| SES yelerine Polis Sald覺rd覺
Sal覺k ve Sosyal Hizmet Emek癟ileri Sendikas覺 (SES) Ankara ubesi 羹yeleri, Kevser M覺rzak'覺n katledilmesine ilikin yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺ld覺覺 gerek癟esi ile tutuklu olarak bulunan SES Genel rg羹tlenme Sekreteri Meryem zs繹羹t'e destek ve dayan覺ma kartlar覺 g繹nderdiler.

Polis bas覺n a癟覺klamas覺na izin vermeyince Ziya G繹kalp Caddesini trafie kapatan SES 羹yelerine polis sald覺rd覺.
15 ubat Cuma g羹n羹 Saat 12.30'da K覺z覺lay Postanesi 繹n羹nde SES Ankara ubesi 羹yesi bir grup, Sincan Hapishaneler Kamp羹s羹'nde tutulan SES Genel rg羹tlenme Sekreteri Meryem zs羹羹t'e destek kart覺 g繹ndermek amac覺yla K覺z覺lay Postahanesi 繹n羹nde bir araya geldi. Sivil ve resmi polislerin grubun postane 繹n羹nde bir araya gelmesine izin vermemesi 羹zerine, SES 羹yeleri ve polis aras覺nda gerginlik 癟覺kt覺. Polisin tavr覺n覺 deitirmemesi 羹zerine grup Ziya G繹kalp Caddesi'nde oturma eylemi yapt覺. "Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz" slogan覺n覺 atarak protesto etmeye balayan SES 羹yelerine polis sald覺rd覺. SES 羹yelerinin kararl覺 tutumu nedeniyle polisler grubun istedii yerde a癟覺klama yapmas覺na izin verdi.
K覺z覺lay Postanesi 繹n羹nde konuan SES Ankara ube Bakan覺 襤brahim Kara, "Meryem zs繹羹t hukuka ayk覺r覺 bir ekilde g繹zalt覺na al覺nm覺 ve tutuklanm覺t覺r. Emek癟ilerin hak arama giriimleri planl覺 bir ekilde engellenmeye 癟al覺覺lmaktad覺r. Ancak bu t羹r giriimler bizi hakl覺 m羹cadelemizden al覺koyamaz" diyerek, polisin tutumunu k覺nad覺. Kara, demokratik haklar覺 olan bas覺n a癟覺klamas覺na izin verilmek istenmediine ve bununla Ankara Emniyeti'nin ter繹r estirdiini s繹yledi. Meryem zs羹羹t'羹n haks覺z yere tutuklu bulunduunu s繹yleyen Kara, "Genel sekreterimizin tutuklanma amac覺 繹rg羹tl羹 g羹c羹m羹z羹 engellemeyi ama癟l覺yor. Sendikalar覺m覺z覺 bu t羹r uygulamalarla toplum 繹n羹nde k繹t羹 g繹sterilmeye 癟al覺覺l覺yor" diye konutu. Meryem zs羹羹t'羹n bir an 繹nce serbest b覺rak覺lmas覺n覺 isteyen Kara, zs羹羹t'羹n 22 ubat Cuma g羹n羹 11. A覺r Ceza Mahkemesi'nde g繹r羹lecek olan mahkemesine herkesin destek vermesini istedi. Kara, zs繹羹t'羹n 22 ubat'ta yap覺lacak durumas覺n覺 topluca izleyeceklerini de s繹zlerine ekledi. Kart atma eylemi s覺ras覺nda da polisle eylemciler aras覺nda k覺sa s羹reli arbede yaand覺. Eyleme yakla覺k 20 kii kat覺ld覺.
2008.02.21
Bu yaz覺 2552 kez okundu
Geri D繹n