| Beyaz覺t, Halep癟e Ve Gazi Katliamlar覺 Protesto Edildi
Mula S覺n覺rs覺zl覺k Meydan覺nda, 19 Mart aramba g羹n羹 saat 16.00'da Mula Gen癟lik Dernei Giriimi, DPG, SGD, YDG taraf覺ndan Beyaz覺t, Halep癟e ve Gazi katliamlar覺 protesto edildi.

Mula Gen癟lik Dernei Giriimi'nden Mehmet Altay'覺n okuduu "H羹rriyet Kavgas覺" iiriyle balayan a癟覺klama, "G羹ndodu" mar覺n覺n okunmas覺yla devam etti.
Bu s覺rada sorun 癟覺karmakta 羹zerine olmayan polis, SGD'li Deniz Kaanaslan'覺 para cezas覺n覺 繹demedii i癟in g繹zalt覺na ald覺. Ama癟lar覺 a癟覺k癟a 繹rencileri tedirgin etmek olduu ortada olan polis, bu da yetmezmi gibi megafonla anons yaparak bas覺n a癟覺klamas覺na balanmas覺n覺 dayatt覺 yoksa m羹dahale edeceini s繹yledi.
G羹ndodu Mar覺'n覺n cokulu bir bi癟imde s繹ylenmesinin ard覺ndan bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Mula Gen癟lik Dernei Giriimi'nden Halil G羹rel okudu.
G羹rel, "Tarih 16 Mart 1978. Yer 襤stanbul niversitesi, Beyaz覺t kampus羹. Bir bomba sesi duyuldu 繹nce ard覺ndan da kurun sesleri. Hatice zen, Ahmet Turan ren, Cemil S繹nmez, Murat Kurt, Abdullah imek, Hamit Ak覺l, Baki Ekiz cans覺z bedenleriyle d羹t羹ler yere. O g羹n Beyaz覺t'ta duyduumuz ses, g繹rd羹羹m羹z katliam ne ilkti ne de son olacakt覺.
Egemenler her zaman halklardan, onlar覺n m羹cadelesinden korkmu ve bunu engelleyebilmek i癟in de yalandan demagojiye, bask覺ya kadar bir癟ok yol y繹ntem kullanm覺t覺r. Bu m羹cadeleyi engelleyemedii noktada ise halk覺 y繹nlendirenler bata olmak 羹zere bu m羹cadelenin i癟erisinde yer alanlar覺 katlederek, imha ederek m羹cadeleyi bitirebileceini d羹羹nm羹t羹r. Bu y羹zden 羹lkemize bakt覺覺m覺zda da hemen hemen her d繹nem bir katliam yaanm覺 ve bu katliamlar覺n bir癟ou da devrimcilere y繹nelik olmutur.
70'li y覺llar artmaya balayan 繹rg羹tl羹l羹k kar覺s覺nda ABD eliyle yetitirilip halk覺n 羹zerine sal覺nan faistlerin sald覺r覺lar覺n覺 youn yaand覺覺 y覺llard覺. Anti-faist m羹cadele b羹y羹d羹k癟e daha da pervas覺zlaarak sald覺r覺s覺n覺 artt覺ranlar, tek tek sald覺r覺lar覺n覺 kitle katliamlar覺na 癟evirdiler. 1 May覺s 1977 de Taksim'de yaanan katliam halka bir g繹z-da覺 ve korku salmak ama癟l覺da olsa var olan m羹cadelenin bitmesini salayamad覺, her g羹n daha da b羹y羹d羹. Bu da yeni katliamlar覺 g羹ndeme getirdi ve antifaist m羹cadelede 繹nemli bir yer tutan gen癟lie y繹nelerek 16 Mart 1978'de resmi ve sivil faistlerin organize ettii, sonunda 7 kiinin 繹ld羹羹 ve 40 a yak覺n kiinin yaraland覺覺 bir katliam yaand覺. Katliam覺n katillerinin bulunmas覺na, y覺llar sonra a癟覺lan davada katillerin yarg覺lanmas覺na hep bir g羹癟 engel oldu. O g羹c羹 yaln覺zca 16 Mart'ta deil, Mara'ta orum'da Sivas'ta Gazi' de, 19 Aral覺k'ta ve dier t羹m katliamlarda g繹rd羹k Bu katliamlarda ne d繹k羹len kan deiti, ne de bu kan覺 d繹kenler.
Kan覺 d繹k羹len halkt覺, onun 繹nc羹leri olan devrimcilerdi, katleden ise ne sadece faistlerdi ne de devletin i癟erisinde k羹melenmi 癟etelerdi. Katleden emperyalizmin ibirlik癟isi iktidarlard覺, Susurluk'ta ortaya 癟覺kan d羹zendi.
