| SSGSS Yasas覺 Geri ekilsin
AKP'nin son zamanlarda 癟覺kartmak istedii SSGSS yasa tasar覺s覺 羹lkemizin her yerinde protesto edilmeye devam ediyor.

24 Mart g羹n羹 saat 16.30'da Ankara 襤bn-i Sina Hastanesi 繹n羹nde SES Ankara ube yeleri oturma eylemi yapt覺. Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi de eyleme ellerindeki "Sal覺k Hakk覺m覺z Gasp Edilemez" d繹vizleri ile kat覺ld覺.
Bas覺n metini okuyan SES 羹yesi 襤brahim Kara, SSGSS'nin bir an 繹nce geri 癟ekilmesini isteyerek, halk覺n sal覺覺n覺 paran覺n egemenliine tabi k覺lan bu ve bu gibi yasalar覺 asla kabul etmeyeceklerini bildirdi.
SSGSS'nin sal覺k a癟覺s覺ndan meydana getirecei olumsuzluklardan s繹z eden Kara, sal覺k 癟al覺anlar覺n覺n da i g羹vencesinden yoksun, esnek, kurals覺z ve stat羹s羹z 癟al覺t覺r覺ld覺klar覺n覺 dile getirdi. AKP iktidar覺n覺n uluslararas覺 sermayeden ald覺覺 emirleri yerine getirmek i癟in 'durmak yok yola devam' dediini ifade eden Kara h羹k羹mete seslenerek eer bu yasa geri 癟ekilmezse T羹rkiye'deki t羹m sokaklara d繹k羹leceklerini ifade etti.
A癟覺klaman覺n ard覺ndan Kara, "Hakk覺m覺z覺 hi癟bir koulda vermeyeceiz ne olursa olsun bu yasa 癟覺karsa biz alanlara sokaklara meydanlara ineceiz emek癟iler olarak yasay覺 g繹r羹t羹kleri g羹n iimizi g羹c羹m羹z羹 b覺rak覺p meclisin 繹n羹nde olaca覺z" dedi. Yakla覺k 60 kii olan kitle sloganlar atarak da覺ld覺.


SSGSS KALKMAZ 襤SE OCUKLARIMIZIN GELECE襤 YOK

Sendikalar 24 Mart g羹n羹 saat 17.00 al覺ma ve G羹venlik Bakan覺 Faruk elik 襤le SSGSS yasa tasar覺s覺 g繹r羹羹rken Herkese Sal覺k G羹venli Gelecek Platformu 襤stanbul'da Aksaray ve Kad覺k繹y'de oturma eylemleri ger癟ekletirdi. Ve yasada tadilatlarla sorunlar 癟繹z羹lemez ancak yasan覺n kalkmas覺 ile sorunlar 癟繹z羹lebilir denildi.
24 Mart g羹n羹 saat 17.00'de Kad覺k繹y 襤skele Meydan覺'nda yap覺lan ve "Herkese Sal覺k G羹venli Gelecek" pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 eyleme 300 kii kat覺l覺rken kitle s羹rekli "Zafer Direnen Emek癟inin Olacak, AKP Yasan覺 Al Ba覺na al, Direne Direne Kazanaca覺z, Genel Grev Genel Direni" sloganlar覺n覺 att覺lar. Eylemde bir a癟覺klama yapan etin Durukanolu "Be bu癟uk y覺ld覺r iktidarda bulunan AKP'ye bir uyar覺da bulunuyor ve uyar覺m覺z覺n saduyu ili deerlendirileceini umuyoruz Cumhuriyet tarihinin bu en gayri insani bu en gayri vicdani bu en gayri ahlaki Sosyal G羹vensizlik ve Sal覺ks覺zl覺k Sigortas覺 giriimini IMF'nin dayatmas覺na boyun eerek TBMM'den ge癟iren bir siyasi partinin sonraki g羹nlerde bu icraat覺n madurlar覺na 羹lkemizde yaanan son gelimeler bahanesiyle kendisinin madur olduunu anlatmaya 癟al覺mas覺 beyhude bir 癟aba olacakt覺r" dedi. Oturma eylemi t羹rk羹ler ve halaylarla yakla覺k 1.5 saat s羹rd羹.

