| DHKP'den A癟覺klama
Devrimci Halk Kurtulu Partisi taraf覺ndan 25 Mart 2008 g羹n羹 yap覺lan "30 Mart -17 Nisan Ba覺ms覺zl覺k, Demokrasi ve Sosyalizm M羹cadelesinde ehitlerimizi Selaml覺yor Umudu B羹y羹t羹yoruz!" bal覺kl覺 38 nolu b羹lteni yay覺nl覺yoruz.

30 Mart -17 Nisan
Ba覺ms覺zl覺k, Demokrasi ve Sosyalizm M羹cadelesinde ehitlerimizi Selaml覺yor
Umudu B羹y羹t羹yoruz!

"T羹rkiye Halk Kurtulu Cephesi olarak diyoruz ki:
1- Amerikan emperyalizminin hakimiyeti ve yerli ua覺 s繹m羹r羹c羹 s覺n覺flar覺n iktidar覺n覺 y覺kmak, ba覺ms覺zl覺覺 kazanmak i癟in tek yol silahl覺 kurtulu sava覺d覺r.
2- T羹rkiye Halk Kurtulu Cephesi, Amerikan emperyalizmini ve k繹peklerini 羹lkeden kovana kadar m羹cadele etmeye ve her art alt覺nda... sava覺n覺 s羹rd羹rmeye kararl覺d覺r.
3- T羹rkiye Halk Kurtulu Cephesi'nin d羹manlar覺, Amerikan emperyalistleri, finans kapitalistler, toprak aalar覺, arac覺 ve tefeciler, Amerikanc覺 asker-sivil b羹rokratlar ve b羹t羹n halk d羹manlar覺d覺r.
4- T羹rkiye Halk Kurtulu Cephesi'nin temel g繹revi Amerikan emperyalistleri ve yerli m羹ttefiklerinin oluturduu d羹man cephesini 癟繹kertmek ve y覺kmak...t覺r."

NDER YOLDALARIMIZ bu bildiriyi yay覺nlad覺klar覺nda tarih, 1971 May覺s覺yd覺.
O g羹nden bu yana, T羹rkiye devrim m羹cadelesinin hedefinde olan ba d羹man, ve T羹rkiye devriminin izlemesi gereken temel strateji esas itibar覺yla deimedii gibi, 羹lkemiz Marksist-Leninistleri olarak bizlerin emperyalizmi kovmak, oligarik iktidar覺 y覺kmak konusundaki iddia ve kararl覺l覺覺m覺zda da bir deiiklik yoktur.
Parti-Cephe'nin kuruluu ve silahl覺 savaa balamas覺, Amerikan emperyalizmine kar覺 Anadolu topraklar覺ndan ilan edilmi a癟覺k bir savat覺r. Amerika'ya kar覺 ilk meydan okuma, ilk 癟arp覺mad覺r. THKP-C, d羹zene, oligarik devlete ve emperyalizme kar覺 ger癟ek anlamda ilk bakald覺r覺n覺n temsilcisi ve 繹nc羹s羹d羹r. THKP-C'yi, T羹rkiye devrimi a癟覺s覺ndan bir d繹n羹m noktas覺 yapan, bu 癟覺k覺覺n "revizyonizmden ve reformizmden kopu" olarak deerlendirilmesine neden olan yanlar覺ndan biri budur.

PART襤-CEPHE 襤ZG襤S襤, bug羹n de "Ortak D羹man Amerika'd覺r" diyerek, solun baz覺 kesimlerinin Avrupa Birlii savunuculuuyla, baz覺 kesimlerin ise ABD'nin "projeleri"ne bir ey demediini a癟覺klayarak, baz覺 kesimlerin ise u veya bu gerek癟eyle Amerika'yla ibirlik癟iliin meru olabileceinin teorisini yaparak anti-emperyalizmi yads覺d覺覺 veya a癟覺k癟a inkar ettii bir d繹nemde, emperyalizm kar覺s覺nda, siyasi arenaya ilk 癟覺k覺覺nda ortaya koyduu uzlamazl覺覺 ve kararl覺l覺覺 s羹rd羹rmektedir. Bu bizim i癟in bir onur ve gurur kayna覺 olduu kadar, siyasi 癟izgimizin istikrar ve kararl覺l覺覺n覺 g繹sterir.
THKP-C'den DHKP-C'ye uzanan 38 y覺l, istikrar ve kararl覺l覺k demektir.

