| niversitelerde Faist Sald覺r覺
Ankara niversitesi Dil ve Tarih Corafya Fak羹ltesi'nde (DTCF) faist 繹rencilerin devrimci demokrat 繹rencilere sald覺rmas覺 羹zerine olaylar 癟覺kt覺.

24 Mart g羹n羹 devrimci demokrat bir 繹rencinin, faistlerin sald覺r覺s覺na uramas覺n覺 25 Mart Sal覺 g羹n羹 protesto eden devrimci demokrat 繹renciler bir kez daha faist 繹rencilerin sald覺r覺s覺na urad覺. Fak羹lte yemekhanesi 繹n羹nde bir araya gelen devrimci demokrat 繹renciler, faist 繹rencilerin sat覺rl覺, b覺癟akl覺 sald覺r覺s覺na urad覺. Yaralanan 繹renciler 襤bn-i Sina Hastanesinde tedavi alt覺na al覺nd覺.
Olaylara m羹dahale etmek bahanesiyle okula giren Polis yine idare ve faistlerin ibirlii ile devrimci demokrat 繹rencilere sald覺rd覺. 覺kan 癟at覺ma sonucunda 4 polis ve 2 繹renci yaralan覺rken 4 繹rencide g繹zalt覺na al覺nd覺. Faistler bir s羹re sonra okuldan polis korumas覺 eliinde 癟覺kt覺.
Devrimci demokrat 繹renciler ise polisin sald覺r覺s覺n覺n ard覺ndan, fak羹lte i癟inde bir araya gelerek, sald覺r覺lar覺 protesto etti.
Y羹ksel Caddesi'ne doru y羹r羹y羹e ge癟en 繹renciler "T羹rkein 襤tleri Y覺ld覺ramaz Bizleri", "Dil Tarih Faizme Mezar Olacak" sloganlar覺n覺 att覺. Y羹ksel Caddesi'nde konuan 繹renciler sald覺r覺lar覺n faistler, polisler ve okul idaresi taraf覺ndan planland覺覺n覺 ileri s羹rd羹ler.
renciler ard覺na bas覺n a癟覺klamas覺nda konuan Faysal Azranl覺, sald覺r覺y覺 ger癟ekletirenlerin, 繹zel g羹venlik g繹revlileri ve polislerin g繹zleri 繹n羹nde olay yerini terk ettiklerini s繹yledi. Polisin sald覺r覺da kullan覺lan sat覺r覺 saklad覺覺n覺 ileri s羹ren Azranl覺, daha sonra 繹rencilerin bask覺s覺 羹zerine girilen polis odas覺nda sat覺r覺n saklanm覺 olarak bulunduunu bildirdi. Azranl覺, Sald覺r覺lar覺n emniyetin bilgisi dahilinde yap覺ld覺覺n覺 belirterek unlar覺 kaydetti, "Ancak, bizler bu 羹niversitelerin savunucular覺 olan devrimci, demokrat, yurtsever 繹renciler olarak faizme kar覺 kararl覺 duruumuzu buradan bir kez daha ilan ediyoruz."
Bas覺n a癟覺klamas覺, 繹rencilerin s繹yledii "G羹ndodu" mar覺 ile son buldu.


ESK襤EH襤R'DE FA襤ST SALD襤R襤

Eskiehir Anadolu niversetesi'nde 18 Mart g羹n羹 niversite rencileri olarak yap覺lan eylem sonras覺 da覺lan 繹rencilerden Sosyoloji B繹l羹m羹 2. s覺n覺f 繹rencisi Dersim ....... akam saatlerinde evine giderken Sakarya Caddesi 羹zerinde niversite i癟erisinden olduu bilinen faistlerce sald覺r覺ya urad覺. Sald覺r覺da Dersim ..... in kolu k覺r覺ld覺.
19 Mart Perembe g羹n羹 de okul i癟erisinde Yunusemre Kamp羹s羹 i癟ersindeki EMYO(Eskiehir Meslek Y羹ksek Okulu) kantininde demokrat bir 繹renci faistler taraf覺ndan tehdit edildi.
Bu olaylar覺 duyan Devrimci Demokrat 繹renciler 襤letiim Bilimleri kantininde toplan覺p, 15.30'da Fen Fak羹ltesine ge癟mi buradanda EMYO'da tehdit edilen demokrat 繹renciyi dersinden almaya gitmilerdir. EMYO kantininden 癟覺kan faistleri g繹ren 繹renciler faisterin 羹st羹ne doru y羹r羹m羹, devrimci 繹rencileri g繹ren faistlerde y羹ksek okul i癟erisine ka癟m覺 i癟eri girmek isteyen devrimci demokrat 繹rencileri y羹ksek okul g繹revlileri, GB'ler engellemitir. Bir s羹re Y羹ksek Okul kap覺s覺 zorlanm覺 fakat GB ve sonras覺nda okula giren Ter繹rle M羹cadele Polisleri Y羹ksek Okul kap覺s覺 繹n羹nde set oluturmulard覺r.
EMYO 繹n羹nde toplanan 80 faisti ve polisi tehir eden sloganlar atm覺lar ve belli bir s羹re burada beklemilerdir. Ard覺ndan sloganlarla Rekt繹rl羹k 繹n羹ne ge癟en 繹renciler Rekt繹rle g繹r羹mek istemilerdir fakat buradada GB rekt繹rl羹e girii kapatm覺t覺r. renciler bu durumu sloganlarla protesto etmi okula gelen bas覺n mensuplar覺na olayla ilgili a癟覺klama yapm覺lard覺r.
renciler bu esnada ''REKTR DIARI, POL襤S 襤DARE 襤B襤RL襤襤NE SON, FA襤ZME KARI OMUZ OMUZA, FA襤ZM襤 DKT KANDA BOACAIZ, FA襤STLER DIARI B襤L襤M 襤ER襤, POL襤S DEFOL N襤VERS襤TELER B襤Z襤MD襤R'' sloganlar覺n覺 s覺ks覺k atm覺lard覺r, bekleyi i癟erisinde 繹renci say覺s覺 150'e yaklam覺t覺r.
Daha sonra 繹renci grubu ad覺na 羹癟 kii Rekt繹r yard覺mc覺s覺yla g繹r羹meye girmitir. G繹r羹me s覺ras覺nda yaanan son olaylar hakk覺nda okul y繹netimine renci Konseyi ad覺 alt覺nda Rekt繹rl羹e bal覺 olarak faaliyet y羹r羹ten faist grubun yapt覺klar覺 anlat覺lm覺 gerekli 繹nlemler al覺nmazsa daha sonra yaanacak olaylarda sorumlu olmayacaklar覺n覺, kendilerini koruyup, savunacaklar覺n覺 s繹ylemilerdir. Rekt繹re polisin 羹niversite i癟erisinde nas覺l bu kadar pervas覺zca hareket ettii sorulmu devrimci demokrat 繹renciler etraf覺na toplanan polisin okuldan gitmedii s羹rece Rekt繹rl羹k 繹n羹nden ayr覺lmayacaklar覺 bildirilmitir. 18:00'a kadar s羹ren g繹r羹menin ard覺ndan polis okuldan gitmi daha sonrada 繹renciler sloganlarla eylemlerini bitirerek toplu 癟覺k覺 yapm覺lard覺r.