Aksaray Metro n羹nde Eylem

Herkese Sal覺k G羹venli Gelecek Platformu 24 Mart g羹n羹 Aksaray Metro 繹n羹nde yapt覺覺 eylemle SSGSS yasa tasar覺s覺na kar覺 m羹cadeleyi b羹y羹tmeliyiz dedi. "Sal覺覺m覺z覺 Emeimizi Geleceimizi IMF'nin Vekillerine Yedirmeyeceiz" pankart覺 a癟an platform 羹yeleri "Mezarda Emekli Olmayaca覺z, Paras覺z Sal覺k Paras覺z Eitim, Zafer Direnen Emek癟inin Olacak, Uzlama Deil Genel Direni" sloganlar覺 att覺lar. Saat 17.00'de balayan eylemde sloganlar覺n at覺lmas覺n覺n ard覺ndan oturma eylemine ge癟ildi. Eylemde yap覺lan konumalarda Belediye-襤 Bakan覺 Hasan G羹l羹m yapt覺覺 konumada "deimesi gereken yasan覺n i癟indeki deiiklikler deil kendisidir. Talebimiz bu yasan覺n t羹mden kald覺r覺lmas覺. Biz mezarda emekli olmak istemiyoruz. Biz 癟ocuklar覺m覺z覺n gelecei i癟in bu yasaya kar覺 癟覺k覺yoruz. Biz geleceimize sahip 癟覺k覺yoruz" dedi.
Hava-襤 ad覺na yap覺lan konumada Ergenekon ve AKP'nin kapat覺lmas覺 konular覺na deinerek bu ayr覺mlarla b羹t羹n 癟al覺anlar覺n birbirine d羹man edilmeye 癟al覺覺ld覺覺na dkkat 癟ekti. Konumas覺nda "Biz beraber davrand覺覺m覺zda sermaye ve ibirlik癟ileri geri ad覺m atmak zorundalar" dedi.
Eitim-Sen 3 No'lu ube Bakan覺 da yapt覺覺 konumada "bir avu癟 sermayeye, IMF ibirlik癟isi h羹k羹metn 癟ocuklar覺m覺z覺n geleceini 癟almas覺na izin vermeyeceiz. Biz emek癟iyiz biz yaam覺 durdurursak buna izin veremeyiz" dedi.
SSGSS'nin kad覺nlar覺 yok sayd覺覺n覺 anlatan bir konuman覺n yap覺ld覺覺 eylemde "hem bug羹n羹m羹z羹n hem geleceimizin elimizden al覺nmas覺na sessiz kalmayaca覺z" denildi. Eyleme yakla覺k 200 kii kat覺ld覺.