38 YILLIK MCADELE SREC襤, k覺yas覺ya bir 癟at覺ma olarak ekillenmitir. T羹rkiye devrimi ve devrimci hareketi, say覺s覺z d繹n羹m noktas覺nda, varl覺k-yokluk sorunuyla kar覺 kar覺ya kalm覺t覺r. Defalarca teslimiyet ya da 繹l羹m dayatmas覺 kar覺s覺nda tercih yapmak durumunda kalm覺t覺r. T羹m bu tarihsel d繹n羹m noktalar覺, Marksist-Leninistlerin 繹nderliinde, b羹y羹k bedeller 繹denme pahas覺na da olsa, devrim lehine a覺lm覺t覺r. THKP-C'den DHKP-C'ye uzan覺p gelen tarih, T羹rkiye devriminde "ilk"lerin tarihidir. Bunu salayan, tarihimizin ayr覺lmaz bir par癟as覺, Parti-Cephemizin karakteristik bir 繹zellii olan siyasi c羹rettir. Bu k覺yas覺ya 癟at覺ma s羹recinde b羹y羹k darbeler ald覺k, b羹y羹k kay覺plar verdik, T羹rkiye solunun genelinde b羹y羹k savrulmalar yaand覺. Fakat T羹rkiye devrimi hi癟bir zaman siyasal olarak yenilmedi. Bedeli ne olursa olsun buna izin vermedik. Emperyalizmin ve oligarinin, T羹rkiye'de devrim ve sosyalizmi savunanlar覺 tasfiye etme politikas覺, Parti-Cephe'nin iradesiyle boa 癟覺kar覺ld覺.
Parti-Cephe, 繹nderliiyle, y繹neticileriyle, kadrolar覺yla, sava癟覺lar覺yla, taraftarlar覺yla 羹lkemizde hala devrim ve sosyalizmin k覺z覺l bayra覺n覺n dalgalanmas覺n覺 salayan temel g羹癟t羹r.
THKP-C'den DHKP-C'ye uzanan 38 y覺l, devrimci iradenin yenilmezliidir.

DEVR襤MC襤 襤RADEY襤, d羹man kar覺s覺nda her koulda savunup uygulayabilecek kadro ve sava癟覺 tipini yaratabilmi olmak, devrimci hareketimizin en 繹nemli baar覺lar覺ndan ve ay覺rdedici noktalar覺ndan biridir. Daha en bata, Mahir ayan ve yoldalar覺, T羹rkiye Devriminin Yolu'nu ayd覺nlat覺rken, o yolda y羹r羹yebilecek devrimciliin tan覺m覺n覺 da yapm覺lar ve kendi yaamlar覺yla da bunun pratiini ortaya koymulard覺r.
50 y覺ll覺k revizyonist gelenein yans覺malar覺, kuku yok ki sadece devrim yolunda, parlamentarizmde deildi. Bu 癟izginin o g羹ne kadar ortaya koyduu sosyalistlik tan覺m覺 daha 癟ok "ayd覺n" olmakla s覺n覺rl覺, "salon sosyalistlii" olarak da adland覺r覺labilen bir g繹r羹n羹md羹r. Parti-Cephe 癟izgisi bu a癟覺dan da tarihsel bir koputur. Mahir, "Devrimcinin g繹revi, devrim i癟in 癟arp覺makt覺r, hem de t羹m olanaklar覺 ile" diye yazarken, "Devrim i癟in savamayana sosyalist denmez." s繹z羹ne s覺k s覺k at覺f yaparken devrimciyle reformist aras覺ndaki, devrimci tipi ile d羹zen tipi aras覺ndaki ayr覺m 癟izgilerini kal覺nlat覺r覺yordu.
Bu devrimcilik anlay覺覺, devrim tarihimizdeki say覺s覺z kahramanl覺klar覺n, say覺s覺z destanlar覺n yarat覺c覺s覺 olmutur. T羹rkiye devrim tarihinin hemen t羹m direni destanlar覺n覺n Parti-Cepheliler taraf覺ndan yarat覺lmas覺, rastlant覺 deildir.

