| K繹t羹 al覺ma Ortam覺 襤stemiyoruz
BES 1 No'lu ube 羹yeleri 11 Mart g羹n羹 saat 11.15'de 襤stanbul Vergi Dairesi'nde 癟al覺ma ortamlar覺n覺n d羹zeltilmesini ve sal覺kl覺 yaam koullar覺n覺n getirilmesini istediler.

襤stanbul Vergi Dairesi Vatan Ek Hizmet binas覺 y覺k覺l覺p yeniden yap覺lma karar覺 al覺narak Cevizliba'da bulunan otopark ve depo diye kullan覺lan Yeil Plazaya ta覺nd覺. BES'li emek癟iler buradaki 癟al覺ma koullar覺n覺n sal覺ks覺z olduunu belirterek tepkilerini eylemlerle dile getiriler.
11 Mart g羹n羹 Emek癟ileri madur eden sal覺ks覺z 癟al覺ma koulu bir an 繹nce deimesi i癟in 600 kadar BES'li vergi dairesi 繹n羹nde "B羹ro Emek癟ileri Sendikas覺 襤stanbul 1 Nolu ube" pankart覺n覺 a癟t覺 ve "Sal覺ks覺z al覺ma Ortam覺na Hay覺r" d繹vizleri ta覺d覺lar. Burada bir a癟覺klama yapan BES 1 Nolu ube Bakan覺 Dursun Doan "2007 Ocak ay覺nda vatan ek hizmet binas覺n覺n y覺k覺l覺p yeniden yap覺lma karar覺 al覺nm覺t覺. Ta覺nmadan yakla覺k 1 ay 繹nce vatan ek hizmet binas覺n覺n bak覺m ve onar覺m覺 i癟in tirilyonluk ihale yap覺lm覺t覺r. Y覺k覺m karar覺 al覺nmas覺na ramen ihale durdurulmam覺t覺r. Trilyonlarca kaynak heba edilmitir ...
2008 Ocak ay覺 itabariyle bu binaya ta覺n覺laca覺 insanlardan s覺r gibi saklanm覺 insan sal覺覺na uygun olmayan koullar dayat覺lm覺, yakla覺k bir ayl覺k s羹re ge癟mesine ramen herhangi bir d羹zenleme yap覺lmam覺t覺r. S羹rekli kapal覺 ortamda floresan 覺覺覺nda 癟al覺mak zorunda kal覺nd覺覺 i癟in stres bozukluu g繹zlerde yanma sulanma ve g繹z k羹癟羹lmesi rahats覺zl覺klar覺 g繹r羹lmektedir havaland覺rma ve kl覺ma sistemlerinin bozuk olmas覺 nedeniyle boazda kurma ba ar覺s覺 ast覺m tansiyon d羹zensizlei uyku hali kapal覺l覺k korkusu burun kanamas覺 ayr覺ca faranjit, 羹st solunum yolu enfeksiyonlar覺 yaand覺覺n覺 sal覺k ikayetlerinden anl覺yoruz...
bu sorunlar覺n 癟繹z羹lmedii ve uyar覺lar覺m覺z覺n dikkate al覺nmad覺覺 noktas覺nda, 繹nce 癟al覺an insan yaam覺 ilkesiyle, gerekirse binalara girmemem 羹retimden gelen g羹c羹m羹z羹 kullanmakta dahil olmak 羹zere eylem ve etkinliklerimizile taleplerimizi s羹rd羹receiz diyen Doan son olarak Davutpaalar ve Tuzlalar Yarat覺lmas覺na 襤zin vermeyeceiz" dedi.
Eylemde "nce 襤nsan nce Sal覺kl覺 Yaam, Yaas覺n rg羹tl羹 M羹cadalemiz" sloganlar覺 at覺ld覺.


