| T羹rbanla G羹ndemin st羹 rt羹lmeye al覺覺l覺yor
B羹ro Emek癟ileri Sendikas覺 (BES) Ankara ubesi t羹rban tart覺malar覺 ile as覺l g羹ndemin 羹st羹n羹n 繹rt羹ld羹羹n羹 s繹yleyerek, t羹rban覺n g羹ndemleri olmad覺覺na dikkati 癟ekti.

BES Ankara ube 羹yeleri 8 ubat Cuma g羹n羹 saat 12.30'da Dan覺tay'覺n 繹n羹nde topland覺. s覺k s覺k "Sald覺r覺 Yasalar覺 Geri ekilsin, Yaas覺n Demokrasi M羹cadelemiz, Hak Verilmez Al覺n覺r Zafer Sokakta Kazan覺l覺r" sloganlar覺n覺 atarak, "Sefalete Teslim Olmayaca覺z, Tam Ba覺ms覺z Yarg覺 Tam Ba覺ms覺z T羹rkiye" d繹vizlerini ta覺d覺lar.
Eylemde Dan覺tay BES 襤yeri Temsilcisi Hac覺 zkan; g羹ndemlerinin t羹rban olmad覺覺n覺 dile getirerek, "yaama hakk覺m覺za sayg覺 duymayanlar, 癟al覺ma hakk覺m覺za sayg覺 duyar m覺? G羹ndemlerimizin 羹st羹n羹 t羹rbanla 繹rtmeye 癟al覺覺yorlar" diye konutu.
BES Genel Bakan覺 Mustafa 覺nar; "var olan sald覺r覺lar覺n p羹sk羹rtmek i癟in alanlara 癟覺kaca覺z. SSGSS'yi 癟繹pe atmaya kararl覺y覺z" diye konutu.
Yap覺lan konumalar覺n ard覺ndan a癟覺klamay覺 okuyan BES Ankara ube Bakan覺 Fikret Aslan, "Uygulanmakta olan IMF patentli ekonomik politikalar nedeniyle, yoksulluk ve gelir adaletsizlii giderek b羹y羹mekte, isizlik artmaktad覺r. Resmi rakamlara g繹re, sanayi ve tar覺mdaki isizlik oran覺 %14; ekonomistlere g繹re ise %20 civar覺ndad覺r. B羹t癟enin b羹y羹k b繹l羹m羹 bor癟 繹demeye ayr覺lm覺t覺r. Cari a癟覺k giderek b羹y羹mektedir. 襤癟 bor癟 stoku 436 milyar YTL'yi am覺, d覺 bor癟 stoku ise: 220 milyar dolar ulam覺t覺r. T羹rk 襤'in arat覺rmas覺na g繹re, a癟l覺k s覺n覺n 688YTL yoksulluk s覺n覺r覺 ise 2.241 YTL'dir. Asgari 羹cretin 435YTL, ortalama memur maa覺n覺n 900 YTL olduu d羹羹n羹l羹rse yoksulluun ve gelir da覺l覺m覺ndaki adaletsizliin boyutlar覺 ortadad覺r" diye konutu.
Kendi meruiyetini kazanma derdindeki AKP h羹k羹metinin, k羹reselleme maskesi ile ger癟ek y羹z羹n羹 gizlemeye 癟al覺an emperyalizme kulluk vazifesini tam olarak yapabilmek, ekonomi ve siyaset alan覺ndaki gelimeleri g羹ndemden d羹羹rmek i癟in "TRBANI" birinci 繹ncelik sorunmu gibi dier sorunlar覺n 羹st羹n羹 繹rtmek i癟in kulland覺覺n覺 s繹yleyen Aslan, "Halk aras覺nda TRBAN 羹zerinden bir kamplama ve b繹l羹nme yarat覺lmaya, toplum kutuplamaya itilmektedir. Demokratiklemeye y繹nelik talepler. 301'in kald覺r覺lmas覺 i癟in yap覺lan giriimler ve yeni bir anayasa tart覺malar覺 da t羹rban tart覺malar覺 alt覺nda kalm覺 bulunmaktad覺r. Elektrii, ula覺ma ve akaryak覺ta yap覺lan zamlar, art覺r覺lan vergiler, kamu emek癟ilerine yap覺lan %2'lik sadaka art覺lar覺; asgari 羹crete g羹nl羹k 55 kuruluk zamlar; enflasyonu daha y覺l覺n ilk av覺nda y覺l覺k hedefin d繹rtte birini aaca覺 tahminleri, b羹y羹menin h覺zla k羹癟羹lmesi, izlenen ekonomik politikalar覺n iflas ettiini g繹stermektedir" dedi.
GATS Anlamas覺 ad覺 alt覺nda kamu alan覺n覺 tasfiyesinin par癟alar覺 olarak pek 癟ok yasal d羹zenlemenin yap覺ld覺覺na dikkati 癟eken Aslan, meclisin bu d羹zenlemeleri IMF'nin yasal bir organ覺ym覺 gibi yapt覺覺n覺 s繹yledi.
"襤MF ve D羹nya Bankas覺na verilen vaatler kapsam覺nda Sosyal Sigortalar ve Genel Sal覺 Sigortas覺 Yasas覺n覺 癟覺kartarak dier kamu hizmetlerinde olduu gibi sal覺k ve sosyal g羹venlik sisteminin piyasalat覺r覺lmas覺, emeklilik ya覺 ve prim 繹deme g羹n say覺s覺n覺n art覺r覺larak emeklilii imk璽ns覺z hale getirilmesi, emeklilie hak kazand覺覺 durumda ise balanacak ayl覺klar覺n d羹羹r羹lmesi Kamu personel Yasas覺 ile de kamu alan覺nda da 癟al覺ma bi癟iminin esnekletirerek g羹vencesiz s繹zlemeli istihdam覺n salanmas覺 hedeflenmektedir" diyen Aslan; k羹resel sermayeye yaranma derdindeki iktidar覺n bu konuda sal覺k, eitim ve sosyal g羹venlik gibi en temel ve vazge癟ilmez insan haklar覺n覺 bile hi癟e sayd覺覺n覺 ifade etti.
Anayasa tart覺malar覺na da deinen Aslan, yeni taslak i癟in "uluslar aras覺 sermaye ile onlar覺n yerli ibirlik癟i s覺n覺flar覺n ideolojisinin merkezine oturan ve askeri vesayetin t羹m izlerini ta覺yan, neo liberal yap覺lanmaya uygunluk salayacak bir metindir" dedi. Her ge癟en g羹n i younluunun artmas覺na paralel olarak personel say覺s覺n覺n artmamakta olduunu ve eksik personelle, b羹y羹k bir fedakarl覺kla 癟al覺an Dan覺tay emek癟ilerinin 癟al覺ma koullan giderek k繹t羹letiini s繹yleyen Aslan, "癟al覺ma koullar覺 iyiletirilip, sosyal sorunlar giderileceine, eksik personel sorununun 癟繹z羹m羹 i癟in taeronlat覺rma ve temel insan haklar覺n覺 bile hi癟e sayan ge癟ici personel s繹zlemeleri dayat覺lmaktad覺r" dedi.
Eyleme kat覺lan yakla覺k 60 BES 羹yesi yap覺lan a癟覺klaman覺n ard覺ndan sloganlar atarak ve alk覺larla protesto ederek ayr覺ld覺.
2008.02.16
Bu yaz覺 2662 kez okundu
Geri D繹n