| T羹rkiye'de 8 Mart Etkinlikleri
Devrimci ve Demokrat Kurumlar覺n ortak d羹zenledikleri 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 mitingi 9 Mart Pazar g羹n羹 Kad覺k繹y'de cokuyla kutland覺.

HC, TKP, BDSP, Belediye-襤 2 No'lu ube, BES 1 No'lu ube, HD, Demokratik Kad覺n Hareketi, Devrimci Hareket, Divrii K羹lt羹r Dernei, Halk K羹lt羹r Merkezleri, Kald覺ra癟, ODAK, Partizan, PSAKD, PDD, TUDEF'in Kad覺k繹y'de d羹zenledikleri 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 mitingi cokuyla kutland覺.

Saat 13.00'te Tepe Nautilius 繹n羹nde toplanan binlerce kiinin kat覺ld覺覺 mitingde en 繹nde "Yaas覺n 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹" pankart覺 ta覺nd覺.

4000 kiinin kat覺ld覺覺 mitingde HC ve TKP en kitlesel kat覺l覺m覺 ger癟ekletirdi. "Sabolar覺n Yolunday覺z, Kad覺n Ne 襤ktidar覺n Ne de Erkein K繹lesidir, Kad覺nlar Ortak D羹man Amerika'd覺r Birlein, T羹rban Erkein ve 襤ktidar覺n 襤steidir" pankartlar覺n覺n ta覺nd覺覺 HC korteji ayr覺ca, kitlesellii ve g繹rkemliliiyle dikkat 癟ekti. ehitlerinin resimleri ve flamalar覺yla y羹r羹yen HC kortejinin en 繹n羹nde y羹r羹yen 癟ocuklara bas覺n youn ilgi g繹sterdi.

"Yaas覺n 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹, Cinsel Ulusal S覺n覺fsal S繹m羹r羹ye Son, Ortak D羹man Amerikad覺r, Kad覺na Y繹nelik iddete Hay覺r, S繹m羹r羹ye Kar覺 Omuz Omuza, Zulme Kar覺 Omuz Omuza, Sabo'nun Yolunday覺z" sloganlar覺 miting boyunca at覺ld覺.

T羹m kurumlar覺n alana girmesiyle balayan mitingde devrim m羹cadelesinde ehit d羹en kad覺nlar da unutulmad覺. Yap覺lan sayg覺 duruu ile ehitlerin ard覺ndan kurumlar ad覺na ortak a癟覺klamay覺 yapan Zeycan Balc覺 imek, emperyalizme kar覺 verilen m羹cadeleye deindi. "Corafyam覺z dalar覺ndaki kad覺n sava癟覺lar覺n emperyalizme ve ibirlik癟ileri uaklar覺na olan 繹fkesini hayk覺rmak i癟in buraday覺z; Bayrampaa'da diri diri yak覺lan devrimci kad覺n tutsaklar覺n, g繹zalt覺nda tacize, tecav羹ze urayan devrimci kad覺nlar覺n hesab覺n覺 sormak i癟in buraday覺z; savalar覺n, katliamlar覺n, s繹m羹r羹n羹n olmad覺覺 yeni bir d羹nyan覺n m羹mk羹n olduunu hayk覺rmak i癟in buraday覺z" diye konutu. Kad覺n emeinin her ge癟en g羹n yok say覺ld覺覺n覺 dile getiren Balc覺 "kad覺n覺n kurtuluunun ancak s覺n覺fs覺z, s繹m羹r羹s羹z ve s覺n覺rs覺z bir d羹nyada olduunu hayk覺rmak i癟in bu meydanlarday覺z" dedi.

Sanat癟覺 Yasemin G繹ksu t羹rk羹lerini seslendirirken air Ruhan Mavruk Cumartesi Anneleri iiriyle mitingdeki yerini ald覺. En son sahne alan Grup Yorum 8 Mart'覺n i癟inin boalt覺lmak istendiine vurgu yaparak devrimci kad覺nlar覺n d羹zenin dayatmak istedii kad覺n kimliini a覺p kendi haklar覺 i癟in m羹cadeleye kat覺ld覺klar覺n覺 ve bedel 繹dediklerini dile getirdi. 8 Mart'覺n bayram deil m羹cadele g羹n羹 olduuna deinen Yorum'un t羹rk羹leriyle halaya duran binlerce kii "Kahrolsun Emperyalizm Yaas覺n Halklar覺n Kardelii" sloganlar覺n覺 att覺. Grup Yorum; av Bella mar覺n覺 t羹m kitleyle birlikte seslendirdi. Miting saat 17.00'te cokulu bir ekilde sona erdi.


Ankara'da Devrimci 8 Mart

8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar g羹n羹 Ankara'da bir mitingle kutland覺. 8 Mart Cumartesi g羹n羹 saat 12.00'da Sakarya Meydan覺'nda toplanan Al覺nteri, BDSP, DHD, HC, Kald覺ra癟, ODAK ve Partizan 羹yeleri Abdi 襤pek癟i Park覺'na doru y羹r羹y羹e ge癟tiler.

Yakla覺k 400 kiinin kat覺ld覺覺 eylemin en 繹n羹nde Devrimci 8 Mart Platformu'nun "Kad覺n覺n Kurtuluu, Devrim ve Sosyalizmdedir" pankart覺 yer ald覺.
HC'l羹 Kad覺nlar ise 繹nde Sabahat Karata'覺n fotoraf覺n覺n yer ald覺覺 "Sabo'nun Yolunday覺z" pankart覺 ve pankart覺n arkas覺nda devrim yolunda ehit d羹en kad覺nlar覺n fotoraflar覺n覺 ta覺yarak, "Kad覺n Ne 襤ktidar覺n Ne De Erkein K繹lesidir", "T羹rban 襤ktidar覺n ve Erkein 襤steidir" yaz覺l覺 pankartlar覺n覺 a癟t覺lar.

HC'l羹 Kad覺nlar覺n "Sigortas覺z i G羹vencesiz Gelecee Son", "Eit 襤e Eit cret", "Cinsel, Ulusal, S覺n覺fsal S繹m羹r羹ye Son" d繹vizlerini ta覺nd覺覺 eylem esnas覺nda s覺k s覺k "Kevser M覺rzak l羹ms羹zd羹r", "zg羹r Kad覺n Direnen Kad覺nd覺r", "an Olsun 8 Mart'覺 Yaratanlara", "Kurtulu Kavgada Zafer Cephede", "Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava", "Devrime Meale Bizim Kad覺nlar覺m覺z", "8 Mart K覺z覺ld覺r K覺z覺l Kalacak" sloganlar覺 at覺ld覺.

Abdi 襤pek癟i Park覺'na gelen Devrimci 8 Mart Platformu etkinliine sayg覺 duruu ile balad覺. Sayg覺 duruunun ard覺ndan Platform ad覺na Evrim Erdodu bas覺n metnini okudu. Erdodu, "Eit ie eit 羹cret", "8 saatlik ig羹n羹!", "sendika hakk覺", "insanca yaam" gibi taleplerle s繹m羹r羹ye kar覺 ayaa kalk覺覺n 151. y覺ld繹n羹m羹nde olduklar覺n覺 ifade ederek, "襤癟i s覺n覺f覺n覺n 19. y羹zy覺l覺n ilk yar覺s覺nda vahi s繹m羹r羹ye kar覺 m羹cadelesinde kad覺n i癟iler de 繹n saflarda yerlerini alm覺lard覺. T覺pk覺 S羹merbank'ta, Novemand'de, Tekel'de haklar覺 ve 繹zg羹rl羹kleri i癟in direnen kad覺n i癟iler gibi. 8 Mart biz emek癟i kad覺nlara 繹zg羹rlemek i癟in m羹cadelenin art olduunu g繹sterir, 151 y覺l 繹ncesinden bug羹ne ulaan en 繹nemli 癟ar覺s覺 da budur..." dedi.

Bas覺n a癟覺klamas覺n覺n okunmas覺n覺n ard覺ndan iki olu da F Tipi h羹crelerde bulunan TAYAD'l覺 Zeynep Yayla 繹yle konutu; "Selam olsun 8 Mart'覺 yaratanlara, selam olsun 19–22 Aral覺k'ta direnenlere. Benim iki olumda F Tipi'nde ama alamayaca覺m, oullar覺m覺 g繹stermemek i癟in cezalar yad覺r覺yorlar F Tiplerinde ama direneceiz. Defalarca g繹zalt覺na al覺nd覺k, 60 ya覺nda ki analar覺m覺z yerlerde s羹r羹klenerek g繹t羹r羹ld羹, yeri geldik G羹ls羹man olduk, enay olduk ve 繹ld羹k, ama y覺lmad覺k. Yine en 繹ndeyiz, yine gideriz, yine 繹l羹r羹z; 癟羹nk羹 hakl覺y覺z. Biz 癟ocuklar覺m覺za s羹t istedik. Filistin'de ki, Irak'ta ki ve d羹nyada ki direnen analara, direnen evlatlar覺m覺za selam olsun."
Yayla'n覺n konumas覺n覺n ard覺ndan l羹m Orucu Gazisi Fatime Akal覺n s繹z alarak kad覺nlar覺n 癟al覺覺rken g繹r羹nmez hale geldiklerini s繹yleyerek, kad覺n覺n 繹zg羹rlemesinin yaln覺zca m羹cadele ile olaca覺n覺 dile getirdi. Akal覺n覺n ard覺ndan s繹z alan bir gerila ehidi olan zg羹r Kemal Karabulut'un annesi olan Sultan Karabulut, topraa d羹en t羹m ehitler ve dada savaanlara selam olsun diyerek s繹z羹ne balad覺. Karabulut s繹zlerine 繹yle devam etti; "bunlar覺n yapt覺覺n覺 saatlerce anlatsak bitmez. Hep birlikte el ele olursak, onlar覺 d繹kt羹kleri kanda boarsak ehitlerimiz rahat uyur. Bize ter繹rist diyorlar, susmayal覺m. Bakald覺rma zaman覺 geldi."
Sultan Karabulut'un konumas覺n覺n ard覺ndan bir sal覺k emek癟isi s繹z alarak, SSGSS yasas覺n覺n mecliste olduunu dile getirerek, bu asan覺n getirdii zorluklardan s繹z etti. Yap覺lan konumalar覺n ard覺ndan Mamak 襤癟i K羹lt羹r Evi M羹zik Topluluu sahne ald覺. ekilen halaylar覺n覺 ard覺ndan;
"Kad覺nlar覺n daraac覺na 癟覺kma hakk覺 varsa yarg覺癟lar kuruluna da 癟覺kma hakk覺 vard覺r dediimiz g羹nden beri, hi癟 yaamam覺 gibi 繹lm羹yoruz art覺k.
Yaam覺n da onurlu yan覺 vard覺r diyerek onuru tarihe nakeden G羹ls羹man olmay覺 se癟tiimiz g羹nden beri daha g羹r 癟覺k覺yor sesimiz.
Bizler d羹nyan覺n yar覺s覺ysak her devrimin de yar覺s覺y覺z. Her derdin yar覺s覺ysak her derman覺n da yar覺s覺y覺z, her ac覺n覺n yar覺s覺ysak her sevincin de yar覺s覺y覺z.
Faizmin hayat覺n her alan覺nda bizi hapsetmesini redderek kendimizle olan sava覺 kazanmak zorunday覺z.
Kendine g羹venli, ayaklar覺 羹zerinde durmay覺 baaran, sorunlar覺n覺 癟繹zme iradesine sahip g羹癟l羹 kad覺n olmay覺 kimse bize bahetmeyecek, bunu biliyoruz.
D羹mana nas覺l s覺kt覺ysak mermiyi, nas覺l t覺rnaklar覺m覺zla 羹rettiysek a覺m覺z覺, nas覺l koruduysak inanc覺m覺z覺 ve nas覺l b羹y羹tt羹ysek namuslu gen癟 ellerimizle geleceimizi 繹ylede kazanaca覺z devrimci kad覺n olmay覺.
Kad覺n覺 kurtuluu devrimdedir. Emeimizin hakk覺n覺 alaca覺m覺z ve deer g繹receimiz tek sistem sosyalizmdir. Ba覺ms覺z demokratik ve sosyalist bir 羹lkeyi kad覺nlar ve erkeler yani t羹m halk birlikte ina edecektir.
Kad覺nlar olmadan ger癟ek bir kitle hareketinden s繹z edilemez diyor Lenin evet bizler d羹nyan覺n ve devrimin yar覺s覺ysak gelecek g羹zel g羹nlerin inas覺 i癟in d羹nyan覺n tamam覺na ihtiyac覺m覺z vard覺r.
M羹cadelemiz ezenlerin ve ezilenlerin aras覺ndaki m羹cadeledir. M羹cadelemiz hakk覺m覺z olan覺 bize ait olan覺 almak i癟in verdiimiz sava覺m覺zd覺r. ve sava d羹nyan覺n tamam覺yla zafere ulaacakt覺r.. Bizler daraa癟lar覺na 癟覺kmaya katledilemeye ikencelere hapishanelere 繹l羹mlere yatmaya cesaret edenler, onurlu eit bir gelecei kurmaya da cesaret ediyoruz.
T羹m ezilenler t羹m emek癟i kad覺nlar 8 Mart 1857 de yak覺lan atei harlamaya g羹c羹m羹z inanc覺m覺z mayam覺zda var.
Hakk覺m覺z olan覺 almak i癟in adalet i癟in eitlik i癟in zg羹rl羹k i癟in m羹cadeleye ho geldiniz. D羹nyan覺n t羹m emek癟i kad覺nlar覺 8 Mart d羹nya emek癟i kad覺nlar g羹n羹n羹n kutlu olsun." s繹zleri ile miting sona erdi.
Saat 14.30'da sona eren mitinge HC 160 kii ile kat覺ld覺.


