| Ayenur imek An覺ld覺
Tarih 24 Ocak 1995, devrimcilerin katledildii tarihlerden yaln覺zca birisi. Ayenur imek 24 Ocak'ta ka癟覺r覺lm覺 5 g羹n boyunca ikencelerden ge癟irilmi ve 29 Ocak 1995 g羹n羹 kafas覺na s覺k覺lan 3 kurunla katledilmiti.

76 g羹n boyunca t羹m yoldalar覺 ve ailesi taraf覺ndan 癟al覺nmad覺k kap覺 b覺rak覺lmam覺t覺. Yan覺t her yerden ayn覺yd覺; "Bizde Yok". Cans覺z bedeni 12 Nisan 1995 g羹n羹 G繹lba覺'nda bir mezarl覺kta bulundu. Ayenur da bir devrimciydi. Sendika kurucusuydu. Halk覺n覺n ve vatan覺n覺n 繹zg羹rl羹羹 i癟in sahip olduklar覺n覺 bir kenara b覺rak覺p m羹cadeleye sar覺lm覺t覺. G繹zalt覺na ald覺lar. Sonra ikenceli sorgulardan ge癟irildi. Sustu. Susmak, ikencecilere direnmek onuru temsil etmekti. Ayenur onuru temsil etmeyi tercih etti.

1968 G繹lba覺 doumlu olan Ayenur imek Eczac覺l覺k Fak羹ltesi mezunudur. 1991'de sal覺k emek癟ilerinin 繹rg羹tlenmesi yeni yeni oluurken Sal覺k-Sen'in kurulmas覺nda b羹y羹k emek harcam覺 ve Ankara Sal覺k-Sen Bakan覺 olmutur.

K覺sa s羹rede 繹l羹m mangalar覺 taraf覺ndan tan覺nm覺t覺r. Evine s覺k s覺k tehdit telefonlar覺 alan Ayenur imek bunlara ald覺r覺 etmeden m羹cadelesine s覺ms覺k覺 sar覺larak devam etmitir. Ald覺覺 tehdit telefonlar覺, o zaman s覺k yaanan kay覺plar listesine eklenecek yeni bir isimin habercisi olmutur asl覺nda. Ard覺ndan bilinmeyen bir b繹lgede katledilerek faili me癟huller aras覺nda yerine bulmutur.

Her y覺l mezar覺 ba覺na gelen Sal覺k Emek癟ileri Sendikas覺 羹yeleri ve m羹cadele arkadalar覺 Ayenur imek'i bu y覺lda mezar覺 ba覺nda d羹zenlenen bir t繹renle and覺lar. 9 ubat 2008 Cumartesi g羹n羹 saat 13.00'da G繹lba覺'nda ki mezar覺na gelen m羹cadele arkadalar覺 "Katilleri Biliyoruz, Hesap Soraca覺z" yaz覺l覺 pankart a癟arak, s覺k s覺k "Ayenur imek l羹ms羹zd羹r", "Devrim ehitleri l羹ms羹zd羹r" sloganlar覺n覺 att覺lar. Ayenur imek'in fotoraflar覺 ta覺nan anmada, Ayenur imek nezdinde t羹m devrim ehitleri i癟in yap覺lan sayg覺 duruuyla balad覺. Karanfillerle s羹slenen Ayenur imek'in mezar覺 ba覺nda, SES Ankara ube Bakan覺 襤brahim Kara bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okudu. Kara; "Onur 羹yemiz Ayenur'umuz 13 y覺l 繹nce 29 Ocak g羹n羹 3 kurunla katledildi. 80'li y覺llar覺n sonunda y羹kselmeye balayan kamu emek癟ilerinin sendikal hak ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesini bask覺, s羹rg羹n, ceza ve faili me癟hul(!) cinayetlerle bast覺rmak i癟in g繹rev alan karanl覺k g羹癟ler, bata onur 羹yelerimiz Ayenur, Necati ve Beh癟et olmak 羹zere bir癟ok sal覺k emek癟isini ehitler kervan覺na d璽hil ederek aram覺zdan ald覺lar" diyerek, Ayenur imek'in hayat覺n覺 anlatt覺.

Ayenur'un katillerinin ne gizli ne de sakl覺 olduunu s繹yleyen Kara; katillerin Susurluk'ta araba kazas覺 ile a癟覺a 癟覺kan ve "bin operasyon'u yapt覺ran 癟ete 羹yelerinden farkl覺 kimseler olmad覺覺n覺 s繹yledi. "Onur 羹yelerimiz; Ayenur 襤MEK. Necati AYDIN ve Beh癟et AYSAN m羹cadelemize 覺覺k tutmaya devam edecek" diyen Kara s繹zlerine 繹yle devam etti; "Kimsenin kukusu olmas覺n ki; Bata Ayenur'un katilleri olmak 羹zere onur 羹yelerimizi katledenler yakalan覺p yarg覺 kar覺s覺na 癟覺kar覺l覺ncaya kadar ve ba覺ms覺z, eit ve 繹zg羹r bir 羹lke kuruluncaya kadar m羹cadeleye devam edeceiz."

Kara'n覺n ard覺ndan s繹z alan SES Genel Bakan覺 K繹ksal Ayd覺n'da Ayenur'u katledenlerin bug羹n Meryem zs繹羹t'羹 tutuklayanlar olduunu dile getirerek m羹cadelesini sahiplendiklerini s繹yledi. Ayd覺n'覺n ard覺ndan konuan SES Genel Sekreteri Erkan S羹mer; 2 y覺l 繹nce de geldikleri anma neticesinde haklar覺nda dava a癟覺ld覺覺n覺 yasal olarak hi癟bir dayana覺 olmayan bu davalar覺 hala a癟maya devam ettiklerini s繹yleyerek, sendikal alanda m羹cadele verenlerin hapishanelerde olduunu dile getirdi.

"Bizler Ayenur'u yaatmaya kararl覺y覺z" diyen 襤brahim Kara sadece burada deil her alanda ehit d羹enlerle beraber olduklar覺n覺, onlar覺n 覺覺k tuttuu yolda y羹r羹yeceklerini ifade etti.
2008.02.18
Bu yaz覺 2578 kez okundu
Geri D繹n