| Adana'daki Tutuklamalar Protesto Edildi
22 Ocak sabah覺 Adana Emniyet M羹d羹rl羹羹'ne bal覺 polisler ev bask覺nlar覺 yapm覺 ard覺ndan da g繹zalt覺na al覺nan 7 kii 'bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺ld覺' diyerek mahkeme taraf覺ndan tutuklanm覺lard覺.

Daha sonra kald覺覺 evden bir kii daha g繹zalt覺na al覺narak tutuklanm覺t覺. Tutuklananlar覺n kimlikleri; akirpaa Temel Haklar Bakan覺 Mehmet B覺ld覺rc覺n, akirpaa Temel Haklar yesi 襤lhan Sar覺olu, Adana Temel Haklar Bakan覺 emsettin Kalkan, Seyhan Sosyal K羹lt羹r ve Sanat Dernei yesi Hasan Kutlu, Adana Gen癟lik Dernei 羹yesi Halime Ke癟eli, HKM Temsilcisi Hasan Y羹cel, ESP 羹yesi Din癟er Erg羹n ve 襤HD Bakan覺 Ethem A癟覺kal覺n.

9 ubat Cumartesi g羹n羹, Adana'n覺n akirpaa mahallesinde bulunan akirpaa Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei taraf覺ndan tutuklananlar i癟in bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺. A癟覺klama saat 14.00'da mahallede bulunan Trafo Dura覺'n覺n yan taraf覺nda ger癟ekletirildi.
A癟覺klama s覺ras覺nda s覺k s覺k "Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n!, Bask覺lar G繹zalt覺lar Bizleri Y覺ld覺ramaz!, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z!." sloganlar覺 at覺ld覺.
A癟覺klamay覺 okuyan akirpaa Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei Y繹netim Kurulu yesi K覺ymet Erenler a癟覺klamada unlar覺 belirtti;
"Bas覺n A癟覺klamas覺 Yapmak Su癟 Mu? Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n!
22 Ocak sabah覺 Adana Emniyet M羹d羹rl羹羹'ne bal覺 polisler ev bask覺nlar覺 yapm覺 ard覺ndan da g繹zalt覺na al覺nan 7 kii 'bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺ld覺' diyerek mahkeme taraf覺ndan tutuklanm覺lard覺r. Daha sonra kald覺覺 evden bir kii daha g繹zalt覺na al覺narak tutuklanm覺t覺. Tutuklananlar覺n kimlikleri ; Derneimizin Bakan覺 Mehmet B覺ld覺rc覺n, Y繹netim Kurulu yemiz 襤lhan Sar覺olu, Adana Temel Haklar Dernei Bakan覺 emsettin Kalkan, Seyhan Sosyal, K羹lt羹r ve Sanat Dernei 癟al覺an覺 Hasan Kutlu, Adana Gen癟lik Dernei 羹yesi Halime Ke癟eli, HKM Temsilcisi Hasan Y羹ksel ve ESP 羹yesi Din癟er Erg羹n.
Bakan覺m覺z Mehmet B覺ld覺rc覺n derneimiz kurulduundan beri Dernein bakanl覺覺n覺 yapmakta ve bu kimliiyle bir癟ok demokratik eyleme yasalar 癟er癟evesinde kat覺lmaktad覺r. Tutuklanan kiilerin hepsi demokratik kurum ve kurulularda 癟al覺an ve kamuoyu taraf覺ndan da bilinen insanlard覺r. Bu insanlar覺n tutuklanma gerek癟esi, devletin de kendi anayasas覺nda "hak" olarak ifade ettii bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺lmakt覺r.
Tutuklamalar bir kez daha g繹stermitir ki; bu 羹lkede hukuk b繹yle ilemektedir. Devleti ve 羹lkeyi soyanlar, emperyalist 羹lkelere peke 癟ekenler ellerini kollar覺n覺 sallayarak gezerken, bunlara kar覺 gelenler g繹zalt覺na al覺nmakta, tutuklanmakta, katledilmektedir.
Alenen bir hukuksuzluk 繹rnei yaanmaktad覺r. nce ter繹r havas覺 estirilerek silahl覺 polisler taraf覺ndan evler bas覺larak insanlar g繹zalt覺na al覺nm覺, ard覺ndan 癟覺kar覺ld覺klar覺 mahkemede bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺ld覺klar覺 i癟in tutuklanarak, K羹rk癟羹ler F Tipi hapishanesine g繹t羹r羹lm羹lerdir.
Yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺, Ankara'n覺n Kurtulu mahallesinde sa yakalanabilme koulu varken 繹ld羹r羹len Kevser M覺rzak i癟indir. Ayn覺 i癟erikteki a癟覺klamalar bas覺nda 癟覺km覺, T羹rkiye'nin pek 癟ok yerinde demokratik kurumlar taraf覺ndan yap覺lan bas覺n a癟覺klamalar覺 ile dile getirilmitir. Hukuk癟ular olay覺 anlatm覺lard覺r.
imdi arkadalar覺m覺z ayn覺 eyleri ifade ettikleri bir a癟覺klama gerek癟e g繹sterilerek tutuklanm覺lard覺r. Bas覺n a癟覺klamas覺 yapmak anayasal bir hakt覺r. Hi癟bir bask覺, tutuklama bu haklar覺m覺z覺 kullanmam覺z覺, haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesi vermemizi engelleyemez.
Bu 羹lkede haklar kolay kazan覺lmad覺, bunun i癟in bedeller 繹dendi. Bask覺larla, g繹zalt覺larla, ev bask覺nlar覺yla, tutuklamalarla bu haklar覺m覺z覺 kullanmam覺z engellenemez.
Yap覺lan itirazlara ramen Bakan覺m覺z ve tutuklu bulunanlar serbest b覺rak覺lmam覺, hukuksuzluk s羹rd羹r羹lm羹t羹r. Bizler bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺lma haklar覺n覺 kulland覺klar覺 i癟in tutuklanan arkadalar覺m覺z覺n serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istiyoruz" dedi.