YAASIN 8 MART DNYA EMEK襤 KADINLAR GN

Samsun'da, HC'l羹 Kad覺nlar, Kald覺ra癟 ve SGD taraf覺ndan 繹rg羹tlenen 8 Mart etkinlikleri, cumartesi g羹n羹 yap覺lan eylemle sona erdirildi.
襤lk olarak 5 Mart aramba g羹n羹 yap覺lan bildiri da覺t覺m覺 ile balayan etkinlikler 癟er癟evesinde, 7 Mart Cuma g羹n羹 de film g繹sterimi yap覺ld覺. Emekli-Sen ubesinde cuma g羹n羹 18:00 balayan etkinlikte "Karanl覺kta Dans" adl覺 filmin g繹sterimi yap覺ld覺. Fabrika i癟isi bir kad覺n覺n, olu i癟in tek ba覺na verdii m羹cadeleyi, 繹rg羹ts羹zl羹羹 nedeniyle kar覺lat覺覺 zorluklar覺n y覺k覺m覺n覺 anlatan filmin ard覺ndan da, 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 羹zerine sohbet edildi. Pasta ve i癟ecek ikram覺n覺n da yap覺ld覺覺 sohbette; kad覺n覺n ezilmiliinin de d羹zenden kaynakl覺 olduu, bu nedenle de kurtuluun kad覺n ve erkeklerin d羹zene kar覺 verecei ortak m羹cadeleyle salanabilecei vurguland覺, buna ilikin 繹rnekler verildi. 25 kiinin kat覺ld覺覺 etkinlik d羹zenin kad覺na bak覺 a癟覺s覺n覺n da tart覺覺ld覺覺 sohbetin ard覺ndan 21:30'da sona erdirildi.

KADIN NE KAP襤TAL襤ZM襤N NE ERKE襤N KLES襤D襤R

Samsun'da, HC'l羹 Kad覺nlar, Kald覺ra癟 ve SGD'nin ortak d羹zenledii eylemlilikler 8 Mart Cumartesi g羹n羹 de s羹rd羹. Cumartesi g羹n羹 ilk olarak, saat 12:00'da Anneler Park覺 ve Modern Pazarda bildiri da覺t覺ld覺. Pazar yerinin yan覺ndaki Anneler Park覺nda balayan da覺t覺mda, genelde aileleriyle parka gelmi olan insanlara bildiriler ulat覺r覺l覺rken, ayn覺 zamanda saat 15:00'de yap覺lacak olan eyleme de 癟ar覺 yap覺ld覺. Bunun devam覺nda pazar yerinde devam eden da覺t覺ma ilgi youndu. zellikle pazar esnaf覺n覺n bildiri istedii g繹zlendi. Yap覺lan sohbetlerle 8 Mart'覺n i癟eriinin de anlat覺ld覺覺 da覺t覺mda 500 bildiri da覺t覺ld覺.
8 Mart Cumartesi g羹n羹 d羹zenlenen son eylem de Konak Sinemas覺 繹n羹nde ger癟ekletirildi. Saat 15:00'de Konak Sinemas覺 繹n羹nde bir araya gelen HC, Kald覺ra癟 ve SGD 羹yeleri, "Kad覺n Ne Kapitalizmin Ne Erkein K繹lesidir / HC'l羹 Kad覺nlar- Kald覺ra癟- SGD" pankart覺 a癟arak bir bas覺n a癟覺klamas覺 okudu. Kitle ad覺na G羹nay zarslan'覺n okuduu a癟覺klamada 8 Mart'覺n tarih癟esine deinildi. Yapt覺覺 a癟覺klamada bu g羹n羹n 繹nemini vurgulayan zarslan emek癟i kad覺nlar覺m覺z 羹zerindeki s繹m羹r羹n羹n baz覺 繹rneklerini de verdi. "Fabrikalarda, tarlalarda 癟al覺an, 羹niversitelerde bilim 羹reten, evinde yemek yapan, 癟ocuklar覺na bakan kad覺nlar覺m覺z, kendi sorunlar覺m覺za sahip 癟覺kmak ve bunlara 癟繹z羹m bulmak i癟in birlik olmal覺 emek癟i kad覺nlar覺n m羹cadelesini y羹kseltmeliyiz" denilen a癟覺klama; "Kad覺n覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, 8 Mart K覺z覺ld覺r K覺z覺l Kalacak, Kad覺n Erkek El Ele M羹cadeleye, Yaas覺n D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹, Cinsel S覺n覺fsal Ulusal S繹m羹r羹ye Son" sloganlar覺 ile sonland覺r覺ld覺.
D繹vizlerin a癟覺ld覺覺 a癟覺klaman覺n ard覺ndan, Mecidiye'de bildiri da覺t覺ld覺. Kalabal覺k olduu g繹zlenen Mecidiye ar覺s覺nda bildiri da覺t覺m覺na ilgi youndu. Genelde kad覺nlara da覺t覺lan bildiriler 羹zerine sohbetler de yap覺ld覺. 500 bildirinin da覺t覺lmas覺 ile 20 kiinin kat覺lm覺 olduu eylem sonland覺r覺ld覺. Samsun'da 8 Mart'a ilikin KESK'in meydanda 癟ad覺r a癟t覺覺, bunun d覺覺nda da 癟eitli yap覺lar覺n etkinliklerinin olduu g繹zlense de, bunlar daha 癟ok feminist yakla覺mlar olarak kald覺.


DEVR襤ME MEALE B襤Z襤M KADINLARIMIZ!
YAASIN 8 MART DNYA EMEK襤 KADINLAR GN!

