| Uluda niversitesi'nde at覺ma
10 Mart g羹n羹 saat 10.00'da, genellikle demokrat ilerici 繹rencilerin oturduklar覺 bir kafeye, elleri sat覺rl覺, sopal覺 50 kiilik bir faist grup sald覺rd覺.

Faistler 7 Mart Cuma g羹n羹 D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹'yle ilgili etkinlik yapan 繹rencileri tehdit etmi ve eylemi provoke etmeye 癟al覺m覺lard覺. Sald覺r覺 s覺ras覺nda orda bulunan 羹癟 繹renci a覺r ekilde yaraland覺. Arkadalar覺na yard覺ma gelen dier 繹rencilerin olaya m羹dahale etmesinin ard覺ndan, olay覺n ba覺ndan beri orda olduu halde m羹dahale etmeyen g羹venlik ve jandarma olaya m羹dahale etti. Faistlerden kimse g繹zalt覺na al覺nmazken, sald覺r覺ya urayan yaral覺 繹renciler hastaneye g繹t羹r羹ld羹ler ve bir kii g繹zalt覺na al覺nd覺. Yaral覺 2 繹rencinin, hareket edemeyecek bir ekilde olduklar覺 belirtildi. Olay覺 duyan 繹renciler medikonun 繹n羹nde topland覺lar. 200 kiilik devrimci demokrat 繹renciler, medikonun 繹n羹nde sloganlarla g繹zalt覺ndaki arkadalar覺n覺 beklediler. Arkadalar覺n覺n g繹zalt覺ndan 癟覺kmas覺n覺n ard覺ndan kalabal覺klaarak 300 kii olan 繹renciler, rekt繹rl羹羹n 繹n羹ne y羹r羹d羹ler. Rekt繹rl羹羹n 繹n羹nde s覺k s覺k "Uluda Faizme Mezar Olacak, T羹rkein 襤tleri Y覺ld覺ramaz Bizleri, Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz, Rekt繹r Uyuma rencine Sahip 覺k" sloganlar覺 att覺lar. Ard覺ndan rekt繹rl羹e temsilen 2 arkadalar覺n覺 yollayan 繹renciler, onlar覺 G羹ndodu mar覺yla beklediler. renciler rekt繹re "羹niversitedeki 羹lk羹c羹 ad覺yla 繹rg羹tlenen faistleri biliyorsunuz, bu 繹rg羹tlenmelere neden m羹dahale etmiyorsunuz? Bize yap覺lan sald覺r覺 esnas覺nda m羹dahele etmeyen g羹venlikleri cezaland覺racaks覺n覺z" dediler.
Buradan 繹renciler kantinleri dolaarak faist sald覺r覺y覺 anlatt覺lar ve 繹renciler eyleme 癟ar覺ld覺. Hastanede yatan arkadalar覺 i癟in acilin 繹n羹nde toplanan 繹renciler, adeta faistlerin yuvalar覺 haline d繹n羹t羹r羹len devlet yurdunun 繹n羹ne gittiler burada sloganlarla i癟eri girmek istediklerini s繹ylediler. Fakat olumsuz yan覺t ald覺lar. Bundan sonra kap覺y覺 zorlayan 繹renciler biber gaz覺yla da覺t覺lmaya 癟al覺覺ld覺. Jandarmalara talarla kar覺l覺k veren 繹rencilerden kafalar覺na yedikleri darbelerle yaralanan 繹renciler oldu. Bay覺lanlar覺n da olduu 癟at覺man覺n ard覺ndan hep birlikte sloganlarla okul i癟inde y羹r羹y羹lerine devam eden 繹rencileri, takviyelerle g羹癟lendirilen 癟ok say覺da jandarma biber gazlar覺yla takip etti. Tam olarak 60 kii g繹zalt覺nda al覺nd覺.
襤lk sald覺r覺da yaralana 6 繹rencinin isimleri 繹yle: Yakup Ensar, kolu k覺r覺ld覺 ve kafas覺nda iki yar覺k var, Nurullah, kafas覺nda yar覺k var, Deniz Y覺ld覺z, v羹cudunda darp izleri var, Caner Bilir, v羹cudunda darp izleri var, Can K覺z覺ltan, kafas覺nda yar覺k var, F覺rat, kafas覺nda yar覺k var.

