| 'Ortak D羹man Amerika'd覺r' Semineri
Adana Temel Haklar'da 9 Mart Pazar g羹n羹 yap覺lan seminerle ortak d羹man覺n Amerika olduu bir kez daha dile getirildi.

Saat 18.00'de balayan etkinlikte 繹nce Fosem'in haz覺rlam覺 olduu 'Ortak D羹man Amerikad覺r' sinevizyonu g繹sterildi. Amerika'n覺n kanl覺 tarihinin anlat覺ld覺覺 sinevizyon g繹steriminin ard覺ndan seminer balad覺. Seminere konumac覺 olarak HC ad覺na Akil Nerg羹z ve Adana SES ube Bakan覺 Dr. Mehmet Antmen kat覺ld覺.
Seminerde ilk s繹z alan HC Temsilcisi Akil Nerg羹z bu y覺l覺n ba覺ndan beri 'Ortak D羹man Amerikad覺r' bal覺覺yla bir kampanya 癟al覺mas覺 yapt覺klar覺n覺, bu kampanyayla t羹m halklar覺n ger癟ek d羹man覺n覺n Amerika olduunu g繹stermeye 癟al覺t覺klar覺n覺 s繹yleyerek yap覺lan 癟al覺malar hakk覺nda bilgi verdi ve s繹z羹 SES Bakan覺 Dr. Mehmet Antmen'e b覺rakt覺. Dr. Antmen yakla覺k 15 dakika s羹ren konumas覺nda Amerika'n覺n kuruluundan bu yana yapt覺覺 katliamlar覺, ekonomisinin dayand覺覺 temelleri, bu s羹re癟te Amerika'n覺n politikalar覺n覺 hayata ge癟irmek i癟in yaratt覺覺 kurumlar覺 (NATO, D羹nya Bankas覺, CENTO vb.) anlatt覺. Bug羹n de katliamc覺l覺k ve imparatorluk politikalar覺yla d羹nya 羹zerindeki egemenliini pekitirmeye 癟al覺t覺覺n覺 s繹yledi.
2000'li y覺llar覺n balar覺nda yay覺nlanan ve Amerikan y繹neticilerinin yay覺nlad覺覺 bir kitapta Amerika'n覺n ileriye d繹n羹k politikalar覺n覺 10 doktrinde 繹zetlediini s繹yleyerek konumas覺n覺 bitirdi.

Daha sonra s繹z alan HC Temsilcisi Akil Nerg羹z Amerika'n覺n k覺taya ayak bas覺覺n覺n bile K覺z覺lderili katliam覺yla balad覺覺n覺 s繹yleyerek bug羹ne kadar uzanan katliam tarihini bug羹n de s羹rd羹rd羹羹n羹 ifade etti. lkemizin ba覺ms覺z olmad覺覺n覺, Amerika'n覺n bir s繹m羹rgesi olduunu ve 羹lkeyi, halk覺m覺z覺 ilgilendiren her kararda Amerika'n覺n parma覺n覺n olduunu s繹yledi. 'Ba覺ms覺zl覺k eskilerde kalan bir moda m覺d覺r' sorusuyla s羹rd羹rd羹羹 konumas覺nda Kosava'dan, Irak'tan 繹rnekler vererek Amerika'n覺n denetiminde bir ba覺ms覺zl覺k olamayaca覺n覺 ama halklar覺n tek 癟繹z羹m羹n羹n Amerika'ya, Emperyalizme kar覺 ba覺ms覺zl覺k m羹cadelesi verilerek kazan覺laca覺n覺 belirtti. Son s羹re癟te k覺k覺rt覺lan ovenizme, kara harekat覺na deinen Nerg羹z "K羹rt-T羹rk d羹manl覺覺 yarat覺lmak isteniyor, b繹ylece halklar birbirine d羹羹r羹lerek b繹l-par癟ala-y繹net polikas覺n覺 hayata ge癟irmeye 癟al覺覺yorlar, bizim buna kar覺 cevab覺m覺z ger癟ek d羹man覺n kim olduunu g繹stermektir. T羹m ezilen halklar olarak ortak d羹mana, Amerika'ya kar覺 birlemeliyiz" dedi. Yarat覺lan bilin癟 bulan覺kl覺覺yla vatanseverliin milliyet癟ilere ait bir deer olduunun g繹sterilmeye 癟al覺覺ld覺覺n覺 da s繹yleyen Nerg羹z, vatanseverliin sola ait, bedeller pahas覺na korunan bir kavram olduuna dikkat 癟ekti. Son olarak 癟繹z羹m羹n ba覺ms覺z ve demokratik bir T羹rkiye i癟in m羹cadelede olduunu s繹yleyerek bunun 繹n羹ndeki 繹nemli bir engel olan Amerika'ya kar覺 birleilmesi gerektiini belirtti.
Seminerin son b繹l羹m羹 soru-cevaplar eklinde ge癟ti. Bu b繹l羹mde Amerika'n覺n tarihiyle ilgili, g羹c羹yle ilgili sorular soruldu. 25 kiinin kat覺ld覺覺 seminer saat 19.30'da sona erdi.