8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹nde Antalya'da yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺 ile emek癟i kad覺nlar meydanlardayd覺.
8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹'nde 8 Mart 2008 Cumartesi g羹n羹 saat 14.00'de Antalya K覺lahan Meydan覺'nda HC'l羹 Kad覺nlar kitlesel olarak bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺lar. Bas覺n a癟覺klamas覺nda "Kad覺n Ne 襤ktidar覺n Ne De Erkein K繹lesidir, T羹rban 襤ktidar覺n ve Erkein 襤steidir" pankart覺, "Devrime Meale Bizim Kad覺nlar覺m覺z, Ulusal Cinsel S繹m羹r羹ye Son, Yaas覺n 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹" d繹vizleri ve devrim m羹cadelesinde ehit d羹en kad覺n ehitlerin resimleri yer ald覺. Bas覺n a癟覺klamas覺nda ilk 繹nce Naz覺m Hikmet'in "Kad覺nlar覺m覺z" iiri okundu. Daha sonra bas覺n A癟覺klamas覺na ge癟ildi. A癟覺klamay覺 HC'l羹 Kad覺nlar ad覺na Halime Demirci okudu.
Demirci unlara deindi, "Y羹zy覺llard覺r s羹regelen s繹m羹r羹 d羹zeninin ve erkek egemen anlay覺覺n sonucu olarak kad覺nlar hep ezilmi, cinsel s覺n覺fsal olarak s繹m羹r羹lm羹, bask覺ya maruz kalm覺lad覺r. Bug羹nde kad覺nlara d繹n羹k evde, iyerlerinde, okulda, her alanda bir ayr覺mc覺l覺k s繹z konusudur. Kad覺nlar覺m覺z savalarda katlediliyor, ikence g繹r羹yor, tecav羹ze uruyorlar. Fabrikalarda, tarlalarda, at繹lyelerde ucuz i g羹c羹 olarak 癟al覺t覺r覺l覺yorlar. T羹rban tart覺malar覺na alet edilip inan癟 繹zg羹rl羹羹 yalanlar覺yla kand覺r覺l覺yorlar. Yoksulluumuzun 羹zerini kapatmak i癟in t羹rban覺 kullan覺yorlar.
Asl覺nda kad覺nlar覺n y羹zy覺llard覺r yaad覺klar覺 sorunlar anlamak i癟in 8 Mart'覺n tarih癟esine bakmak yeterlidir. 8 Mart 1857… New York… Dokuma i癟isi kad覺nlar g羹nde 15-16 saat 癟al覺t覺r覺lmaya isyan ediyor. 8 saatlik ig羹n羹 i癟in, daha fazla 羹cret i癟in, daha iyi yaam koullar覺 i癟in greve 癟覺k覺yorlar. Haklar覺n覺 almak i癟in bulunduklar覺 fabrikalar覺 igal ediyorlar. Hak m羹cadelesi i癟in balayan bu grev patronlarca kanla bast覺r覺l覺yor. Fabrikalar atee veriliyor. 129 i癟i kad覺n yak覺larak katlediliyor. Ve 1910 y覺l覺nda 2. Enternasyonal'de devrimci kad覺n 繹nderlerden Clara Zetkin'in 繹nerisiyle 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 olarak kabul ediliyor. Amerikan i癟i s覺n覺f覺n覺n bar覺nda yanan ate, t羹m d羹nya i癟ilerinin-emek癟ilerinin 繹zellikle emek癟i kad覺nlar覺n y羹reklerinde bilin癟lerinde harlan覺yor. 襤癟i, k繹yl羹, memur, 繹renci, ev kad覺n覺, doktor, ba覺 a癟覺k, 繹rt羹l羹, alevi ya da S羹nni, T羹rk, K羹rt ya da baka bir milliyetten t羹m emek癟i kad覺nlar覺m覺z; Tarihimize bakt覺覺m覺z zaman g羹癟 alaca覺m覺z bize 繹rnek olacak pek 癟ok kad覺n 繹nderimiz vard覺r. eyh Bedrettin'in elde balta savaan Hakikat Bac覺lar覺, Kurtulu Sava覺'nda cepheye mermi ta覺yan, savaan Anadolu'nun yiit kad覺nlar覺 Nene Hatunlar覺, kurun yamurlar覺 kuatmalar alt覺nda "varsa cesaretiniz gelin" diyen Sabolar, Edalar; "siz bizim teslim olduumuzu nerde g繹rd羹n羹z" diyen 18 ya覺ndaki Sibeller ; "yaam覺 say覺lmaz zaten yurdu i癟in 繹lmesini bilmeyen" diyerek k覺z覺l band覺 kuanan Ay癟e 襤diller, emperyalizme ve faizme kar覺 m羹cadelede fedak璽rca 繹len yiit kad覺nlar覺m覺z Kevserlerimiz, G羹ls羹manlar覺m覺z, enaylar覺m覺zla s羹r羹yor m羹cadelemiz. Anadolu tarihi kad覺nlar覺n sava meydan覺ndan hi癟 癟ekilmedii bir tarihtir. Anadolu kad覺n覺 m羹cadelesinde onurlu bir tarihe sahiptir. Ve bu tarih 8 Mart'lar覺 gelecee ta覺yacak tarihtir."dedi.
Demirci "Bug羹n 8 mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar g羹n羹! Bug羹n羹n tarihine yara覺r bir eklide yaanmas覺 i癟in fabrikada, tarlada, okulda 癟al覺an i癟i kad覺nlar覺n, F Tipinde direnen kad覺nlar覺n yan覺nday覺z. G羹nd羹zlerinde s繹m羹r羹lmediiniz, gecelerinde a癟 yatmad覺覺n覺z bir d羹nya i癟in… Kendi insan oluumuz i癟in… Eimiz, 癟ocuunuz, kardelerimiz, sevdiklerimiz i癟in m羹cadele ediyoruz. Savalar覺n, katliamlar覺n, a癟l覺klar覺n olmad覺覺 bir gelecek i癟in… 襤nsanl覺覺m覺za, onurumuza, geleceimize sahip 癟覺kmak i癟in… S覺n覺fs覺z-s繹m羹r羹s羹z bir d羹nya i癟in m羹cadele ediyoruz.
8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹'nde emperyalizme-kapitalizme-ovenizme kar覺 kavga bayra覺n覺 y羹kseltelim! Kad覺n ve erkein yaam hakk覺 i癟in, gelecei i癟in haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesini y羹kseltelim. Geleceimiz i癟in 癟ocuklar覺m覺z i癟in erkeklerle yan yana omuz omza m羹cadeleye kat覺lal覺m" diyerek s繹zlerini bitirdi.
Bas覺n a癟覺klamas覺 s覺ras覺nda insanlar a癟覺klama bitene kadar izlediler neden bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺覺n覺 sordular. Meydandan ge癟en kad覺nlar覺n baz覺lar覺 ise durup "Kad覺n覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" slogan覺na elik edip alk覺lad覺lar. Dikkat 癟eken g繹r羹nt羹lerden biriyse t羹rbanl覺 kad覺nlar覺n gelip kitlenin yan覺nda k覺sa s羹reli durarak a癟覺klamaya kat覺lmalar覺yd覺.
Ard覺ndan Bolu F Tipi Hapishanesi'nde yatmakta olan mit 襤lter'in Umut Yamuru Kitab覺ndaki Semra Bayiit'e yazm覺 olduu iir okundu. Bas覺n a癟覺klamas覺nda s覺k s覺k "Devrime Meale Bizim Kad覺nlar覺m覺z, Yaas覺n 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹, Kad覺n覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" sloganlar覺 at覺ld覺.


ELAZI'DA BASIN AIKLAMASI

8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 nedeniyle Elaz覺'da 8 Mart 2008'de saat 13.30'da Hozat Garaj覺nda 15 kiinin kat覺ld覺覺 eylem yap覺ld覺.
"Kad覺n Ne 襤ktidar覺n Ne De Erkein K繹lesidir-HC'l羹 Kad覺nlar" pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 eylemde s覺k s覺k "Yaas覺n 8 Mart", "Kad覺n覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z", "Devrime Meale Bizim Kad覺nlar覺m覺z", "Cinsel, S覺n覺fsal, Ulusal S繹m羹r羹ye Son" sloganlar覺 at覺ld覺.
K覺z覺l filamalar覺n ve sehitlerin resimlerinin ta覺nd覺覺; 癟evredeki insanlar覺n da youn ilgisinin olduu a癟覺klama alk覺larla ve z覺lg覺tlarla son buldu.


DERS襤M 8 MART M襤T襤NG襤

8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹'nde Dersimli kad覺nlar d羹zenlenen mitingde biraraya geldiler. Miting HC'l羹 Kad覺nlar, EMEP, EKD, Partizan, DKH taraf覺ndan d羹zenlendi.
Sanat Soka覺'ndan y羹r羹y羹e balayan kitle sloganlarla y羹r羹yerek K覺la Meydan覺na geldi.
HC'l羹 Kad覺nlar "Kad覺n Ne 襤ktidar覺n Ne de Erkein K繹lesidir" pankart覺 a癟arken ellerinde "Onurlu Bir Yaam 襤癟in M羹cadele Edelim, Kadercilie Cinsel S繹m羹r羹ye, Aa覺lanmaya Kar覺 M羹cadele Edelim" yaz覺l覺 d繹vizler ta覺d覺lar. K覺la Meydan覺'nda saat 12:00'da giren kitle davul zurna eliinde halaya durdu. Ba覺ms覺zl覺k, demokrasi ve sosyalizm m羹cadelesinde yaam覺n覺 yitirenler i癟in yap覺lan sayg覺 duruu ile miting balad覺.
Tertip komitesi ad覺na yap覺lan a癟覺klamada kad覺nlar m羹cadeleye 癟ar覺larak, "sorunlar覺m覺z覺n ancak 繹rg羹tlenerek 癟繹zebileceiz" denildi.
HC'l羹 Kad覺nlar ad覺na konuan Evin Timtik "G羹n羹m羹z d羹nyas覺nda t羹m kapitalist 羹lkelerde kad覺nlar hakk覺nda her eye erkekler karar verir. 13 milyon kad覺n覺m覺z覺 eve hapsedilerek, d繹rt duvar aras覺nda b羹t羹n yeteneimiz, yarat覺c覺l覺覺m覺z ve kendimizi gelitirmemiz engelleniyor. Bug羹n 羹lkemizde en 癟ok tart覺覺lan 3 konu vard覺r: T羹rban sorunu, K羹rt sorunu ve 301. madde. 襤nan癟 繹zg羹rl羹羹, K羹rt sorunu ve t羹rban sorunu onurlu, direngen K羹rt kad覺nlar覺m覺z覺n ve halklar覺m覺z覺n 繹zg羹rl羹羹 inatla ve inan癟la istemelerine devam etmekle 癟繹z羹lecektir. Bunlar覺n 癟繹z羹m羹 birbirine bal覺d覺r ve haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesinde kesiir. B羹t羹nl羹kl羹 癟繹z羹m羹n yolu, sistemin k繹kl羹 deiimiyle a癟覺l覺r. Yani 繹zg羹rl羹kler sorunu en bata ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi sorunudur. Ve ancak emperyalizme kar覺 ba覺ms覺zl覺k, faizme kar覺 demokrasi m羹cadelesi verilmesiyle m羹mk羹nd羹r. Yani kad覺nlar, 繹ncelikle s覺n覺fsal bask覺 ve s繹m羹r羹ye kar覺 癟覺kmal覺d覺r.
Kad覺nlar覺n kurtuluu kendi ellerindedir. O korkun癟 ve m羹barek elleriyle 癟繹z羹lecektir. Sorunun temelinde s繹m羹r羹 sistemi vard覺r. Bizlerin s覺rf kad覺n olmam覺zdan kaynaklanan sorunlar覺m覺z覺 g繹z ard覺 etmeden erkeklerle omuz omuza d羹zeni deitirme m羹cadelesinde yerimizi almal覺y覺z. Kurtuluumuz i癟in kad覺n erkek el-ele, omuz omuza m羹cadele etmeliyiz. Bu duygu ve d羹羹ncelerle 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹n羹z羹 kutluyoruz" dedi.
Kat覺l覺mc覺 kurumlar ad覺na yap覺lan konumalar覺n ard覺ndan sahneye 癟覺kan Umuda T羹rk羹 m羹zik grubunun s繹yledii t羹rk羹lerle kitle halaylar 癟ekti.
Yakla覺k 700 kiinin kat覺ld覺覺 miting de "Kad覺n Erkek El Ele M羹cadeleye, Kad覺n覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Kahrolsun Faizm Yaas覺n M羹cadelemiz, Kurtulu Kavgada Zafer Cephede, Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava, Devrime Meale Bizim Kad覺nlar覺m覺z, Katil ABD 襤birlik癟i AKP" sloganlar覺 at覺ld覺.


BURSA'DA 8 MART VE PROVAKASYON G襤R襤襤M襤

T羹m yurtta yap覺lan 8 Mart Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 etkinliklerinden biri de Bursa'da yap覺ld覺. 9 Mart g羹n羹 saat 16:00'da B羹y羹kehir Belediyesi 繹n羹nde toplanan HC'l羹ler buradan y羹r羹y羹e ge癟tiler. Y羹r羹y羹 esnas覺nda ara sokaktan organize bir ekilde "T羹rbana uzanan eller k覺r覺ls覺n" sloganlar覺yla gelen, kim olduu bilinmeyen orta yalarda bir kii taraf覺ndan y繹nlendirildikleri g繹zlenen 20 kiilik faist topluluk HC'l羹lerin 繹n羹n羹 kesmek istedi. Fakat bunu baaramayaca覺n覺 anlayan provakat繹r, yalar覺 16-17 aras覺nda olan grubu geri 癟ekti. Bu s覺rada faistlerin sloganlar覺n覺n duyulmas覺yla, b繹lgeye yak覺n olan Tunceliler Dernei'nden bir grup HC'l羹lere destek verdi. Bu provakasyon giriiminin ard覺ndan, ta覺d覺klar覺 "Kad覺n ne iktidar覺n ne de erkein k繹lesidir" slogan覺 yaz覺l覺 "HC'l羹 kad覺nlar" imzal覺 pankat覺yla y羹r羹y羹lerine devam ettiler. Y羹r羹y羹 s覺ras覺nda s覺k s覺k "Analar覺n 繹fkesi katilleri boacak, 8 mart k覺z覺ld覺r k覺z覺l kalacak, Ortak d羹man Amerika'd覺r, Devrime mefle bizim kad覺nlar覺m覺z" sloganlar覺 at覺ld覺. HC'l羹ler ellerinde "T羹rban iktidar覺n ve erkein isteidir, kad覺nlar; ortak d羹man Amerikad覺r birleelim, rg羹tl羹 kad覺n g羹癟l羹 kad覺nd覺r, ulusal s覺n覺fsal cinsel s繹m羹r羹ye son" yaz覺l覺 d繹vizlerle, AVP Tiyatrosu 繹n羹nde y羹r羹y羹lerini bitiren HC'l羹ler burada bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺lar.

