| Newroz Binlerin Cokusuyla Kutland覺
Newroz isyand覺r... Demirci Kawalar'dan g羹n羹m羹ze isyan覺n ad覺d覺r Newroz... Halklar覺n zalim Dehaklar'a kar覺 m羹cadelesinde sembollemitir Newrozlar. Nerede bir zalim varsa orada Demirci Kawalar da her daim vard覺r.

Bug羹n羹n d羹nyas覺nda Amerika'd覺r zalim Dehak... Ve Amerika'ya kar覺, t羹m ezenlere ve s繹m羹renlere kar覺 savaan halklard覺r Demirci Kawalar... Ortak d羹mana kar覺 birleen halklar覺n m羹cadelesidir bug羹n s羹ren....
Demirci Kawalar'覺n atei yand覺 yine mahallelerde.... Yanan atelerin etraf覺nda birleti halklar覺n kollar覺. Hep beraber halaya durdular... Hep beraber olman覺n cokusunu yaad覺lar...
21 Mart 2008 Cuma akam覺 1 May覺s Mahallesi'nde, Okmeydan覺'nda, Nurtepe'de ve Alibeyk繹y'de yap覺lan Newroz kutlamalar覺yla Demirci Kawalar'覺n atei yan覺yordu.

1 May覺s Mahallesi'nde, saat 19:30'da, 癟al覺nan halay t羹rk羹leri ile birlikte toplanmaya balad覺 mahalle halk覺. Bir iken be, be iken on oldular... Ate harland覺k癟a toplanan insan say覺s覺da art覺yordu. Atein alaz覺 y羹kseldik癟e insanlar daha bir cokuyla halaylar覺n覺 癟ekiyordu. Ve bir bir atein 羹zerinden atlad覺lar. "Newroz Piroz Be", "Yaas覺n Newroz", "Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava", "Newroz 襤syand覺r 襤syan Cengiz Soydalarla B羹y羹yor", "Yaas覺n Halklar覺n Kardelii", "Analar覺n fkesi Katilleri Boacak" sloganlar覺 at覺ld覺 ard覺 ard覺na. Halk isyan覺n覺, 繹fkesini, umudunu hayk覺rd覺. Slogan sesleri halay覺n cokusuna, atein alaz覺na kar覺arak y羹kseldi.
1 May覺s Mahallesi'nde yap覺lan ve cokulu Newroz kutlamas覺 saat 21.00'de kat覺lanlar覺n caddeye kadar sloganlarla y羹r羹mesi ile sona erdi.

Okmeydan覺'nda da isyan atei hi癟 s繹nmedi;
Newroz gecesi isyan ateini Cengiz'ce harlayan yoksul mahallelerinden biride Okmeydan覺 oldu. 21 Mart akam覺 saat 20.00 sular覺nda Sibel Yal癟覺n Park覺'nda bir araya gelen 150 kii "Newroz Piroz Be", "Biji Newroz", "Yaas覺n Newroz", "Newroz 襤syand覺r Birleelim", sloganlar覺yla Newroz ateini yakt覺lar. Park覺n etraf覺ndaki duvarlara yakla覺k 50 tane flama as覺ld覺ktan sonra "Yaas覺n Halklar覺n Kardelii", "B覺ji B覺ratiya Gelan", "Kurtulu Kavgada Zafer Cephede", "Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺yla ve halaylarla iki saat s羹ren kutlama, "Cengiz Soyda l羹ms羹zd羹r" sloganlar覺yla sona erdi.

Nurtepe'de 21 Mart Cuma g羹n羹 H羹seyin Aksoy Park覺'nda Nurtepe HC Temsilcilii taraf覺ndan yap覺lan Newroz kutlamas覺nda "Newroz 襤syand覺r Birleelim – Nurtepe HC Temsilcilii" imzal覺 bir pankart a癟覺lararak k覺sa bir a癟覺klama yap覺ld覺. Yap覺lan a癟覺klamada; "Newroz 襤syand覺r 襤syan Ateini Newroz'da Cengiz Soydalarla B羹y羹telim", "Zalim Dehaklar覺n zulm羹 bu g羹nde s羹r羹yor. Dehaklar覺n zulm羹ne Demirci Kawalar覺n direni ruhuyla kar覺l覺k verelim" denildi. Atelerin yak覺l覺p halaylar覺n 癟ekildii kutlamada coku doruktayd覺. Kurulan ses d羹zeninde, Grup Yorum'un "Dalara Gel" t羹rk羹s羹yle halaya duran 50 kii hep bir a覺zdan marlar s繹yledi. "Newroz 襤syand覺r Yaas覺n Newroz", "Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava", "Kurtulu Kavgada Zafer Cephede" sloganlar覺 at覺ld覺ktan sonra Pazar g羹n羹 yap覺lacak olan Newroz kutlamas覺na 癟ar覺 yap覺ld覺. Camlara ve balkonlara 癟覺kanlar覺n da alk覺larla kat覺ld覺覺 kutlama, saat 21:00'de bitirildi.

Alibeyk繹y'de de Newroz cokuyla kutland覺;
20 Mart g羹n羹 Alibeyk繹y Saya Yokuu'nda G羹lpa Market 繹n羹nde Alibeyk繹y HC Temsilcilii taraf覺ndan Newroz kutlamas覺 yap覺ld覺. Saat 20:45'te balayan kutlamada k覺sa bir a癟覺klama yap覺ld覺. A癟覺klamada; "Yakla覺k 2600 y覺l 繹nce Kral Dehak'覺n h羹k羹m s羹rd羹羹 topraklarda halklar kan al覺yordu. Bug羹n ayn覺 topraklar a癟覺k ve gizli igallerle kan deryas覺na 癟evrili, topraklar覺m覺z, k羹lt羹r羹m羹z, tarihimiz, bedenlerimiz, yeni zalim Dehak'lar覺n emperyalizmin igali alt覺nda t羹m d羹nyan覺n halklar覺 kan al覺yor. Demirci Kawa'n覺n 繹nderliinde zalim kral Dehak'a kar覺 isyan ve zafer ateinin ba覺nda bug羹n Ortak D羹man Amerika'ya kar覺, Cengizlerle yeni Newroz ateleri harlan覺yor. Bug羹n de Alibeyk繹y Saya Yokuu'da HC'l羹ler olarak zalimin zulm羹ne kar覺 isyan atei yakarak direni geleneimizi s羹rd羹r羹yoruz" denildi.
Newroz kutlamas覺nda HC'l羹ler t羹rk羹ler, marlar ve halaylar 癟ekerek halk覺n b羹y羹k ilgisini toplad覺lar. Kutlaman覺n sonunda HC'l羹ler, marlarla Saya Yokuu'ndan ayr覺larak Cengiz Topel Caddesi'ne doru toplu bir ekilde "Cengiz Soyda l羹ms羹zd羹r", Newroz 襤syand覺r, 襤syan Cengizler'le S羹r羹yor", "Mahir, H羹seyin, Ula Kurtulua Kadar Sava" "Yaas覺n Newroz" sloganlar覺yla y羹r羹yerek orada kutlamalar覺n覺 bitirdiler.

Kazl覺癟eme'de Newroz Kutland覺

襤stanbul'da y羹zbini aan bir kitle Kazl覺癟eme'de biraraya gelerek Newroz'u kutlad覺.
23 Mart g羹n羹 sabah saat 10.00'da Abdi 襤pek癟i Stadyumu'nda biraraya gelen bir癟ok kurum pankartlar覺yla, flamalar覺yla, d繹vizleriyle Kazl覺癟eme'ye y羹r羹d羹. "Newroz 襤syand覺r Birleelim, Ortak D羹man Amerika'd覺r K羹rt Halk覺na zg羹rl羹k" pankartlar覺yla kat覺lan HC korteji s覺k s覺k "K羹rt Halk覺na zg羹rl羹k, Ortak D羹man Amerika'd覺r, Biji Newroz Yaas覺n Newroz, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺n覺 att覺. 1 dakikal覺k sayg覺 duruuyla balayan Newroz kutlamas覺nda DTP 襤l Bakan覺 Halil Aksoy bir konuma yapt覺. K羹rt sorununun demokratik yollarla 癟繹z羹lmesi gerektiini s繹yleyen Aksoy dier illerde Newroz'a yap覺lan sald覺r覺lar覺 protesto etti.
Murat elikkan da yapt覺覺 konumada halk覺n Newroz'unu kutlarken EMEP Genel Bakan覺 Levent T羹zel ise halk覺n olmad覺覺 hi癟bir politikan覺n 癟繹z羹m getirmeyeceini dile getirdi.
DTP Ebakan覺 Emine Ayna ise "Egemenlere soruyoruz; K羹rtlere duyulan bu kinin nedeni nedir? ABD'ye 襤srail'e K羹rtler cephe alan herkese sesleniyoruz. K羹rtleri kendinize d羹man etmeyin yanars覺n覺z. K羹rtler 繹zg羹rl羹k istiyor. T羹rklerin haklar覺na sahip olmak istiyor. K羹rtler bug羹ne kadar 繹le, 繹le dedi ki ben sizinle yaamak istiyorum. Her g羹n yaraland覺 her g羹n 繹ld羹. Meydanlarda bar覺, 繹zg羹rl羹k ve kardelik istedi." s繹zlerinin ard覺ndan DTP Milletvekili Sabahat Tuncel de konutu. Bu 羹lkede Erdoan, Baykal ve Bah癟eli b繹l羹c羹l羹k yap覺yor diyen Tuncel K羹rt halk覺n覺n taleplerinin dikkate al覺nmas覺n覺 istedi.
Cokulu ge癟en kutlamada Grup YORUM, Ayfer T羹zta ve Grup Araf sahne al覺rken t羹rk羹lerini y羹zbinlerle s繹ylediler.
En son sahne alan Grup Yorum'un "Bug羹n羹n Dehaklar覺 olan emperyalistler ve ibirlik癟ilerini halklar覺m覺z tan覺yor. Bata Amerika olmak 羹zere emperyalistler t羹m Ortadou halklar覺n覺n ortak d羹man覺d覺r. Duysunlar hep birlikte nefretimizi nas覺l hayk覺rd覺覺m覺z覺: Eeeyy emperyalistler… Eeeey Amerika!.. Ve uak ruhlu ibirlik癟iler!.. Ortadou'yu kan denizine 癟evirdiniz. Vatanlar覺 igal ettiniz. Gen癟-yal覺, kad覺n- erkek, 癟ocuk cesetleriyle doldu caddeler… Bu topraklarda Demirci Kawa'lar bitti mi sand覺n覺z!. Necef'te Abir k覺zlar, hapishanelerde Cengizler, Gazze'de Fatma Analar, Diyarbak覺r'da Zilanlar Kawa'n覺n 繹rs羹nde 癟elikletirdiler h覺n癟lar覺n覺. Y羹reklerini atelere s羹rd羹ler. Ve siz bug羹n羹n Dehaklar覺 defolup gidene kadar Ortadou sizin i癟in cehennem olacakt覺r" s繹zleri alk覺lar ve 覺sl覺klarla kar覺land覺.
Bu y覺l 繹nceki kutlamalara g繹re her kurumun kendini temsil eden pankartlar覺 ve flamalar覺yla kat覺ld覺覺 miting boyunca birlikteliin cokusu hakimdi. Halklar覺n dayan覺mas覺n覺n g羹zel bir 繹rneinin sergilendii kutlamada polis youn y覺覺nak yaparken s羹rekli bir helikopter kitlenin 羹zerinde tur atarak u癟tu.
S覺k s覺k "Yaas覺n Newroz, Newroz Piroz Be, Edi Bese, PKK Halkt覺r Halk Burada, Katil Erdoan" sloganlar覺 at覺ld覺.
Kutlamaya kat覺lan kurumlar DTP, HC, ESP, EMEP, SDP, Halkevleri, EHP, SODAP, TP, Pir Sultan Abdal K羹lt羹r Dernei, Partizan, DHP, Kald覺ra癟, Odak, D襤P Giriimi, HKM, MP, BDSP, K繹z, Devrimci Duru, Devrimci 78'liler ve May覺sta Yaam Kooperatifi.