Bug羹n kan覺m覺z d繹k羹lmeye devam ediyor, benzer sald覺r覺lar yaan覺yor. Mersin'de yaanan bayrak provokasyonun ard覺ndan Trabzon'da balayan lin癟 giriimleri 羹lkenin bir癟ok yerine yayarak ovenizmi artt覺ranlar bug羹n gelinen aamada kan覺m覺z覺 d繹kmeye devam ediyorlar. emdinli'de patlayan bomban覺n ve Hrant Dink'in 繹ld羹r羹lmesinin sebebi de budur. Ve arkalar覺nda yine devletin kendisi vard覺r. stelik bu katliamlarda rol oynayanlar yarg覺lan覺p ceza alacaklar覺 yerde ya emdinli'deki gibi iyi 癟ocuk ilan edilmilerdir, ya da Hrant D襤NK olay覺ndaki gibi kahraman. O d繹nemlerdeki devlet g繹revlileriyse niyeyse 璽m璽nla terfi ettirilerek daha b羹y羹k g繹revlere getirilmilerdir.
Oysa daha 繹nce yap覺lan katliamlar覺n hesab覺 dahi sorulmam覺t覺r. Katlederek, halk覺 ortadan kald覺rarak krizlerini 癟繹zmeye 癟al覺mak yaln覺z bizim 羹lkemize 繹zg羹 bir ey de deil tabii.16 Mart 1978'de ABD mal覺 TNT kal覺plar覺yla katledilen 繹rencilerken 10 y覺l sonra 16 Mart 1988 de Halep癟e' de 5000 K羹rd羹n katledilmesine neden olan kimyasal ve biyolojik gazlar覺n sahibi yine ABD'ydi. T羹m d羹nyan覺n g繹zlerinin 繹n羹nde ger癟ekletirilen bu katliam kar覺s覺nda 羹lkemiz ibirlik癟i iktidarlar覺 ise tek bir ses dahi 癟覺karmad覺. 羹nk羹 katletmek genel politikalar覺ndan biriydi.
Genelde t羹m halka g繹zda覺 vermek i癟in yap覺lan bu katliamlar覺n, faist sald覺r覺lar覺n 繹zelde gen癟lie de a覺rl覺k verdii bilinen bir ger癟ek. zellikle son bir y覺ld覺r 羹niversitelerde yaanan eli sat覺rl覺, silahl覺 gruplar覺n sald覺r覺s覺na urayan devrimci, ilerici, demokrat ve K羹rt olduu bilinen 繹rencilere y繹nelik sald覺r覺lar 羹癟 be faistin alelade sald覺r覺lar覺ndan 繹te sistemli, planl覺 sald覺r覺lar olarak yaanmaya devam ediyor. 襤stanbul niversitesindeki gibi afi asan devrimciler 繹zel g羹venlik g繹revlilerinin sald覺r覺lar覺na urarken elinde sat覺r, silah bulunan faistler rahat癟a okul i癟lerine girebilmektedirler. Ge癟tiimiz d繹nem Ankara'da sivil polislerin korumas覺nda 2–3 yerde ayn覺 zamanlarda pusu at覺larak kollar覺 kesilen, kafas覺na zincirle vurularak hastanelik edilen 繹rencilerden sonra bu d繹nem Mersin-de yaanan faist sald覺r覺 sonucu bir 繹rencinin 繹ld羹r羹lmesi bu sald覺r覺lar覺n iddetini artt覺rarak s羹rd羹receinin de g繹stergesidir.
16 Mart Beyaz覺t katliam覺 da bug羹n yaanan katliamlar, faist sald覺r覺lar da halk覺 sindirmeye, susturmaya y繹neliktir. 16 Mart katliam覺n覺n sorumlular覺 bug羹n katletmeye, sald覺rmaya devam ediyorlar. Bizler 繹renci gen癟lik olarak 16 Mart'覺 unutmayaca覺m覺z覺, unutturmayaca覺m覺z覺 buradan bir kez daha hayk覺r覺yoruz. Bu katliamlar覺 unutmamak anti-faist m羹cadeleyi y羹kseltmektir, katliam覺 yapanlardan hesap sormakt覺r.
Halep癟e Katliam覺n覺n Sorumlusu Emperyalizmdir. Bu y覺l Halep癟e Katliam覺n覺n 20. y覺l覺 . Halep癟e katliam覺n覺n 羹zerinden 20 y覺l ge癟ti fakat hala katliam g繹r羹nt羹leri g繹zlerimizin 繹n羹nde. K羹rt Halk覺ndan 5 bin insan kimyasal silahlarla katledildi. Yal覺 insanlar, kad覺nlar, 癟ocuklar daha neler olduunu anlayamadan u癟aklarda 羹zerlerine toz bulutu gibi gelen 繹l羹mle hayat覺n覺 kaybetti.
(KYB) nin Halep癟e'ye girmesini Kerk羹k'e yaklamas覺n覺 bahane eden Saddam y繹netimi ABD emperyalizminden ald覺覺 kimyasal silahlarla sald覺rd覺. Halep癟e, Derbendikan, 襤nap, Ducay b繹lgesinde K羹rt halk覺n覺n 羹zerine u癟aklarla Siyan羹r, Hardal ve kimyasal dier gazlar覺 yad覺rd覺.