Song羹l Zahir yapt覺覺 a癟覺klamada: "Sevgili kad覺nlar: Kad覺n sorunu g羹n羹m羹zde baka herhangi bir orunla k覺yaslanamayacak kadar b羹y羹kt羹r. 羹nk羹, d羹nya n羹fusunun yar覺s覺n覺 kad覺nlar oluturuyor. Tek ba覺na bu bile sorunun 癟ap覺n覺 g繹steriyor. G羹ndemde t羹rban tart覺malar覺 s羹rerken, asl覺nda tart覺覺lmas覺 gereken konu kad覺n覺n binlerce y覺ll覺k k繹leliidir. Biz as覺l kad覺n覺n k繹leliini tart覺覺lmal覺y覺z, tart覺t覺rmal覺y覺z. 襤癟i bo, kad覺n覺n as覺l sorunlar覺n覺 tali plana atan bu aldatmacay覺 tehir etmeliyiz. Siyasal ve toplumsal her alanda erkek egemenliinin olduu tart覺mas覺zd覺r. Y羹zy覺llard覺r yaad覺覺m覺z toplumda kad覺n覺n ikincil cins olarak g繹r羹ld羹羹 de bir ger癟ek. 8 Mart d羹nya emek癟i kad覺nlar覺n覺n g羹n羹d羹r. S繹m羹r羹len, k繹leletirilen, ikinci s覺n覺flat覺r覺lan kad覺n覺n g羹n羹… Bug羹n "d羹nya kad覺nlar g羹n羹" denilerek i癟i boalt覺lmaya 癟al覺覺l覺yor. Kad覺nlar覺n bedeller vererek, kazand覺klar覺 bug羹ne sahip 癟覺kmaya 癟al覺覺yorlar. Hay覺r buna izin vermeyeceiz. Biz New York'ta 繹ld羹r羹len kad覺nlar覺n ruhuyla, Sabo'lar覺n yolunday覺z. Kad覺nlar; tek kurtulu yolumuz 繹rg羹tl羹 m羹cadelededir, bunun i癟in birleelim ve geleceimizi kazanal覺m" dedi.

A癟覺klaman覺n ard覺ndan Grup Yar覺n t羹rk羹ler. Halaylar 癟ekildi, iirler okundu. D覺ar覺dan korteje giren kad覺nlar覺nda olduu, a癟覺klaman覺n 癟evredeki insanlar taraf覺ndan b羹y羹k ilgi g繹rd羹羹 g繹zlendi. 40 kiinin kat覺ld覺覺, yakla覺k 45 dakika s羹ren eylem, sloganlarla bitirildi.


8 MART, 襤ZM襤R'DE KADINLAR B襤RLEMEYE VE MCADELEYE ARILARAK KUTLANDI

8 Mart 2008 Cumartesi g羹n羹 Saat 14.00'da Konak T羹mtis binas覺 繹n羹nde bir araya gelen, devrimci kurumlar ve demokratik kitle 繹rg羹tleri, kad覺nlar覺 m羹cadeleye ve birlemeye 癟a覺rarak kutlad覺.
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi, Ba覺ms覺z Devrimci S覺n覺f Platformu, Kald覺ra癟, Demokratik Kad覺n Hareketi, zg羹r Yaam Kooperatifi, M羹cadele Birlii Platformu, ve K繹z'羹n 繹rg羹tledii eyleme kat覺lan Pir Sultan Abdal Dernei ili ubesi, Menemen Pir Sultan Dernei, T羹mtis ile birlikte Eski S羹merbank 繹n羹ne sloganlarla y羹r羹d羹.

evreden insanlar覺n youn ilgi g繹sterdii 8 Mart etkinlii, "1857'de Chicago'da katledilen 129 emek癟i kad覺n覺n, Clara Zetkinler'in, topraklar覺m覺zdan Sabo, Zilan, Hatice, Aysun, G羹ls羹man, Berna, Sibeller'in daha burada sayamad覺覺m覺z y羹zlerce devrimci-kom羹nist kad覺n 繹nc羹lerimizin bizlere b覺rakt覺覺 g羹癟le, deerlerle ve mirasla bug羹n buraday覺z" denilerek t羹m devrim ehitlerine sayg覺 duruu ile balad覺.
Sayg覺 duruundan sonra "Gecelerinde a癟 yatmayaca覺m覺z g羹nd羹zlerinde s繹m羹r羹lmeyeceimiz, erkeklerle elele kazanaca覺m覺z gelecei hayk覺rm覺覺z t羹rk羹lerimizde, marlar覺m覺zda" denilerek "S覺ra Neferi"nin s繹yledii par癟alarla etkinlik devam etti.
Naz覺m Hikmet'in okunan "bizim kad覺nlar覺m覺z" iiri ile vurgulanan "Y羹zy覺llard覺r ancak yerimiz 繹k羹zden sonra olmu. ahitliimiz iki erkein ahitlii ile eit g繹r羹lm羹. S覺rt覺ndan sopas覺, karn覺ndan s覺pas覺 eksik edilmeyen kad覺nlar覺m覺z. Y羹zy覺llard覺r talanarak, t繹re cinayetlerinde, k繹le olarak al覺n覺p-sat覺lmada, savalarda, insan olarak g繹r羹lmeden 繹ld羹r羹lm羹羹z.
Makineler icat edilmi. At繹lyeler, fabrikalar kurulmu. 襤nsanl覺k ilerliyor san覺lm覺. Kapitalizm denilen "ilerleyiin" makinelerin dilileri aras覺na yine ilk kad覺nlar al覺nm覺. Kad覺n hayat覺 pul deerinde deil mi. Ucuz i g羹c羹 g繹r羹l羹p ezilmiiz bu dililerin aras覺nda. 8 Mart bu dililerin aras覺ndan 癟覺k覺p, insan olarak g繹r羹l羹p, yaamak i癟in 8 saatlik i g羹c羹 i癟in kan覺m覺zla, terimizle, 129 kad覺n emek癟inin hayat覺 ile kazan覺lan m羹cadele g羹n羹d羹r" diye vurgulanarak ortak metin okundu.
Ortak metinde ise 8 Mart'覺n k覺saca tarih癟esine deinildikten sonra, "Bu y覺l, emperyalist sald覺rganl覺覺n ve igallerin daha da artt覺覺 bir d繹nemde 8 Mart'ta alanlarday覺z. Emperyalistler Filistin'de, Afganistan'da, Irak'ta, L羹bnan'da halklara sald覺rmaya, yoksulluk, y覺k覺m ve sefalet dayatmaya devam ediyorlar" denilerek emperyalizmin igal ve sald覺r覺lar覺n覺n kad覺n覺 ikinci bir defa vurduu anlat覺larak bunlara kar覺 alanlarday覺z denildi. Emperyalizm ve ibirlik癟ilerinin s繹m羹r羹, igal ve katliam politikalar覺 kar覺s覺nda kad覺n覺n yaad覺覺 etkilerin vurguland覺覺 metinde bunlara kar覺 d羹nyadan ve 羹lkemizden direnen kad覺nlar olduu anlat覺ld覺.
Metnin devam覺nda "Toplumsal yaam覺n her alan覺nda, fabrikada, sokakta, okulda, tarlada m羹cadeleyi g繹羹sleyen emek癟i kad覺nlar var. Onlarca y覺ld覺r yarat覺lan devrimci deer ve birikimin par癟as覺 olan devrimci kad覺nlar var. Egemen sistemin bask覺 ve ter繹r羹ne kar覺 m羹cadelede 繹ne 癟覺kan devrimci 繹nder kad覺nlar var. Bizler bu m羹cadele geleneini Clara Zetkin'in, Rosa L羹ksemburg'un, N. Krupskaya'n覺n, Alexandra Kollontai'nin, iang ing'覺n d羹nya emek癟i kad覺nlar覺na armaan ettii birikimden al覺yoruz. Paris kom羹n羹nde barikatlarda, Nazi igaline kar覺 sava覺n her cephesinde m羹cadelenin 繹n saflar覺nda yer alan ve direnen Sovyet kad覺nlar覺ndan al覺yoruz.
Topraklar覺m覺zda '70'li y覺llardan g羹n羹m羹ze devrim m羹cadelesinde 繹l羹ms羹zleen yiit devrimci kad覺nlardan Sabolardan, Nilg羹nlerden, Ay癟eler'den, Fatmalardan, Nergislerden, Haticelerden, Bernalardan, Barbaralar'dan, Merallerden, eng羹llerden, Serpiller'den, Zilanlar'dan, Aysunlar'dan, Sibellerden, Kevserlerden al覺yoruz.
Bizler bug羹n devletin sald覺r覺lar覺na, bask覺 ve ter繹r羹ne kar覺 i癟eride ve d覺ar覺da, yaam覺n her alan覺nda direnen ve m羹cadele eden devrimci kad覺nlar覺 anmak, onlar覺n m羹cadelesini sahiplenmek ve daha da b羹y羹tmek i癟in alanlarday覺z"denilerek kad覺nlar m羹cadeleye 癟ar覺ld覺.
"Tanya" iirinin canland覺rmas覺n覺n ilgi 癟ektii etkinlikte kitle, G羹n覺覺覺 M羹zik grubunun s繹yledii, "Fabrika k覺z覺n覺" par癟ay覺 birlikte s繹ylerken, "Halk覺m覺z覺n Gelini" par癟as覺 ile halaya durdular. avbella mar覺 ile ise tek y羹rekten yumruklar覺 havaya kalkt覺.
275 kiinin kat覺ld覺覺 8 Mart eylemi daha sonra bitirildi.


ELAZI'DA MEALEL襤 YRY?

8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 癟er癟evesinde Elaz覺'da Y覺ld覺zbalar覺 Mahallesi kanal 羹st羹nde mealeli y羹r羹y羹 yap覺ld覺. Elaz覺'da 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 癟er癟evesinde 8 Mart tarihinde saat 18.30'da HC'l羹ler taraf覺ndan Y覺ld覺zbalar覺 Mahallesi kanal 羹st羹nde mealeli y羹r羹y羹 ger癟ekletirildi. "Kad覺n Ne 襤ktidar覺n Ne De Erkein K繹lesidir-HC'l羹 Kad覺nlar" pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 y羹r羹y羹 30 dakika s羹rd羹. Halk覺n, kad覺nlar覺n alk覺larla z覺lg覺tlarla destekledii y羹r羹y羹 ''Yaas覺n 8 Mart, Kad覺n覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Kurtulu Kavgada Zafer Cephede, Devrime Meale Bizim Kad覺nlar覺m覺z'' ve umudun sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 y羹r羹y羹 cokulu bir ekilde iradi olarak bitirildi, pankart bir evin bah癟e duvar覺na as覺ld覺. Y羹r羹y羹羹 hazmedemeyen Elaz覺 polisi ise eylemi 繹renir 繹renmez mahalleyi abluka alt覺na ald覺.