Newroz Zulm羹n st羹ne Y羹r羹mektir!

Ankara Mamak'ta Newroz cokuyla kutland覺. Natoyolu Tekmezar Park覺'nda 21 Mart Cuma g羹n羹 saat 18.30'da bir araya gelen BDSP, Al覺nteri, HC, ESP, Mamak Halkevi, Kald覺ra癟, Partizan ve DHD 羹yeleri Tuzlu癟ay覺r'a doru y羹r羹y羹e ge癟ti. "Emperyalizme, ovenizme, 襤mha, 襤nk璽r ve Asimilasyona Kar覺 Yaas覺n Halklar覺n Kardelii" ortak pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 y羹r羹y羹 esnas覺nda HC 羹yeleri "Newroz 襤syand覺r, Ortak D羹man'a Kar覺 Bileelim" pankart覺n覺 a癟arak k覺z覺l bayraklar覺n覺 ve Cengiz Soyda'覺n resmini ta覺d覺lar. Y羹r羹y羹 esnas覺nda s覺k s覺k "Cengiz Soyda l羹ms羹zd羹r", "Kurtulu Kavgada Zafer Cephede", "Yaas覺n Halklar覺n Kardelii", "Ortak D羹man Amerika'd覺r", "Yaas覺n Devrimci Dayan覺ma", "Ne ABD Ne AB Ba覺ms覺z T羹rkiye" sloganlar覺 at覺ld覺. Tuzlu癟ay覺r Meydana gelindiinde ortak a癟覺klamay覺 Evrim Erdodu okudu. Erdodu, Newroz'un tarihsel s羹recini anlatarak, "Newroz t覺pk覺 Zalim Dehak'a kar覺 direni ateini harlayan say覺s覺z Demirci Kawa'n覺n direni ateini harlamas覺yla bug羹ne ulam覺t覺r. G羹n, Demirci Kawa'dan Mazlum'lara, Cengiz'lerden Tuncay'lara, uzanan bu direni ve isyan geleneini kuanarak zulm羹n 羹zerine y羹r羹menin g羹n羹d羹r. Newroz'un g羹ncel 癟ar覺s覺 budur. Gelin 2008 Newroz'unun 癟ar覺s覺na kulak verelim" dedi.
Newroz'un, K羹rt ulusunun 繹zg羹rl羹k m羹cadelesinde sembolletii, emperyalist sald覺rganl覺覺n dizginlerinden boald覺覺, faist-oven gericilik dalgas覺yla i癟i- emek癟ilerin zehirlendii, K羹rt ulusunun ink璽r, imha ve asimilasyonla sald覺r覺lar覺n t覺rmand覺r覺ld覺覺 bir s羹re癟ten ge癟ildiini dile getiren Erdodu, kendilerinin ise direnii b羹y羹tme 癟ar覺s覺 yapmaya devam ettiklerini s繹yledi.
Emperyalizmin izniyle balatt覺klar覺 kara harek璽t覺n覺 yine emperyalizmin emriyle sona erdiren devletin, t羹m kurumlar覺yla birlikte K羹rt ulusuna d繹n羹k ink璽r ve imha 癟izgisini kesintisiz bir ekilde s羹rd羹rd羹羹n羹 ifade eden Erdodu, "Sokak ortas覺nda ink璽r ve imhaya kar覺 癟覺kan, en son 8 Mart'ta katliamlara kar覺 繹fkesi sokaklara taan K羹rt ulusuna; devlet azg覺nca sald覺rarak katliamc覺 kimliini s羹rd羹rm羹t羹r. K羹rt ulusunun 羹zerine kurunlarla, panzerlerle sald覺ran devlet her ge癟en g羹n katliamlar覺na yenisini eklemektedir" dedi.
Tarihinin katliamlar tarihi olan faist devletin 16 Mart Beyaz覺t'ta, 1 May覺s Taksim'de, Mara'ta, orum'da, Sivas'ta, Gazi'de ve Ulucanlar, 19 Aral覺k'ta olduu gibi her f覺rsatta devrimci-ilerici g羹癟lere sald覺rd覺覺n覺, bu yolla m羹cadeleyi bast覺rma yoluna gittiini hat覺rlatan Erdodu, "Irk癟覺-oven- faist dalga, resmi ve sivil 癟ete ve lin癟 g羹ruhlar覺n覺n sald覺r覺lar覺 ile 羹niversitelerde, sokak ortas覺nda dizginlerinden boalt覺lmaya 癟al覺覺l覺yor. Bu tabloyu sokak ortas覺nda infazlar, kitlesel tutuklamalar, kurum bask覺nlar覺 ve eylemlere azg覺nca m羹dahaleler, F tiplerinde devrimci tutsaklara y繹nelik sald覺r覺lar tamaml覺yor" diye konutu.
Milyonlar覺n devrimci isyan覺ndan korkan, korktuk癟a sald覺rganlaan devletin, i癟i emek癟ilere ve K羹rt ulusunun m羹cadelesine kar覺 t羹m kurumlar覺yla uyum i癟ersinde 癟al覺t覺覺n覺 s繹yleyen Erdodu, "2700 y覺ll覺k ezilenlerin m羹cadele tarihi kan覺tt覺r ki s繹m羹r羹, zul羹m s羹rd羹k癟e direni atei s繹nmeden harlanacak ve zalimlerin d羹zenine kar覺 m羹cadele kesintisiz bir ekilde devam edecektir. Emperyalizme, ovenizme, inkar, imha ve asimilasyona kar覺 haklar覺n kardelii b羹y羹telim" dedi.
Yap覺lan eylem ateler yak覺larak halaylar覺n 癟ekilmesiyle son buldu. Toplam 400 kii olan eyleme HC 70 kii olarak kat覺ld覺.

襤stanbul'un bir癟ok b繹lgesinde Newroz cokuyla kutland覺.

襤SYAN CENG襤Z SOYDALARLA BYYOR

Newroz isyand覺r... Demirci Kawalar'dan g羹n羹m羹ze isyan覺n ad覺d覺r Newroz... Halklar覺n zalim Dehaklar'a kar覺 m羹cadelesinde sembollemitir Newrozlar. Nerede bir zalim varsa orada Demirci Kawalar da her daim vard覺r.
Bug羹n羹n d羹nyas覺nda Amerika'd覺r zalim Dehak... Ve Amerika'ya kar覺, t羹m ezenlere ve s繹m羹renlere kar覺 savaan halklard覺r Demirci Kawalar... Ortak d羹mana kar覺 birleen halklar覺n m羹cadelesidir bug羹n s羹ren....
Demirci Kawalar'覺n atei yand覺 yine mahallelerde.... Yanan atelerin etraf覺nda birleti halklar覺n kollar覺. Hep beraber halaya durdular... Hep beraber olman覺n cokusunu yaad覺lar...
21 Mart 2008 Cuma akam覺 saat 19.30'da 1 May覺s Mahallesi'nde de Demirci Kawalar'覺n atei yan覺yordu. al覺nan halay t羹rk羹leri ile birlikte toplanmaya balad覺 mahalle halk覺. Bir iken be, be iken on oldular... Ate harland覺k癟a toplanan insan say覺s覺da art覺yordu. Atein alaz覺 y羹kseldik癟e insanlar daha bir cokuyla halaylar覺n覺 癟ekiyordu. Ve bir bir atein 羹zerinden atlad覺lar. "Newroz Piroz Be", "Yaas覺n Newroz", "Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava", "Newroz 襤syand覺r 襤syan Cengiz Soydalarla B羹y羹yor", "Yaas覺n Halklar覺n Kardelii", "Analar覺n fkesi Katilleri Boacak" sloganlar覺 at覺l覺yordu ard覺 ard覺na. Halk isyan覺n覺, 繹fkesini, umudunu hayk覺r覺yordu. Slogan sesleri halay覺n cokusuna, atein alaz覺na kar覺覺yordu.
1 May覺s Mahallesi'nde HC taraf覺ndan yap覺lan ve yakla覺k 150 kiinin kat覺ld覺覺 cokulu Newroz kutlamas覺 saat 21.00'de kat覺lanlar覺n caddeye kadar sloganlarla y羹r羹mesi ile sona erdi.

21 Mart g羹n羹 Gazi Mahallesi Muharrem Tepesi'nde yak覺lan b羹y羹k bir atele kutlanan Newroz'da halaylar 癟ekildi sloganlar at覺ld覺. HC'l羹ler taraf覺ndan yap覺lan Newroz kutlamas覺nda "Newroz Piroz Be, Cengiz Soyda l羹ms羹zd羹r, Kurtulu Kavgada Zafer Cephede" sloganlar覺 at覺ld覺. Bu etkinlie 10 HC'l羹 kat覺ld覺.
Gazi'de yap覺lan bir baka kutlamada yine ayn覺 saatte Sekizevler'de ger癟ekleti. B羹y羹k bir atein yak覺ld覺覺 ve halaylar覺n 癟ekildii Newroz kutlamas覺nda "Newroz Piroz Be, Cengiz Soyda l羹ms羹zd羹r, Kurtulu Kavgada Zafer Cephede" sloganlar覺 at覺ld覺. Yar覺m saat s羹ren cokulu kutlamaya 35 kii kat覺ld覺.

