| Hakl覺 Olan Biziz
Ege Temel Haklar Dernei’ne 5 ubat’ta yap覺lan polis bask覺n覺 ile artan bask覺 ve sald覺r覺lara kar覺 襤zmir’de HC, BDSP, ESP, Al覺nteri, Partizan, EHP, Kald覺ra癟, KZ, DHP, 11 ubat 2008 Pazartesi g羹n羹 bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺.

Kemeralt覺 Girii’nde saat 13.00’de yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺nda “Bask覺lar G繹zalt覺lar Tutuklamalar Bizi Y覺ld覺ramaz, Devlet Ter繹r羹ne Son” pankart覺 a癟覺ld覺.
Temel Haklar Dernekleri’nin bast覺rd覺覺 takvimlerde devrimci 繹nderlerin resimlerinin bulunmas覺n覺n gerek癟e olarak g繹sterilmesine kar覺l覺k bas覺n a癟覺klamas覺nda Che, Mahir ayan, Deniz Gezmi, 襤brahim Kaypakkaya’n覺n resimleri ta覺nd覺. Dier d繹vizlerde de polis-medya ibirlii tehir edildi.
35 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klamay覺 HC 羹yesi Yurdag羹l G羹m羹 okudu. G羹m羹 a癟覺klamada, iktidar bir tarafta t羹rbanla birlikte 繹zg羹rl羹羹 tart覺t覺r覺rken bir tarafta temel hak ve 繹zg羹rl羹k m羹cadelesi verenleri bask覺 ve sald覺r覺lar覺 ile sindirmeye 癟al覺t覺覺n覺 anlatt覺. Ankara’da, Adana’da, Antalya’da, bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺ld覺覺, anma yapt覺覺, afi ast覺覺 i癟in insanlar覺n evleri bas覺larak tutukland覺覺n覺 iktidar覺n 繹zg羹rl羹k anlay覺覺n覺n 繹rnei olarak g繹sterdi.
G羹m羹 a癟覺klaman覺n devam覺nda 襤zmir’de son bir y覺ld覺r yaanan bask覺 ve sald覺r覺lar覺 ile Ege Temel Haklar Dernei’ne yap覺lan bask覺n覺 anlatarak;

“Son bir y覺l i癟inde 襤zmir’de bilinen, 繹ne 癟覺km覺 b羹t羹n demokratik kurumlar bas覺lm覺, 癟al覺anlar覺 komplolarla tutuklanm覺t覺r. Ezilenlerin Sosyalist Platformu Temsilcisi ve taraftarlar覺 operasyon d羹zenlenerek tutuklanm覺t覺r. Ayn覺 ekilde 襤zmir Gen癟lik Dernei ve Temel Haklar Dernekleri y繹neticileri ve 癟al覺anlar覺 komplo ile tutuklanm覺t覺r. Ege Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei ise son iki ay i癟inde iki defa bas覺lm覺, ter繹r estirilmitir. Bata Yeni As覺r Gazetesi yazarlar覺ndan Fatih endil olmak 羹zere yalan haberler yap覺lm覺 bu kurumlar hedef g繹sterilmitir.
Son 繹rnek ise 癟ok 癟arp覺c覺d覺r. Dernein bas覺lma gerek癟esi dernek taraf覺ndan bast覺r覺lan takvimde Mahir ayan’覺n resminin bulunmas覺d覺r. Egemenler TV dizilerinde devrimci deerlerin, 繹nderlerin i癟ini boaltarak, Che’nin resimlerini bira bardaklar覺na, i癟 癟ama覺rlar覺na dahi basarak yozlat覺rmaktad覺r. Ancak bu deerlerin ger癟ek sahipleri devrimciler, demokratlar sahip 癟覺kt覺覺nda ter繹r estirilmektedir. Bu 繹rnekler 羹lkemizdeki “demokrasinin” ve “繹zg羹rl羹羹n” geldii boyutu g繹steriyor. zg羹rl羹kten kastedilen egemenlerin istedii demokratik kurumu basma, talan etme, 癟al覺anlar覺n覺 komplo ile tutuklama 繹zg羹rl羹羹d羹r. Polisin insanlar覺 nedensiz yere sokak ortas覺nda 癟evirip kimlik sormas覺, su癟lu, ter繹rist muamelesi yapma 繹zg羹rl羹羹d羹r. Bu 繹zg羹rl羹k polis istediinde dur dahi demeden katletme 繹zg羹rl羹羹d羹r.
Biz bunu ABD’nin demokrasi ve 繹zg羹rl羹k anlay覺覺nda g繹r羹yoruz. ABD ibirlik癟isi, ua覺 iktidarlarda bunun kopyas覺, k繹t羹 bir taklidi olacakt覺r. AKP’de t羹m halk覺 ter繹rist ilan etmi “Ya yan覺m覺zdas覺n, ya da kar覺m覺zda durarak ter繹ristsin” demektedir. B羹t羹n halk d羹man ilan edilmitir.
Buna kar覺 yap覺lmas覺 gereken 癟ok nettir. Ter繹rist ilan edilen, s羹rekli tehdit alt覺nda yaayan bizleriz. al覺an biz, 羹reten biz, t羹m yaam覺 ayakta tutan biz ve egemenler taraf覺ndan d羹man ilan edilen, ter繹rist ilan edilen yine biziz Bizler kurumlar覺m覺za, m羹cadelemize sahip 癟覺kt覺k癟a onlar覺n sald覺r覺lar覺 sonu癟suz kalacakt覺r. Hakl覺 olan biziz” dedi.

“Bask覺lar, G繹zalt覺lar, Tutuklamalar Bizi Y覺ld覺ramaz, Devrim ehitleri l羹ms羹zd羹r, Yaas覺n Devrim ve Sosyalizm, Yaas覺n Devrimci Dayan覺ma” sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺na Kemeralt覺’ndan ge癟en insanlar覺n ilgisi youndu. A癟覺klaman覺n sonunda bas覺na bas覺n metni verilirken, polis-medya ibirliinde 襤zmir’de ba akt繹r olan Yeni As覺r Gazetesi’ne bas覺n metni verilmeyince Cumhuriyet Gazetesi “biz de alm覺yoruz” diyerek burjuva medyan覺n taraf覺nda olduunu g繹sterdi.
2008.02.18
Bu yaz覺 2625 kez okundu
Geri D繹n