Emekli-Sen yeleri "SEND襤KAMIZA DOKUNMAYIN" Dediler

Yarg覺tay 4. Dairesi'nin Emekli-Sen'in kapat覺lmas覺n覺 onaylamas覺 羹zerine emeklilerin bu karara tepkileri artmaya devam ediyor.
Emekliler sendikalar覺n覺n kapat覺lma karar覺na kar覺 11 Mart Sal覺 g羹n羹 Galatasaray Lisesi 繹n羹nde bir protesto eylemi yapt覺lar.
"D襤SK/Emekli-Sen Kapat覺lamaz" pankart覺 a癟an yakla覺k 50 Emekli-Sen 羹yesi "襤nsanca Yaatacak Maa, Haklar覺m覺z覺 襤stiyoruz Emekli-Sen" yaz覺l覺 k覺rm覺z覺 繹nl羹kler giyip "Eit Paras覺z Sal覺k Hizmeti, Emekliyiz Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, T羹fe Alacaklar覺m覺z覺 襤stiyoruz, AKP A癟l覺覺n ve Adaletsizliin 襤ktidar覺d覺r" d繹vizlerini ta覺d覺lar. Emekliler eylem s覺ras覺nda s覺k s覺k "Yaas覺n rg羹tl羹 M羹cadelemiz, Sadaka Deil Toplu S繹zleme, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz, Sendika Hakk覺m覺z Engellenemez, Kurtulu Yok Tek Ba覺na Ya Hep Beraber Ya Hi癟 Birimiz, G羹n Gelecek Devran D繹necek AKP Halka Hesap Verecek, Katil ABD 襤birlik癟i AKP, Sendika Hakk覺m覺z S繹ke S繹ke Al覺r覺z, IMF Defol Bu Memleket Bizim" sloganlar覺n覺 att覺lar.

Emekli-Sen ad覺na ise a癟覺klamay覺 Emekli-Sen Kad覺k繹y ube Bakan覺 Mahinur ahbaz yapt覺. ahbaz kapatma karar覺n覺n u an Yarg覺tay Genel Kurulu'nda olduunu s繹ylerken Genel Kurulun bu karar覺 onaylamas覺 durumunda ise A襤HM'e gideceklerini belirtti. ahbaz Yarg覺tay taraf覺ndan kapat覺lan sendikalar覺n覺 Anayasa'ya ve uluslararas覺 yasalara dayanarak kurduklar覺n覺 s繹yledi ve sendikalar覺na dokunulmamas覺n覺 istedi. ahbaz konumas覺n覺n devam覺nda ise unlar覺 ifade etti. "Bug羹n 羹lkemizi ayakta tutan b羹t羹n deerlerde 羹retilen t羹m hizmetlerde emeimiz, al覺nterimiz var. Her g羹n bir bahane ile eksiltilen maalar覺m覺z覺n ve k覺s覺tlanan sal覺k hizmetlerimizin bedelini, 癟al覺覺rken 繹demitik" derken 90'lardan bug羹ne durumlar覺n覺n her ge癟en g羹n k繹t羹letiini 繹zellikle de 2000'li y覺llarda her g羹n羹n d羹n羹 aratt覺覺na vurgu yapt覺. ahbaz son olarak "Ve bug羹n, maa kuyruklar覺, hastane kap覺lar覺n覺 kira, yol, su, elektrik, doalgaz ve g覺da zamlar覺n覺n iddeti alt覺nday覺z. Yaam覺m覺zda gizlenen ac覺mas覺z bu iddeti g繹r羹n羹r k覺lmak, sorumlular覺 bulmak ve yetkilileri uyarmak ve g繹reve 癟a覺rmak i癟in sendikal覺y覺z. 襤癟i, memur, Bakur'lu hep birlikte 1995 y覺l覺nda balad覺k sendikal m羹cadeleye. Sendikalar覺m覺z覺 anayasaya ve uluslararas覺 yasalara dayanarak kurduk. Temiz siyaset, emee sayg覺, eitlik istiyoruz. Bir 羹lkede demokrasinin olduunun kan覺t覺d覺r isteyen herkesin sendikalarda 繹rg羹tl羹 olmas覺. Sendikalama 繹zg羹rl羹羹 yoksa demokrasi yok demektir. Sendikam覺za dokunmay覺n" dedi.
2008.03.14
Bu yaz覺 2749 kez okundu
Geri D繹n