| TAYAD Hak 襤halleri Raporu'nu A癟覺klad覺
TAYAD'l覺 Aileler, Taksim Tramvay Dura覺'nda bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak 2007 Hak 襤halleri Raporu'nu a癟覺klad覺. Aileler "F Tipi Hapishanelerde 10 Saatlik Sohbet Hakk覺 Gasp ediliyor.

45/1 Say覺l覺 Genelge Uygulans覺n!" pankart覺 a癟arak F Tiplerinde tecrit ikencesinin s羹rd羹羹ne dikkat 癟ektiler.
6 ubat g羹n羹 eylem yapan TAYAD'l覺lar ad覺na a癟覺klama yapan Lerzan Caner Adalet Bakanl覺覺'n覺n 10 saatlik sohbet hakk覺n覺 ilerleyen s羹re癟te 20 saate 癟覺karmay覺 taahh羹t ettiini, ancak 10 saatlik hakk覺n bile gasbedildiine deindi. 2005 y覺l覺nda 癟覺kar覺lan kanunla da buna benzer bir d羹zenleme yap覺lmas覺na ramen sohbet s羹resinin haftada 5 saat olarak kabul edildiinin hat覺rlat覺ld覺覺 a癟覺klamada tretmana dayat覺ld覺覺na vurgu yap覺larak "direniin sonunda bakanl覺k taraf覺ndan kabul edilmek zorunda kal覺nan sohbet hakk覺 tredman art覺na bal覺 deildir ve disiplin kurulu kararlar覺 ile engellenemez. Kimlerin bir araya geleceine tutuklu ve h羹k羹ml羹ler kendileri karar verirler ve haftada 10 saattir" denildi.
A癟覺klamada genelgeyle kazan覺lan sohbet hakk覺n覺n gasbedilmesine izin verilmemesi gerektii kaydedilerek "O d繹nemde, arabulucu olarak g繹rev yapan ve s繹zler veren kii ve kurumlar s繹zlerinin takip癟isi olduklar覺n覺 tekrar beyan etmilerdir. Biz bu hakk覺 b羹y羹k bedeller kar覺l覺覺nda diimizle-t覺rna覺m覺zla kazand覺k. Uygulatmay覺 ve daha da geniletmeyi baarabiliriz" s繹zlerine yer verildi.
20 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klamada "Genelge Uygulans覺n, Adalet 襤stiyoruz" sloganlar覺 at覺ld覺.

Tayad'l覺lar覺n yapt覺覺 a癟覺klamad覺r;