Ancak niversitede 20 Mart'ta da gerginlik devam etti. 20 Mart g羹n羹 襤ktisadi 襤dari Bilimler Fak羹ltesi'ne 13.30'da girmek isteyen 繹renciler okul 繹rencisi olmalar覺na ramen fak羹lte 繹rencisi olmad覺klar覺 gerek癟esiyle fak羹lte i癟ine al覺nmamaya 癟al覺覺lm覺 tart覺malar sonras覺nda 繹renciler fak羹lte kantinine girmilerdir. Kantinde k覺sa s羹reli bekleyi ard覺ndan orada bulunan bir faist devrimci demokrat 繹rencilerden ka癟maya 癟al覺m覺, 繹renciler faisti cezaland覺rmak istemitir. Fak羹lte i癟erisindeki kovalamaca, fak羹ltenin g繹revlileri ve GB'nin araya girmesiyle faistin ka癟mas覺yla sonu癟land覺.
19 Mart'ta EMYO'da yaanan olayda olduu gibi yine 襤dare ve polis faistlere kol kanat germitir. Devrimci demokrat 繹renciler fak羹lte i癟inde yap覺lan sald覺r覺lar覺 繹rencilere anlatarak faist sald覺r覺lar覺n hesab覺n覺 soracaklar覺n覺 bundan sonra g繹r羹len her faistin cezaland覺r覺laca覺n覺 s繹ylediler. Konumalar覺n ard覺ndan devrimci demokrat 繹renciler sloganlar atarak ayr覺ld覺lar.

Yaanan bu faist sald覺r覺 ve olaylarla ilgili bir y羹r羹y羹 ger癟ekletirildi. 25 Mart saat 12.30'da Yunus Emre Yurdu 繹n羹nde toplanmaya balayan devrimci-demokrat 繹renciler, "Faist Sald覺r覺lara Ge癟it Vermeyeceiz eteler D覺ar覺 Bilim 襤癟eri, Anadolu niversitesi rencileri" yaz覺l覺 pankartla Migros 繹n羹ne doru y羹r羹y羹e ge癟tiler.
Y羹r羹y羹 esnas覺nda GB'lerin ve polisin say覺lar覺n覺n olduk癟a fazla olmas覺da dikkat 癟ekiciydi. Bu bask覺lara ramen 130 繹rencinin kat覺l覺m覺yla y羹r羹y羹 Migros 繹n羹nde bas覺n a癟覺klamas覺yla sonland覺r覺ld覺.
renciler ad覺na yap覺lan a癟覺klama, faist sald覺r覺lara kar覺 sessiz kal覺nmayaca覺, bunlar覺n cevab覺n覺n verildii ve bundan sonrada verilecei belirtilerek, 繹renci konseyi ve 繹renci temsil kurulu ad覺 alt覺nda yap覺lan faist eylemlerin gayr覺 meru olduu ve gerekli tavr覺n t羹m ilerici Anadolu niversitesi 繹rencilerince g繹sterilmesi gereklilii belirtildi.
Eylemde s覺k s覺k "Biji Biratiya Gelan, Yaas覺n Haklar覺n Kardeilii, Faizme Kar覺 Omuz Omuza, Faizmi D繹kt羹羹 Kanla Boaca覺z, eteler D覺ar覺 Bilim 襤癟eri, Eit, Paras覺z, Bilimsel, Anadilde Eitim" sloganlar覺 at覺ld覺.
2008.03.30
Bu yaz覺 2918 kez okundu
Geri D繹n