Emperyalizm ibirlik癟isi iktidarlarla hedeflerine ulamak i癟in halklar覺n hayat覺n覺 hi癟e sayarak 繹l羹mler kusuyor. Saddam y繹netiminin K羹rt halk覺na y繹nelik imha sald覺r覺s覺 emperyalizmin kimyasal silahlar覺 ile ger癟ekletirmitir.
Emperyalizm, ibirlik癟ileri ile kendi 癟覺kar覺 ve geleceine g繹re iliki kurar. Halep癟e katliam覺nda K羹rt halk覺n覺n teslimiyeti ve imhas覺 i癟in Saddam y繹netimini kullan覺rken, halklar覺 da birbirine d羹羹rmeyi hedeflemitir.
Halep癟e katliam覺 ve 5. y覺l覺na girmi olan emperyalizmin Irak igali ile ortaya 癟覺kan bir ger癟ekte, emperyalizmin ibirlik癟isi olarak kulland覺覺 羹lkeleri daha sonra 癟覺kar 癟at覺mas覺na girdiinde " 羹lkede kimyasal silah bulunduu " gerek癟esi ile igal ediyor.
Emperyalizm i癟in 繹nemli olan, halklar覺 teslim alarak, kendi egemenliini kurmakt覺r.
Ortadou'da emperyalizmin kimyasal silahlar bata olmak 羹zere o silah deposu olarak kulland覺覺 襤srail devleti bulunmaktad覺r. 襤srail, L羹bnan'da 2006 y覺l覺nda yapt覺覺 katliamda kimyasal silahlar kullanm覺t覺r.

12 Mart 1995'de ger癟ekletirilen katliam覺n ve d繹rt g羹n s羹ren Gazi Ayaklanmas覺'n覺n 13.y覺l覺. 13 y覺l 繹nce Gazi'de karanl覺k ellerin bir kez daha tetie sar覺ld覺覺, kontgerillan覺n halk覺n m羹cadelesini sindirmek i癟in halk覺n 羹zerine kurun yad覺rd覺覺 g羹nd羹r 12 Mart.
O kurunu yad覺ranlar kar覺lar覺nda yine halk覺 bulmulard覺 hem de binleri, onbinleri deil y羹zbinleri. O tetie basanlar Gazi'de devrimcilerin yaratt覺覺 g羹c羹 g繹rd羹ler. Devrimcilerin nas覺l Gazi halk覺n覺n i癟ine k繹k sald覺覺n覺 ve asla o kopmaz ba覺n kopar覺lamayaca覺n覺 g繹rd羹ler. Korktular devrimin ve sosyalizmin g羹c羹nden bu sefer tekrar tetie sar覺ld覺lar halk覺n 羹zerine kurun, bomba yad覺rd覺lar yeniden. Yetmedi yerlerde s羹r羹klediler, kafalar覺n覺, kollar覺n覺 k覺rd覺lar, katlettiler. Ama Gazi halk覺n覺 sindiremediler. Gazi halk覺 mahkeme mahkeme il il s羹r羹nd羹r羹lse de asla vazge癟medi adalet talebinden katillerden hesap sorulmadan pelerini b覺rakmamaya yemin ettiler. Ve her y覺l 12 Mart'ta yaad覺klar覺 katliam覺 unutmad覺klar覺n覺, unutturmayacaklar覺n覺 hayk覺rd覺lar. Ve 12 Mart devrimin tarihine bir m羹cadele g羹n羹 olarak kaz覺nd覺. Devrimin ve sosyalizm inanc覺n覺n katliamlarla yok edilemeyeceini g繹steren bir g羹n olarak. Her 12 Mart Gazi'nin sokaklar覺nda k覺z覺l bayraklar覺n dalgaland覺覺 g羹n oldu.
Beyaz覺t'ta, Halep癟e'de, Gazi'de katleden eller emperyalizmin, egemen g羹癟lerin ibirlik癟i katil, halk d羹man覺 elleriydi. Bu ellerle bir癟ok su癟 ilendi, halk yak覺ld覺, y覺k覺ld覺, talan edildi. Ancak emek癟i halk覺, devrimcileri hi癟bir engel durduramad覺. Durduramayacak! Katliamlar覺n sorumlular覺ndan hesab覺n覺 soraca覺z" dedi.

A癟覺klaman覺n ard覺ndan, "KAHROLSUN FA襤ZM YAASIN MCADELEM襤Z", "FA襤ZME KARI OMUZ OMUZA", "16 MART EH襤TLER襤 LMSZDR", "BEYAZITI HALEPEY襤 GAZ襤Y襤 UNUTMA UNUTTURMA", "YAASIN HALKLARIN KARDEL襤襤" sloganlar覺n覺n at覺lmas覺yla 50 kiinin kat覺ld覺覺 eylem son buldu.
2008.03.28
Bu yaz覺 2936 kez okundu
Geri D繹n