Armutlu halk覺 da Newroz bayram覺n覺 kutlad覺. 21 Mart g羹n羹 Tepe'de yap覺lan kutlama saat 19.00'da Newroz ateinin yak覺lmas覺yla balad覺. "Yaas覺n Halklar覺n Kardelii, Biji Newroz, Yaas覺n Newroz, Biji Bratiya Gelan" sloganlar覺n覺n at覺ld覺 kutlama davul zurnayla 癟ekilen halaylarla bayram havas覺nda ge癟ti. 100'羹n 羹zerinde kiinin kat覺ld覺覺 kutlama 21.30'da sona erdi.
Armutlu'da ayn覺 akam yap覺lan ikinci kutlamaya ise polis sald覺rd覺. 22.30 s覺ralar覺nda ate yak覺larak yap覺lan kutlamada polis panzerlerle kitleye sald覺rarak yak覺lan atei s繹nd羹rd羹. Bunun 羹zerine bir s羹re sonra tekrar ate yak覺larak kutlama yapmak isteyen kitleye polis tekrar sald覺rd覺. "Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava, Kurtulu Kavgada Zafer Cephede" sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 eylem gece saat 24.00 s覺ralar覺nda sona erdi.

G羹lsuyu'nda 21 Mart g羹n羹 yasaklar覺n keyfi engellemelerin, g繹vde g繹sterisi yapan 癟evik sivil polislerin tutumuna ragmen Pazar yolu 羹st羹 Dinler Sokak'ta HC' l羹lerin 癟agr覺s覺yla mahalle halk覺yla birlikte 19:30'da Newroz kutland覺.
"Newroz 襤syand覺r 襤syan Cengiz Soyda't覺r, K羹rt Halk覺na zg羹rl羹k, Yaas覺n Haklar覺n Kardelii" sloganlar覺yla eyleme balad覺. Kitle Polisin g繹vde g繹sterisine kar覺 繹ncesinden barikat kurdu. Ard覺ndan b羹y羹k bir ate yak覺ld覺. 3 saat s羹ren kutlama davul zurna eliginde 70 kiinin kat覺l覺m覺yla ger癟ekleti.


Ankara'da Newroz Cokusu!

Ankara'da Newroz kitlesel bir kat覺l覺mla cokuyla kutland覺. DTP, DP, EMEP, BDSP, SDP, ESP, KZ, 78'liler Dernei, KESK ubeler Platformu, Kald覺ra癟, Al覺nteri, Halklevleri ve HC'羹n kat覺ld覺覺 mitingde "Eitlik Kardelik K羹rt Ulusuna zg羹rl羹k" ortak pankart覺 arkas覺nda y羹r羹nd羹.
23 Mart Pazar g羹n羹 saat 11.00'da Toros Sokakta toplanan Demokratik Kitle rg羹tleri y羹r羹y羹e balamadan 繹nce halaylar 癟ekti. "Eitlik Kardelik K羹rt Ulusuna zg羹rl羹k" ortak pankart覺 arkas覺nda y羹r羹y羹e ge癟ilerek "Newroz Piroz Be", "Biji Newroz", "Biji Biratiye Gelan" sloganlar覺 at覺ld覺. HC 羹yeleri "Newroz 襤syand覺r, Ortak D羹man Amerika'ya Kar覺 Birleelim" pankart覺 a癟arak s覺k s覺k "Cengiz Soyda l羹ms羹zd羹r", "Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z", "Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava", "Kurtulu Kavgada Zafer Cephede" sloganlar覺n覺 att覺lar.
Y羹r羹y羹 sonunda Abdi 襤pek癟i Park覺'nda toplan覺ld覺. T羹m kurumlar覺n gelmesi ile balayan Newroz etkinliinde ilk olarak t羹m devrim ehitleri i癟in sayg覺 duruunda bulunuldu, yap覺lan sayg覺 duruunun ard覺ndan Tertip Komitesi ad覺na Ruen S羹mb羹llolu bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okudu. S羹mb羹lolu, y羹z y覺llard覺r inkar politikalar覺na ve bask覺lara kar覺 ne inkar ne ayr覺l覺k diyerek kardelii savunan cefakar, yiit K羹rt halk覺n覺 selamlayarak, "Ortadou halklar覺n覺n tarihsel direni g羹n羹 Newroz bayram覺na ho geldiniz. Newroz piroz be..." dedi.
S羹mb羹lolu, Newroz'un zulme ve bask覺lara kar覺 halklar覺n isyan覺 olduunu s繹yleyerek, "Newroz, karanl覺a kar覺 atein getirdii ayd覺nl覺k bir g羹nd羹r. Newroz; sava覺 bar覺a, k繹lelii 繹zg羹rl羹e, d羹manl覺覺 kardelie, ayr覺l覺覺 b羹t羹nlemeye 癟eviren bir g羹nd羹r" diye konutu.
S羹mb羹lolu'nun ard覺ndan DTP 襤l Bakan覺 襤smail Anc覺 ve DTP 覺rnak Milletvekili Hasip Kaplan'da birer konuma yapt覺lar.
Yap覺lan konumalar覺n ard覺ndan Y覺ld覺z Canpolat ard覺ndan da Koma Rizgari sahne alarak K羹rt癟e ve T羹rk癟e ezgilerle kitleye cokulu anlar yaatt覺lar. Halaylar 癟ekerek yak覺lan atein 羹st羹nden atlan覺lan miting 16.30'da sona erdi.

襤ZM襤R'DE NEWROZ'A POL襤S ENGEL襤!

襤zmir'de 23 Mart g羹n羹 iki ayr覺 Newroz kutlamas覺 yap覺ld覺. Alsancak G羹ndodu Meydan覺'nda Newroz'u kutlamak i癟in valilie miting i癟in bavuru yapan DTP, DP, EMEP, ESP, KZ, KALDIRA, PART襤ZAN, HD, 襤HD, DHP'ye izin verilmedi. Tam tersine kutlamalara kat覺l覺m覺 engellemek i癟in g羹n boyunca polis taraf覺ndan camilerden ve ekip otolar覺ndan mitinge kat覺l覺m覺n 繹n羹ne ge癟mek i癟in anonslar yap覺ld覺. Bildiriler da覺t覺ld覺. Newroz kutlamalar覺 i癟in 癟evre il癟elerden alana gelmeye 癟al覺an onlarca kii otob羹slerden indirilerek g繹zalt覺na al覺nd覺lar. ankaya, Konak ve Alsancak'覺n b羹t羹n sokaklar覺 polis taraf覺ndan trafie kapat覺ld覺. DTP il binas覺 ve 癟evresi polis taraf覺ndan kuat覺ld覺.
Newroz b羹t羹n engellemelere ramen DTP 襤zmir 襤l Bakanl覺覺 繹n羹nde toplanan 4000 kii taraf覺ndan kutland覺. Sabah saat 09.00'da ateler yak覺larak balayan kutlama program覺 DTP Genel Bakan Yard覺mc覺s覺 Mustafa Karakaya K羹rt癟e yapt覺覺 konumada "Bar覺 ve zg羹rl羹k istemleri engellenemez" dedi. Daha sonra kutlama DTP milletvekili Ak覺n Birdal'覺n konumas覺yla devam etti. Birdal, konumas覺nda "Halk覺n ne istediini 繹renmek isteyenler iki g羹n 繹nce 1 milyon kiinin kat覺l覺m覺yla yap覺lan Diyarbak覺r Newrozuna baks覺n. Halk覺n bar覺 ve 繹zg羹rl羹k istemlerinin hi癟bir zaman engellenemeyeceini" dedi.
DTP il binas覺 繹n羹ndeki kutlama bittikten sonra 350 kiilik bir grup "K羹rdistan Faizme Mezar Olacak, Katil Erdoan, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz" sloganlar atarak G羹ndodu Meydan覺'na doru y羹r羹y羹e ge癟tiler. G羹ndodu Meydan覺'na ilerlerken polis ile kitle aras覺nda 癟覺kan 癟at覺ma s覺ras覺nda 癟evredeki binalar覺n ve ara癟lar覺n camlar覺 k覺r覺ld覺. Kitlenin G羹ndodu meydan覺na girmesini engellemek i癟in polis kitleye biber gaz覺 ve coplarla sald覺rd覺. Polisin sald覺r覺s覺 s覺ras覺nda ESP, SDP ve EMEP'in bulunduu binaya gaz bombas覺 atarak binan覺n camlar覺n覺 k覺rd覺. Kitle yol boyu sloganlar atarak Konak Piyer'e gelerek da覺ld覺. Polis g羹n boyu estirdii ter繹r sonucu 250 kiiyi g繹zalt覺na ald覺.

NEWROZ 襤SYAN ATE襤 YAMANLAR'DA DA YANDI

襤zmir'de ikinci kutlama da 23 Mart Pazar g羹n羹 Yamanlar Mahallesi'nde yap覺ld覺. Saat 19.30'da HC'l羹ler "Newroz isyand覺r" diyerek Newroz atei yakarak kutlamas覺n覺 yapt覺.
"Newroz 襤syand覺r Birleelim" pankart覺 a癟arak balad覺klar覺 eylemde bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okuyan Yurdag羹l G羹m羹, 2600 y覺l 繹nce Mezopotamya'da halka zul羹m eden Asur kral覺 Dehak'a demirci Kawa'n覺n isyan bayra覺yla halk覺n ilk isyan ateini yakt覺覺n覺 anlatt覺. G羹m羹 a癟覺klaman覺n devam覺nda, "Newroz, atele 繹zdeleir. Zulme boyun ememenin ad覺d覺r Newroz. D羹zenlerinin 繹mr羹n羹 uzatmak i癟in Amerikal覺, Afrikal覺, Afganistanl覺, Irakl覺, Filistinli y羹z binlerce genci 繹ld羹ren emperyalist tekellerin Dehak'tan farklar覺 olduu s繹ylenebilir mi?
Newroz'da Kawa'n覺n yakt覺覺 ate 2600 y覺ld覺r 羹lkemizin dalar覺nda, ehirlerinde, hapishanelerinde, ilk g羹nk羹 g繹rkemiyle yan覺yor. G羹n羹m羹z羹n Dehaklar覺 yava yava 繹ld羹rmek istiyor h羹credekini, korkak ve kalle癟e.
S繹m羹r羹ye, zulme kar覺 m羹cadele edenlerin beynini teslim almak istiyor. Kawa'n覺n bayra覺n覺 devralan Cengiz Soydalar覺n isyan atei Demirci Kawa'n覺n yakt覺覺 atei harl覺yor" dedi.
Sloganlarla devam eden eylemde G羹m羹 a癟覺klamas覺n覺, "G羹n羹m羹z羹n Dehaklar覺 halklar覺 katlediyor milyonlarca insan覺n kan覺n覺 emerek, b羹t羹n sosyal haklar覺n覺 gasp ediyor, k羹lt羹r羹 yok etmek i癟in imha ink璽r ve asimilasyon politikas覺 uyguluyorlar.
Bu Newroz atei emperyalizm yok olup, halklar 繹zg羹r olarak ba覺ms覺zl覺a ve sosyalizme kavuuncaya kadar yanmaya devam edecektir" s繹zleriyle bitirdi.