RENC襤LERE K襤TLE RGTLER襤NDEN DESTEK

Bursa'da Uluda niversitesi'nde 10 Mart g羹n羹 yaanan Jandarma ter繹r羹n羹n ard覺ndan 繹rencilere kitle 繹rg羹tleri taraf覺ndan yap覺lan bir bas覺n a癟覺klamas覺yla destek verildi. A癟覺klamay覺 Eitim-sen Bursa ubesi Bakan覺 Kemalettin Y覺ld覺z yapt覺. Eitim-Sen toplant覺 salonunda yap覺lan toplant覺 saat 12:00'da balad覺. Y覺ld覺z, Bas覺n Emek癟ileri ve Bursa Kamuoyu'na hitaben yapt覺覺 a癟覺klamada unlar覺 s繹yledi:

"niversitelerimizde yaanan olaylar y覺llard覺r hi癟 deimedi. Hatta bu olaylar bir T羹rkiye klasii haline gelmi vaziyettedir. Art覺k o derece kan覺ksan覺r bir durumdad覺r ki, 羹niversitelerimizde yaanan, ya da ileride herhangi bir tarihte yaanacak, 繹renciler aras覺nda geliecek bir olay覺n nas覺l gelitii ya da nas覺l gelieceini anlamak 癟ok zor olmayan bir hal alm覺t覺r. nce 羹niversitelerde bir ortam yarat覺l覺r ard覺ndan faistler devrimci-demokrat 繹rencilere jandarma polis eliinde sald覺r覺r, daha sonra da "sopa" yiyen, sald覺r覺lan 繹renciler g繹zalt覺na al覺n覺r, ikence yap覺l覺r, okuldan uzaklat覺r覺l覺r veya 癟eitli ekillerde idari cezalara 癟arpt覺r覺l覺rlar. Ancak sald覺rganlar kesinlikle tutuklanmaz veya ceza g繹rmezler. Bu manzara y覺llard覺r hi癟 deimemitir.
Y覺llard覺r 羹lkemizde yaanan birbirine tahamm羹ls羹zl羹k ve hog繹r羹s羹zl羹k ortam覺 羹niversiteleri de kaplam覺 vaziyettedir. lkede adeta sol d羹羹nceye sahip olman覺n potansiyel su癟lu olmak anlam覺na getirildii, devlet y繹netiminin sol politikalarla y繹netilmesinin ya da solun iktidara yak覺n olmas覺n覺n tehlikeli bir durum olduu topluma pompalanmakta, 羹niversitelerde yayg覺nlama eilimi g繹steren sol, ilerci ayd覺nlanmac覺 d羹羹ncelerin bilim yuvas覺 olmas覺 gereken bir kurumda " ba覺n覺n ezilmesi gerekmektedir" tarz覺 devam etmektedir.Bu yakla覺m覺n deimesi gerekmektedir.niversiteler bilim, arat覺rma, tart覺malar覺n youn yaand覺覺 kurum h羹viyetini kazanmas覺 i癟in gereken 繹nlemler al覺nmal覺d覺r.zg羹r, bilimsel, 繹zerk, demokratik 羹niversite projesi yaam bulmal覺d覺r.
襤te; b繹yle bir durum 羹lkemizin 羹niversitelerinde s羹rerken Uluda niversitesi'nde d羹n yaanan olaylar bu tarihin ve tarz覺n tekrar覺 gibiydi.
Bir kafede oturan 4 繹renciye kalabal覺k bir grubun sald覺rmas覺 ve yaralanmalarla s羹ren ve 羹niversitenin tamam覺na yay覺lan olaylar maalesef kolluk g羹癟lerinin ve 羹niversite idaresinin g繹zleri 繹n羹nde cereyan etmi engel olmak bir yana sald覺rganlar覺 etkisiz hale getirmek i癟in youn 癟aba harcanmam覺t覺r.
Salg覺rganlar eylemlerini tamamlad覺ktan sonra bu sald覺r覺lara maruz kalan 繹rencilerin olaylara tepki g繹stermelerine izin dahi verilmemi, tepki g繹sterince de jandarma dip癟iklerine maruz b覺rak覺lm覺lard覺r.Daha sonra 羹niversitede 繹renci av覺 balat覺lm覺 67 繹renci g繹zalt覺na al覺nm覺 6 繹renci 癟eitli yerlerinden yaralanm覺lard覺r.Yaral覺 繹rencilere rapor dahi verilmediini g繹zlemek bizi 羹zen ayr覺 bir konu olmutur.