Avukatlar覺 ve Demokratik Kitle rg羹tlerinden Protesto

Kevser M覺rzak'覺n katledilmesiyle ilgili Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Adana Temsilcilii taraf覺ndan yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺ld覺klar覺 gerek癟esiyle tutuklananlar i癟in 8 ubat Cuma g羹n羹 saat 11.00'de tutuklular覺n avukatlar覺 ve Demokratik Kitle rg羹tleri taraf覺ndan bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺larak tutuklamalara itiraz edildi.
Adana Adliyesi 繹n羹nde yap覺lan bas覺n a癟覺klamas覺n覺 Av. G羹len Battal okudu.
Battal yapt覺覺 a癟覺klamada 繹yle dedi;

"襤FADE ZGRL KISITLANAMAZ! YAAMA HAKKININ SAVUNULMASI ENGELLENEMEZ!
Demokratik Kitle rg羹tlerinin 羹yeleri, toplumsal muhalefetin temsilcileri Adana 襤n繹n羹 Park覺nda Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Adana Temsilcilii taraf覺ndan yap覺lan, Ankara'da Kevser MIZRAK adl覺 kiinin g羹venlik g羹癟leri taraf覺ndan 繹ld羹r羹lmesini eletiren bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺lmalar覺 nedeniyle 23 Ocak 2008 tarihinde tutuklanm覺lard覺.
Daha 繹nce de temel hak ve 繹zg羹rl羹klerin s覺n覺rlanmas覺 ve ihlal edilmesi 羹zerine d羹zenlenen y羹zlerce toplant覺, a癟覺klama, miting gibi anayasal hakka dayal覺 tepkilere kat覺lan 襤HD Adana ube bakan覺 Ethem AIKALIN, akirpaa Temel Haklar Dernei bakan覺 Mehmet BILDIRCIN, Adana Temel Haklar Dernei Bakan覺 emsettin KALKAN, Sosyalist Barikat dergisi Muhabiri Hasan Y羹ksel, At覺l覺m Gazetesi 癟al覺an覺 Din癟er ERGN, Seyhan Sosyal K羹lt羹r ve Sanat Dernei 癟al覺an覺 Hasan KUTLU, Adana Gen癟lik Dernei 癟al覺an覺 Halime KEEL襤 ve akirpaa Temel Haklar Dernei 羹yesi 襤lhan SARIOLU, m羹dafilerin yapm覺 olduklar覺 tutuklama kararlar覺na itirazlara ramen tutuk halinin devam karar vermitir.
Toplumsal muhalefetin temsilcileri olan dostlar覺m覺z覺n t羹m羹 ayn覺 a癟覺klamaya kat覺ld覺klar覺, savc覺l覺覺n belirtmi olduu "su癟 oluturacak bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺lmak" fiilini ilemelerine(!) ramen, daha 繹nce sab覺kas覺 bulunan ya da benzer nedenlerle hakk覺nda soruturma a癟覺lan kiilere rg羹t 羹yesi olma iddias覺yla, herhangi bir soruturma ya da kovuturma ilemi ge癟irmemi kiiler ise rg羹t propagandas覺 yapmak iddias覺yla tutuklanm覺lard覺r. Buradan anla覺lan udur ki; tutuklama karar覺 verilmesinde hukuki kriter g繹zetilmemitir.