Bas覺n a癟覺klamas覺ndan sonra "Biji Newroz, Biji B覺ratiya Gelan, Newroz 襤syand覺r Birleelim, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii" sloganlar覺 at覺larak atein 羹zerinden atlan覺ld覺 ve halay 癟ekildi.
20 kiinin kat覺ld覺覺 eylem s覺ras覺nda mahalledeki insanlardan baz覺lar覺 atein etraf覺n覺 sararken, baz覺 insanlar ise camlardan eylemi izledi ve alk覺lad覺lar. At覺lan sloganlarla eylem sona erdirildi.

ANTALYA'DA NEWROZ ATE襤 YAKILDI!

23 Mart 2008 tarihi Pazar g羹n羹 Antalya HC Temsilcilii Newroz ateini Antalya'n覺n Alt覺nova- Sinan Mahallesi'nde yakarak kutlad覺lar.
Newroz kutlamas覺nda "Newroz 襤syand覺r Birleelim" pankart覺 a癟覺ld覺, ehitlerin resimleri ve k覺z覺l bayraklar ta覺nd覺.
Saat 17.00'de Yunus Emre Caddesi 繹n羹nde toplanan kitle kortejler oluturarak "Newroz 襤syand覺r Birleelim, Ortak D羹man Amerikad覺r, Newroz Piroz Be, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii, Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi, Yaas覺n Tam Ba覺ms覺z T羹rkiye ve Katil ABD Ortodoudan Defol" sloganlar覺 ile y羹r羹d羹. Ard覺ndan bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺.
Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okuyan Selda Bulut unlara deindi;
"Bundan binlerce y覺l 繹nce 21 Mart'ta Mezopotamyay覺 ve b羹t羹n d羹nyay覺 sarsan bir olay yaand覺!
Ve o g羹n yaananlar Binlerce y覺ldan bug羹ne kalan bir mirasa d繹n羹t羹. Miras, "Newroz", 繹zg羹rl羹k ateinin yak覺lmas覺yd覺! Tarihte belkide zalimlerin zulm羹ne kar覺 ilk bakald覺r覺yd覺 Newroz!
Rivayete g繹re Asur Kral覺; Dehak, amans覺z bir hastal覺a yakalanm覺t覺r. B羹y羹c羹leri ona, tek 癟aresinin ve ilac覺n覺n her g羹n bir gencin beynini yemek olduunu s繹yler. Dehak 羹lkedeki gen癟leri bir bir 繹ld羹r羹p beyinlerini yemeye balar. Demirci ustas覺 Kawa da alt覺 olunu Dehak'a vermi bir babad覺r. S覺ra yedinci ve son oluna gelir. 襤syan bayra覺n覺 kald覺r覺r Kawa. Ne kendi olunun, ne de dier gen癟lerin 繹ld羹r羹lmemesi i癟in bir 癟ar覺 yapar. G羹nler ve geceler boyu m覺zraklar, baltalar, oklar d繹v羹l羹r 繹rslerde. Dehak'a boyun emeyenler Kawa'n覺n 繹nc羹l羹羹nde 繹rg羹tlenir. Sonra Dehak'a kar覺 isyan bayra覺n覺 kald覺r覺rlar! Dehak'覺 saray覺yla birlikte yakarlar. O yanan ate 繹zg羹rl羹羹n ateidir. O g羹n Newroz'dur. Ve her y覺l 繹zg羹rl羹羹n atei halklar覺n y羹reinde yeniden yanar. Zulme kar覺 isyan halklar覺n 繹zg羹rl羹羹ne kavumas覺yla sonu癟lanm覺t覺r. Demirci Kawa'n覺n yakt覺覺 isyan atei Mezopotamya'dan Anadolu'ya hi癟 s繹nmemitir. Nerde zul羹m varsa orda isyan balam覺, mazlumlar ve adalete inanlar bu isyan bayra覺n覺n etraf覺nda birlemilerdir. Yezid'in devasa ordular覺n覺n kar覺s覺nda zalime biat etmeyen H羹seyin'in, H覺z覺r Paa'n覺n kar覺s覺nda Pir Sultan'覺n, Osmanl覺n覺n kar覺s覺nda eyh Bedrettin'in, Seyit R覺za'lar覺n, Amerika'n覺n ve uaklar覺n覺n kar覺s覺nda Mahirler'in, Cengizler'in, Doktor Kevser'lerin isyan覺 ayn覺 isyan direnii ayn覺 direnitir. yle ki nice devran d繹nse zalimlerin zulm羹 hi癟bir zaman son bulmam覺t覺r. Kendi kar覺nlar覺n覺 iirmek i癟in halk覺n kan覺n覺 emenler bu g羹nde d羹nya halklar覺na ve bize zulmetmeye devam etmektedir.
繹yle devam etti.
Bu g羹n 癟覺kar覺lmaya 癟al覺覺lan Genel Sal覺k Sigortas覺 Yasas覺 ile sal覺k ve emeklilik hakk覺m覺z tamamen elimizden al覺nmaya 癟al覺覺l覺yor. Topraklar覺m覺z yabanc覺 tekellere sat覺l覺yor. Topraklar覺m覺z Amerikan 羹sleri haline getirildi. Bizim topraklar覺m覺zdan kalkan sava u癟aklar覺 komu 羹lkelerimizin halklar覺n覺n ba覺ndan aa覺 bomba olup ya覺yor. Kendi topraklar覺m覺zda a癟-susuz, yar覺ns覺z yaamaya mahkum ediliyoruz. Ne i癟in? G羹n羹m羹z羹n Dehak'覺 Amerikan emperyalizminin karn覺n覺 doyurmak i癟in. Hastalan覺yoruz, tedavi g繹rmek yerine hastanelerde rehin kal覺yor, param覺z olmad覺覺 i癟in tedavi yerine hakaret g繹r羹yoruz. ocuklar覺m覺z art覺k 羹niversite y羹z羹 g繹rm羹yor. Okul y羹z羹 g繹rmeyen 癟ocuklar覺m覺z, geleceksizlii-yar覺ns覺zl覺覺 g繹r羹yor. Umutsuz insan nedir ki? Topra覺m覺z-havam覺z-suyumuz, hepsi bir kenara hem de 癟ok ucuza insan覺m覺z sat覺l覺yor!
Bu zulme dur demek g羹n羹d羹r art覺k. Sahte ayr覺l覺klara son demek g羹n羹d羹r! Dostlar覺m覺z bellidir bizim! D羹man覺m覺z belli!
Bize yapt覺覺 gibi b羹t羹n D羹nya halklar覺na zulmeden ortak d羹man Amerika'ya kar覺 birleelim. Newroz 襤syand覺r, Zulme kar覺 birleelim.
Geleceimiz i癟in, ba覺ms覺zl覺覺m覺z i癟in birleelim!
T羹rk, K羹rt, Arap, erkez, Laz demeden Alevi, S羹nni, afi demeden, Kad覺n, erkek, 癟oluk-癟ocuk demden t羹m halklar birleelim!
Zulme ve s繹m羹r羹ye kar覺, 繹zg羹rl羹羹m羹z ve ba覺ms覺zl覺覺m覺z i癟in Newroz ateini yakan, Demirci Kawa'lar覺n yolunda zalimlere kar覺 birleelim!" dedi.
Newroz kutlamas覺 s覺ras覺nda insanlar alk覺lar覺 ile destek verdiler. Yap覺lan konumalarda "Newroz 襤syand覺r Birleelim, Ortak D羹man Amerika'ya kar覺 birlikte m羹cadele edelim, imdiki Dehak Amerika ve 羹lkemizdeki ibirlik癟ileridir ve sesimizi y羹kseltelim" dedi.
Bas覺n a癟覺klamas覺n覺n ard覺ndan mahallede Newroz atei yak覺larak atein 羹zerinden z覺lg覺tlar 癟ekilerek atlad覺lar ve halaylar 癟ekerek Newroz'u kutlad覺lar. Newroz kutlamas覺nda "Ortak D羹man Amerikad覺r, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii, Newroz Piroz be, Katil ABD Ortodoudan Defol, Newroz 襤syand覺r Birleelim Yaas覺n Ba覺ms覺z