G繹zalt覺na al覺nan 繹rencileri ziyarete giden i癟inde Eitim Sen, TMMOB, HD gibi emek ve meslek 繹rg羹tlerinin temsilcileri, baz覺 siyasi parti y繹neticilerinin ve 8-10 civar覺nda avukat覺n i癟inde bulunduu grubun 繹rencilerle g繹r羹mesini engellemek i癟in ellerinden geleni yapt覺lar."襤癟eride uygunsuz bir durum olduu i癟in g繹r羹me yar覺m saat sonra" demelerine ramen 羹癟 d繹rt saat kap覺da belkletilmilerdir. "Uygunsuz bir durum"un ne olduu taraf覺m覺zdan anla覺labilmi deildir.Gecenin ge癟 saatlerinde avukatlarla g繹r羹me salanabilmi ancak; kasten ve bilerek elbiseleri 覺slanm覺 onlarca 繹renciyi "ifade alaca覺z" bahanesi ile i癟erde tutulmulard覺r. B繹ylesi cezaland覺rma ve tutum ancak daha 繹nce dile getirdiimiz gelenee sahip bir 羹lkede, T羹rkiye'de olabilir.Hem siz madur olacaks覺n覺z hem de bu t羹rl羹 bir davran覺a maruz b覺rak覺lacaks覺n覺z. Bu tutumu onaylamad覺覺m覺z覺 ve k覺nad覺覺m覺z覺 ifade etmek istiyoruz.
Deerli Bursa Kamuoyu
niversitelerimizde yaanan ve 繹n羹m羹zdeki g羹nlerde yaanmas覺 muhtemel olaylarda gerek 羹niversite y繹netiminin gerekse kolluk g羹癟lerinin bu gelimelere seyirci kalmalar覺n覺, madurlar覺n deil sald覺rganlar覺n etkisizletirilmesi yoluna gidilmesini bekliyoruz.
Biz 癟ocuklar覺m覺z覺 "faist daya覺 yesin", "jandarma dip癟ii g繹rs羹n" kolu baca覺 k覺r覺ls覺n diye eitmiyoruz, yetitirmiyoruz.
Sanki bu 羹lkenin temellerine dinamit koymular gibi, ziyaret癟ileri, avukatlar覺 engellemek, saatlerce bekletmek, 繹rencileri bu davran覺a maruz b覺rakmak bu 羹lkenin gelimilik d羹zeyini, asgari 羹cretini, emek癟ilerin yaam standartlar覺n覺 y羹kselmemektedir.
Hi癟 olmazsa bu ve benzeri baz覺 konularda demokratik tavr覺n覺z覺 g繹sterinde deer verildiimizi,
nemsendiimizi sanal覺m.
Biz geliecek olaylar覺n takip癟isi olaca覺z. ocuklar覺m覺z覺 dayaa dip癟ie faizan yakla覺mlara teslim etmeyeceiz.
Eitim-Sen toplant覺 salonundaki bas覺n toplant覺s覺na 70 kii kat覺ld覺. Toplant覺ya KESK d覺覺nda 襤HD, ESP, Partizan, HC, SODAP, BDSP, Halkevleri, DHP, TMMOB, DTP, SDP, HD'li avukatlar kat覺ld覺lar.
Bas覺n a癟覺klamas覺 s覺ras覺nda g繹zalt覺na al覺nan 繹rencilerden birinin babas覺 s繹z alarak unlar覺 s繹yledi;
"Ben Bursa d覺覺nda oturuyorum. Olumun g繹zalt覺na al覺nd覺覺n覺 繹rendikten sonra geldim. D羹nden beri olumla g繹r羹t羹r羹lmedim. Olumun ve dier gen癟lerin hayat覺ndan endie duyuyorum. ocuumun ba覺na gelebilecek herhangi bir olumsuzluktan Bursa Valilii ve jandarma sorumludur."
Daha sonra HD'li avukatlar ad覺na Av. Aye Batumlu ve Av. Mehmet Deniz 繹yle konutular; "u anda g繹zalt覺nda 60 繹renci var. Biz Uluda niversitesinde yaanan olaylar覺 duyduktan sonra yakla覺k 10 avukat 羹niversiteye gitti.rencileri 4 ayr覺 karakola da覺tm覺lard覺. Biz avukat kimliimizi bildirmemize ramen 4 saat boyunca 繹rencilerle g繹r羹t羹r羹lmedik. Ancak 4 saat sonra g繹r羹ebildik. G繹r羹me esnas覺nda bizim yan覺m覺zda 繹rencilere bask覺 yap覺ld覺. 襤fade verme, zorla parmak izi alma y繹n羹nde yap覺lan bask覺lard覺 bunlar. Biz avukatlar olarak bu konuda bir tutanak tutarak su癟 duyurusunda bulunduk. rencilerin dosyalar覺n覺n ACM 'ye verildiini 繹rendik" dedi.

