| Pir Sultan Abdal Dernei Tekke Mi?
Haklar Ve zg羹rl羹kler Cephesi Mamak Temsilcilii 9 ubat 2008 g羹n羹 Pir Sultan Abdal Dernei Mamak ubesi'nin 2 Aral覺k 2007'de d羹zenledii Olaan Genel Kurulu ile ilgili a癟覺klama yapt覺. Bu a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz;

P襤R SULTAN ABDAL DERNE襤
TEKKE M襤?

Pir Sultan Abdal Dernei Mamak ubesi olarak 2 Aral覺k 2007'de Olaan Genel Kurulumuzu ger癟ekletirdik. Ge癟erli 105 oyun 54'羹n羹 alan listemiz se癟imleri kazanm覺 oldu. Ancak daha Olaan Genel Kurul toplant覺s覺 balarken kar覺lat覺覺m覺z engellemeler se癟imin iptal edilmesi ile noktaland覺.
nce, dernee 羹ye olmakla 羹zerlerine d羹en g繹revi yerine getirdiklerini d羹羹nen, y覺llard覺r 羹ye olmalar覺na ramen Pir Sultan Abdal Dernei'ni 繹z羹ne uygun iletmeyenler kar覺m覺za 癟覺kt覺lar. Aidat bor癟lar覺n覺 繹demeyen 羹yelerin se癟me ve se癟ilme hakk覺n覺n olmad覺覺na dair t羹z羹k maddesini tart覺t覺rd覺lar. Genel Kurulda yap覺lan tart覺malar sonucunda bu maddenin ( 6. madde) anti-demokratiklii kabul edildi ve 羹ye olan herkes oy kulland覺. Bu tart覺malar, yani 羹ye olan herkesin oy kullanaca覺 karar覺, PSKAD Genel Merkezi'nden Hasan Ya覺z taraf覺ndan izlenmitir.
Se癟imlerden sonra kazanan listenin onaylan覺p onaylanmayaca覺 g羹ndeme geldi. Bizler ald覺覺m覺z sorumluluk gerei bir an 繹nce g繹rev da覺l覺m覺 yaparak faaliyete ge癟mek istedik. yelerimize, bize desteklerini sunan Mamak halk覺na kar覺, dahas覺 Pir Sultan'覺n yolunda y羹r羹yen halk覺m覺za kar覺 sorumluyduk. Bizce herhangi bir sorun yoktu. Zira birikmi bor癟lar覺ndan dolay覺 kimsenin cesaret edip y繹netimine aday olmad覺覺, ilevsiz bir dernei iler k覺lmak istiyorduk. Bu 癟abam覺zdan dolay覺 Genel Merkez taraf覺ndan desteklenmeliydik. Dorusu da buydu. Ancak b繹yle olmad覺.

"S襤Z襤N GELMEN襤Z襤 BEKLEM襤YORDUK"
Genel Merkezi ilk ziyaretimiz tan覺ma ama癟l覺 oldu. Kaz覺m Gen癟, Genel Merkezi ziyaret etmemizden memnun kald覺覺n覺 ifade etti. 襤kinci ziyaretimizde (5 kii gidildi) "hakk覺n覺zda herhangi bir ikayet yok, program覺n覺za balay覺n" denildi. Ancak Kaz覺m Gen癟 taraf覺ndan "sizin y繹netime gelmenizi beklemiyorduk, dier liste kazanacakt覺" s繹zleri de ilave edildi.
Ne anlama geliyordu bu s繹zler? Bizler ne anlamal覺y覺z? Bir yandan ‘devam edin' denirken 繹te yandan ‘sizi beklemiyorduk' demenin anlam覺 nedir? Kimi ve neden bekliyordunuz? Bunu a癟覺klamal覺s覺n覺z. Ama a癟覺klayamazs覺n覺z! 羹nk羹 bu s繹zlerinizle "imdilik iinize bak覺n, biz g繹stermelik bir hukuk ileteceiz" demektesiniz.
Bizler devrimciyiz. Pir Sultan Abdal'覺, Pir Sultanca sahiplenenlerin geleneinden geliyoruz. Alevileri d羹zenle bar覺t覺rmaya 癟al覺anlara, Pir Sultan Abdal Dernekleri gibi kurumlar覺 muhalif kurumlar olmaktan 癟覺kar覺p kendileri i癟in birer arpal覺k haline getiren anlay覺lara, haks覺zl覺klara, ayak oyunlar覺na pirim vermeyenleriz. Genel Merkez bizi beklemediini s繹ylerken asl覺nda kendi politikalar覺n覺 itirazs覺z kabul edecek insanlar覺 istediini ilan etmitir. 羹nk羹 "dier liste' dedikleri, Genel Merkezin arad覺覺 繹zellikleri ta覺maktad覺r. Bu mudur demokratl覺k? Bunu mu 繹rendiniz Pir Sultan'dan?
Yukar覺daki s繹zler 羹zerine Genel Merkez taraf覺ndan g繹stermelik bir hukuk iletileceini d羹羹nm羹t羹k ve yan覺lmad覺k. Nihayet 23 Ocak'ta Genel Merkez 4'e kar覺 3 oy ile genel kurulumuzu iptal ettiini tebli etti. Karar gerek癟esi olarak t羹z羹羹n 6. maddesindeki "aidat borcu olanlar覺n se癟me ve se癟ilme hakk覺 yoktur" ile 27. maddesindeki "ube onaylanmam覺 bir hazirun listesiyle se癟ime giderse genel merkezin se癟imi iptal etme yetkisi vard覺r" ibareleri g繹sterildi. Karar tebli edilirken t羹z羹kteki maddelerin uyguland覺覺n覺, y繹netim kurulundaki ki?ilerle herhangi bir sorunlar覺n覺n olmad覺覺n覺 belirterek, 襤zmir Bornova ve 襤stanbul Esenler ubelerine de ayn覺 t羹z羹k maddelerinin uyguland覺覺 vurguland覺.
S覺ralanan gerek癟eler kendi i癟inde "hakl覺" bulunabilir. T羹z羹k maddesinde varm覺, Genel Merkez de doal olarak t羹z羹羹 uygulam覺 denilebilir. Hay覺r, Genel Merkez'in tavr覺 bu kadar masum deildir!

