| 2010 ASF T羹rkiye'de Yap覺lacak
T羹rkiye Sosyal Forumu Ankara Toplant覺s覺 Ankara’da 10 ubat Pazar g羹n羹 saat 10.30’da balayarak yap覺ld覺.

Makine M羹hendisleri Odas覺’nda balayan toplant覺ya TMMOB 2. Bakan覺 H羹seyin Yeil bakanl覺k etti. H羹seyin Yeil Avrupa Sosyal Forumu s羹recini anlatarak, 2-3 ubat tarihinde Paris’te yap覺lan Grup Toplant覺s覺ndan s繹z etti. Avrupa Grup Toplant覺s覺nda 17-21 Eyl羹l 2008’de Malm繹’de yap覺lacak olan ASF i癟in 9 g羹ndem bal覺覺n覺n 癟覺kt覺覺n覺 s繹yleyen Yeil bunlar覺 繹yle s覺ralad覺;
1- Avrupa’da sosyal haklar i癟in sosyal kapsama i癟in 癟al覺mak-herkes i癟in refah, kamu hizmetleri kamu yararlar覺
2- S羹rd羹r羹lebilir bir d羹nya, 癟evre adaleti ve iklim g羹zellii i癟in 癟al覺mak
3- Hak temelinde, kat覺l覺mc覺, demokratik, kapsay覺c覺 ve a癟覺k bir Avrupa’y覺 ina etmek
4- Eitlik i癟in 癟al覺mak, 癟eitlilii onaylamak ve feminist perspektiflerden yana olmak
5- Adaletin, bar覺覺n ve dayan覺man覺n Avrupa’s覺n覺 ina etmek
6- Herkese d羹zenli i ve itibar salanmas覺 i癟in emek stratejileri
7- Adil bir ekonomi i癟in halk覺n ihtiya癟lar覺 ve haklar覺 temelinde ki ekonomik alternatifler
8- Bilgiye tam ula覺m-herkes i癟in k羹lt羹rel, eitimsel ve enformatik haklar. Alternatiflerin inas覺
9- Az覺nl覺klar, g繹癟menler ve ilticac覺lar i癟in eitliin ve kapsay覺c覺l覺覺n olduu bir Avrupa’y覺 oluturmak

Yeil, 2010’daki ASF’nin T羹rkiye’de yap覺laca覺n覺 s繹yledi. Fakat bu toplant覺dan kaynakl覺 baz覺 羹lkelerin endielerinin olduunu s繹yleyen Yeil, belli bir s羹re sonra bu endielerinin k覺r覺ld覺覺n覺 dile getirdi. Yeil toplant覺lar覺n i癟selletirilmesi gerektiini ifade ederek, 2010’daki toplant覺 i癟in gereken finansmanlardan s繹z etti.
K羹resel BAK ad覺na konuan Y覺ld覺z nen’de 2008’e nas覺l bir katk覺 da bulunulabilir bunu tart覺mak gerektiini ifade etti. nen daha 繹nce yap覺lan toplant覺lar覺 da deerlendirerek “Dier toplant覺da TMMOB’u iveren olarak alg覺lad覺lar. KESK’i 癟ok fazla ciddiye alm覺yorlar, sadece D襤SK’i tan覺yorlar; o da 80 繹ncesi m羹cadelelerinden kaynakl覺. Sendikalar a癟覺s覺ndan biz burada hareketlilik yaratt覺覺m覺z覺 d羹羹nm羹t羹k. Ama onlar b繹yle g繹rmemi” diye konutu.
nen politik a癟覺dan Berlin’de nas覺l bir duru sergilenmesi gerektiine deinerek, “Orada T羹rkiye ile ilgili soru iaretlerini kald覺rmal覺y覺z. F覺rans覺zlar T羹rkiye’de ki sosyal hareketlilii bilmediklerini s繹ylediler, biz bunu pozitif bir hale getirmeliyiz” dedi.
HC ad覺na konuan Ey羹p Ba daha 繹nce yap覺lan ASF’yi eletirerek “Biz ASF’nda Atina’da sorunlar yaad覺k; TSF’nin tamam覺 oradayd覺 ama birlikte deillerdi. rnein TMMOB kendi i koluyla ilgili toplant覺lar yapt覺. Orada bir癟ok toplant覺lar yap覺ld覺. Biz istiyorduk ki insanlar orada bir araya gelip ayn覺 masa etraf覺nda konusun ama ayr覺malar yaand覺. Burada da yaan覺yor ayn覺 sorunlar mesela D襤SK 繹nemli bir bileen ama kat覺lm覺yor toplant覺lara. 2010’da toplant覺lar 襤stanbul’da yap覺lacak biz daha derli toplu d羹羹nerek seminerler 繹nermeliyiz. Yunanistan’daki par癟alanm覺l覺覺 ortadan kald覺rmal覺y覺z. Yurtd覺覺ndaki toplant覺larda K羹rt sorunu ile ilgili ukalal覺k yapt覺lar. Bize ak覺l 繹retmeye kalk覺t覺lar” dedi. Ba s繹zlerine 繹yle devam etti; “2010 i癟in ise bir komite kurulmal覺. Biz kendi 繹rg羹t羹m羹z a癟覺s覺ndan bu komitede 繹zverili 癟al覺覺r覺z. Finansmana gelince belediyeler 繹ncelikli tutulmal覺. Bizler yol paralar覺n覺 kimlerden alaca覺m覺z覺 tart覺覺yoruz; ama TSF’ye panzerlerle y覺覺nak yapan bir 羹lkede ya覺yoruz. Beyrut’ta bombalar yaarken bile bu kadar 繹nlem al覺nmam覺t覺. Biz devletten kar覺lan覺lmas覺ndan yana deiliz.”
KESK ad覺na konuan Erdal Apa癟覺k kendi adlar覺na 繹z eletiri getirerek; “KESK ad覺na konuanlar orada 繹rg羹t ad覺na deil kendi d羹羹ncelerini deerlendirerek konutular. Orada DTP yoktu. Biz ciddi bir haz覺rl覺k yapmadan geldik. En az覺ndan kendi 繹rg羹t羹m ad覺na 繹yle oldu. Kendi 繹rg羹t羹m羹z羹 iyi tan覺tamad覺k. Biz b繹yle bir 繹zeletirimizi vermi olal覺m” dedi.
Toplant覺 sonunda 26–27 Nisan i癟in Karadeniz ya da Diyarbak覺r’da TSF’ye haz覺rl覺k karar覺 al覺nd覺. Karadeniz olmazsa Diyarbak覺r olabilecei s繹ylendi. TSF i癟inde Ekim ay覺n覺n sonu ya da Kas覺m ay覺n覺n ba覺 olabilecei ifade edildi.
TSF’ye haz覺rl覺k toplant覺s覺 saat 14.00’da sona ererken yakla覺k 30 kii kat覺ld覺.
2008.02.18
Bu yaz覺 2705 kez okundu
Geri D繹n