HATAY'DA EMEK襤 KADINLAR MCADELE ALANLARINDAYDI

8 Mart g羹n羹 devrimci kurumlar (HC'l羹 Kad覺nlar, Partizan DGH, HKM ve Al覺nteri)
D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹'n羹 kutlamak amac覺yla Antakya Ulus (k羹nefeciler) Alan覺'nda saat 12.30'da bir araya geldiler. 100 kiinin kat覺ld覺覺 eylemde "ulusal s覺n覺fsal cinsel bask覺 ve s繹m羹r羹ye kar覺 繹rg羹tlenelim yaz覺l覺 pankart ta覺nd覺. Alanda bulunan 50 HC' l羹 kad覺n ellerinde k覺z覺l bayraklar覺 ile kad覺nlara m羹cadelenin yolunu g繹sterdiler. Ayr覺ca Ellerinde "Kad覺n Ne 襤ktidar覺n Nede Erkein K繹lesidir, Kad覺n覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Kad覺nlar Ortak D羹man Amerika'd覺r Birleelim, T羹rban 襤ktidar覺n ve Erkein 襤steidir, Devrime Meale Bizim Kad覺nlar覺m覺z" d繹vizleriyle emek癟i kad覺nlar覺 m羹cadeleye 癟a覺rd覺lar. Dier kumlarda flama ve d繹vizleriyle a癟覺klamaya kat覺ld覺lar.
Kitle ad覺na a癟覺klamay覺 HC'l羹 kad覺nlardan Leyla Arac覺 okudu.
Arac覺; t羹m emek癟i kad覺nlara seslenerek;

"KADINLAR!
Yap覺lan bask覺lara kar覺 癟覺kmak i癟in, "Erkein korumas覺na muhta癟, erkein s繹z羹nden 癟覺kmayan, itaatk璽r kad覺n" gibi yak覺t覺r覺lan geriliklere kar覺 癟覺kmak i癟in, Fabrikalarda k繹lece 癟al覺t覺r覺lmaya kar覺 癟覺kmak i癟in, Haklar覺m覺z覺 daha 癟ok gasp edecek olan yeni SSGSS yasas覺na kar覺 癟覺kmak i癟in, Hem iktidar覺n hem erkein k繹leliliine son vermek i癟in haklar覺m覺za sahip 癟覺kal覺m.
Ei yurt d覺覺nda olduu i癟in hem ana hem baba olmak zorunda b覺rak覺lan kad覺nlar!
Kocas覺ndan dayak yiyen kad覺nlar! Evde sarf ettii emei hor g繹r羹len kad覺nlar!
al覺t覺覺 halde evdeki ilere de bakmak zorunda b覺rak覺lan KADINLARIMIZ! Kapitalizmin kad覺n v羹cudunu, pazarlamada, rekl璽mlarda, sinemada, fuhu sekt繹r羹nde s覺n覺rs覺z olarak kullanmas覺na fabrikalarda hi癟bir sosyal g羹vencesi olmadan ucuz i g羹c羹 olarak 癟al覺t覺r覺lmaya kar覺, kad覺n- erkek birlikte m羹cadele edelim.
KADINLAR!
lkemiz ekonomik ve siyasi olarak Amerika gibi emperyalistlere ba覺ml覺d覺r. Bu y羹zden yoksulluk art覺yor. 襤sizlik art覺yor. Elerimiz yurt d覺覺nda 癟al覺mak zorunda kal覺yor. K羹lt羹rel deerlerimiz yozlat覺r覺l覺yor. ocuklar覺m覺z uyuturucu, fuhu, h覺rs覺zl覺k ve 癟eteleme batakl覺覺n覺n i癟inde kayboluyor
KADINLAR!
D羹zene kar覺 m羹cadele etmeyip devletin kad覺n kimliine kar覺 sald覺r覺lar覺na sessiz kal覺rsak,
Ezilmeye, hor g繹r羹lmeye, ucuz emek g羹c羹 olarak 癟al覺t覺r覺lmaya, kocadan dayak yemeye, kad覺n v羹cudunun pazarlanmas覺na son veremeyiz.
KADINLAR!
Bizlere bu sorunlar覺 yaatan t羹m emperyalistlere ve ibirlik癟ilerine kar覺 ba覺ms覺z T羹rkiye i癟in, haklar覺m覺z ve 繹zg羹rl羹klerimiz i癟in kad覺n- erkek birlikte m羹cadele edelim.
D羹zene kar覺 m羹cadele etme c羹retini kendinde bulan Doktor Kevser M覺rzak gibi kad覺nlar da var bu 羹lkede. Halk覺n覺n kurtulu m羹cadelesine kat覺ld覺覺 i癟in katledilen Doktor Kevser ve daha nice devrimci kad覺n, kad覺nlar覺m覺za m羹cadele yolunu g繹steriyor" dedi.
Son olarak; t羹m emek癟i kad覺nlar覺 m羹cadele alanlar覺na 癟a覺rarak a癟覺klamay覺 bitirdi.
A癟覺klamadan sonra iir okundu. G羹n羹m羹zde 8 Mart'覺n i癟inin boalt覺lmaya 癟al覺覺ld覺覺n覺 ve 繹z羹ne uygun nas覺l kutlanmas覺 gerektiini anlatan ske癟 b羹y羹k beeniyle izlendi.
Ard覺ndan 癟覺kan m羹zik grubu " Halk覺m覺z覺n Gelini, Munzur K覺z覺" gibi t羹rk羹lerden sonra avbella'y覺 s繹yleyerek halaylar eliinde m羹zik dinletisi sona erdi. En son at覺lan " Devrime Meale Bizim Kad覺nlar覺m覺z, 8 Mart K覺z覺ld覺r K覺z覺l Kalacak, Kad覺n覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Ulusal S覺n覺fsal Cinsel S繹m羹r羹ye Son" sloganlar覺yla a癟覺klama 13.30'da bitirildi.


Adana: KADINLAR DEVR襤ME IIK TUTUYORLAR!

8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹, d羹nyan覺n her yerinde olduu gibi Adana'da da 癟okuyla kutland覺. 150 kiinin kat覺ld覺覺 ve i癟lerinde HC'l羹 Kad覺nlar'覺n da yer ald覺覺 Devrimci 8 Mart Platformu, saat 18.00'da Adana'n覺n 5 Ocak Meydan覺'nda toplanmaya balad覺lar. Platformda bulunan kurumlar getirdikleri mealeleri yakarak s覺k s覺k, 'Cinsel Ulusal S覺n覺fsal S繹m羹r羹ye Son!, 8 Mart K覺z覺ld覺r K覺z覺l Kalacak!, Kad覺n覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z! Yaas覺n 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹! Devrime Meale Bizim kad覺nlar覺m覺z! Sabahat Karata Ya覺yor, enay Hanolu Ya覺yor, Kevser M覺rzak Ya覺yor, S羹r羹yor S羹recek M羹cadelemiz! Devrim ehitleri l羹ms羹zd羹r!' sloganlar覺 att覺lar. HC'l羹 Kad覺nlar, ellerinde k覺z覺l bayraklar覺yla 羹zerinde kad覺n ehitlerin yer ald覺覺 'Devrime Meale Bizim Kad覺nlar覺m覺z' yaz覺l覺 pankart a癟覺p HC'l羹 Kad覺nlar imzal覺 "T羹rban 襤ktidar覺n ve Erkein 襤steidir, Kad覺n Ne 襤ktidar覺n Ne De Erkein K繹lesidir, Bask覺lara Son, Kad覺nlar覺m覺z Ortak D羹man Amerika'd覺r Birleelim" d繹vizleriyle kortej oluturarak y羹r羹y羹e balad覺lar. 50 kiiden oluan HC kortejinde beyaz t羹lbentleri ve al覺n bantlar覺yla TAYAD'l覺 Aileler de en 繹ndeki yerini ald覺. Ayr覺ca kortejde bulunan 癟ok say覺da HC'l羹 kad覺n覺n k覺rm覺z覺 g繹mlek, siyah pantolon ve sar覺 fulardan oluan tek tip elbise giymeleri dikkat 癟ekti. Y羹r羹y羹 s覺ras覺nda sloganlar覺n hi癟 susmad覺覺 ve 癟evredeki esnaflar覺n youn ilgisini 癟ektii g繹r羹ld羹. Y羹r羹y羹羹n sonland覺覺 yer olan 襤n繹n羹 Park覺'na gelindiinde Platformun haz覺rlam覺 olduu bas覺n a癟覺klamas覺 metni okundu. Platformun haz覺rlad覺覺 a癟覺klama metninde, 羹lkemizde ve d羹nyada kad覺na uygulanan bask覺lara, s覺n覺fsal olarak bak覺ld覺覺 zaman yine emek olarak erkeklerden iki kat daha fazla ezildiine ve kad覺n 羹zerindeki iddetin sona erdirilmesi buna kar覺 m羹cadele edilmesi gerektii vurguland覺. A癟覺klama metni okunduktan sonra Grup Diyar dinleti vermek i癟in yerini ald覺. Grup Diyar'覺n hemen ard覺ndan Adana Gen癟lik Dernei M羹zik Grubu, t羹rk羹lerini s繹yledikten sonra halay par癟alar覺yla mitinge gelenleri coturdu. Alanda 癟ekilen halaylarla m羹cadelenin hala devam ettiini sergilediler. Yakla覺k bir saat s羹ren etkinlik saat 19.00'da sona erdi.

Adana: 8 Mart'ta Adana Temel Haklar'dan Etkinlik!

8 Mart akam覺 Adana Temel Haklar'da bir etkinlik d羹zenlendi. HC'l羹 kad覺nlar imzal覺, "Devrime Meale Bizim Kad覺nlar覺m覺z" yaz覺l覺 pankart etkinlik balamadan 繹nce salona as覺ld覺. 40 kiinin kat覺ld覺覺 etkinlikte Huriye G繹ze bir iir okuyarak balad覺. Ard覺ndan Meneke Tosun G羹n羹n anlam覺n覺 belirten bir yaz覺 okudu. Daha sonra Adana Gen癟lik Dernei M羹zik Grubu dinleti vermek i癟in yerini ald覺. Etkinlie gelenler M羹zik grubunun s繹yledii t羹rk羹lerle cotular. Saat 19.50'de balayan etkinlik yakla覺k iki bu癟uk saat sonra sona erdi.


MALATYA'DA 8 MART ETK襤NL襤襤

Malatya'da 8 Mart Cumartesi g羹n羹 12.30'da Cemal G羹rsel Dolmu Dura覺 yan覺nda bir araya gelen, KESK, EMEP Kad覺n Komisyonu, DTP, 襤HD, DP, EKD-G, DHP/DKD, HC'l羹 Kad覺nlar ve PART襤ZAN'覺n oluturduu "8 Mart Demokratik Kad覺n Platformu" 羹yeleri TEKEL'e gitmek 羹zere kortejler oluturup "Yaas覺n 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹" iar覺yla y羹r羹y羹e ge癟tiler.

"Kad覺n Ne 襤ktidar覺n Ne Erkein K繹lesidir, Kad覺n覺n zg羹rl羹羹 M羹cadelede Kurtuluu Sosyalizmdedir, Analar覺n fkesi Katilleri Boacak, Sabo'nun Yolunday覺z" d繹vizleriinn ta覺nd覺覺 y羹r羹y羹te kad覺n devrim ehitlerinin fotoraflar覺 da yerald覺. Y羹r羹y羹 s覺ras覺nda s覺k s覺k "Her G羹n 8 Mart Her G羹n M羹cadele, Yaas覺n 8 Mart M羹cadelemiz, 8 Mart K覺z覺ld覺r K覺z覺l Kalacak, Jin Jiyan Azadi, Kad覺n覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Tekel 襤癟isi Yaln覺z Deildir, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii" sloganlar覺 at覺ld覺.

