| Grup Yorum Maltepe'de Konser Verdi
Yakla覺k 1 y覺ld覺r 襤stanbul'un Anadolu yakas覺nda konser vermeyen Grup Yorum dinleyicilerinin 繹zlemini gidermek i癟in Maltepe'de bulunan Yayla Sanat Merkezi'nde yakla覺k 3 saat s羹ren bir konser verdi.

600 kiinin kat覺ld覺覺 konserde Grup Yorum'un ark覺lar覺yla 癟oan kitle Grup Yorum'la birlikte s繹yledii ark覺larla dev bir koro oluturdu. Hep bir a覺zdan devrimin, umudun ark覺lar覺 s繹ylenirken Anadolu'nun 0繹z羹 olan t羹rk羹lerle halaya duruldu.
2 Mart g羹n羹 saat 19.00'da balayan konserin ba覺nda Grup Yorum alk覺 yamuruyla sahneye 癟覺kt覺. 襤lk olarak 1996'da l羹m Orucu'nda yaam覺n覺 yitirenler i癟in bestelenen K覺z覺lc覺k erbeti isimli ark覺y覺 s繹yledi. Ve ard覺ndan dinleyicilerine y繹nelik bir merhaba konumas覺 yapan Grup Yorum yakla覺k 1.5 ay s羹ren Ortak D羹man Amerikad覺r konserlerinden bahsedip "Mutlu ve 繹zg羹r g羹nlerin geleceine olan inanc覺m覺zla g羹leriz. 襤nan覺r覺z. 羹nk羹 dervi olup g繹n羹l g繹n羹l dolaanlar var, kavga fidan覺n覺n solmamas覺 i癟in can覺n覺 canan ile, 繹fkesini y羹reklerle b繹l羹enler var. Daha onbeinde y羹rei zorlu yolculuklara gebe oullar覺m覺z, ak覺n覺 d羹mana satmay覺p ak duvaa sar覺larak kendisini bekleyen vatan覺n覺n bar覺na koan k覺zlar覺m覺z var. Var olacaklar. Bug羹n羹n dervileri olan bu oullar覺m覺z覺n, k覺zlar覺m覺z覺n t羹rk羹lerini s繹yleyeceiz birlikte. Onlarla halaya duraca覺z. Ho geldiniz." dedi. Ve bu konuman覺n ard覺ndan Dervi par癟as覺n覺 s繹ylediler.
8 Mart D羹nya Emek癟i Kad覺nlar G羹n羹 yakla覺rken kad覺nlar覺m覺za da deinen Grup Yorum 羹yeleri "Emek癟iydiler, tarlada 覺rgat, fabrikada i癟i, l羹ks apartmanlarda g羹ndelik癟i, hapishanelerde mitraly繹z, kuatmalarda Sabo, Kevser, niversitelerde Seher… Ana, karde, yolda, yar… Ak yazmalar覺 kadar ayd覺nl覺k y羹zleri, hayat覺n yar覺s覺 onlar, hayat kavgas覺n覺n en a覺r y羹k羹n羹 ta覺rlar. kendi 繹zg羹rl羹羹n羹, hayat覺 d繹n羹t羹recek kavgan覺n i癟inde, en 繹ndeler...." diyerek Seher'in ark覺s覺n覺 s繹ylediler.
Son g羹nlerde K羹rt halk覺 羹zerinde artan sald覺r覺lardan da s繹zeden eden Grup Yorum unlar覺 ifade etti. "Mezepotamya bir b羹y羹k corafya, bir b羹y羹k k羹lt羹r, k繹kl羹 bir tarihtir; efsaneleriyle, direniiyle, edebiyat覺yla, uygarl覺klar覺yla dolu dolu bir toprak par癟as覺... imdi bu topraklar, bu k羹lt羹r yok edilmeye, K羹rt halk覺 yok say覺lmaya 癟al覺覺l覺yor on y覺llard覺r olduu gibi. K羹rt halk覺 ve dier halklar gibi etle kanla harmanlanm bir ger癟ek... G繹ky羹z羹ne yokolmamacas覺na 癟izilmi ve her ge癟en baharda tekrar belirginleen bin ger癟ek. Dalar覺n doruklar覺na zulalanm覺, 癟繹llerin ortas覺nda zulalanm覺 bir tas su, bir par癟a ekmek kadar deerli..."
Program boyunca sevilen ark覺lar覺n覺n yan覺nda Anadolu t羹rk羹leri de s繹yleyen Grup Yorum K覺z覺ldere'ye doru tarihsel bir yolculuk yaparak "Oy dere K覺z覺ldere... Anadolu'nun bar覺nda ufac覺k bir k繹y...
Oy dere K覺z覺ldere... Umudun, kurtuluun ad覺n覺n yaz覺ld覺 bir okul...
Oy dere K覺z覺ldere... kahramanl覺覺n ve fedakarl覺覺n y羹rekleri sard覺覺 bir meydan...
Oy dere K覺z覺ldere... Daha nice Mahirler'i vatan覺n d繹rt bir yan覺nda douran bir destan...
Oy dere K覺z覺ldere... "derken b羹t羹n salon bir anda "Mahir H羹seyin Ula Kurtulua Kadar Sava" slogan覺yla yank覺land覺.

