| Adana: Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n
Ankara'da kald覺覺 evde katledilen Kevser M覺rzak ile ilgili a癟覺klamaya kat覺ld覺klar覺 i癟in yap覺lan tutuklamalarla ilgili tepki s羹r羹yor.

Adana'da bulunan Demokratik Kitle rg羹tleri yapt覺klar覺 ortak a癟覺klama ile bu durumu protesto etti ve tutuklananlar覺n serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istedi. 6 Mart g羹n羹 saat 13.00'te 襤n繹n羹 Park覺'nda yap覺lan a癟覺klamada "Bas覺n A癟覺klamas覺na Kat覺lmak Su癟 mu? Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n" pankart覺 a癟覺ld覺 ve tutuklananlar覺n serbest b覺rak覺lmas覺n覺 isteyen d繹vizler ta覺nd覺. Kurumlar ad覺na Temel Haklar yesi Akil Nerg羹z'羹n okuduu a癟覺klamada bas覺n a癟覺klamas覺 yapman覺n anayasal bir hak olduu hat覺rlat覺larak d羹羹nceye yasak konulamayaca覺 dile getirildi. A癟覺klama; "D羹羹ncelerini a癟覺klad覺klar覺 i癟in tutuklanan insanlar覺n hepsi demokratik m羹cadele veren, demokratik kurumlarda 癟al覺malar覺n覺 y羹r羹ten kiilerdir. Hi癟bir bask覺, tutuklama haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesi vermemizi engelleyemez. Haklar覺m覺z覺 kullanmam覺z覺 engelleyemez. Bizler demokrasi ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelesi veren, bas覺n a癟覺klamas覺na haklar覺n覺 kulland覺klar覺 i癟in tutuklananlar覺n serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istiyoruz" s繹zleriyle sona erdi. A癟覺klama sonunda 21 Nisan'da g繹r羹lecek ilk durumaya kadar tutuklananlar覺n serbest b覺rak覺lmas覺 i癟in m羹cadele edilecei s繹ylenerek bas覺n ve kamuoyunun duyarl覺 olmas覺 istendi. A癟覺klamaya imza atan kurumlar 繹yle; D襤SK 6. B繹lge, KESK, Tuncelililer Dayan覺ma Yard覺mlama Ve K羹lt羹r Dernei, TH襤V Adana ubesi, Halkevleri, Adana Tabip Odas覺 Bakan覺 Osman K羹癟羹kosmanolu, 襤HD Adana ubesi, Adana Temel Haklar Dernei, M羹cadele Birlii, ESP, DHP, HKM, BDSP, Al覺nteri, DP, EMEP, DTP Adana 襤l rg羹t羹, akirpaa Temel Haklar Dernei, Seyhan-Der, Adana Gen癟lik Dernei.
Yakla覺k 30 kiinin kat覺ld覺覺 A癟覺klama 'Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n' sloganlar覺yla sona erdi.
2008.03.11
Bu yaz覺 2656 kez okundu
Geri D繹n