22 OCAK 2007'DEN BUGNE
"45/1 SAYILI GENELGE" VE YAANAN GEL襤MELER

20 Ekim 2000 tarihinde balayan 繹l羹m orucu eylemi 19 Aral覺k 2000'deki hayata d繹n羹 operasyonundan sonra da devam etti ve 7 y覺l s羹rd羹. l羹m orucu eyleminin temel talebi F tipi hapishanelerdeki tecritin ortadan kald覺r覺lmas覺 idi. F tipi hapishaneler mimari tecritin ( 1 ve 3 kiilik h羹creler) ve idari tecritin (g繹r羹 yasaklar覺, kitap ve yay覺n yasaklar覺, mektup yasaklar覺 gibi) insan覺 yok edecek 繹l癟羹de uyguland覺覺 hapishanelerdi. Adalet Bakanl覺覺 s羹rekli olarak F tipi hapishanelerin 5 y覺ld覺zl覺 otel olduu propagandas覺n覺 yapt覺 ve tecritin varl覺覺n覺 kabul etmedi. Bu konuda AB ve ABD'nin de destei al覺nm覺t覺. Avrupa birlii ikenceyi 繹nleme grubu CPT'den bir heyet T羹rkiye'ye gelmi ve yapt覺覺 incelemelerden sonra F tipi hapishanelerde tecritin olmad覺覺n覺, siyasi tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin gereksiz direndiini, kendilerini 繹ld羹rerek kendilerine zarar verdiklerini belirtti.
Ama daha F tipi hapishaneler a癟覺lmadan a癟覺klanan uluslararas覺 bilimsel 癟al覺malar, 襤stanbul Barosu ve 襤stanbul Tabip Odas覺n覺n bilimsel raporlar覺 F tiplerinin tecrit ama癟l覺 hapishaneler olduunu ve bu hapishanelerde psikolojik ve fiziki a覺r hastal覺klar覺n yaanaca覺n覺 belirtmiti. Nitekim bu raporlar da a癟覺klanan hususlar覺n t羹m羹 birer birer ger癟ekleti. S覺k s覺k, 癟ok ciddi psikolojik ve fiziki hastal覺klar g繹r羹ld羹. 襤ntiharlar artt覺. Bunun tek nedeni tecritti.
Aradan 7 y覺l ge癟tiinde ve 122 insan覺n 繹l羹m羹nden sonra Adalet Bakanl覺覺 F tipi hapishanelerde tecritin olduunu kabul etti. Asl覺nda bu direnite iki siyasal irade 癟arp覺覺yordu. Biri halk覺n, devrimcilerin iradesi, dieri siyasi iktidar覺n-AB'nin-ABD'nin iradesi idi. 襤rade sava覺n覺 kaybeden gelecee dair t羹m beklentilerini de kaybedecekti. Yani belki de bir taraf 繹lecekti. Bu nedenle 癟etin ve sonu癟lar覺 a覺r olan bir direni geliti. 122 insan yaam覺n覺 yitirdi ve zafer kazan覺ld覺. Direniin sonunda Adalet Bakanl覺覺 taraf覺ndan yay覺nlanan 22 Ocak 2007 tarihli 45/1 Say覺l覺 genelgenin sohbet hakk覺n覺 d羹zenleyen maddesi; d羹zenledii haktan 癟ok daha ileri bir anlama ve 繹neme sahiptir. 45/1 say覺l覺 genelgedeki sohbet hakk覺 F tipi hapishanelerde bulunan tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin g羹nde 2 saat, haftada 10 saat olmak 羹zere 10 kiilik gruplar halinde bir araya gelerek 繹zg羹rce sohbet edebilmelerini d羹zenlemektedir. Bu sohbet hakk覺 idare taraf覺ndan disiplin cezalar覺 ile engellenemez ya da tredman nedeniyle engellenemez. Elbette sohbet hakk覺 tecriti ortadan kald覺rmamaktad覺r. Ancak tecritin varl覺覺n覺n kabul edilmesi anlam覺na gelmektedir ve tecritin ortadan kald覺r覺lmas覺 konusunda da somut bir ad覺md覺r. Baz覺 yerlerde g繹rd羹羹m羹z gibi 45/1 say覺l覺 genelgedeki sohbet hakk覺n覺 da k羹癟羹msememek gerekir. Y覺llard覺r tek kiilik ya da 3 kiilik h羹crede kal覺p baka hi癟bir insan覺 g繹rmeyenler a癟覺s覺ndan g羹nde 2 saat, haftada 10 saatlik 繹zg羹rce bir sohbet hakk覺 elbette 繹nemlidir. Bu k羹癟羹msenmemesi gereken bir kazan覺md覺r.
7 y覺ll覺k direni demokratik m羹cadele, haklar ve 繹zg羹rl羹kler m羹cadelesi a癟覺s覺ndan son derece 繹retici ve dersler al覺nmas覺 gereken bir d繹nem olmutur. Elbette bask覺 en 羹st boyuttad覺r. Demokratik kitle 繹rg羹tleri susmutur. Sans羹r alm覺 ba覺n覺 y羹r羹m羹t羹r. En k羹癟羹k hak arama eylemi zorla bast覺r覺lmaktad覺r. 襤te bu koullarda olanca zorluklar覺na ramen 繹l羹m orucu eylemi devam etmi ve baar覺l覺 sona ermitir. Bedelleri a覺r olmutur. 122 insan 繹lm羹, 600'den fazla insan sakat kalm覺t覺r. Ancak bu hak arama m羹cadelesi i癟inde olanlar覺n tercihi olmam覺t覺r. Bu bedeli dayatan siyasi iktidar olmutur.
Adalet bakanl覺覺 direniin g羹c羹, gelien kamuoyu bask覺s覺, demokratik kitle 繹rg羹tlerinin tutuklu ve h羹k羹ml羹leri sahiplenmesi sonucu 45/1 say覺l覺 genelgedeki sohbet hakk覺n覺 kabul ederken, imdilik haftada 10 saatlik sohbetin uygulanaca覺n覺, daha sonra bu s羹renin haftada 20 saate 癟覺kar覺laca覺n覺 belirtmitir. Bu a癟覺klamas覺n覺 da halen sa olan insanlara yapm覺t覺r. Yani canl覺 tan覺klar bulunmaktad覺r. Ama u an g繹r羹yoruz ki Adalet Bakanl覺覺 sohbet s羹resini haftada 20 saate 癟覺karmak bir yana ortadan kald覺rmaya uramaktad覺r.
Yukar覺da k覺saca bilgi vermeye 癟al覺t覺覺m覺z sohbet hakk覺 esas覺nda 繹yle bir hakt覺r: 2005 y覺l覺nda y羹r羹rl羹e giren cezalar覺n ve g羹venlik tedbirlerinin infaz覺 hakk覺nda kanunda da buna benzer bir d羹zenleme vard覺. Ancak bu maddedeki sohbet s羹resi haftada 5 saat olarak kabul edilmiti. Ancak bu yasadaki sohbet hakk覺 tredman art覺na bal覺d覺r. 襤dare taraf覺ndan disiplin kurulu kararlar覺 ile engellenebilir ve kimlerin bir araya geleceine idare karar verir. Ancak direniin sonunda bakanl覺k taraf覺ndan kabul edilmek zorunda kal覺nan sohbet hakk覺 tredman art覺na bal覺 deildir, disiplin kurulu kararlar覺 ile engellenemez, kimlerin bir araya geleceine tutuklu ve h羹k羹ml羹ler kendileri karar verirler ve haftada 10 saattir. Bu nedenlerle de tecriti ortadan kald覺rmamakla birlikte tecritin kald覺r覺lmas覺 konusunda somut bir ad覺m olarak kabul edilmitir.
Bu hak bug羹ne kadar baz覺 F tipi hapishanelerde uygulanm覺 ama daha sonra keyfi gerek癟elerle engellenmitir. rnein Bolu F tipinde ortak alanlara 癟覺kma yasa覺 olan birinin sohbete al覺nmamas覺, Tekirda F tipi hapishanesinde ayakkab覺 aramas覺nda yaanan keyfi sorunlar as覺l sorunun personel ya da yer yetersizlii deil, niyet olduunu g繹stermektedir. Bu hakk覺n 繹nemi b羹y羹kt羹r. Elbette ki, Adalet bakanl覺覺n覺n bu hakk覺 gasp etmesine izin vermemek gerekir. O d繹nemde, arabulucu olarak g繹rev yapan ve s繹zler veren kii ve kurumlar s繹zlerinin takip癟isi olduklar覺n覺 tekrar beyan etmilerdir. Biz bu hakk覺 b羹y羹k bedeller kar覺l覺覺nda diimizle-t覺rna覺m覺zla kazand覺k. Uygulatmay覺 ve daha da geniletmeyi baarabiliriz.