BURSA'DA NEWROZ KUTLAMASI

Bursa'da Newroz 23 Mart Pazar g羹n羹 saat 10.00-15.00 aras覺 G繹kdere Bulvar覺nda yap覺lan bir mitingle kutland覺.
G繹kdere bulvar覺nda yap覺lan mitingde DTP, SDP, ESP, Partizan, BDSP ve HC pankartlar覺yla kat覺ld覺lar. Kitle saat 10.00'dan itibaren miting alan覺nda topland覺. Tertip komitesi ad覺na okunan metnin ard覺ndan K羹rt癟e ve T羹rk癟e s繹ylenen t羹rk羹lerle halaylar 癟ekildi; Tertip komitesi ad覺na okunan a癟覺klama 繹yle; "Devrimci Kawa'n覺n dostlar覺, onurun, kardeliin, m羹cadenin yol arkadalar覺. K羹rt halk覺 ve onlar覺n dostlar覺 hepiniz ho geldiniz! Newrozunuz kutlu olsun! NEWROZ P襤ROZ BE!
21 Mart Ortadou Halklar覺n覺n Newroz Bayram覺d覺r. K羹rt halk覺n覺n geleneklerinde Devrimci Kawa'n覺n Zalim Dehak'覺 yendii g羹nd羹r. Z羹lme isyan geleneinin g羹n羹m羹ze ta覺nmas覺d覺r. Newroz bahar覺n m羹jdecisi. Zalimlere kar覺 birleme, k繹hnemi d羹zenlerine kar覺 bakald覺r覺 g羹n羹d羹r. Ortadou, Mezopotamya, Filistin halklar覺n覺n emperyalizme, siyonizme ve igallere kar覺 onurlu direniini y羹kselttii bug羹n Newroz, halklar覺n egemenlere kar覺 m羹cadelesinin tarihsel buluma g羹nlerinden biridir.
Y覺llardan beri 羹lkede ve b繹lgede devam eden savalar ve 癟at覺malarda b繹lge halklar覺 aras覺nda kavga ve kamplaman覺n derinletirilmeye 癟al覺覺ld覺覺 bomba seslerinin, sava 癟覺l覺klar覺n覺n, bask覺lar覺n, katliamlar覺n artt覺覺 bir d繹nemde kutluyoruz Newrozu.Y羹zlerce T羹rk ve K羹rt gencinin bu haks覺z, kirli savata yaam覺n覺 yitirdii, bar覺 ve kardelik 癟ar覺lar覺na s覺n覺r 繹tesi sald覺r覺lar ve operasyonlarla yan覺t verildii bir d繹nemden ge癟iyoruz. yle g羹nler ki K羹rt halk覺n覺n Newroz bayram覺 kutlamalar覺na bile vahice sald覺r覺larak onlarca K羹rt yurtsever polis kurunuyla yaraland覺. Kentler polis ter繹r羹 sonucu sava alan覺na 癟evrildi. Sald覺r覺lar覺 nefretle k覺n覺yor, yaralanan arkadalar覺m覺za ge癟mi olsun dileklerimizi iletiyoruz.
85 y覺ldan beri, bask覺 ve tahakk羹m y繹ntemleriyle 癟繹z羹ms羹z b覺rak覺lan, K羹rt sorunu yine bask覺, s覺n覺r 繹tesi operasyonlarla, kirli savala 癟繹z羹lmeye 癟al覺覺l覺yor.Ama 25.yap覺lan son s覺n覺r 繹tesi operasyon da bir kez daha g繹stermitir ki;K羹rt sorunu bask覺, iddet ve sava覺 t覺rmand覺rarak 癟繹z羹lemez. K羹rt sorununa ne mevcut devlet politikalar覺, ne TS襤AD, ne de ABD-AB emperyalistleri 癟繹z羹m getiremez. Bunlar sorunun par癟as覺d覺r.B繹lgede ekonomik paketler a癟aca覺n覺 s繹yleyen AKP'ye K羹rt halk覺 yan覺t覺n覺 Newroz Meydanlar覺nda "K覺r覺nt覺 deil 繹zg羹rl羹k istiyoruz diyerek veriyor.K羹rt Halk覺 g繹z羹m羹n imha ve inkar politikalar覺nda olmad覺覺n覺 s繹yleyerek ulusal, demokratik taleplerinin yerine getirilmesini "Art覺k Yeter" hayk覺r覺lar覺yla dile getiriyor.
Kirli sava覺n ac覺 sonu癟lar覺n覺 K羹rd羹, T羹rk羹, Laz覺 erkesiyle emek癟i halklar覺m覺z 繹d羹yor.Savata K羹rd羹yle, T羹rk羹yle emek癟i yoksul 癟ocuklar覺 繹l羹yor.Kirli savata evlatlar覺n覺n ac覺s覺n覺 yaayan emek癟ilere bir de sava zamlar覺yla yoksulluk, y覺k覺m dayat覺l覺yor.Operasyonlar覺n saatine trilyonlar ak覺t覺l覺rken sava zamlar覺yla emek癟ilerin yaam覺 k覺skaca al覺n覺yor.Asgari 羹crete 羹癟 kuruluk zam yap覺l覺rken, elektrik, su doalgaz zamlar覺yla ka覺kla verilen kep癟eyle al覺n覺yor.
Sava覺n b羹t癟ede a癟t覺覺 karadelii g繹rmeyen, g繹stermeyen h羹k羹met 癟覺karmaya 癟al覺t覺覺 Sosyal Sigortalar ve GSS adl覺 yasalarla eme癟lerin 50 y覺ll覺k kazan覺mlar覺n yok ederek mezarda emeklilii, paral覺 sal覺覺 dayat覺yor.Halk覺n yoksullua, s繹m羹r羹 ve zulme kar覺 isyan覺 ovenizmle, 覺rk癟覺 sald覺rganl覺kla etkisizletirilmek isteniyor.Kirli sava t覺rmand覺r覺larak Tekel gibi kurumlar emperyalist tekellere peke 癟ekiliyor.Bu nedenle T羹rk halk覺, K羹rt halk覺n覺n uzatt覺覺 kardelik elini tutmal覺, 繹zg羹rl羹k m羹cadelesini ortaklat覺rmal覺, kirli sava覺n y覺k覺m覺na kar覺 isyan覺n覺 y羹kseltmelidir.
K羹rt halk覺n覺n binlerce y覺ld覺r nice a覺r bedeller 繹deyerek yaratt覺覺 繹zg羹rl羹羹n ve direniin sembol羹 Newroz bir kez daha bizleri 繹zg羹rl羹e, kardelie 癟a覺r覺yor.Tertip komitesi ad覺na d羹nya halklar覺n覺n Newroz'unu kutluyorum.
G羹n羹m羹z羹n zalim Dehak'lar覺na kar覺 Newoz ateini harlamaya! Dem dema azadiyeye!" K羹rt癟e ve T羹rk癟e s繹ylenen t羹rk羹ler ve halaylar覺n ard覺ndan saat 15.00 civar覺nda miting sona erdi.
Yakla覺k 1000 kiinin kat覺ld覺覺 miting de HC kitlesi; "Newroz 襤syand覺r Birleelim, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii, Ortak D羹man Amerika'd覺r, Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi, Kurtulu Kavgada Zafer Cephede" sloganlar覺n覺 att覺.


GZALTILAR SERBEST B襤RAKILSIN

Samsun'da yap覺lacak Newroz kutlamas覺 繹ncesinde, 19 Mart gecesi evleri bas覺larak 20 繹renci g繹zalt覺na al覺nm覺, g羹n boyu herhangi bir bilgiye ula覺lamazken 20 Mart g羹n羹 saat 16:00 civar覺nda 9 kii emniyet m羹d羹rl羹羹nden serbest b覺rak覺lm覺t覺.
Kat覺ld覺klar覺 2007 Newroz etkinlii gerek癟e g繹sterilerek yap覺lan bu sald覺r覺ya ortak bir eylemle cevap verildi.
20 Mart g羹n羹 saat 18:00'de S羹leymaniye Ge癟idinde bir araya gelen, HC, ESP, YGEH, Yeniden Kurtulu Meclis Giriimi, Halkevi, GD, EMEP, Emekli – Sen, SES, 78'liler Dernei 羹yeleri "G繹zalt覺lar Serbest B覺rak覺ls覺n" yaz覺l覺 pankart a癟arak bir bas覺n a癟覺klamas覺 okudular. "G繹zalt覺lar Serbest B覺rak覺ls覺n, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii, G繹zalt覺lar Tutuklamalar Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz" sloganlar覺yla balayan eylemde, kitle ad覺na a癟覺klamay覺 Gaye Y覺lmaz okudu. G繹zalt覺ndan b覺rak覺lan 9 kiiden biri olan Y覺lmaz, g繹zalt覺na al覺n覺rken ve g繹zalt覺 s羹resince s羹rekli polisin hakaretlerine ve fiziki sald覺r覺lar覺na maruz kald覺klar覺n覺 anlatt覺. Yap覺lan sald覺r覺n覺n Newroz 繹ncesi olduuna dikkat 癟eken Y覺lmaz, g繹zalt覺lar覺n serbest b覺rak覺lmas覺n覺 isteyerek, anti – demokratik uygulamalar覺n son bulmas覺 i癟in m羹cadelemizi s羹rd羹receiz dedi.
Eylem sloganlar ve protesto alk覺lar覺 ile sona erdirildi.
Halen g繹zalt覺nda tutulan 11 YGEH'li 繹rencinin ne zaman serbest b覺rak覺lacaklar覺 bilinmezken, polisin ek g繹zalt覺 s羹resi istedii 繹renildi.

YAASIN HALKLARIN KARDEL襤襤

Samsun'da, 20 Mart Perembe g羹n羹 yaanan ev bask覺nlar覺 ve g繹zalt覺lara ramen Newroz 21 Mart g羹n羹 cokuyla kutland覺.
21 Mart Perembe g羹n羹 saat 12:00'de Ondokuz May覺s niversitesi T覺p Fak羹ltesi Amfilerinin 繹n羹ndeki alanda toplanan kitle, "Yaas覺n Halklar覺n Kardelii" yaz覺l覺 imzas覺z bir pankart a癟arak alk覺lar ve sloganlarla eylemlerini balatt覺lar. Bu s覺rada kitlenin yan覺na gelen GB amirlerinin dayatmalar覺 kar覺s覺nda, planland覺覺 gibi fak羹lte hastanesi giriinde, g繹zalt覺larla ilgili bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺laca覺, sonras覺nda da kampus i癟indeki bahar enlikleri alan覺na 癟覺k覺larak Newroz'un kutlanaca覺 belirtildi. Buradan pankartlar覺 ve sloganlar覺 ile y羹r羹y羹e ge癟en 100 kiilik kitle, fak羹lte hastanesi giriine geldi. S羹rekli olarak at覺lan "G繹zalt覺lar Tutuklamalar Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz, G繹zalt覺lar Serbest B覺rak覺ls覺n, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii, B覺ji Bratiye Gelan, Susma Hayk覺r Halklar Kardetir" sloganlar覺 bas覺n a癟覺klamas覺 s覺ras覺nda da hayk覺r覺lmaya devam edildi. Burada kitle ad覺na bir a癟覺klama yapan Gaye Y覺lmaz, g繹zalt覺lar覺n amac覺n覺n Newroz kutlamas覺n覺 engellemek olduunu, ancak t羹m bu bask覺lara ramen halklar覺n kardelii iar覺yla Newroz'u yine kutlayacaklar覺n覺 belirtti. S覺k s覺k sloganlarla kesilen a癟覺klama sonras覺 pankartla y羹r羹y羹e devam edilerek Bahar enlikleri Alan覺'na gelindi. T覺p Fak羹ltesi etraf覺ndan yap覺lan y羹r羹y羹 s覺ras覺nda; "G繹zalt覺lar Tutuklamalar Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz, G繹zalt覺lar Serbest B覺rak覺ls覺n, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii, B覺ji Bratiye Gelan, Susma Hayk覺r Halklar Kardetir" sloganlar覺 hi癟 susmad覺. Y羹r羹y羹 s覺ras覺nda eyleme kat覺lan 繹rencilerin de olmas覺 dikkat 癟ekti.
Bu ekilde gelinen alana, "Yaas覺n Halklar覺n Kardelii" pankart覺 as覺ld覺. Daha sonra g繹zalt覺na al覺n覺p b覺rak覺lan bir 繹renci g繹zalt覺lar覺n amac覺na deinen bir konuma yapt覺. Bu konuman覺n ard覺ndan t羹m devrim ehitleri i癟in bir dakikal覺k sayg覺 duruunda bulunulurken, bir yandan da Newroz atei alevleniyordu. Sayg覺 duruunun ard覺ndan ise Newroz'un tarih癟esine ve anlam覺na deinen bir yaz覺 okundu. G羹n羹m羹z羹n Dehaklar覺na kar覺 savaan Kawa'lar覺n m羹cadelesine omuz verme 癟ar覺s覺 yapan konuma sloganlar ve alk覺larla bitirildi. Bu a癟覺klaman覺n ard覺ndan ise, haz覺rlanan bir oyun sergilendi. Kral Dehak'覺n zulm羹n羹n ve Kawa'n覺n isyan覺n覺n canland覺r覺ld覺覺 oyun sonunda "Yaas覺n Halklar覺n Kardelii" sloganlar覺 hayk覺r覺ld覺. Oyun sonras覺nda da kurulan sistemle 癟al覺nan m羹zikler eliinde halaylara duruldu. Halaylar覺n yan覺 s覺ra, tepilen horonlara da coku hakimdi. Yak覺lan Newroz atei 羹zerinden atlayanlar, Kawa'n覺n zulme isyan覺n覺 kutluyordu.
Alanda kutlama s羹rerken, 10 – 15 kiilik bir faist grubun da alan d覺覺nda topland覺覺 g繹zlendi. Bir m羹ddet bir arada duran faistler, GB efleriyle de konumalar覺n覺n ard覺ndan oradan ayr覺lmak zorunda kald覺lar. aresizlikleri her hallerinden belli olan, kitleye yaklaamayan faistler, uzakla覺rken havlayarak bu 癟aresizliklerini 繹rtmeye 癟al覺salar da kendilerine g羹ld羹rmekten kurtulamad覺lar.
Yak覺lan atein etraf覺nda ger癟ekleen kutlamada, daha sonra m羹zik ekibi taraf覺ndan bir dinleti verildi. Dinletide 癟al覺nan Grup Yorum ezgileri hep bir a覺zdan seslendirilerek hep beraber halaya duruldu. Dinleti i癟in 繹nceden oluturulan m羹zik ekibi 羹yelerinin hepsi g繹zalt覺nda olduu i癟in son g羹n oluturulmas覺na ramen m羹zik grubunun kitleyi coturduu g繹r羹ld羹.
Kutlama s覺ras覺nda sloganlar hi癟 susmazken, saat 12:00'da balayan ve yamur alt覺nda ger癟ekleen 100 kiilik eylem saat 15:00'de sloganlarla sona erdirildi. Kutlaman覺n sona erdirilmesinin ard覺ndan toplu olarak ehir merkezine inilerek g繹zalt覺ndaki 繹rencilerin durumu takip edildi. Polisin ek s羹re ald覺覺 g繹zalt覺lar覺n Pazar g羹n羹 adliyeye 癟覺kar覺lmas覺 bekleniyor. Bu arada yerel bas覺n da iki g羹nd羹r yapt覺覺 provokatif haberlerle polisin yalanlar覺n覺 yaymaya devam ediyor.