Kars Sanat Merkezi'nde Panel

22 Mart Cumartesi g羹n羹 saat 15:00'de aralar覺nda D襤SK VE KESK'in de bulunduu Emek Platformu taraf覺ndan "Sosyal Sigortalar Genel Sal覺k Sigortas覺" yasa tasar覺s覺 ile ilgili Kars Sanat Merkezi'nde panel d羹zenlendi. Panele konumaci olarak TTB' den Dr. Osman zt羹rk ve Dr. Mustafa S羹lk羹 ve Kafkas niversitesi T覺p Fak羹ltesi Dekan Yard覺mc覺s覺 Yrd. Do癟. Dr. Yusuf G羹nerhan kat覺ld覺. 襤lk olarak s繹z alan Yrd. Doc. Dr. G羹nerhan sal覺覺n tarih癟esi hakk覺nda bilgi verip; sal覺覺 etkileyen 繹nemli dinamikler aras覺nda IMF'nin olduunun alt覺n覺 癟izdi. Dekan yard覺mc覺s覺 G羹nerhan ayr覺ca konumas覺nda 1961 Anayasas覺'n覺n 49. maddesinde "devletin herkesin beden ve ruh sal覺覺 i癟erisinde yaayabilmesi i癟in 繹devle y羹k羹ml羹 olduunu ancak 1982 anayasas覺n覺n 56. maddesi sonucunda 繹zel sekt繹r羹n 繹n羹n羹n a癟覺ld覺覺n覺 vurgulad覺. G羹nerhan'dan sonra s繹z alan TTB 羹yesi Dr. Osman zt羹rk'羹n SSGSS'nin neler getireceini vurgulad覺覺 a癟覺klamada yaam ve sal覺k hakk覺n覺n temel hak olduunu belirterek, yeni yasa ile birlikte bu temel hakk覺m覺z覺n elimizden al覺nd覺覺n覺 ve bu yasayla b覺rak覺n mezarda emeklilii, ahirette emeklilik yasas覺 olduunu s繹yledi. AKP'ye oy veren vermeyen herkesin yeni yasadan zarar g繹receini a癟覺klad覺. Son olarak konumas覺n覺 "biz 癟ounluuz. Az覺nl覺k olan IMF ve onlar覺n T羹rkiye'de ki bir avu癟 ibirlik癟ileridir" diyerek bitirdi. Panelde son olarak TTB 羹yesi Dr. Mustafa S羹lk羹 yapt覺覺 konumada genel olarak aile hekimlii ve sal覺k ocaklar覺na deinerek bu yasa ile prim borcu olan hastalar覺n tedavi yap覺lmayaca覺n覺 tedavi yapan hekimlere de tazminat cezas覺 verileceini belirtti. Bu yasa ile her t羹rl羹 sal覺k 癟al覺an覺n覺n ve toplumun t羹m kesimlerinin var olan haklar覺n覺n elinden al覺nd覺覺 vurgulanarak" bu yasaya kar覺 繹rg羹tlenerek m羹cadele etme" 癟ar覺s覺nda bulundu.
Panele aralar覺nda Gen癟lik Federasyonlu 繹rencilerin de bulunduu 60 kii kat覺ld覺. Panel m羹cadele ve eylem 癟ar覺lar覺yla saat 17:30'da son buldu.

SSGSS ekilene Kadar M羹cadele Edeceiz

Herkese Sal覺k ve G羹venli Gelecek Platformu 20 Mart g羹n羹 saat 12.30'da TMMOB da SSGSS Yasa tasar覺s覺nda tadilatla hi癟bir sorunun 癟繹z羹lemeyeceini ancak yasas覺n覺n geri 癟ekilmesi ile sorunlar覺n 癟繹z羹leceini dile getirdiler.

Aralar覺nda HC'羹n de olduu Herkese Sal覺k ve G羹venli Gelecek Platformu ad覺na bir a癟覺klama yapan 襤TO Y繹netim Kurulu yesi Nazmi Algan "AKP H羹k羹meti milyonlarca emek癟inin g繹sterdii tepki kar覺s覺nda Sosyal G羹ven(siz)lik ve Genel Sal覺k(s覺zl覺k) Sigortas覺 giriimini emek 繹rg羹tleriyle birliikte tekrar g繹zden ge癟irme karar覺 ald覺. Ancak bu g繹zden ge癟irmenin 癟er癟evesinin sadece k羹癟羹k d羹zeltmelerle s覺n覺rl覺 kalaca覺n覺, temel parametrelerde ise hi癟bir deiiklie gitmeyeceini a癟覺klad覺...
Halbuki Sosyal G羹ven(siz)lik ve Genel Sal覺k(s覺zl覺k) Sigortas覺 giriiminin temel parametrelerini deitirmeden yap覺lacak bir tadilat覺n bu talepleri kar覺lamas覺 m羹mk羹ndeildir. Bu nedenle 繹ncelikle mevcut SSGSS kanun tasar覺s覺nda tadilat yapma 癟al覺malar覺ndan vazge癟ilmeli tasar覺 tamamen 癟ekilmelidir" diyen Algan son olarak yasa 癟ekilene kadar eylemlerin devam edeceini dile getirdi.