PSKAD GENEL MERKEZ襤, HC' GRNCE TZ HATIRLADI
HC'羹n listesi se癟imleri kazan覺nca PSKAD Genel Merkezi birden t羹z羹羹n羹 hat覺rlad覺. HC bu se癟imlerden 繹nce yoktu, t羹z羹k de yoktu. Ama ayn覺 sorunlar vard覺. Daha 繹nce Mamak'ta yap覺lan 6 Genel Kurul se癟iminde; 1999 y覺l覺ndan beri aidat vermeyen 羹yeler bu t羹z羹e ramen defalarca "se癟mi ve se癟ilmi"lerdi. Genel Merkez'in iine gelince ortaya 癟覺kar覺lan, iine gelmeyince hat覺rlanmayan bir t羹z羹k olabilir mi? T羹z羹羹n羹ze bu kadar bal覺 iseniz 繹nceki genel kurullarda neden bu maddeleri iletmediniz? nceki 6 Genel Kurulda bu maddeleri iletmemenizin gerek癟esi neydi? A癟覺klay覺n herkes bilsin. Ve neden 7. Genel Kurul'da bu maddeleri gerek癟e g繹sterdiniz? T羹z羹kteki bu maddeleri yeni mi g繹rd羹n羹z, yoksa birisi mi size hat覺rlatt覺? A癟覺klay覺n. 6 Olaan Genel Kurul'u meru g繹r, yedincisini iptal et; Bu hakk覺 nereden al覺yorsunuz?
Biz a癟覺klayal覺m;
PSKAD demokratik bir dernek gibi deil de bir tekke gibi y繹netilmek isteniyor. Kendilerini s羹rekli y繹netime ta覺yacak, s羹rekli onlar覺n s繹ylediklerini tekrarlayacak bir cemaat kurmaya 癟al覺覺yor. Kendisinin d覺覺nda hareket eden oldu mu bin t羹rl羹 gerek癟e ile oy kullanamazs覺n diyor, se癟ilmi y繹netimleri dahi iptal edebiliyor.
Genel Merkez, 7. Olaan Genel Kurul'un iptal edilmesini s羹rekli 繹denmeyen aidat bor癟lar覺 ile a癟覺kl覺yor. Pir Sultan Abdal demek para demek midir? Her ey para m覺d覺r? Ki bu konuda samimi deillerdir. 襤ine gelenlerle para sorununu bilinen ekillerde hallediyorlar. Bug羹ne kadar y繹netimde olanlar, dernek ad覺na neredeyse hi癟bir ey yapmad覺lar. 襤 yapm覺 g繹r羹nmek i癟in bir iki kurs a癟man覺n, 2 Temmuz i癟in 癟al覺ma yapman覺n d覺覺nda ortada bir ey yoktur. Peki ne vard覺r? Milyarlarca kira borcu, elektrik, telefon, su borcu vard覺r. 襤lgin癟tir, Genel Merkez'in b繹yle y繹netimlerle aras覺 癟ok iyidir, hi癟bir ey demez. Ne zaman ki HC se癟imi bunlardan al覺r, kara defterler a癟覺l覺r.. "olmaz... borcunuz var, oy kullanamazs覺n覺z" denilip se癟im provoke edilir. yle ki PSAKD'覺n kitlelere ihtiyac覺 yoktur! Bir ubede 500 羹ye mi var, 400 羹ye aidat 繹dememise bunlar yok say覺l覺r. Say覺lan, paras覺 olan 100 kiidir. 400 羹yeyi eer kendisine oy vermemise rahatl覺kla silebilir, siliyor da. Soruyoruz; paras覺 olanlar Pir Sultanc覺, paras覺zlar kar覺-devrimci midir, bu terazinin kantar覺 kimin elindedir ve neye g繹re tartmaktad覺r?