Salonda her ark覺dan sonra 癟oku biraz daha artarken ilk b繹l羹m羹n羹n final ark覺s覺nda herkes ayakta hep birlikte av Bella'y覺 s繹ylediler. Ve son d繹nemde Yorum'un her konserinde b羹y羹k bir beeniyle, kat覺l覺mla dinlenip s繹ylenen Hasta Siempre'ye s覺ra geldiinde eller havada zafer iaretleriyle komutan Che'yi selaml覺yordu. Grup Yorum ve hapishane ark覺lar覺 ayr覺lmaz bir b羹t羹n oluturmutur her zaman, hapishane de yaz覺lan her tarih Grup Yorum'un bestelerinde dile gelir, anlat覺l覺r. Her zaman yan覺 balar覺nda olan hapishaneyi ve orada destanlar yazan kahramanlar i癟in s繹ylediler bir kez daha "zg羹r Tutsak" mar覺n覺. Ve s繹z羹nde durmayan iktidar覺 k覺nayarak "Bir 羹lkenin nas覺覺l y繹netildiini anlamak i癟in 繹ncelikle hapishanelerine bakmak gerekir. lkemizdeki hapishanelere bakt覺覺m覺zda g繹rd羹羹m羹z ey tecrittir. B羹y羹k m羹cadeleler sonunda iktidar bir y覺l 繹nce F Tipi Hapishane'lerde tecritin varl覺覺n覺 kabul etti ve tecritin hafifletilmesi i癟in bir genelge yay覺nlad覺.
Bu 羹lkeyi nas覺l y繹netiyorlarsa hapishanelerini de 繹yle y繹netiyorlar. Halk覺n yarar覺na olan yasalar覺 uygulam覺yorlar. Sonu癟 olarak F Tipi Hapishane'lerde tecrit uygulanmaya devam ediyor." Bu s繹zlerin ard覺ndan "襤癟erde D覺arda H羹creleri Par癟ala" sloganlar覺 at覺ld覺.
Konserde 癟okunun dorua t覺rmand覺覺 anlardan birisi "Vatan haini Naz覺m Hikmet" ten bahsedilmesi oldu. "Bu 繹yle bir vatan haini ki yaad覺覺 t羹m zorluklara ramen, bask覺lara ramen, hatta ve hatta yaam覺n覺 yitirmi olmas覺na ramen vatan hainliine devam ediyor hala.
Diyor ki;
"Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz
Ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim.
Vatan 癟iftliklerinizse,
kasalar覺n覺z覺n ve 癟ek defterlerinizin i癟indekilerse vatan,
vatan, ose boylar覺nda gebermekse a癟l覺ktan,
vatan, soukta it gibi titremek ve s覺tmadan k覺vranmaksa yaz覺n,
fabrikalar覺n覺zda al kan覺m覺z覺 i癟mekse vatan,
vatan t覺rnaklar覺ysa aalar覺n覺z覺n,
vatan, m覺zrakl覺 ilm羹halse, vatan, polis copuysa,
繹deneklerinizse, maalar覺n覺zsa vatan,
vatan, Amerikan 羹sleri, Amerikan bombas覺, Amerikan donanmas覺 topuysa,
vatan, kurtulmamaksa kokmu karanl覺覺m覺zdan,
ben vatan hainiyim.
Yaz覺n 羹癟 s羹tun 羹st羹ne kapkara hayk覺ran puntolarla :
N璽z覺m Hikmet vatan hainliine devam ediyor h璽l璽."

Direnen Tuzla i癟iside oradayd覺 "lkenin en canal覺c覺 sorunlar覺ndan birisidir Tuzla Tersanesi. Kapitalistlerin, patronlar覺n insan hayat覺na ne kadar deer verdiinin g繹stergesidir Tuzla. Onlar sadece karlar覺n覺, kasalar覺n覺, ceplerine girecek paray覺 d羹羹n羹rler. Ve i癟i 繹l羹mleri hep kader olarak g繹sterilir. Ama 繹len hep yoksullard覺r. Burjuvalar, Tuzla'da sermayelerini kanla y覺k覺yorlar. Ama b繹yle bir yaam覺 asla kabul etmeyeceiz" Tuzla Tersane'sinde yaam覺n覺 yitirenler i癟in s繹yledi Grup Yorum "Yeni eltek"ten y羹kselen a覺tlar ve isyanTuzla i癟ilerini de anlat覺yordu.
"Ne zaman yollara d羹seler biterdi ac覺lar覺m覺z, g羹l y羹zl羹 sular f覺k覺r覺rd覺 topra覺n karn覺ndan, s覺radan bir gezgin deillerdi onlar, nerede beklenirse oradayd覺lar, bir kez bile gecikmediler, her dilden adlar覺 vard覺 onlar覺n, an覺lar覺, aklar覺 bir kenti b覺rak覺p gidebilirdi apans覺z. Apans覺z balard覺 yolculuklar覺, ne bir veda s繹zc羹羹 d繹k羹l羹rd羹 dudaklar覺ndan, ne de d繹n羹p bakarlard覺 geriye bir kez olsun. Vurulup d羹seler de her kuatmada, ser羹vencidir onlar ve hi癟 繹lmezler…" Vurulup d羹enlerin ark覺lar覺 bir bir s繹ylenirken her konserde istinas覺z hep ayn覺 癟okuyla ve ayn覺 heyacanla s繹ylenen Yorum'un efsane ark覺s覺 Cemo'yla zirveye ula覺yor duygular. B羹t羹n yumruklar havada gelecek g羹zel g羹nlerin mutusunu veriyor. Ve ard覺ndan bu s繹zleri tamamlayan halka mal olan bir slogana d繹n羹en o ark覺 "Hakl覺y覺z Kazanaca覺z"la bitiriyor Grup Yorum konserini.
2008.03.07
Bu yaz覺 2684 kez okundu
Geri D繹n