Toplant覺n覺n ard覺ndan ayn覺 kurumlar adliyenin 繹n羹ne giderek burada da bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺. Ayn覺 metnin okunduu a癟覺klamaya 30 kii kat覺ld覺. A癟覺klamada s覺k s覺k "Faizme Kar覺 Omuz Omuza, Yaas覺n Devrimci Dayan覺ma" sloganlar覺 at覺ld覺. A癟覺klama yapan grup adliyenin 繹n羹nde, mahkeminin sonucunu bekledi.


ukurova niversitesi rencileri:
Bug羹n Yapt覺覺m覺z Bir Uyar覺d覺r. Herkes Haddini Bilecek!

6 Mart Perembe g羹n羹 ukurova niversitesi'nde, kendilerine T羹rkiye Gen癟lik Birlii ad覺n覺 veren 襤癟i Partili gurup, demir 癟ubuk ve b覺癟aklarla 羹niversitedeki devrimci demokrat 繹rencilere sald覺rm覺lard覺. Sald覺r覺n覺n ard覺ndan ukurova niversitesi 繹rencileri ayn覺 g羹n bir bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak sald覺r覺y覺 protesto etmilerdi.
niversitedeki devrimci demokrat 繹renciler bug羹n saat 12.00'da Fen-Edebiyat Fak羹ltesi 繹n羹nde 襤P 癟etesinin sald覺r覺s覺n覺 protesto eden bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺lar. A癟覺klamaya kat覺lan 300 kii fak羹ltelere doru y羹r羹y羹e ge癟tiler. Y羹r羹y羹 s覺ras覺nda s覺k s覺k, "Faizme Kar覺 Omuz Omuza, ukurova Faizme Mezar Olacak, Bedel dedik Bedel deteceiz, Faizme Ge癟it Vermeyeceiz, Edi Bese" sloganlar覺 at覺ld覺. 襤lk olarak G羹zel Sanatlar Fak羹ltesi 繹n羹nde 襤P 癟etesinin yapt覺覺 sald覺r覺y覺 tehir eden konumalar yap覺ld覺. G羹zel Sanatlar Fak羹ltesi'nde yap覺lan konumalar dier fak羹ltelerde de yap覺ld覺. Sald覺r覺y覺 tehir eden konumalar覺n yap覺ld覺覺 s覺rada okuldaki dier 繹rencilerin eylemi ilgili bir ekilde izlemeleri dikkat 癟ekti. Yine y羹r羹y羹 s覺ras覺nda kantinlerde oturan 繹renciler ve 繹retim g繹revlileri eylemin neden yap覺ld覺覺n覺 sordular ve eylemin i癟eriini anlatan bildiriler ald覺lar. Fak羹ltelerde yap覺lan konumalardan sonra 繹renciler 羹niversitenin giriine doru yolu trafie kapatarak y羹r羹y羹羹 devam ettirdiler. niversite giriine gelen 繹renciler okula girmek isteyen ara癟lar覺 giriten ge癟irmediler ve grup ad覺na okunan a癟覺klamada; "ukurova niversitesi 繹rencileri olarak bizler; Gericilie, 覺rk癟覺l覺a ve faizme imdiye kadar izin vermedik bundan sonrada vermeyeceiz. Herkes haddini bilecek, bug羹n yapt覺覺m覺z bir uyar覺d覺r. Bizler eit, paras覺z, bilimsel anadilde eitim hakk覺m覺z覺 savunmaya devam edeceiz. Bunu kimse engelleyemez halklar覺n kardelii iar覺n覺 hayk覺rmaya devam edeceiz!" denilerek a癟覺klama sonland覺r覺ld覺.
renciler korteji bozmadan R-1 Eitim Fak羹ltesi'ne doru yolu keserek y羹r羹y羹e ge癟tiler ve R-1 Eitim Fak羹ltesi 繹n羹nde eylem sonland覺r覺ld覺.
2008.03.14
Bu yaz覺 3292 kez okundu
Geri D繹n