ATO: 45/1 Nolu Genelge Uygulanm覺yor

Ankara Tabip Odas覺 19 Kas覺m 2007'de Sincan Hapishaneler Kampusu'nu ziyaret ederek, 繹zellikle 45/1 say覺l覺 genelge ile ilgili izlenimlerini bir rapor halinde kamuoyu ile paylat覺.

ATO'da 6 ubat aramba g羹n羹 saat 12.30'da d羹zenlenen bas覺n toplant覺s覺nda ilk olarak Tecrite Kar覺 Ankara 襤nisiyatifi (ATO, HD, D襤SK Ankara B繹lge temsilcilii, KESK Ankara ubeler Platformu, TMMOB il Koordinasyon Kurulu) ad覺na HD Genel Sekreteri Sel癟uk Kozaa癟l覺 konutu. Kozaa癟l覺 Adalet Bakanl覺覺 taraf覺ndan OPCAT (Optional Protocol to the Convention Against Torture – BM 襤kenceyle M羹cadele S繹zlemesine Ek Se癟meli Protokol) kapsam覺nda g羹ndeme al覺nan "cezaevlerinde sivil izleme" 癟al覺mas覺n覺n tamamen hatal覺 y繹nelimler 羹zerine kurulduunu dile getirerek, y覺llard覺r cezaevi sorunlar覺n覺 izleyen hukuk ve insan haklar覺 繹rg羹tleri ile ilgili meslek odalar覺n覺n ve sendikalar覺n birikim ve g繹r羹lerinin deerlendirilmedii bir izlemenin amaca uygun olmad覺覺n覺, tutuklu ve h羹k羹ml羹 yak覺nlar覺 ve avukat inisiyatiflerinin i癟inde bulunduu bir "cezaevi izleme" kurulunun zaten y覺llard覺r bu g繹revi 羹stelendiini ifade etti.