SOSYAL襤ST S襤STEM襤N YIKILDII, kar覺-devrim r羹zgar覺n覺n d羹nyay覺, d羹nyan覺n 癟eitli b繹lgelerindeki devrimci, ulusal hareketleri oradan oraya savurduu koullarda, T羹rkiye'de devrimci hareketin "Sosyalizmin sorunlar覺, sosyalizmde 癟繹z羹lecektir" kararl覺l覺覺yla sosyalizmi savunmas覺, emperyalizmin bar覺, silah b覺rakma dayatmalar覺na boyun emeyerek silahl覺 m羹cadeleyi y羹kseltmesi, ve ite tam b繹yle bir s羹re癟te, devrimci hareketin 繹nder kadrolar覺na y繹nelik kapsaml覺 bir sald覺r覺da, 17 Nisan 1992'de direni kalesine 癟evrilen 襤stanbul iftehavuzlar'daki bir 羹ste sosyalizmin orak 癟eki癟li bayra覺n覺n dalgaland覺r覺lmas覺, d羹nya 癟ap覺nda kar覺-devrim r羹zgar覺n覺n 繹n羹ne 繹r羹len en g羹癟l羹 setlerden biridir. 17 Nisan direnii, bu yan覺yla, herhangi bir direni olman覺n 癟ok 繹tesine ge癟mi, b羹y羹k bir siyasal misyon 羹stlenmitir.
Parti-Cephe, devrimi ve sosyalizmi HER KOULDA savunman覺n ad覺d覺r. Parti-Cephe, kolay g羹nlerin deil, en zor g羹nler de i癟inde olmak 羹zere, t羹m zamanlarda devrimci olman覺n, her eye ve herkese ramen devrimci kalabilmenin ad覺d覺r.

30 MART-17 N襤SAN, "Devrim ehitlerimizi Anma ve Partinin Kuruluunu Kutlama G羹nleri"mizdir. Vatan覺n ba覺ms覺zl覺覺, halk覺m覺z覺n 繹zg羹rl羹羹 i癟in, sosyalizm i癟in canlar覺n覺 vermi t羹m yoldalar覺m覺z覺 burada bir kez daha an覺yoruz. Farkl覺 siyasi hareketlerin saflar覺nda olup da ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm i癟in can veren devrimcileri, ilericileri, vatanseverleri de devrimimiz ehitleri olarak kabul ederek an覺yoruz. M羹cadelemiz hepsinin uruna can verdikleri ideallerini ger癟ek k覺lma m羹cadelesidir. Biz, bug羹n hayat覺n her alan覺nda savaan Partililer ve Cepheliler, bayra覺 onlardan devrald覺k, yar覺n baka yoldalar覺m覺za devredeceiz.
Parti-Cephe 癟izgisinde devrimcilik, halk ve vatan sevgisinin i癟selletirilmesi, kahramanl覺覺n kitlesellemesi, fedan覺n s覺radanlat覺r覺lmas覺d覺r. Tarihi ve bilimsel bir olgudur ki, halk ve devrimciler olarak bu niteliklere sahip olunmadan, zafer yolunda ilerlenemez.
Ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm m羹cadelesinde ehit d羹mek, halk覺m覺z覺 ve t羹m insanl覺覺 nihai kurtulua g繹t羹recek olan bu m羹cadelede 繹denmesi ka癟覺n覺lmaz olan bir bedeldir. Bu bedeli 繹demekten ka癟mak, ba覺ms覺zl覺ktan, demokrasiden ve sosyalizmden vazge癟mektir. Emperyalizm ve ibirlik癟i oligarik diktat繹rl羹kler, ite bu sonucu almak i癟in, yani ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizmden vazge癟irmek i癟in bu m羹cadeleyi b羹y羹k bedellerin 繹dendii bir m羹cadele haline getirdiler. 襤kencelerle, katliamlarla, kaybetmelerle devrim m羹cadelesini tasfiye etmek istediler. THKP-C'nin, Devrimci Sol'un ve DHKP-C'nin ay覺rdedicilii ite bu noktada ortaya 癟覺kt覺. Marksist-Leninist 癟izginin 繹nderleri ve savunucular覺 olarak, bedeli ne olursa olsun, ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizmden vazge癟meme 癟izgisini devam ettirdik. rg羹tsel anlamda b羹y羹k darbeler alabilirdik, yenilebilirdik, ama tek zafer ans覺n覺n asla teslim olmamak, asla uzlamamak ve savamaktan vazge癟memek olduunu biliyorduk. Hareketimizin yaratt覺覺 devrimci tipi bu bilincin eseridir. Parti-Cephe, zafere kilitlenen devrimciliktir.