MALATYA'DA GZALTI TERR

21 Mart Cuma g羹n羹 saat 16.30 sular覺nda Malatya Cemal G羹rsel Mahallesi'nde g繹zalt覺 ter繹r羹 yaand覺. Akam mahallede yap覺lacak olan Newroz kutlamas覺n覺n duyurusunu yapt覺klar覺 iddias覺yla 7 kii Malatya polisi taraf覺ndan ikence yap覺larak g繹zalt覺na al覺nd覺.
G繹zalt覺na al覺nanlar覺n listesi :
-Adem Y覺ld覺z, Sevcan G繹kta, Mehmet T羹rker, hen羹z soyad覺n覺 繹renemediimiz Bahtiyar isimli bir kii –HC
-adiye Yal癟覺n, Meral G羹rz –DHP
-Hen羹z soyad覺n覺 繹renemediimiz Ali R覺za isimli bir kii – Partizan
G繹zalt覺na al覺nanlar u anda Malatya S羹mer Polis Karakolu'nda tutuluyorlar. 襤lk ald覺覺m覺z bilgilere g繹re Adem Y覺ld覺z ve Mehmet T羹rker'in youn darp ve ikenceden dolay覺 durumlar覺n覺n biraz k繹t羹 olduu ve bu iki kiinin dierlerinden ayr覺 tutulduu y繹n羹nde.

MALATYA'DA TUTUKLAMA

D羹n Cemal G羹rsel Mahallesi'nde yap覺lacak olan Newroz kutlamas覺n覺n duyurusunu yapt覺klar覺 iddias覺yla g繹zalt覺na al覺nan 7 kurum 癟al覺an覺 bug羹n hukuksuz bir ekilde tutukland覺. D羹n saat 16.30 sular覺nda g繹zalt覺na al覺nd覺ktan sonra S羹mer Polis Karakolu'na g繹t羹r羹len kurum 癟al覺anlar覺ndan bayanlar 23.00 sular覺nda Asayi ube M羹d羹rl羹羹'ne g繹t羹r羹l羹rken erkekler ise karakolda tutuldular. Saat 13.30'da Adliyeye getirilen kurum 癟al覺anlar覺 savc覺l覺a 癟覺kar覺ld覺lar. Savc覺l覺k ifadelerinden sonra tutuklanma talebi ile Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiler. Saat 17.30'da hakim taraf覺ndan hukuksuz bir ekilde tutukland覺lar.
Adliyeye giri ve 癟覺k覺larda "Yaas覺n Halklar覺n Kardelii, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz, 襤nsanl覺k Onuru 襤kenceyi Yenecek" sloganlar覺n覺 atan kurum 癟al覺anlar覺 son derece cokuluydu. Polis ise her zamanki gibi tahamm羹ls羹zl羹羹n羹 g繹stererek burada da yere yat覺r覺p darp etti. Adem Y覺ld覺z ve Mehmet T羹rker isimli iki HC'l羹 ise birbirine kelep癟elenerek adliyeye getirildiler. Bu iki kiinin g繹zalt覺 s羹resince 癟ok youn bir ekilde darp edildii 繹renildi.
Tutuklananlar覺n listesi: Adem Y覺ld覺z, Sevcan G繹kta, Mehmet T羹rker, Bahtiyar zdemir – HC adiye Yal癟覺n, Meral G羹rz – DHP Ali R覺za Kaya - Partizan


MALATYA'DA NEWROZ

21 Mart Cuma g羹n羹 Malatya'da Newroz cokusu ve polisin tahamm羹ls羹zl羹羹 vard覺.
Malatya'da iki Newroz program覺 vard覺. Program覺n ilki resmi olarak DTP, EMEP ve ESP'nin bavurusuyla eker Stad覺'ndaki mitingti. Fakat Newroz sabah覺 mitingi engellemeye d繹n羹k polis ter繹r羹 estirildi. Newroz Tertip Komitesi'nde yeralan kiiler, DTP il ve il癟e bakanlar覺, YGEH 羹yesi toplam 17 kii sabaha kar覺 evlerine yap覺lan bask覺nla g繹zalt覺na al覺nd覺. Ama癟 mitingi engellemekti. Buna ramen miting 1200 kiinin kat覺l覺m覺yla ger癟ekleti. Tertip komitesi ad覺na bir kiinin yapt覺覺 konumadan sonra ate yak覺l覺p halaylar 癟ekildi. Ard覺ndan kurumlar ad覺na birer kii konuma yapt覺. DTP'li bir milletvekilinin konumas覺ndan sonra bir konser verildi. Sabahki polis sald覺r覺lar覺ndan dolay覺 HC de mitinge destek vermek i癟in kat覺ld覺. Mitingin ard覺ndan 1 kiinin yasad覺覺 slogan att覺覺 iddias覺yla g繹zalt覺na al覺nd覺覺 繹renildi. Mitingten sonra akam saatlerinde de ev bask覺nlar覺n覺n yap覺ld覺覺 ve 8 kiinin daha g繹zalt覺na al覺nd覺覺 繹renildi. B繹ylece toplam g繹zalt覺 say覺s覺 25'e 癟覺kt覺. Akama doru 3 kii savc覺l覺kta serbest b覺rak覺l覺rken dierleri tutuklanma telebi ile mahkemeye sevkedildi.
Malatya'daki dier Newroz program覺 ise HC, DHP ve Partizan'覺n ortaklaa d羹zenledii programd覺. Ancak 7 kurum 癟al覺an覺 daha eylemin duyurusunu yapt覺klar覺 iddias覺yla ikence ile keyfi bir bi癟imde g繹zalt覺na al覺nd覺lar. Ama癟lar覺 akamki eylemi baltalay覺p kat覺l覺m覺 azaltmak m羹mk羹nse hi癟 yapt覺rmamakt覺. Bunun i癟in hem mahalle halk覺na hem de eyleme kat覺lacak olanlara g繹zda覺 verircesine mahallede b繹yle bir sald覺r覺 yapt覺lar ve mahalleyi g羹n boyu ablukaya ald覺lar. Buna ramen saat 19.30'dan itibaren 40 kii Cemal G羹rsel Sal覺k Oca覺 繹n羹nde topland覺. Y羹r羹y羹 balamadan 繹nce kitleden 50 metre kadar aa覺da bekleyen polisler oradan ge癟mekte olan HC 癟al覺an覺 Samet Altunalev'i g繹zalt覺na almaya 癟al覺t覺lar. Samet Altunalev'i 癟a覺ran ve kimlik isteyen polislere HC 癟al覺an覺n cevab覺; "biz buraya halk覺m覺z覺n bayram g羹n羹 olan Newroz'u kutlamaya geldik. Siz benden kimlik isteyerek keyfilik yap覺yorsunuz, ortam覺 ter繹rize etmeye 癟al覺覺yorsunuz. Size kimlik g繹stermiyorum" oldu. Bunun 羹zerine polisler Samet'in 羹zerine 癟ullanarak g繹zalt覺na almaya 癟al覺t覺lar. Samet bunun 羹zerine "Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz, 襤nsanl覺k Onuru 襤kenceyi Yenecek'' sloganlar覺n覺 atmaya balad覺. Bir s羹re iti kak覺 yaand覺ktan sonra kitle koarak olay yerine geldi. Samet'i polislerden koparmaya 癟al覺an kitleyle polisler aras覺nda k覺sa s羹reli bir arbede yaand覺. Bu sahiplenme kar覺s覺nda tedirgin olan polis kitleye biber gaz覺 s覺kt覺 ve silah 癟ekti. Buna ramen kitle HC 癟al覺an覺n覺 polislerden 癟ekip ald覺. Polis ise geri 癟ekilmek zorunda kald覺.
Bu yaananla beraber 繹fkesi daha da artan kitle saat 20.00'da Sal覺k Oca覺 繹n羹nden mealeli y羹r羹y羹e balad覺. "Yaas覺n Newroz, Newroz Piroz Be, B覺ji Bratiye Gelan, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii, Faizme Kar覺 Omuz Omuza, Kahrolsun Emperyalizm, Yaas覺n M羹cadelemiz, Yaas覺n Devrimci Dayan覺ma" sloganlar覺yla Newroz alan覺na gelen kitle burada ate yakt覺. nce Newroz'un tarih癟esi ve nitelii anlat覺ld覺. Demirci Kawa'lardan g羹n羹m羹ze Newroz ateinin hala yand覺覺 ve Newroz'un g羹n羹m羹z Dehaklar覺 Amerika ve uaklar覺na kar覺 m羹cadele 癟ar覺s覺 olduu vurguland覺. Yani Newrozun ezilenlerin zalimlere kar覺 isyan g羹n羹 olduu analat覺ld覺 insanlara. Ard覺ndan zalimlerin Newroz'a d繹n羹k tahamm羹ls羹zl羹kleri ve sald覺r覺lar覺 anlat覺ld覺. Yap覺lan g繹zalt覺lar insanlara anlat覺ld覺. Bunun ard覺ndan kitle bir kez daha 繹fkeli sloganlar覺n覺 hayk覺rd覺. Bu s覺rada mahallelilerin de kat覺l覺m覺yla kitlenin say覺s覺 70'i buldu. Konumalardan sonra kitle davul-zurna eliinde halaya durdu ve atein 羹zerinden atlad覺. Halaylar s覺ras覺nda kitlenin say覺s覺 100'羹 buldu. Polis ise 100 metre uzaktan kutlamaya bakmakla yetindi. Program覺n sonunda kitle t羹m devrim ehitleri i癟in yap覺lan sayg覺 duruunda bulunarak eylemi sonland覺rd覺.
B繹ylece Newroz planland覺覺 gibi kutlanarak eylemi engellemek isteyen polise en g羹zel cevap verilmi oldu. T羹m yapt覺klar覺na ramen kitlenin kararl覺l覺覺n覺 bozamayan polis alandan d繹nenlere hi癟bir m羹dahelede bulunmad覺.