Bas覺n a癟覺klamas覺na kat覺lan t羹m dostlar覺m覺z y覺llard覺r kurulu bulunan, demokrasinin, Temel haklar覺n覺n, 襤fade 繹zg羹rl羹羹n羹n geliimi i癟in m羹cadele eden bu alanda faaliyet y羹r羹ten kurum temsilcileri ve 癟al覺anlar覺d覺r. Tutuklanmalar覺na gerek癟e g繹sterilen bas覺n a癟覺klamalar覺 bu alanda yapm覺 olduklar覺 ilk a癟覺klama deildir. Bata Adana ili olmak 羹zere T羹rkiye genelinde meydana gelen hak ihlalleri, k繹t羹 muamele, etnik ve s覺n覺fsal ayr覺mc覺l覺a dayal覺 ihlalleri, siyasi iktidar覺n uygulamalar覺n覺 eletirmilerdir. Nitekim Demokratik Kitle rg羹tlerinin varl覺k koulu muhalif yap覺lar覺d覺r.
ld羹r羹len kiinin 繹rg羹t 羹yesi olmas覺, yasad覺覺 faaliyet y羹r羹tm羹 olmas覺 繹ld羹r羹lmelerine seyirci kal覺nmas覺n覺 ve eletirilmemesini gerektirmez. Dostlar覺m覺z yaama hakk覺n覺 savunmu, ifadeyi a癟覺klama haklar覺n覺 kullanm覺lard覺r.
Demokratik kitle 繹rg羹tleri demokrasinin gelimesinin zorunlu kurumlar覺d覺r. Kii 繹zg羹rl羹羹n羹n k覺s覺tlanmas覺n覺 gerektirecek uygulamalarla faaliyetleri engellenmemelidir.
Bizler aa覺da imzas覺 bulunan kurumlar olarak g繹zalt覺na al覺nd覺ktan sonra tutuklanarak cezaevine g繹t羹r羹len arkadalar覺m覺z覺n biran 繹nce serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istiyoruz."

A癟覺klama sonunda s繹z alan HD Genel Sekreteri Sel癟uk Kozaa癟l覺, DK'lerin muhalif 繹rg羹tlenmeler olduunu ve Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin yapt覺覺 a癟覺klaman覺n bu 癟er癟evede olduunu, kolluk g羹癟lerinin silah yetkisinin denetleyici bir ilevi olduunu, tutuklu olanlar覺n tutuklu kalmas覺 i癟in bir gerek癟e kalmad覺覺n覺 s繹yleyerek "savc覺n覺n bunlar覺 g繹z 繹n羹nde bulundurarak serbest b覺rakmas覺n覺 umuyoruz" dedi.
A癟覺klaman覺n ard覺ndan Tutuklananlar覺n avukatlar覺 olan Av. Oya Aslan, Av. G羹len Battal, Av. Song羹l Y覺ld覺z, Av. iar Rivanolu, Av. Taylan zg羹r Eker ve Av. Reyhan Kay覺l覺 haz覺rlad覺klar覺 dilek癟eyi Savc覺l覺a vermek 羹zere adliyeye girdiler.
Aralar覺nda HC, KESK, DP, ESP, 襤HD'nin yer ald覺覺 a癟覺klamaya 30 kii kat覺ld覺.
2008.02.16
Bu yaz覺 3512 kez okundu
Geri D繹n