覺 tutmal覺y覺z. Adalet Bakan覺 iyi niyetliyse yapaca覺 tek ey " Bu genelgeyi uygulay覺n"demektir. Bu hak kan ve can pahas覺na kazan覺ld覺. Tecrit edilmenin yoksunluunu, ac覺s覺n覺 癟ok yaad覺k. Biz bunlar覺 tekrar yaamak istemiyoruz."
Ahmet Kulaks覺z'覺n ard覺ndan konuan Av.Behi癟 Ac覺 ise unlar覺 s繹yledi "Biz a癟覺kl覺ktan yanay覺z. Ama Adalet Bakanl覺覺 insanlar覺n g繹z羹n羹n i癟ine baka baka yalan s繹l羹yor. Adalet Bakanl覺覺 Ceza Ve Tevkif Evleri Genel M羹d羹rl羹羹 taraf覺ndan haz覺rlanan raporu bir birifingle milletvekilllerine a癟覺kl覺yor. ok sonradan haberimiz olan ve tesad羹fen elimize ge癟en bu bu raporda sohbet hakk覺 uygulan覺yor deniyor bu koca bir yaland覺r. Bug羹n sadece bu hak k覺smi olarak K覺r覺klar F Tipi'nde uygulan覺yor. Oran覺n m羹d羹r羹de "dier F Tipleri'nde uygulanm覺yor bir biz mi uyguluyoruz diye bu hakk覺 uygulamaktan vazge癟ecek. M羹d羹r "biz yanl覺 yap覺yoruz" diyormu.
Sohbet hakk覺 daha 繹nce k覺sm覺 olarak Bolu, Tekirda 1 ve 2 No'lu, Edirne F Tipleri'nde uygulan覺yordu sonra vazge癟ildi. Ayakkab覺 aramas覺 dayatmas覺 ve benzeri gerek癟elerle bu hak tamamen ortadan hald覺r覺ld覺. Yine disiplin cezalar覺 var gerek癟esiyle uygulanm覺yor.
Adalet Bakan覺 daha 22 Ocak'ta yalan s繹ylemeye balam覺t覺. Biz, G羹lcan G繹r羹rolu, Sevgi Saymaz ve ben 繹l羹m d繹eindeyken genelgenin 羹zerinde deiiklikler yap覺lm覺. Biz komadayken genelge 羹zerinde oynam覺lar. Adalet Bakanl覺覺 taraf覺ndan imdi bu hakk覺n i癟erii boalt覺l覺p nitelii deitirilmeye 癟al覺覺l覺yor. Bize daha 繹nce 6 ay s羹re verdiler. Sonra 3 ay dediler. Aradan 1.5 y覺l ge癟ti hala uygulanmad覺. Bakan a癟覺k a癟覺k yalan s繹yl羹yor bu 癟i bir yaland覺r.
T羹m kesimler bu sorun kar覺s覺nda duyarl覺lar. D襤SK, TMMOB ve bir 癟ok kurum bu genelgenin uygulanmas覺n覺 istiyorlar. Adalet Bakan覺 繹n羹m羹zdeki hafta i癟in bize randevu verdi. S繹z羹nde durursa bu konular覺 konuaca覺z. Bakan "kafam kar覺覺k diyormu Bir tarafta Ceza ve Tevkif Evleri Genel M羹d羹r羹'n羹n raporu dier yanda HD'nin haz覺rlad覺覺 rapor. Ba覺ms覺z bir rapor haz覺rlataca覺m diyormu. Fakat Adalet Bakan覺 yine yalan s繹yl羹yor. Adalet Bakan覺'n覺n hapishanelerden haberi var. Olmamas覺 imkans覺z.
Kendisine bir rapor sunuca覺z ayn覺 zamanda yalanla dolu o raporu da vereceiz. Bizim 羹zerimizde a覺r bir sorumluluk var. 羹nk羹 i癟erdekiler bize g羹vendiler ve 繹l羹m orucuna ara verdiler. Bu y羹zden bizde bunu ciddiyetine uygun davranmak durumunday覺z" dedi.