T羹rkiye'de izleme yapacak bir mevzuat覺n bulunmad覺覺n覺, fakat Birlemi Milletlerle imzalanan protokol neticesinde bunun haz覺rl覺覺na baland覺覺n覺 ifade eden Kozaa癟l覺, CPT'nin de izleme yaparken herhangi bir g羹n herhangi bir saatte kendi istedikleri ekilde yapt覺klar覺n覺 s繹yledi. T羹rkiye'de bunun and覺n覺n izleme deil ziyaret olduunun alt覺n覺 癟izdi. Bu protokol nedeniyle bakanl覺覺n 繹zellikle sivil bir izleme komitesi kuraca覺n覺 dile getiren Kozaa癟l覺, kendilerinin i癟inde bulunmad覺覺 bir komiteye kabul etmediklerini ve bunun hukuk d覺覺 olduunu s繹yledi. zellikle bu komite i癟inde yer almad覺klar覺 takdirde izleme yapanlar覺 tehir edeceklerinin alt覺n覺 癟izen Kozaa癟l覺, eer kendilerinin izleme yap覺lmas覺na izin verilmezse 癟al覺malar覺n覺 3 kat artt覺rarak komiteyi izleyeceklerini ve yanl覺lar覺 tehir edeceklerini kaydetti.

Kozaa癟l覺'n覺n ard覺ndan s繹z alan ATO 襤nsan Haklar覺 Komisyonu 羹yesi ar覺 Temu癟in, oluturduklar覺 rapor neticesinde 45/1 No'lu genelgenin uygulanmad覺覺n覺, ortak yaam alanlar覺n覺n kullan覺m覺nda ciddi s覺k覺nt覺lar olduunu d羹羹nd羹klerini dile getirerek, bunun yan覺 s覺ra genelge ile ilgili uygulamalar覺n, ayn覺 kampus i癟inde bile farkl覺l覺klar g繹stermesinin ciddi bir sorun oluturduunun alt覺n覺 癟izdi. 襤nsan haklar覺 ve demokratik kurallara uygun sosyal bir yap覺 i癟in, meslek 繹rg羹tlerinin eletiri ve 繹nerilerinin dikkate al覺nmas覺n覺n vazge癟ilmez bir gereklilik olduunu s繹yleyen Temu癟in, "Yap覺lan tek bir ziyaret ile, var olan sorunlara y繹nelik tam bir deerlendirme yapmak m羹mk羹n olmasa da, kurumsal olarak bu ziyaretlerin devam etmesinin ve sonu癟lar覺n birlikte deerlendirilmesinin fayda salayaca覺 ortadad覺r. Bu noktada, Tabip Odas覺 olarak, cezaevleri ile kurumsal, ilkeli ve d羹zenli bir iliki gelitirilmesinin yararl覺 olaca覺n覺 d羹羹nmekteyiz" diye konutu.

ATO Y繹netim Kurulu yesi Sel癟uk Atalay'da 26 Ocak'ta bir tutsa覺n kalp krizinden 繹ld羹羹n羹 s繹yleyerek, yeterli sal覺k hizmeti verilip verilmediinde endie duyduklar覺n覺 dile getirdi. Taleplerinin bir izleme faaliyeti olduunu, bunun da kendilerini belirlemesi gerektiini s繹yleyen Atalay, bunun yap覺lmad覺覺n覺 Bakanl覺覺n hereyi kendisini belirlediini ve alakas覺z yerlere g繹t羹r羹ld羹klerini kaydetti. ATO'nun sal覺k koullar覺 a癟覺s覺ndan deerlendirdiini dile getiren Atalay, 繹zellikle ziyaret kurgusundan 癟覺kar覺larak, izleme kurgusuna d繹n羹t羹r羹lmesi gerektiinin alt覺n覺 癟izdi.

