| Katil Cheney Defol
Afganistan ve Irak igallerinin planlay覺c覺s覺 ve uygulay覺c覺s覺 ABD Bakan Yard覺mc覺s覺 Cheney'in 羹lkemize gelmesi HC taraf覺ndan protesto edildi.

24 Mart pazartesi g羹n羹 saat 13.00'da Y羹ksel Caddesi'nde bir araya gelen Ankara HC 羹yeleri "Katil Dick Cheney lkemizden Defol" pankart覺 a癟arak s覺k s覺k "Katil ABD Orta Doudan Defol", "Ortak D羹man Amerika'd覺r", "Katil Cheney lkemizden Defol", "Ne ABD Ne AB Ba覺ms覺z T羹rkiye","Emperyalizm Yenilecek Direnen Haklar Kazanacak" sloganlar覺 at覺ld覺. HC ad覺na bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okuyan Erdin癟 Erolu, yap覺lan bu ziyaretin nedeninin ABD'nin 癟覺karlar覺 ve emperyalizmin gelecei olduunu s繹yleyerek, ne T羹rkiye ne de d羹nya halklar覺na bu ziyaretin hi癟bir yarar salamayaca覺 ifade etti.
Irak igalinde 1 milyondan fazla insan覺n hayat覺n覺 kaybettiini dile getiren Erolu, Irak'覺n ikencehaneye d繹nd羹r羹ld羹羹n羹 ve emperyalizmin halklara katliam ve s繹m羹r羹den baka bir ey getirmediini s繹yledi. Amerikan emperyalizminin hi癟bir zaman halklar覺n dostu olamayaca覺n覺 s繹yleyen Erolu, "Dick Cheney'de d羹nya halkalar覺na yaat覺lan ac覺lar覺n sorumlular覺ndand覺r ve bir katildir. D羹nya d繹nd羹k癟e lanetle ismi an覺lacakt覺r. D羹nya halklar覺n覺n olanca 繹fkesi kiniyle diyoruz ki 羹lkemizden defol" diye konutu.
Emperyalizmin direnen halklar覺 teslim alamayaca覺n覺 s繹yleyen Erolu, balatt覺klar覺 her sald覺r覺n覺n igal halkalar覺n覺n direniiyle kar覺lanaca覺n覺 ve zaferi direnen halklar覺n kazanaca覺n覺 ifade etti.

Yine ayn覺 yerde saat 12.30'da Ankara'da Y羹ksel Caddesi 襤nsan Haklar覺 An覺t覺 ABD Bakan Yard覺mc覺s覺 Dick Cheney'nin T羹rkiye'ye gelii bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺larak protesto edildi.
"Cheney Ortadou'dan T羹rkiye'den Defol" pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 a癟覺klamada, "Katil ABD Ortadou'dan Defol", "Yaas覺n Halklar覺n Kardelii", "Katil ABD 襤birlik癟i AKP" sloganlar覺 at覺ld覺.
Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okuyan TMMOB Genel Bakan覺 Mehmet Soanc覺, ABD'nin Irak'覺 petrol ve irket k璽rlar覺 i癟in igal ettiini s繹yleyerek, ABD'nin 5 y覺ld覺r Irak'ta insanl覺k su癟u ilediini dile getirdi. "Irak halk覺 be y覺ld覺r 繹ld羹r羹l羹yor. Arat覺rmalar bir milyondan fazla Irakl覺'n覺n 繹ld羹羹n羹 g繹steriyor. ABD emperyalizmi 癟ou 癟ocuk milyonlarca insan覺 katletti. Bu katliamlar覺 yapan ABD Temsilcisi Cheney'nin 羹lkemize gelmesine kar覺y覺z" diyen Soanc覺, "襤galcileri a覺rlamaktan, her hafta bir igalciyle el s覺k覺maktan vazge癟in" dedi. Soanc覺, Cheney'in, T羹rkiye'yi 襤ran sald覺r覺s覺n覺n par癟as覺 haline getirmek i癟in mi bug羹n Ankara'ya geldiini sordu.
Cheney'nin T羹rkiye'ye geliini felaket olarak deerlendiren Soanc覺, T羹rkiye'nin 襤srail ve sava ibirlik癟ileriyle hareket etmemesini gerektiini dile getirdi. "Ortadou halklar覺n覺n bar覺 ve kardelii bayram覺 Newroz kutlan覺rken nedir bu pazarl覺k" diye soran Soanc覺, Irak'a asker yollay覺p operasyon yap覺p, 襤ran'a, Filistin'e y繹nelik sald覺r覺 ve tehditlere ortak olurken bir yandan da, bar覺 ve kardelik i癟in yak覺lan Newroz atelerinin 羹zerinde atlaman覺n 癟eliki olduunu ifade etti.
2008.03.30
Bu yaz覺 2634 kez okundu
Geri D繹n