ADANA'DA HC'LLER NEWROZ ATE襤N襤 DEN襤ZL襤 MAHALLES襤'NDE YAKTI!

Adana'da HC'l羹ler "Newroz 襤syand覺r, Birleelim" slogan覺 ile Denizli Mahallesi'nde bulutular. 21 Mart akam覺 saat 19.00'da mahalle pazar覺n覺n giriinde toplanan HC'l羹ler "Newroz 襤syand覺r Birleelim-Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi" pankart覺 a癟arak, mealeler ve k覺rm覺z覺 flamalarla y羹r羹y羹e ge癟ti. Semt pazar覺n覺n sonuna kadar gelen HC'l羹ler burada Newroz ateini yakt覺lar.
"Newroz 襤syand覺r Birleelim, Ortak D羹man Amerikad覺r, Newroz Piroz Be, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii" sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 eylemde 繹ncelikle a癟覺klama okundu. HC Adana Temsilcilii ad覺na okunan a癟覺klama da unlar s繹ylendi:

"Bug羹n Newroz! Bug羹n zalim Dehak'覺n demirci Kawa taraf覺ndan beynine atein d羹t羹羹 g羹nd羹r. Bug羹n mazlumlar覺n zalimlere kar覺 isyan g羹nlerinden biridir.
Bu ate, bu isyan, binlerce y覺ld覺r yanmaya devam ediyor. Bu ate, zalimlerin korkulu r羹yas覺 olmaya devam ediyor. O y羹zdendir ki, Newroz 2600 y覺l 繹ncesinde kalmad覺. 羹nk羹 o g羹nden bug羹ne Dehaklar olduu m羹ddet Kawa'lar da 癟覺kt覺.
Newroz, Mezopotamya topraklar覺nda h羹k羹m s羹ren Asur krall覺覺na kar覺 halk覺n zaferi ile sonu癟lanan bir isyan覺n ad覺d覺r. 2600 y覺l 繹nce, Asur kral覺 Dehak 繹l羹mc羹l bir hastal覺a yakalan覺r. Kral覺n adamlar覺 bu hastal覺覺 i癟in her g羹n bir gencin beynini yemesi gerektiini s繹ylerler. O g羹nden sonra zalim Dehak her g羹n bir genci 繹ld羹r羹p beynini yemeye balar. Gen癟lerin beynini yedik癟e daha fazlas覺n覺 ister, doymaz. Demirci Kawa ise daha 繹nce 6 olunu vermi bir baba,bir demirci ustas覺d覺r. Ve Demirci Kawa'n覺n 繹nc羹l羹羹nde bu zulme dur demek isteyenler bakald覺rd覺 ve zalim Dehak'覺 yok edip saraylar覺n覺 y覺kt覺lar. O g羹n art覺k yeni bir g羹nd羹r ve her tarafta ateler yanmaktad覺r, Newroz ateleri… Bug羹n 21 Mart! Tarih 2008 ve zalimlerle mazlumlar覺n kavgas覺 devam ediyor. Dehak o zaman yok edilmiti ama Dehaklar bug羹ne kadar baka bi癟imlerle hep oldu. Sadece Dehaklar m覺? HAYIR!.. Dehaklar覺n kar覺s覺nda da Demrci Kawalar oldu hep. G羹n oldu k繹yl羹n羹n ayaklanmas覺nda oldu Demirci Kawa, g羹n geldi i癟inin grevinde, halklar覺n bakald覺r覺s覺nda, zalime biat etmemeye kar覺 kald覺rd覺 癟ekicini ve zulme kar覺 direniin onuru oldu. Demirci Kawa'n覺n zalimlere kar覺 yakt覺覺 Newroz atei 羹lkemizin dalar覺nda, hapishanelerinde, ehirlerinde ilk g羹nk羹 g繹rkemiyle yanmaya devam ediyor. Dalar覺m覺zda, F tipi hapishanelerin h羹crelerinde, ehirlerin meydanlar覺nda halk覺m覺z覺n isyan atei olarak yanmaya devam ediyor. 覺kar覺lan yasalarla halk覺m覺z s繹m羹r羹lmeye devam ediliyor, yeni yasalarla bu s繹m羹r羹 daha da katmerletiriliyor. Zalimler olduk癟a Dehaklar olmaya devam edecek. Demirci Kawa'lar覺n sava覺 s羹r羹yor…Newroz ateleri o g羹nden beri bu y羹zden hi癟 s繹nmedi. Ve yery羹z羹nde zul羹m tamamen son bulana, b羹t羹n saraylar y覺k覺lana kadar yanmaya devam edecek. Bu ate bug羹n羹n Dehaklar覺na, Amerika'ya kar覺 ba覺ms覺zl覺覺n, zulme kar覺 ba覺ms覺zl覺覺n, kapitalizmin s繹m羹r羹s羹ne kar覺 sosyalizmin m羹jdecisidir. Bu ate halklar覺n umududur. Newroz ateleriyle halklar覺m覺z 繹zg羹r geleceini kazanacakt覺r. T羹m halklar覺n 繹zg羹r olaca覺 ve zalim Dehaklar覺n kalmayaca覺 bir d羹nyada en b羹y羹k Newroz atelerini yakaca覺z. Bu gelecei kurmak i癟in diyoruz ki; Newroz 襤syand覺r, Birleelim!"

Okunan a癟覺klaman覺n ard覺ndan HC'l羹ler yak覺lan Newroz ateinin etraf覺nda halaya durdular. Mahalle halk覺ndan insanlar覺n ve 癟ocuklar覺nda kat覺ld覺覺 eyleme ba覺ndan itibaren alk覺lar, z覺lg覺tlar ve atei harlamak i癟in verdikleri eyalarla desteklerini g繹sterdiler. HC'l羹ler eylemlerini bitirip giderken de mahalle halk覺ndan insanlar "ellerinize sal覺k" diyerek uurlad覺lar.


ELAZI HC'TEN NEWROZ KUTLAMASI

Elaz覺'da Newroz Elaz覺 Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi taraf覺ndan 21 Mart 2008'de saat 17.30'da yakla覺k 1000 kiinin kat覺l覺m覺yla ve yak覺lan Newroz ateiyle Fevzi akmak Mahallesi'nde kutland覺. Program ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm yolunda ehit d羹enler i癟in sayg覺 duruuyla balad覺. Sayg覺 duruunun ard覺ndan Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi ad覺na k覺sa bir konuma yap覺ld覺.

Konumada "Demirci Kawa'dan ald覺k Newroz ateini. Onun 繹rsle 癟eki癟 aras覺nda, d繹vd羹羹 癟elik kadar sertletirdik m羹cadeleyi. Zalime kar覺 yak覺lan atei, Cengiz Soyda'la harlad覺k …..
ehitlerimizin, alev g繹zlerinde yanan Newroz ateini her zaferden sonra yak覺p, zalimlerin 羹zerine Kawa'n覺n 癟ekicini savurduk. Amerikan 6.Filosu'nu Dev-gen癟'le denize d繹kt羹k, AB patentli h羹creleri, Tecrit duvarlar覺n覺 h羹cre h羹cre eriyen, bedenlerle par癟alad覺k. Biliyorduk; tarihin bitti denilen yerde yaz覺ld覺覺n覺, biliyorduk; K覺z覺ldere'ye giden yolun, d繹n羹羹n羹n olmad覺覺n覺, biliyorduk; d羹en her yiidin, bir devrim kas覺rgas覺 yaratt覺覺n覺… Bug羹n de; Ortak D羹man Amerika'ya kar覺, Kawa'n覺n 癟ekicini savurduu, halk覺n ortak d羹mana kar覺, 繹rg羹tlendii g羹n olmas覺 i癟in ateimizi yak覺yoruz. "Halk覺z, onlardan biriyiz, halk覺n 繹nc羹s羹y羹z" deyip halk sevgisini, direni ateini y羹reklerde yakt覺k. Tutuan bedenlerde, K羹rt K覺z覺 Fidan olup Newroz'u kutlad覺k. Direniin ve zalime bakald覺r覺n覺n, zaferin ve devrimin Newrozu i癟in, ho geldiniz diyoruz… Newroz'unuz kutlu olsun. Selam Olsun; t羹m Mezopotamya ve direnen halklara....Selam Olsun; Demirci Kawalara…Selam Olsun; Bug羹n羹n Direnen Demirci Kawalar覺na…." denildi.

Yap覺lan konuman覺n ard覺ndan s覺ras覺yla Grup Arjen ve Umuda T羹rk羹 t羹rk羹leriyle ve halaylar覺yla kitleyi coturdu. Davul ve zurna eliinde y羹zlerce kiinin ayn覺 anda 癟ektii halaylarla kutlama gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.
"Newroz 襤syand覺r Birleelim- Haklar Ve zg羹rl羹kler Cephesi" pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 kutlamada s覺k s覺k "Yaas覺n Newroz, Biji Newroz", "Newroz Piroz Be", "Katil ABD Ortadou'dan Defol", "Newroz ehitleri l羹ms羹zd羹r", "Mahir, H羹seyin, Ula Kurtulua Kadar Sava", "Kurtulu Kavgada Zafer Cephede" ve ayr覺ca umudun sloganlar覺 hayk覺r覺ld覺.


