| Kar H覺rs覺 Bir ocuun Can覺n覺 Ald覺
Gaziosmanpaa'da 襤SK襤'ye bal覺 bir i makinas覺n覺n doal gaz borusunu patlatmas覺 sonucu 9 ya覺nda bir 癟ocuk yaam覺n覺 yitirmi 11 kiide yaralanm覺t覺. Bu durumun sonras覺nda 20 Mart g羹n羹 saat 11.30'da TMMOB'da TMMOB 襤KK bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.

"襤ler Taeronlara, Sorumluluklar Bakalar覺na Devredilemez" diyen TMMOB 襤KK ad覺na bir a癟覺klama yapan 襤lter elik "Yine taeron firma i makinas覺nda ehliyetsiz bir personel 癟al覺t覺rm覺t覺r. Karayollar覺 trafik kanunu gerei bu tip kaz覺 makinas覺nda G s覺n覺f覺 ehliyetli bir opor繹r羹n 癟al覺mas覺 zorunludur. Bu ehliyetlerde 癟al覺覺lan makinan覺n cinsi de ayr覺ca yaz覺l覺 olarak belirtilir. Hi癟bir personel eitimin almad覺覺 ehliyet sahibi olmad覺覺 i makinas覺nda 癟al覺t覺r覺lamaz. Bu olayda b羹y羹kehir belediyesine bal覺 bir kamu kurumu olarak 襤SK襤, izinsiz ruhsats覺z kaz覺 癟al覺mas覺 yapt覺rd覺覺 i g羹venlii tedbirlerini ald覺rmdan ie balatt覺覺 ve ehliytesiz, eitimsiz bir personel ile i makinas覺 癟al覺t覺r覺lmas覺na g繹z yumduu i癟in taeron firma ile birlikte birinci dereceden sorumludurb kar h覺rs覺, ucuz vas覺fs覺z emek ve ucuz kalitesiz malzeme kullanmaya neden olmaktta dolay覺s覺 ile kar覺 art覺rmaya 癟al覺覺rken kamu g羹venliini ve insan sal覺覺n覺 tehdit eden bir 羹retim anlay覺覺 hakim olmaktad覺r" dedi.


Gazi Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei 24 Mart 2008 g羹n羹 "Katliam gibi kazalar覺n sorumlusu AKP iktidar覺d覺r" bal覺覺 ile bir a癟覺klama yapt覺. A癟覺klamada 繹yle denildi;