600 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klamay覺 Platform ad覺na KESK D繹nem S繹zc羹s羹 Eitim-Sen Kad覺n Sekreteri Nural K覺z覺lda okudu. "Bug羹n, New York'lu dokuma i癟isi kad覺nlar覺n tutuan bedenleriyle, 151 y覺l 繹teden, bug羹nk羹 emek癟i kad覺nlara ilettikleri; eitlik ve adalet taleplerinin bug羹n de olanca y覺k覺c覺l覺覺 ile ortada durduuna deinen K覺z覺lda, kapitalizmin insanl覺k d覺覺 s繹m羹r羹 d羹zeninin; oy hakk覺 ve i saatleri i癟in m羹cadele eden 129 dokuma i癟isi kad覺n覺 katlederek susturmaya 癟al覺t覺覺na dikkat 癟ekti. "Bu direni t羹m d羹nya kad覺nlar覺na yeni bir kap覺 a癟m覺t覺r" diyen K覺z覺lda, bu kap覺dan ge癟erek 繹zg羹rl羹e ad覺m atan kad覺nlar覺n; cinsel, s覺n覺fsal, ulusal s繹m羹r羹ye kar覺 m羹cadele bayra覺n覺 151 y覺ld覺r dalgaland覺rmaya devam ettiini s繹yledi. "New Yorklu kad覺n dokuma i癟ilerini, Ceylanp覺nar'da, Bursa'da, Davut paa'da yaam覺n覺 yitiren, t繹re cinayetlerine kurban edilen t羹m emek癟i kad覺nlar覺m覺z覺 sayg覺yla an覺yoruz" diyen K覺z覺lda, kad覺nlar覺n Novamed'de direnilerini zaferle ta癟land覺rd覺klar覺na ve Telekom'da haklar覺 i癟in, m羹cadeledeki yerlerini alarak kazand覺klar覺na deinirken Tekel'de i癟i kad覺nlar覺n; 繹zelletirmeye, yamaya kar覺 direndiklerini de s繹yledi. Emeine deer verilmeyen kad覺n覺n, Aile i癟inde harcanan emein ve yap覺lan ilerin cinsiyetlerinin doal dengesi olarak g繹r羹lmesinin 癟al覺ma yaam覺na hep bir ad覺m geride balamas覺na neden olduunu s繹yleyen K覺z覺lda, kad覺nlar覺n ezilmelerinde ve s繹m羹r羹lmelerinde ataerkillik ve kapitalist s繹m羹r羹, ibirlii halinde olduunu; birisinin g羹癟s羹zletirdiini dierinin daha 癟ok s繹m羹r羹yor olduuna dikkat 癟ekti.
K覺z覺lda a癟覺klaman覺n devam覺nda unlar覺 s繹yledi; "T羹rkiye'de artan muhafazak璽rl覺k, kad覺nlar覺n hak ve 繹zg羹rl羹klerini tehdit ediyor. Siyasal 癟at覺malar覺n sembol羹ne d繹n羹t羹r羹len t羹rban/ba繹rt羹s羹 konusu, 羹lkeyi de yeni bir kutuplama ve gerilimin eiine getirmitir. Gelien milliyet癟ilik, ataerkil nefret k羹lt羹r羹 ile birlikte, iddeti g羹ndelik hayat i癟inde de yayg覺nlat覺r覺yor (…) K羹rt sorununun ink璽r, imha ve iddet politikalar覺yla 癟繹z羹lemeyecei a癟覺kt覺r. Bu sorunun 癟繹z羹ms羹zl羹羹 analar覺n eitlie y羹reklerini yakmaya devam edecektir" dedi.
Son olarak, "Ataerkillie, eitsizlie, kapitalist s繹m羹r羹ye, milliyet癟ilie ve emperyalist savalara son!" diyen K覺z覺lda, halklar覺n 繹zg羹rce yaamas覺n覺 istediklerini s繹yledi, emek癟i kad覺nlar olarak taleplerini dile getirdikten sonra a癟覺klamay覺 bitirdi. K覺z覺lda 'Emek癟i Kad覺nlar覺n' taleplerini 繹yle s覺ralad覺;
"T羹m 癟al覺anlar i g羹vencesine, eit ve adil 羹crete ve sosyal g羹venlik hakk覺na sahip olmal覺d覺r.
G繹revli, toplus繹zlemeli sendika hakk覺 tan覺nmal覺d覺r. 襤l癟e ve semtlerde 羹cretsiz kreler a癟覺lmal覺d覺r.
Cinsel tacize kar覺 koruyucu tedbirler al覺nmal覺 ve yasal yapt覺r覺mlar覺n uygulanmas覺nda madurun ik璽yeti yeterli olmal覺d覺r. 襤LO'nun Aile Sorumluluklar覺 Olan Kad覺n ve Erkek 襤癟ilere F覺rsat Davran覺 Eitlii Salanmas覺na ilikin 156 say覺l覺 s繹zlemesi 羹lkemiz taraf覺ndan onaylanmal覺d覺r.
Evde, tarlada 癟al覺an emei yeniden 羹reten kad覺nlar覺 koruma ve g羹vence alt覺na almal覺d覺r.
Genel Sal覺k Sigortas覺 Yasa tasar覺s覺 geri 癟ekilmelidir. Eitimde cins ayr覺mc覺l覺覺 yap覺lmamal覺d覺r.
Emek癟i kad覺nlar olarak 8 Mart'覺n 羹cretli, izin g羹n羹 ve resmi tatil g羹n羹 ilan edilmesini istiyoruz."
A癟覺klama s覺ras覺nda polis y繹nlendirmesiyle bir TEKEL i癟isi, "Kad覺nlar Kurtulu Sosyalizmdedir" yaz覺l覺 EKD yaz覺l覺 bir d繹vize sald覺rd覺. Provokasyona gelmeyen Platform 羹yeleri, hemen durumu yat覺t覺rd覺lar. A癟覺klaman覺n ard覺ndan davul ve zurnalar eliinde direnite olan TEKEL i癟ileriyle hep birlikte 癟ekilen halaylarla eylem sona erdi.
Eylemden sonra Eitim-Sen'de sinevizyon g繹sterimi ve m羹zik dinletisi yap覺ld覺. "Ekmek ve G羹l" isimli sinevizyon g繹sterimi yap覺ld覺ktan sonra sahneyi alan m羹zik grubu, 繹zg羹n m羹zik ark覺lar ve halk t羹rk羹leriyle insanlar覺 coturdu.

8 MART ETK襤NL襤KLER襤 SRYOR

9 Mart Pazar g羹n羹 Malatya Temel Haklar'da saat 14.00'da 8 Mart etkinlii yap覺ld覺. New York'ta katledilen 129 kad覺n nezdinde t羹m d羹nya devrim ehitleri ad覺na bir dakikal覺k sayg覺 duruuyla balayan etkinlikte HC'l羹 kad覺nlar ad覺na bir konuma yap覺ld覺. Konumada; kad覺nlar覺n emperyalizm ve ibirlik癟ileri taraf覺ndan nas覺l k繹leletirildiine, s繹m羹r羹ld羹羹ne, erkek egemen toplumun nas覺l yarat覺ld覺覺na ve bunlar覺n kad覺n 羹zerindeki etkilerine deinildi. "Kad覺nlar, ba繹rt羹s羹nden emeine kadar her eyleri iktidarlar taraf覺ndan malzeme haline getiriliyor" denildi. Ve kad覺nlar覺n, 't羹m yaad覺klar覺 sorunlara, bask覺lara kar覺n b覺kmadan y覺lmadan y覺llard覺r nas覺l direndikleri' vurguland覺. "Ve biz kad覺nlar t羹m bunlara kar覺n, onurun ve erdemin tarihinin en g羹zel sayfalar覺nda yer ald覺k. 1857'de New York'ta yak覺lan atein s繹nmesine izin vermedik. Hakikat Bac覺lar覺yd覺k Bedreddin d繹neminde, Elif bac覺 olduk Kurtulu sava覺nda cepheye mermi ta覺rken vurulup d羹en, K羹rt halk覺n覺n g羹zel y羹z羹 Zilan olduk ve 'bizler birer karanfil olup 羹lkenin d繹rt bir yan覺nda a癟aca覺z' diyerek kan覺n son damlas覺na kadar direnen, Sabo olduk. Ve Kevser olduk… Umudun ad覺na k羹癟羹c羹k bir evde 繹l羹m kusmaya gelmi onlarca katilin y羹z羹ne hayk覺rarak vatan覺n ba覺ms覺zl覺覺 ve haklar覺n 繹zg羹rl羹羹 i癟in destanlara destan ekleyerek 繹l羹ms羹zleen" denildi. Hapishanelerde, 繹l羹m oru癟lar覺nda, dalarda sokaklarda destanlar yaratarak 繹l羹ms羹zleen kad覺nlara deinildi.
Konuman覺n ard覺ndan kahraman kad覺nlar覺m覺z覺 anlatan bir sl璽yt g繹sterimi yap覺ld覺ktan sonra okunan iirler ve m羹zik grubunun cokulu ezgileriyle 15 kiinin kat覺ld覺覺 etkinlik sona erdi.

8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹nde "Kahraman Kad覺nlar覺m覺z" an覺ld覺.
Malatya HC Temsilcilii taraf覺ndan 8 Mart g羹n羹 saat 15.00'de Ba覺ms覺zl覺k, Demokrasi, Sosyalizm m羹cadelesinde ehit d羹en kahraman kad覺nlar覺m覺zdan eng羹l Akkurt, ehir mezarl覺覺ndaki mezar覺 ba覺nda an覺ld覺.
Mezar覺na karanfiller b覺rakan HC'l羹ler anmada devrim ehitleri ad覺na sayg覺 duruuyla balad覺. 8 Mart'覺n k覺saca i癟erii anlat覺ld覺, bug羹n羹n 'direnen kad覺nlar覺n g羹n羹' olduuna vurgu yap覺ld覺. Anma, s繹ylenen t羹rk羹ler ve marlarla sona erdi. Anmaya 4 kii kat覺ld覺.