Antalya: ORTAK DMAN AMER襤KADIR

Antalya Gen癟lik Dernei taraf覺ndan, 9 Mart Pazar g羹n羹 Antalya Gen癟lik Dernei-Tevfik Durdemir Halk Sahnesi'nde "Ortak D羹man Amerikad覺r" konulu s繹ylei d羹zenlendi.
Saat 14.00'te balayan s繹ylei de Antalya Gen癟lik Dernei ad覺na mit imen a癟覺l覺 konumas覺 yapt覺. A癟覺l覺 konumas覺na neden "Ortak D羹man Amerikad覺r" kampanyas覺n覺 d羹zenlediklerini anlatarak balad覺. A癟覺l覺 konumas覺n覺n ard覺ndan Amerika'n覺n katliamc覺, vahi y羹z羹n羹 anlatan video g繹sterimi izlendi. Video g繹steriminden sonra mit imen konumas覺na Amerika'n覺n katliamc覺 ve s繹m羹rgeci tarihini anlatan bir konumayla devam etti. Ard覺ndan s繹ylei kat覺l覺mc覺lar覺n kar覺l覺kl覺 sohbeti ile devam etti. Ve Amerikan emperyalizminin d羹nya halklar覺na yaatt覺覺 katliamlarla hi癟bir halk覺n dostu olamayaca覺, Amerika'n覺n d羹nya halklar覺na yaatt覺覺 bu zulm羹 yaln覺zca kendi tekellerinin 癟覺karlar覺 i癟in yapt覺覺 ve t羹m bunlara kar覺 halklar覺n bu ortak d羹mana kar覺 birleip m羹cadele etmesi gerektii konuuldu.
Yap覺lan sohbetlerde kat覺l覺mc覺lar "peki bu ortak d羹mana kar覺 nas覺l m羹cadele ederiz" sorusunu sordular. Bunun 羹zerine balayan tart覺mada "emperyalizmin NATO'sundan ibirlik癟i h羹k羹metlerine ve de televizyonuna kadar 繹rg羹tl羹 olduu ve buna kar覺 direnen halklar覺n da s覺n覺f bilinciyle halk 繹rg羹tlenmelerinde 繹rg羹tlenmesi ve ba覺ms覺zl覺k demokrasi ve sosyalizm i癟in birlikte m羹cadele etmeliyiz" dendi.
Yap覺lan etkinlik sonunda Amerika'n覺n halklara yaatt覺覺 katliamlardan fotoraflar slayt g繹sterisiyle izlendi. 20 kiinin kat覺ld覺覺 etkinlik saat 16:00 da sona erdi.
2008.03.13
Bu yaz覺 2869 kez okundu
Geri D繹n