ZAFER KAZANMAK 襤襤N SAVAIYORUZ! D羹zenin u veya bu uygulamas覺n覺 protesto etmek bizim varl覺k nedenimiz olamayaca覺 gibi, d羹zenin u veya bu yan覺nda d羹zeltmeler, reformlar yapmak da bizim nihai amac覺m覺z olamaz. Parti-Cephe, s覺n覺flar m羹cadelesi arenas覺na devrim iddias覺na, iktidar perspektifine sahip bir hareket olarak 癟覺km覺 ve bu konumundan hi癟 bir zaman sapmam覺t覺r.
Oligarinin defalarca "bitirdik" dedii noktada, devrimci hareketin yeniden daha g羹癟l羹 olarak yoluna devam etmesi, devrim m羹cadelesini gelitirmesi, Parti-Cephe'nin iddia ve iradesinin en somut g繹stergelerinden biridir. uras覺 癟ok a癟覺kt覺r ki, devrim ve iktidar hedefinden vazge癟ilerek sosyalist kal覺namaz. Sosyalist olmak, kapitalizmin kar覺s覺nda alternatif bir d羹zeni savunmak ve o d羹zeni yaratmak i癟in de savamakt覺r. Emperyalizme kar覺 savamayanlar, oligarik diktat繹rl羹kle 癟at覺ma i癟ine girmeyenler, politikalar覺n覺 emperyalizmin ve oligarinin icazetine g繹re belirleyenler, iktidar alternatifi olmak, kapitalizmin kar覺s覺nda sosyalizm alternatifini 癟覺karmak bir yana, tutarl覺 bir muhalefet bile olamazlar.
Emperyalizmin halklara kar覺 ekonomik, sosyal, askeri ve k羹lt羹rel her alanda a癟覺k癟a sald覺r覺 i癟inde olduu bir d羹nyada, anti-emperyalist, anti-oligarik olunmadan, emperyalizme ve oligariye kar覺 sava覺lmadan ne sosyalist olunabilir, ne zafer kazan覺labilir.
THKP-C'den DHKP-C'ye uzanan devrimci 癟izgi, iktidar 癟izgisidir.
襤ktidar er ge癟 bizim olacak; bu topraklar 羹zerinde er ge癟 HALKIN DEVR襤MC襤 襤KT襤DARI kurulacak. Amerikan emperyalizmine ve ibirlik癟i oligarik diktat繹rl羹e kar覺 halk kurtulu sava覺 bayra覺n覺 a癟anlar bizim 繹nderlerimiz, bizim yoldalar覺m覺zd覺. Onlardan devrald覺覺m覺z bayra覺 bug羹ne kadar onurla, gururla, cesaretle, kan i癟inde, ate alt覺nda ta覺d覺k. Bundan sonra da ta覺yaca覺m覺za ve o sava bayra覺n覺 emperyalizmi kovmadan, oligarik diktat繹rl羹羹 y覺kmadan asla b覺rakmayaca覺m覺za, halk覺m覺z 繹n羹nde bir kez daha and i癟eriz.
And i癟eriz ki, emperyalizmi kovacak, oligarik diktat繹rl羹羹 y覺kaca覺z.
Zaferi biz kazanaca覺z. Bundan en ufak bir kukumuz yoktur.
THKP Merkez Komitesi'nin 襤htilalin Yolu bal覺kl覺 a癟覺klamas覺ndaki s繹zleri, tarih i癟inde kan覺tlanm覺 s繹zler olarak bir kez daha tekrarl覺yoruz:
T羹rkiye ihtilalinin yolu, partimizin yoludur. Partimizin yolu halk覺m覺z覺n kurtulu yoludur.

Devrimci Halk Kurtulu Partisi
2008.03.28
Bu yaz覺 3234 kez okundu
Geri D繹n