Gemlik'te 8 Mart Etkinlii

8 Mart g羹n羹 saat 17.00'de Gemlik Temel Haklar'da 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 dolay覺s覺yla bir etkinlik d羹zenlendi. A癟覺l覺 konumas覺 8 Mart'覺n tarih癟esi ile balad覺. Daha sonra haz覺rlanan metni okumak 羹zere H羹lya Y覺lmaz s繹z ald覺. "T羹m emek癟i kad覺nlar覺n 8 Mart'覺n覺 kutluyor buraya gelen t羹m kad覺nlara ho geldiniz diyoruz" diyerek balayan konuma da unlar s繹ylendi; "Bug羹n 8 Mart. Bug羹n herkes kad覺n haklar覺ndan s繹z ediyor. AKP'den CHP'ye ve hatta MHP'ye kadar t羹m d羹zen partileri. Ko癟'lardan Sabanc覺'lara kadar t羹m patronlar ayn覺 eyi s繹yl羹yor 'kad覺nlar ba覺m覺z覺n tac覺d覺r'. Y覺l覺n 11 ay覺 kad覺nlar覺 ayaklar覺n覺n alt覺nda paspas yapan, kad覺n emeini, kad覺n v羹cudunu s繹m羹renler bug羹n kad覺n覺n insan olduunu hat覺rlay覺veriyor.
Kad覺n覺 kurtuluu kendisine 癟izilen s覺n覺rlar覺 reddetmesindedir. Bug羹n d羹zen taraf覺ndan kad覺na 癟izilen t羹m s覺n覺rlar kad覺n覺 k繹leletirmitir. Biz diyoruz ki; kad覺n覺n kurtuluu 繹zg羹rlemesindedir. Kad覺n bu 繹zg羹rl羹羹 ancak m羹cadele i癟inde kazan覺r" denilerek konuma sona erdi.
30 kiinin kat覺ld覺覺 etkinlikte grup yar覺n da sahne ald覺. iirler ve t羹rk羹lerle birlikte omuz omuza halaylar覺n 癟ekildii etkinlik ailelerin haz覺rlay覺p getirdii pasta ve b繹reklerin yenilmesi ve 9 Mart'ta Bursa'da yap覺lacak y羹r羹y羹e 癟ar覺yla son buldu.


YAASIN 8 MART DNYA EMEK襤 KADINLAR GN

Esenyurt'ta Temel Haklar Dernei'nde 8 Mart g羹n羹 saat 18.00'da bir etkinlik d羹zenlendi. Etkinlik sayg覺 duruu ile balad覺, ard覺ndan d羹nyada ve T羹rkiye'de 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 tarih癟esi ve devrime meale olan bizim kad覺nlar覺m覺z 羹zerine duygu ve d羹羹ncelerini belirten konuman覺n ard覺ndan karanfil dalat覺ld覺, iir ve m羹zik dinletisi yap覺ld覺, halaylar 癟ekildi, g羹n羹n anlam覺n覺 belirtilen sinevizyon g繹sterimi yap覺ld覺. Ard覺nda yap覺lan ikramlarla yakla覺k 60 kiinin kat覺ld覺覺 program saat 20.00'da sona erdi.


Trabzon'da Etkinlik

Trabzon'da 8 Mart etkinlikleri, Ekim Gen癟lii, zg羹r Eitim Platformu, Yeni Demokrat Gen癟lik ve Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi ile birlikte ger癟ekletirildi. Saat 12.00'da 襤nsan Haklar覺 Dernei'nde bir etkinlikle balad覺. Etkinliin a癟覺l覺 konumas覺nda 8 Mart'覺n tarih癟esine deinilirken kad覺n覺n tarih i癟indeki yeri ve misyonu anlat覺ld覺. Daha sonra ge癟ilen "serbest k羹rs羹" b繹l羹m羹nde etkinlie kat覺lanlardan s繹z alanlar oldu. Yakla覺k 45 dakika s羹ren bu b繹l羹mde ev kad覺n覺, 癟al覺an kad覺n, 繹renci kesimi ve erkek kat覺l覺mc覺lar覺n da konumalar覺 ve 癟繹z羹m 繹nerileri vard覺. Sorunun bu erkekleri ve bu kad覺nlar覺 yaratan sistemde olduu ve bu sistem y覺k覺lmadan sorunun 癟繹z羹lemeyecei, kad覺n sorununun da bu 癟羹r羹m羹 sistem 羹zerine kurulu olduu vurgulanarak "serbest k羹rs羹" bitirildi. Naz覺m Hikmet'in TANYA iiri ve Nikaragua'da bir kad覺n sava癟覺n覺n ehit d羹meden bir ay 繹nce k覺z覺na yazd覺覺 mektup okundu. Yakla覺k 50 kiinin kat覺ld覺覺 etkinlik 14:30'da m羹zik dinletisi ile son buldu. Buradan toplu bir ekilde 癟覺k覺larak Trabzon Meydan Park覺'na gidildi. Burada bir tiyatro g繹sterimi yap覺ld覺. "Kad覺n Erkek Elele Emperyalizme Kar覺 M羹cadeleye" pankart覺n覺n a癟覺ld覺覺 tiyatro g繹steriminde bir i癟i kad覺n ve bir Filistinli kad覺n 羹zerinden kad覺n覺n ancak m羹cadelede 繹zg羹rleecei vurguland覺. Tiyatro g繹sterisinin ard覺ndan "Direnen Halklar Kazanacak" slogan覺 at覺ld覺. Daha sonra ortak bas覺n a癟覺klamas覺 okundu. 8 Mart'覺 emek癟i kad覺nlar g羹n羹 olarak kabul edenlerin, t覺pk覺 Naz覺m Usta'n覺n dedii gibi "seninkiler, bizimkiler ve b羹t羹n namuslu d羹nyan覺nkiler" olduu vurgulanan a癟覺klamada "Biz kad覺nlar覺n toplumda k繹le gibi yaamas覺n覺 zorlad覺覺n覺zda, hor g繹r羹p her t羹rl羹 ihtiyac覺n覺z i癟in ac覺mas覺zca kullanmaya 癟al覺t覺覺n覺zda, yaratt覺覺n覺z toplum ahlak覺 ve yaam bi癟iminde s覺n覺fsal s繹m羹r羹n羹n 羹st羹ne, ulusal ve cinsel s繹m羹r羹y羹 ekleyip bizleri iki kat daha fazla s繹m羹rmeye 癟al覺t覺覺n覺zda, biz 繹zg羹r kad覺nlar ve erkekler, ta ki bu zorbal覺k, bu emperyalist d羹zen ve onun kanl覺 savalar覺, bu insanl覺k d覺覺 s繹m羹r羹 d羹zeni, d羹nya 羹zerinden s繹k羹l羹p at覺lana dek 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹n de ve her insanl覺a sahip 癟覺k覺覺m覺zda tekrar ve tekrar, yine kar覺n覺zda olaca覺z.
zg羹r ve sosyalist bir d羹nyada 繹zg羹r kad覺nlar ve erkekler olarak yaayacak ve 癟ocuklar覺m覺za onurlu bir d羹nya b覺rakaca覺z" denildi. Bas覺n a癟覺klamas覺n覺n sonunda;
"Haydi zorbal覺覺n sultanlar覺
Ve onlar覺n 癟ok bilmi soytar覺lar覺
Alay覺n覺z alayl覺 c羹mleler kurun imdi
Ve deyin, ki diyorsunuz zaten
'Bu yoksul kad覺nlar覺n isteinden ne olur.'
yle mi?
Ala, pekala ve fakat
O KADINLAR 襤STEY襤NCE DEVR襤M OLUR
B繹ylesine feda ruhuyla istedikleri i癟in
VE ZATEN DEVR襤M襤 O KADINLAR DOURUR"

iiri okundu. 25 kiinin kat覺ld覺覺 etkinlik "Yaas覺n 8 Mart Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹, 8 Mart K覺z覺ld覺r K覺z覺l Kalacak, Kad覺n Erkek Elele M羹cadeleye, Devrime Meale Bizim Kad覺nlar覺m覺z, Kad覺n覺n Kurtuluu Devrimde Sosyalizmde" sloganlar覺yla sona erdi. ekilen halaylar ve son kez at覺lan sloganlarla birlikte saat 15:00'da 8 Mart etkinlikleri bitirildi.

Karadeniz Teknik niversitesi'nde Etkinlik

Trabzon'da 8 Mart etkinliklerine 10 Mart Pazartesi g羹n羹 Karadeniz Teknik niversitesi Makina kantininde devam edildi. Saat 12:30'da Makina kantininde toplanan Ekim Gen癟lii, zg羹r Eitim Platformu ve Yeni Demokrat Gen癟lik, Gen癟lik Federasyonu 羹yeleri kantine yapt覺klar覺 duyuruyla Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 ile ilgili bir etkinlik haz覺rlad覺klar覺n覺 ve bunu sunacaklar覺n覺 belirttiler. "Yaas覺n 8 Mart Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹, Kad覺n Erkek Elele Emperyalizme Kar覺 M羹cadeleye" d繹vizinin a癟覺ld覺覺 etkinliin 繹ncesinde Naz覺m Hikmet'in 'Kad覺nlar' iiri y羹ksek sesle okundu, sonra oyuna ge癟ildi. 8 Mart g羹n羹 Trabzon Meydan Park覺'nda oynanan tiyatro burada tekrar oynanmak istendi. Oyunun ortas覺nda kendisi s繹ylemeye cesaret edemeyen GB, kantin iletmecisini yollad覺. "L羹tfen burada yapmay覺n, ben madur oluyorum beni s覺k覺t覺r覺yorlar engellemem i癟in" diyen kantin iletmecisine engellemek isteyenler kendileri gelsin diye belirtildi. Ne olduunu anlamaya 癟al覺an 繹rencilere g繹r羹yorsunuz ite, s繹zde buras覺 demokratik bir 羹niversite ama g羹venlik g繹revlileri "kad覺n erkek elele emperyalizme m羹cadeleye" 癟a覺ran oyunumuzun size sunulmas覺n覺 engellemeye 癟al覺覺yorlar. Gelin kantinin 繹n羹nde oyunumuzu izleyin ve yapmaya 癟al覺t覺klar覺 boa 癟覺ks覺n denilerek 繹renciler kantin 繹n羹ne davet edildi. Oyun burada tekrar kuruldu ve 繹renciler taraf覺ndan izlendi. "Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi, Direnen Halklar Kazanacak Yaas覺n 8 Mart Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹" sloganlar覺yla etkinlik sona erdi.

Etkinlik Sonras覺 G繹zalt覺lar

Trabzon'da 10 Mart Pazartesi g羹n羹 Karadeniz Teknik niversitesi'nin Makina kantininde yap覺lan 8 Mart etkinlii sebebiyle 11 Mart Sal覺 g羹n羹 g繹zalt覺lar yaand覺. Ayr覺 saatlerde ve ayr覺 yerlerde g繹zalt覺na al覺nan 10 kiiye izinsiz bas覺n a癟覺klamas覺 yapmak, 癟evrelerindeki insanlar覺 繹fke ve kine tevik etmek iddias覺yla savc覺l覺k taraf覺ndan soruturma a癟覺ld覺. Kimisi yurtlardan 癟覺kar覺lan 繹renciler tehir edilmeye 癟al覺覺l覺rken g繹zalt覺na al覺nanlar覺n i癟inde tiyatro oyununu izlemeye gelenlerde bulunuyor. Hatta iki 繹renci g繹zalt覺na al覺n覺rken cep telefonuyla fotoraf 癟ekmeye 癟al覺an, 繹rencilerin tan覺mad覺覺 bir kiinin de g繹zalt覺na al覺nd覺覺, "beni neden al覺yorsunuz?" diye soran kiiye "sen gel, seninle konuaca覺z" denildii 繹renildi. Ayr覺ca tiyatro oyununda yer alan Gen癟lik Federasyonu 羹yesi Zahide zel'in "Bas覺na ve Kamuoyuna" diye balayan ve 8 Mart ile ilgili olduu ifade edilen bir bas覺n a癟覺klamas覺 okuduu ve bas覺n a癟覺klamas覺n覺n izinsiz yap覺ld覺覺n覺n idda edildii 繹renildi. Bas覺n a癟覺klamas覺na GB'ler kendileri dahi gelememi ve kantin iletmecisini g繹ndermilerdir. Bunun 羹zerine 繹renciler bu durumu tehir eden bir konuma yaparak 繹rencileri kantinin 繹n羹ne davet etmi ve oyunlar覺n burada sergilemilerdir.
Oyun oynan覺rken kantinin 繹n羹nde GB'ler, jandarma g繹revlileri ve 繹renciler taraf覺ndan tan覺nan sivil polisler de orada bulunmaktayd覺.
G繹zalt覺na al覺nanlardan isimlerin 繹renebildiklerimiz; Zahide zel(Gen癟lik Federasyonu), 襤smet Kurukafa(Gen癟lik Federasyonu), Esin Y覺ld覺z(Ekim gen癟lii), M羹jde nsal(Ekim Gen癟lii), Bar覺 S羹nb羹l(Yeni Demokrat Gen癟lik), izleyicilerden Cem Alp Giray, Alper Metin ve ismini tespit edemediimiz 3 kiidir.