"KATL襤AM G襤B襤 KAZALARIN SORUMLUSU AKP 襤KT襤DARIDIR

Ge癟tiimiz hafta 繹l羹m yine bize d羹t羹. Bu kez yer Gaziosmanpaa, olay ise "kaza " olarak adland覺r覺ld覺. Gaziosmanpaa, Barbaros Hayrettin paa Mahallesi'nde 6 katl覺 bir binan覺n giriinde kaz覺 癟al覺mas覺 yapan bir i makinesinin, doalgaz hatt覺 balant覺 kutusuna zarar vermesi 羹zerine yaanan patlamada 6 ya覺ndaki bir 癟ocuk hayat覺n覺 kaybetti. 11 kii ise yaraland覺. Olay sonucunda ise i makinesini kullanan of繹r tutuklanarak hapishaneye g繹nderildi.. Oysa kaz覺 癟al覺mas覺n覺 yapan taeron firman覺n yetkilileri kaz demilerdi ve of繹r de kazm覺t覺 topra覺. 襤 makinesinin 癟al覺mas覺 bir cana mal olmu oldu.
Ger癟ekte kim su癟lu peki? Niye bu t羹r olaylarda 繹l羹m hep bize d羹羹yor ? Felaketler, facialar, afetler hep neden bizim kap覺m覺z覺 癟al覺yor?.
Hepimiz biliriz ki bu t羹r olaylarda 繹len biz olduumuz kadar su癟lanana da biz oluruz. Her seferinde yaad覺覺m覺z budur. Her seferinde bizler 繹l羹r, sakatlan覺r, 羹st羹ne 羹stl羹k cahilliimizle su癟lan覺r ve at覺lan hamasi nutuklar ard覺ndan unutulur gideriz. Ta ki yeni 繹l羹mler kap覺m覺z覺 癟alana dek. Bu kez de 繹yle oldu. Bu kez de tutuklanan o g羹n o firmayla tesad羹fen 癟al覺an bir i癟i oldu. Ve bu olay覺n da bu ekilde 羹st羹n羹n kapat覺lmas覺 istendi. Su癟lu bulunmutu ne de olsa. Ne kaz覺 yapan firma, ne de i癟ilerin bu koullarda 癟al覺覺lmas覺 ilgilendiriyor egemenleri. Her olayda bir g羹nah ke癟isi ilan edip iin i癟inden 癟覺kmaya 癟al覺覺yorlar..
Yalanlarla, dolanlarla ger癟eklerin 羹st羹 hep 繹rt羹lmeye 癟al覺覺l覺r. Oysa t羹m ger癟ek bu kadar a癟覺k ve yal覺nd覺r. Halk bir avu癟 s繹m羹r羹c羹 asala覺n l羹ks i癟inde yaamas覺 i癟in 繹mr羹n羹 t羹ketir. D羹zen bunun d羹zenidir. Devlet bu 癟ark覺n d繹nmesi i癟in vard覺r. H羹k羹met bu s繹m羹r羹 癟ark覺n覺n d繹nd羹r羹lmesinden sorumludur. Belediyeler de ayn覺 amaca hizmet eder. 襤lerin d羹zen i癟inde yap覺lmas覺, i癟ilerin haklar覺n覺 alarak bilin癟li bir ekilde yap覺lmas覺n覺 istemiyorlar. Tek bildikleri karlaran覺 daha da art覺rmak ve bunun i癟in tutular覺 her yol onlara m羹bah geliyor.
Ama ite yine de 繹l羹lerimizin ger癟eklii sahte d羹nyalar覺, yalanlar覺 parampar癟a ediyor. l羹lerimiz hayk覺r覺yor ger癟ekleri. Bu 羹lkede bir avu癟 s繹m羹r羹c羹 i癟in koca bir halk覺n 繹mr羹n羹n nas覺l t羹ketildiini anlat覺yorlar.
Televizyonlar, gazeteler, b羹t羹n kitle iletiim ara癟lar覺 ne kadar 癟al覺覺rsa 癟al覺s覺n su癟lular覺n kimliklerini gizleyemezler. Su癟lular bu s繹m羹r羹 d羹zeninin 癟ark覺na hizmet eden herkestir. Halk覺 k繹lece 癟al覺ma koullar覺na mahkum eden AKP h羹k羹metidir en bata. Daha fazla s繹m羹r羹 i癟in i癟ilerin posas覺n覺 癟覺kartan patronlard覺r. Patronlar覺n kar覺n覺n katlanmas覺 i癟in maliyeti d羹羹rmek ad覺na en k繹t羹 koullarda 癟al覺覺lmas覺na g繹z yuman Bakanl覺kt覺r, denetlemekle y羹k羹ml羹 olan kurumlard覺r, belediyelerdir… Kapitalist d羹zenin varl覺覺d覺r, bu d羹zenin bek癟ileridir…
Daha fazla 繹l羹mlere katlanmamak i癟in su癟lulardan hesap soral覺m 癟ar覺s覺 yap覺yoruz... l羹m羹n yar覺n bizim kap覺m覺z覺 癟almas覺n覺 istemiyorsak su癟lular覺n yakas覺na yap覺al覺m. Su癟lular sessizliimizden g羹癟 alarak su癟lar覺na devam ediyorlar. Daha fazla ac覺 istemiyorsak, daha fazla 繹l羹m istemiyorsak hesap sormal覺y覺z. Biz g羹癟s羹z deiliz. Unutmayal覺m, g羹c羹m羹z birliimizdir. Bu g羹癟le yaama hakk覺m覺z覺 savunal覺m.
Bu kaza da yaam覺n覺 kaybeden o k羹癟羹k 癟ocuk hepimizin 癟ocuu olabilirdi.. Ayn覺 ekilde kazay覺 yapan i癟i de hepimizin kardei, akrabas覺, komusu olabilir.. Su癟lu tek ba覺na o i makinesini 癟al覺t覺ran deildir unutmayal覺. Ger癟ek su癟lular覺n yakas覺na yap覺覺p, hesap soral覺m.. ocuunu kaybeden ailenin ac覺s覺 ac覺m覺zd覺r.. B羹t羹n halk覺m覺z覺n ba覺 sa olsun.

Gazi Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei"
2008.03.28
Bu yaz覺 2579 kez okundu
Geri D繹n