Emekli-Sen Kapat覺lamaz!

19 Mart aramba g羹n羹 D襤SK'e bal覺 Emekli-Sen 羹yeleri sabah saat 11.00'da Ulat覺rma bakanl覺覺n 繹n羹nde toplanarak kortejlerle al覺ma Bakanl覺覺na doru y羹r羹y羹e ge癟ti. Sendikalar覺na a癟覺lan kapatma davas覺na tepki ilikin d羹zenlenen eylemde yol g羹zerg璽h覺nda konuma yapan Emekli-Sen 羹yeleri "13 y覺ld覺r s羹rd羹r d羹羹m羹z m羹cadele sadece kendimiz i癟in deil 癟ocuklar覺m覺z覺n torunlar覺m覺z覺n gelecei i癟in m羹cadele ediyoruz. Biz emek癟iler olarak haklar覺m覺za sahip 癟覺kaca覺z her ne koulda olursa olsun" dediler. "Emekli Sen kapat覺lamaz" pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 eylemde s覺k s覺k "Emek癟iyiz Hakl覺y覺z Kazanaca覺z", "G羹n Gelecek Devran D繹necek AKP Halka Hesap Verecek", "襤MF Defol Bu Memleket Bizim", "Sava Deil Emek癟iye B羹t癟e", "Direne Direne Kazanaca覺z" ,"rg羹tl羹 Halk覺 Hi癟bir Kuvvet Yenemez" sloganlar覺n覺 att覺lar.

al覺ma bakanl覺覺 繹n羹ne gelen Emekli-Sen 羹yeleri Bakanl覺a g繹r羹me i癟in giren heyeti yakla覺k bir bu癟uk saat oturma eylemi yaparak bekledi. Emekli-Sen Genel Bakan覺 Veli Beys羹len bakanl覺ktan 癟覺kmas覺n覺n ard覺ndan bir bas覺n a癟覺klamas覺 d羹zenledi. Beys羹len, 13 y覺ld覺r sendikalar覺na y繹nelik olarak s羹ren hukuksuzlua deinerek, bir癟ok kez kapat覺lamaz karar覺na ramen hala kapat覺lmaya 癟al覺覺ld覺覺n覺 s繹yledi.

Evrensel hukuk normlar覺nda dahi kapat覺lmama karar覺 verilen bir davan覺n tekrar tekrar a癟覺lamayaca覺na dikkati 癟eken Beys羹len, A襤HM'de haklar覺n覺 arayacaklar覺n覺 dile getirdi. AKP'nin de kapatma ile kar覺 kar覺ya kald覺覺n覺 ifade eden Beys羹len, "ada demokrasilerde, iddete bavurmad覺覺 s羹rece her siyasi d羹羹nce kendisini 繹zg羹rce ifade etme 繹zg羹rl羹羹ne sahiptir" diye konutu. Ama癟lar覺n覺n T羹rkiye'nin de imzalad覺覺 uluslar aras覺 s繹zlemelere uygun olarak, sendika hakk覺n覺n "herkes" taraf覺ndan kullan覺lmas覺n覺n salanmas覺 i癟in gerekli yasal d羹zenlemeleri yapmaya yetkili al覺ma ve Sosyal G羹venlik Bakanl覺覺'n覺n ad覺m atmas覺n覺n salanmas覺 olduunu ifade eden Beys羹len, bunlar yap覺lmad覺覺 taktirde T羹rkiye'nin bir kez daha A襤HM'de bir kez daha mahkum olaca覺n覺 kaydetti.
2008.03.28
Bu yaz覺 2816 kez okundu
Geri D繹n