DERS襤M DE NEWROZ KUTLANDI

Newroz Dersim'de yap覺lan cokulu miting ile kutland覺. Ortadou, 繹zelinde Mezopotamya halklar覺 i癟in zulme kar覺 bakald覺r覺, direni g羹n羹d羹r Newroz.
HC, HKM, DHP, DTP, EMEP, KESK, TUDEF ve Partizan taraf覺ndan K覺la Meydan覺'nda d羹zenlenen mitinge yakla覺k bin kii kat覺ld覺.
22 Mart sabah覺 Sanat soka覺nda toplanan kitle sloganlar eliinde K覺la Meydan覺na y羹r羹d羹. "Newroz 襤syand覺r 襤syan Cengiz Soydalarla B羹y羹yor" yaz覺l覺 pankartla HC'l羹ler de miting de yerlerine ald覺lar. Dersim DTP Milletvekili erafettin Halis, Dersim Belediye Bakan覺 Song羹l Erol Abdil, Hozat Belediye Bakan覺 Cevdet Konak, Pertek Belediye Bakan覺 Kenan etin de mitinge kat覺ld覺lar.

Miting devrim m羹cadelesinde yaam覺n覺 yitirenler i癟in yap覺lan sayg覺 duruuyla balad覺. Ard覺ndan Dersim Milletvekili erafettin Halis taraf覺ndan konuma yap覺ld覺. Halis konumas覺nda K羹rt sorunun silahlarla deil ancak diyalogla 癟繹z羹lecei vurguland覺. EMEP ad覺na yap覺lan konumada da K羹rt sorununa deinerek art覺k asker ve gerilla cenazesi ta覺mak istemediklerini s繹ylendi.

HC ad覺na yap覺lan konumada ise "Ortadou halklar覺n覺n bayram覺nda, 癟a覺m覺z覺n Dehaklar覺 olan Amerika ve Avrupa, ortaya par癟alanm覺, b繹l羹nm羹, igal edilmi, s繹m羹rgeletirilmi bir Ortadou yaratt覺lar. Hemen yan覺 ba覺m覺zda Irak, Filistin, Afganistan, L羹bnan bunun en 癟arp覺c覺 繹rneidir. G羹n羹m羹z羹n Dehaklar覺 Ortadou'nun her yan覺n覺 kan deryas覺na ve insan mezarl覺覺na 癟evirdiler. K羹rt sorunu 羹lkemizde art覺k kimsenin reddedemeyecei bir ger癟ekliktir. K羹rt sorunu siyasi k羹lt羹rel ekonomik temeli olan 80 y覺ld覺r s羹ren bir sorundur ne ibirlik癟i AKP iktidar覺 ne de sonradan gelebilecek d羹zen partileri K羹rt sorununu 癟繹zemezler. K羹rt sorunu bu d羹zenin ger癟ekliidir. 80 y覺ld覺r uygulanan imha inkar asimilasyon politikalar覺n覺n uygulay覺c覺s覺 iktidarlar, sorunu 癟繹zeceklerini vaat ettikleri d繹nemlerde halk覺m覺z覺 daha fazla katletmi, bombalam覺t覺r. Art覺k bu kand覺rmacalar la uraacak zaman覺m覺z yok. Dilimiz, K羹lt羹r羹m羹z, Kimliimiz ve zg羹r yar覺nlar覺m覺z i癟in 繹rg羹tlenmeli, m羹cadele etmeliyiz..Bu sorunu ancak ve ancak devrimi hedefleyen bu uurda her eylerini halk覺 i癟in feda eden devrimciler 癟繹zebilir. K羹rt sorunun 癟繹z羹m羹 T羹rk K羹rt Arap Fars Laz G羹rc羹 erkez t羹m halklar覺m覺z覺n ortak m羹cadelesinde 癟繹z羹lebilir. lkemizin halklar覺; 癟a覺m覺z覺n Dehaklar覺 olan Amerika'ya ve Avrupa Birliine kar覺 hep birlikte m羹cadele etmelidir..Bu 羹lke ba覺ms覺z demokratik ve sosyalist olmadan K羹rt sorunu 癟繹z羹lmeyecektir" denildi.

Ard覺ndan DHP, HKM ve Partizan ad覺na konumalar yap覺ld覺. Yap覺lan konumalar覺n ard覺ndan Newroz atei yak覺larak halaylar 癟ekildi. Sahneye 癟覺kan Umuda T羹rk羹 ve Mehmet Atl覺'n覺n s繹yledii t羹rk羹lerle miting sona erdi. Miting de "Katil ABD Ortadoudan Defol, Newroz Piroz Be, B覺j覺 B覺rat覺ya Gelan, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii, Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava" sloganlar覺 at覺ld覺.


NEWROZ 襤SYANDIR, GNMZN DEHAKLARINA KARI B襤RLEEL襤M!

Hatay'da Haklar Ve zg羹rl羹kler Cephesi Newroz'da alanlardayd覺. 21 Mart g羹n羹 Antakya Ulus meydan覺nda bir araya gelen HC'l羹ler saat 13.30'da Newroz'u kutlad覺lar. "Newroz 襤syand覺r Birleelim" pankart覺 ve ellerinde k覺z覺l bayraklar覺yla m羹cadelenin yolunu g繹sterdiler. "Newroz 襤syand覺r Birleelim, Ortak D羹man Amerika'd覺r Birleelim" vb. d繹vizleri ta覺d覺lar. Tecrite kar覺 verilen m羹cadelede Newroz g羹n羹 ehit d羹en Cengiz Soyda'覺n resimleri halk覺 isyana 癟a覺r覺yordu. HC ad覺na a癟覺klamay覺 Niyazi Harnubolu okudu.
Harnubolu; "Newroz neden isyan g羹n羹d羹r? Rivayete g繹re Asur Kral覺 Dehak, amans覺z bir hastal覺a yakalanm覺t覺r. B羹y羹c羹leri ona, tek 癟aresinin ve ilac覺n覺n her g羹n bir gencin beynini yemek olduunu s繹ylerler. Dehak bir bir gen癟leri 繹ld羹r羹p beyinlerini yemeye balar. Durmadan kan ister efsanelerin y覺lanbal覺 kral覺. Doymaz.
Demirci ustas覺 Kawa da alt覺 olunu Dehak'a vermi bir babad覺r. S覺ra 7. oluna gelir. 襤syan bayra覺n覺 kald覺r覺r Kawa. Ne kendi olu, ne 繹teki gen癟ler art覺k Krala yem olmas覺n diye isyana 癟ar覺 yapar. G羹nler ve geceler boyu m覺zraklar, baltalar, oklar d繹v羹l羹r 繹rslerde.
Dehak'a boyun emeyenler Kawa'n覺n 繹nc羹l羹羹nde dalarda 繹rg羹tlenir. Sonra saraya inip Kral ile beraber saray覺 da yakarlar. O yanan ate 繹zg羹rl羹羹n ateidir. O g羹n Newroz'dur. Newroz bu y羹zden bir isyan g羹n羹 olarak kutlan覺r.
Bug羹n羹n Dehak'lar覺 Amerika gibi emperyalistler, Ortadou gibi t羹m d羹nyay覺 kan g繹l羹ne 癟evirerek halklar覺 a癟 yoksul b覺rakarak katletmeye devam ediyorlar. Halkalar覺n 繹zg羹rl羹k m羹cadelesi veren Doktor Kevser gibi insanlar覺 da katlediyorlar. Veya hapishanelerde tecrit ediyorlar. Hapishanelerde ki zulme boyun emeyerek direnii s羹rd羹ren ve bir Newroz g羹n羹 topraa d羹en Cengizler Kawa'lar覺n yakt覺覺 atei harlamaya devam ediyor.
T羹m 羹lke gelirinin y羹zde altm覺覺n覺n 17 aile taraf覺ndan payla覺ld覺覺 羹lkemizde halk覺 s繹m羹rerek a癟l覺覺 yoksulluu b羹y羹tenlerin Dehak'tan bir fark覺 var m覺?
Filistin halk覺n覺 katleden Siyonist 襤srail ve t羹m d羹nya halklar覺n覺 s繹m羹rerek bir avu癟 zengin i癟in igallerle katliamlar d羹zenleyen, Amerika gibi emperyalistler de g羹n羹m羹z羹n Dehak'lar覺d覺r.
G羹n羹m羹z羹n Dehak'lar覺na kar覺 m羹cadele ederken, kuat覺ld覺覺 evde teslim olmayarak kahrolsun Amerika yaas覺n ba覺ms覺z T羹rkiye slogan覺n覺 hayk覺ran Mahirler, m羹cadelemizin yolunu g繹steriyor.
Bug羹n 21 Mart Newroz. G羹n, T羹m ezilen halklar覺n Dehak'lara kar覺 m羹cadeleyi Mahirler, Cengizler, Kevserler gibi b羹y羹tme g羹n羹d羹r.
G羹n, 癟覺kar覺lmaya 癟al覺覺lan SSGSS gibi yasalarla emek癟i halk覺m覺z覺n t羹m haklar覺n覺 gasp etmeye 癟al覺anlara kar覺,
lkemizin emperyalistlere peke 癟ekilmesine kar覺,
Bir avu癟 tekelci burjuvazinin milyonlarca insan覺 s繹m羹rmesine kar覺,
A癟l覺覺n, yoksulluun, adaletsizliin bitmesi i癟in,
Ba覺ms覺z ve demokratik bir 羹lke olmak i癟in,
Kapitalizme kar覺 Sosyalizm'i savunmak i癟in,
T羹rk羹, K羹rd羹, Arab覺, erkezi, Laz覺… Alevisi S羹nnisi ile t羹m halklar birleerek imdi birer Kawa olma zaman覺d覺r.
Halk覺m覺z; zulme ve s繹m羹r羹ye kar覺, 繹zg羹rl羹羹m羹z ve ba覺ms覺zl覺覺m覺z i癟in Newroz ateini yakan, Demirci Kawa'lar覺n yolunda zalimlere kar覺 birleelim!"dedi. A癟覺klaman覺n ard覺ndan Arap癟a T羹rk癟e t羹rk羹ler eliinde 癟ekilen halaylar ve at覺lan sloganlarla yar覺m saat s羹ren a癟覺klamaya 25 kii kat覺ld覺.
2008.03.30
Bu yaz覺 3935 kez okundu
Geri D繹n