Pir Sultan k羹lt羹r羹 ve adaletine g繹re olmad覺覺 a癟覺kt覺r. Mant覺k budur: Para para para... herey sat覺l覺kt覺r. Paran varsa Pir Sultan'da y繹netim kurulunda da olursun, bakan da olursun, herey olursun. Paran yoksa s羹r羹n羹rs羹n. Bu anlay覺 devrimci demokratlar覺n deil, d羹zenin anlay覺覺d覺r. PSAKD Genel Merkezi bunu neden yap覺yor? Genel Merkez bunu kendi tekke anlay覺覺n覺 s羹rekli y繹netimde tutmak i癟in yap覺yor. D羹zene ho g繹r羹nmek i癟in yap覺yor. Ve 羹stelik burjuva y繹ntemleri uygulayarak bunu yap覺yor. Bu kafa ile bu anlay覺la PSAKD hangi 繹zg羹rl羹羹 nas覺l savunabilir? Bu kafa ile ancak ve ancak Alevileri bask覺 alt覺nda tutanlar覺 taklit eder bir duruma gelir. Despotla覺r, sisteme angaje olur.
Genel Kurulun iptaline neden olarak g繹sterilen bor癟lar覺n (繹nceki y繹netimden kalan 4.600 YTL kira borcu, telefon, elektrik, aidat bor癟lar覺 vb.) somut 癟繹z羹mlerle en k覺sa s羹rede 繹denecei belirtilmesine ramen kabul edilmiyor. Zaman isteniyor; yine "hay覺r" deniliyor, "hukuk ne ise onu ileteceiz"! Ne s繹ylenirse s繹ylensin ikna olmuyor, 癟羹nk羹, Mamak ube y繹netiminin h羹km羹 HC'羹n listesinin kazand覺覺 g羹n kesilmi! PSAKD'覺n HC ile sorunu ne ise, bunu halka anlatmal覺d覺r. Halk gereken cevab覺 verir. PSAKD'覺n paraya m覺 ihtiyac覺 var? Bunu da a癟覺k s繹yleyebilir ve isteyebilir. Biz gerekli paray覺 bulabiliriz. Ger癟ekten sorun para ise, bu sorun deil. PSAKD sorunun ne olduunu a癟覺klamal覺d覺r.
Pir Sultan haks覺zl覺a, zulme biat etmedii i癟in as覺ld覺. PSKAD Genel Merkezi ise g羹c羹n羹 kullanarak hakl覺 olanlar覺 kendine biat ettirmeye 癟al覺覺yor.
Biat etmeyeceiz.
Biat etmek, Alevi d羹manlar覺n覺n k羹lt羹r羹n羹 ta覺makt覺r. Alevileri yozlat覺rmakt覺r. D羹zene yedeklemektir. Dahas覺 Alevileri satmakt覺r. Bunu yapmayaca覺z. Anti-demokratik, devrimcileri tasfiye etme, tekkeci tav覺rlar覺 s羹rd羹rd羹kleri s羹rece bu tavr覺n sahiplerini tehir etmeye devam edeceiz. Pir Sultan'覺n miras覺n覺 s羹rd羹renler tekkeci, anti-demokratik anlay覺lara ramen bu derneklerin y繹netiminde de olacaklar. Kimse, bunu anti-demokratik uygulamalarla engelleyemez. PSKAD demokratik bir 繹rg羹t olmal覺d覺r. Se癟imler de buna g繹re yap覺lmal覺d覺r. "Ben yapar覺m olur" mant覺覺 ile hi癟bir 繹zg羹rl羹羹 savunamazs覺n覺z.
Korkular覺 merkezin bekas覺n覺 devam ettirmekse, hay覺r bunun garantisini kimseye veremeyiz. PSKAD y繹netimi bir d羹kal覺k deildir. Olmas覺na da izin vermeyeceiz.

9 ubat 2008
Haklar Ve zg羹rl羹kler Cephesi
Mamak Temsilcilii
2008.02.11
Bu yaz覺 2725 kez okundu
Geri D繹n