TKM'DE 8 MART DNYA EMEK襤 KADINLAR GN ETK襤NL襤襤

8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 9 Mart Pazar saat 20.00'de Trakya K羹lt羹r Merkezi'nde olduk癟a zengin i癟erikle kutland覺.
T羹lay 襤lhan'覺n merhaba konumas覺n覺n ard覺ndan sonra s繹z alan Mine U癟ar 8 Mart'覺n tarihsel olarak ne anlam ifade ettii ve g羹n羹m羹zde kad覺n sorununa deinerek kad覺n覺n ger癟ek kurtuluunun ancak kad覺n ve erkein birlikte m羹cadele etmesi sayesinde olaca覺n覺 vurgulad覺.
Mine U癟ar konumas覺n覺n devam覺nda ise:
"Kad覺n sorunu" denildiinde, kimi kesimlerin akl覺na ilk gelen, erkein ve airet, tarikat bi癟imindeki feodal kal覺nt覺lar覺n, gerici feodal k羹lt羹r羹n kad覺nlar 羹zerindeki bask覺s覺 olmaktad覺r. Kad覺n sorunu bunlar覺 i癟erir elbette, fakat sorunu tek ba覺na bu yan覺yla ele almak eksiktir. 羹nk羹 kad覺n sorunu, erkein, feodal yap覺n覺n bask覺lar覺n覺n yan覺nda, bizzat kapitalist d羹zenin kad覺n 羹zerindeki s繹m羹r羹 ve kuatmas覺n覺, burjuvazinin s羹rd羹re geldii erkek egemen zihniyeti, kad覺n覺n metalat覺r覺lmas覺n覺 ve t羹m bunlar覺n toplumsal yap覺 i癟inde yaratt覺覺 sonu癟lar覺 da i癟eren daha boyutlu bir sorundur''a癟覺klamas覺nda bulundu.
Yap覺lan a癟覺klaman覺n hemen ard覺ndan "KADINLARIN YZLER襤" isimli belgesel sunuldu. Slayt g繹sterimi, etkinlii izlemeye gelenlerin b羹y羹k bir b繹l羹m羹n羹 kad覺nlar覺n oluturduu kitle taraf覺ndan ilgiyle izlendii dikkatlerden ka癟mad覺.
Slayt g繹steriminin hemen ard覺ndan TKM Tiyatro Topluluu'nun kaleme ald覺覺, kad覺n覺n evinde, sokakta ve 癟al覺t覺覺 yerlerde urad覺覺 iddeti konu alan ske癟 oynand覺. Ske癟ten hemen sonra ise tiyatro topluluumuzun bir 羹yesinin annesi sahneye 癟覺karak "BEN襤M襤 SEV襤YORSUN" adl覺 iiri konuklar覺m覺zla paylat覺.
Okunan g羹zel iirin ard覺ndan TKM'nin yetitirmi olduu 25 kiilik ocuk Korosu, hocalar覺 Onur ERTEK襤N eliinde Eminem, Eftelya, G羹zel G羹nler G繹receiz ocuklar, adl覺 par癟alar覺 seslendirerek geceye renk katt覺lar.
ocuk korosunun hemen ard覺ndan ise TKM M羹zik Topluluu, haz覺rlad覺覺 m羹zik dinletisini sunmak i癟in sahne ald覺. Ve sevilen par癟alar覺 dinleyicilerle paylat覺. TKM m羹zik at繹lyesi 癟al覺malar覺na kat覺lan Aysen T羹rkel'de kendi 癟覺kartm覺 olduu iir kitab覺ndan bir iiri izleyenlerle paylat覺. Yine TKM at繹lye 癟al覺malar覺na kat覺lan 癟ocuk kursiyerlerimiz zge Kartal, M覺sra Yazg羹n ve 襤zlem zdin癟 kendi 癟ald覺klar覺 balama ve gitar eliinde ''Neredesin Sen'' isimli par癟ay覺 seslendirdiler. Bu g羹zel dinletinin ard覺ndan TKM oyuncular覺n覺n haz覺rlam覺 olduu iir dinletisinin ard覺ndan k覺sa bir ara verildi.
Verilen aran覺n ard覺ndan sahneye tekrar TKM m羹zik topluluu 癟覺karak seslendirdii dokuz sekizlik oyun havalar覺 ve cokulu halay par癟alar覺 eliinde 癟ekilen halaylarla geceyi sonland覺rd覺. Geceye yakla覺k 150 kii kat覺ld覺.


Uak'ta Y羹r羹y羹 Yap覺ld覺

Uak'ta 8 Mart 2008 g羹n羹 saat 13.00'da 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 ile ilgili y羹r羹y羹 yap覺ld覺. HC, YGEH, EMEP, KESK, DP, Yeni Demokratik K羹lt羹r Dernei'nin kat覺ld覺覺 y羹r羹y羹, Uak Belediyesi 繹n羹nden balay覺p Tiritolu Park覺'nda yap覺lan a癟覺klama ile son buldu.
Yakla覺k 200 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klamada "Yaas覺n 8 Mart, Emee A癟覺z,Dayaa Tokuz, Eit Emee Eit cret" sloganlar覺 at覺ld覺. Halaylarla son bulan a癟覺klama 癟evreden youn ilgi g繹rd羹.


Zonguldak'ta niversite de Etkinlik

Zonguldak Karaelmas niversitesi 繹rencileri 9 Mart saat 16:00'da "8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹" ad覺 alt覺nda niversite i癟inde bir etkinlik d羹zenledi.
Devrim ehitleri an覺s覺na sayg覺 duruuyla balayan etkinlikte 8 Mart'覺n tarihini anlatan bir metin okundu. Metinde u anki t羹rban tart覺malar覺na da deinildi.
"u anki iktidar覺n yaratm覺 olduu t羹rban tart覺malar覺 kad覺n覺n 羹lkemizdeki as覺l konumunu bir tarafa b覺rakarak yok olan 繹zg羹rl羹羹n羹n i癟inde t羹rbanla kad覺na 繹zg羹rl羹k getireceini dile getirmektedir, fakat unu unutmamal覺y覺z ki i癟inde bulunduumuz sistem hi癟bir zaman 繹zg羹rl羹klerden yana olmam覺t覺r. Aksine 繹zg羹rl羹kleri k覺s覺tlay覺c覺 ve yok edici tutumlar sergilemitir"denildi. Metnin ard覺nda ge癟miten g羹n羹m羹ze emek癟i kad覺nlar覺 anlatan bir slayt g繹sterisi yap覺ld覺 ve iirler okundu. 10 dakikal覺k bir aradan sonra iir okunmas覺yla tekrar balayan etkinlik m羹zikle sona erdirildi. 2,5 saat s羹ren etkinlie yakla覺k 60 kii kat覺ld覺.


Mersin' de 8 Mart Mitingi

Metropol Miting alan覺nda bini ak覺n kiinin kat覺ld覺覺 mitingle 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 kutlamas覺 yap覺ld覺.
Sabah saat 10.00'da balamas覺 gereken miting polisin DHP'nin "8 Mart K覺z覺ld覺r K覺z覺l Kalacak" pankart覺n覺n ta覺nmas覺na izin vermemesinden kaynakl覺 saat 11.00'da balad覺. Polisin ta覺nmas覺na izin vermedii pankarttan dolay覺 yaanan tart覺madan sonra, pankart覺n DHP'liler taraf覺ndan toplanmas覺n覺n ard覺ndan y羹r羹y羹e izin verildi.
Saat 11.00'de kortejler halinde alk覺lar ve sloganlarla Devlet Hastanesi 繹n羹nden balayan y羹r羹y羹le Metropol miting alan覺na doru y羹r羹nd羹. Mitinge kat覺lan kortejlerin alana al覺nmas覺ndan sonra tertip komitesi taraf覺ndan 8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹'nde 8 Mart'覺n tarihsel anlam覺 ve 繹nemini anlatan konumalar yap覺ld覺.
Miting alan覺, Grup Yorum'un, Cesaret ve M覺sri k覺z ark覺lar覺yla yank覺lan覺rken bini ak覺n kiinin ark覺lara elik etmesiyle coku dahada b羹y羹d羹. Devrime meale olan kad覺nlar覺m覺zdan mitraly繹z halay覺n sesiydi ve kitle, mitraly繹z, mitraly繹z diyerek bu 覺覺覺n ayd覺nl覺覺nda halaylar覺n覺 癟ekti.
HC'l羹 kad覺nlar 50 kiilik kortejleriyle, "Kad覺n Ne 襤ktidar覺n Ne De Erkein K繹lesidir. T羹rban Erkein Ve 襤ktidar覺n 襤steidir" yaz覺l覺 pankartlar覺n覺n ta覺nd覺覺 miting alan覺na, "Devrime Mealedir Bizim Kad覺nlar覺m覺z, Ortak D羹man Amerikad覺r, Kad覺n覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Kad覺n Erkek Elelele M羹cadeleye, rg羹tl羹 Kad覺n G羹癟l羹 Kad覺nd覺r" sloganlar覺n覺 atarak girdiler.
Davul zurna eliinde 癟ekilen halaylar, z覺lg覺tlar ve alk覺larla miting saat 13.00'de sona erdirildi.
HC'l羹ler miting sona erdikten sonra Mersin Temel Haklar'da bir araya gelip 8 Mart'覺n tarihinin anlat覺ld覺覺 sohbetleriyle, kad覺n覺n kurtuluunun ancak m羹cadelede m羹mk羹n olduunu anlatmaya devam ettiler.
Mitinge kat覺lan kurumlar覺n listesi; Eitimsen, T羹m bel-sen, Ses, Bes, K羹lt羹r sanat- sen, Yap覺 yol-sen, ESM il temsilcilii Haber sen il temsilcilii, Tar覺m orkam sen, BTS il temsilcilii, DP, EMEP, CHP, TKP, AKDEN襤Z SOSYAL FORMU, TM 襤GD, HALKEV襤, 襤HD, PART襤ZAN, DEMOKRAT襤K HAKLAR PLATFORMU, GELECE襤M襤Z襤 襤ST襤YORUZ, HACI BEKTA-VEL襤 KLTR TANITMA DERNE襤, EMEKL襤- SEN, MERS襤N SOKAK OCUKLARI DERNE襤, ESP, SGD, HAKLAR VE ZGRLKLER CEPHES襤, EVRE DOSTLARI DERNE襤, EMPARYAL襤ZME KARI YURTSEVER CEPHE, PETROL-襤, KR襤STAL-襤, YOL-襤.
2008.03.13
Bu yaz覺 4206 kez okundu
Geri D繹n