Sonra tekrar s繹z alan Ahmet Kulaks覺z ise insanlar覺n hapishanelerde yaanan tecrite ve yaam覺n覺 yitiren 122 insan覺 duyars覺z kald覺覺n覺, sanki bu yaananlar覺n baka bir gezegende yaanm覺 gibi yabanc覺 kald覺覺n覺, kendi d覺覺nda g繹rd羹羹n羹 s繹yledi.
Kulaks覺z ayr覺ca kendilerini 繹l羹m羹 sevmekle, 繹l羹m羹 kutsamakla eletirenlere tepki g繹sterek biz her zaman sorunun 癟繹z羹m羹 i癟in d羹n de, bug羹n de elimizden gelen b羹t羹n her eyi yapabileceimiz yasal yasad覺覺 b羹t羹n eylemleri yapt覺k. Biz 繹l羹m istemiyoruz. Hele hapishanlerde kalan o en deerli insanlar覺m覺z覺n 繹lmesini hi癟 istemiyoruz. l羹me yatmak o kiilerin kendi tercihi kimse onlar覺 zorlam覺yor.
Bak覺n g繹r羹n ite bir genelgeyi uygulatmak i癟in yapmad覺覺m覺z kalmad覺. Bir avu癟 insan olarak 癟覺rp覺n覺yoruz. Dostlara, insanlara yalvar覺yoruz yar覺n ayn覺 eyler, 繹l羹mler tekrar yaan覺rsa ne yapacaks覺n覺z. Bizi eletirmesinler bir daha ayn覺 eletirileri kald覺ramayabiliriz.
B羹t羹n tutuklu ve h羹k羹ml羹 aileleri genelge uygulanmad覺覺 i癟in endie ve korku i癟inde 'yine ayn覺 eyler mi yaanacak benim olum k覺z覺m 繹l羹me mi yatacak.' diyor. Bir g羹n kendi evlad覺na s覺ra geleceini d羹羹n羹yor. Art覺k elimizden geleni yapmal覺y覺z. Kap覺dan almazlarsa bacadan gireceiz. Endieliyiz 繹l羹mlerin 羹st羹ne yeni 繹l羹mler yaanmas覺n覺 istemiyoruz. Biz bu vebali bir kez daha yaamak istemiyoruz. Bu vebali yaamak istemiyorsak elimizden geleni yapmal覺y覺z.
Daha 癟ok 癟aba har癟arsak 繹l羹mler olmayacakt覺r. 7 y覺ld覺r inkar edilen tecritin nas覺l kabul edildiini g繹rd羹k" dedi.

襤zleyicilerin ileriye y繹nelik, tecrit sorununu daha fazla g羹ndeme getirmek i癟in ne yapacaks覺n覺z sorusunu cevaplayan. Av.Behi癟 Ac覺 繹ncelikle Bakan覺n ne diyeceine bakaca覺z dedi. 2000'lerden daha iyi durumda olduklar覺n覺 s繹yleyen Ac覺, "羹nk羹 Adalet Bakan覺 tecrit ger癟eini kabul etmitir. Ama tecriti a覺rlat覺rmak istiyorlar." dedi.
Son alarak 9 Nisan'da Galatasaray Postanesi 繹n羹nde a癟覺klama yap覺p Adalet Bakan覺'na Kenan 襤pek'in yalanlar覺n覺 ve haz覺rlad覺klar覺 raporu g繹ndereceklerini s繹yleyen Kulaks覺z, "Adalet Bakanl覺覺 b羹y羹k yalan s繹yleyerek toplumu Hitler gibi buna inand覺rmaya 癟al覺覺yor" dedi.
2008.04.09
Bu yaz覺 2630 kez okundu
Geri D繹n