ATO'nun haz覺rlad覺覺 Hapishaneler raporu 繹yle;

Ankara Tabip Odas覺 Sincan Cezaevi Ziyareti Deerlendirme Raporu
Toplumsal yap覺n覺n bir par癟as覺 olan cezaevleri, toplum ve insan sal覺覺 ile ilgili kamusal y羹k羹ml羹l羹kleri bulunan tabip odalar覺n覺n g繹rev ve ilgi alanlar覺 i癟inde yer almaktad覺r. Ankara Tabip Odas覺'na, cezaevlerinden sal覺k alan覺nda yaanan sorunlar ile ilgili gerek tutuklu ve h羹k羹ml羹lerden gerek ise aile ve avukatlardan 癟ok say覺da ik璽yet bavurusu yap覺lmaktad覺r. Dier yandan, kamuoyunun bildii 羹zere Adalet Bakanl覺覺'nca 22 Ocak 2007 tarihinde, 45/1 say覺l覺 genelgenin yay覺nlanmas覺 羹zerine, F tipi cezaevlerindeki tecridi protesto amac覺yla yap覺lan 繹l羹m oru癟lar覺na ara verilmi ve 羹st meslek 繹rg羹t羹m羹z TTB ve baz覺 demokratik kitle 繹rg羹tleri genelgenin uygulanmas覺 noktas覺nda s羹recin takip癟isi olaca覺n覺 a癟覺klam覺lard覺r.
Bu kapsamda, Tabip Odam覺z taraf覺ndan, Adalet Bakanl覺覺'na, 19 Kas覺m 2007 tarihinde Sincan Cezaevini ziyaret etmek i癟in bavuru yap覺lm覺 ve verilen izin dorultusunda odam覺za kay覺tl覺 hekimlerden oluan bir heyet ile Sincan Cezaevi ziyaret edilmitir. Sincan Cezaevi kampusunun t羹m羹n羹 ziyaret etmek isteimize ramen F1 ve L1 cezaevleri i癟in izin verilmemitir. Tabip Odam覺za yap覺lan ikayet bavurular覺n覺n b羹y羹k k覺sm覺n覺n F1'den geldiini g繹z 繹n羹ne al覺rsak ziyaret ama癟lar覺m覺zdan birinin ger癟eklemesine olanak olmam覺t覺r.
G繹zlem Ve Deerlendirmeler
Ziyaret balang覺c覺nda, F2 Cezaevi M羹d羹r羹 ve dier yetkililer ile yap覺lan g繹r羹mede, Tabip Odas覺 olarak ziyaret konusunda genel yakla覺m覺m覺z ve ilkelerimiz ifade edilmitir. Bu 癟er癟evede, d羹zenli, kurumsal ve bal覺 olduumuz evrensel meslek ilkeleri temelinde bir iliki isteimiz kendilerine aktar覺lm覺t覺r. Cezaevi y繹neticileri taraf覺ndan da, ziyaretlerin s羹rd羹r羹lmesinin yararl覺 olaca覺 ifade edilmitir.
Cezaevinin dola覺lmas覺 s覺ras覺nda, heyetin belli b繹l羹mlerde kalan tutuklu ve h羹k羹ml羹ler ile g繹r羹t羹r羹lmesi 羹zerine, Tabip Odas覺 heyetinin, cezaevi y繹netimi taraf覺ndan 繹nceden bir se癟im-belirleme olmaks覺z覺n, tutuklu ve h羹k羹ml羹ler ile, cezaevi y繹netiminden kimsenin bulunmad覺覺, mahremiyete uygun bir ortamda g繹r羹me talebine cezaevi yetkililerince, "Adalet Bakanl覺覺'n覺n bu konuda talimat覺 olmad覺覺" gerek癟esi ile izin verilmemitir. Bunun 羹zerine cezaevi yetkililerine, g繹r羹meleri ancak belirttiimiz koullarda ger癟ekletirilmi sayaca覺m覺z iletilmi ve bu nedenle, daha sonra tutuklu ve h羹k羹ml羹ler ile g繹r羹me talebinde bulunulmam覺t覺r. Bu kapsamda F2 ve Kad覺n cezaevlerinde s覺n覺rl覺 bir ziyaret ger癟ekletirilmitir.
45/1 say覺l覺 genelgenin alg覺lanmas覺 ve uygulanmas覺 noktas覺nda, Sincan Cezaevi kampusunda farkl覺 cezaevlerinde farkl覺 uygulamalar dikkati 癟ekmitir. F2 cezaevinde haftada 10 saat sohbet hakk覺n覺n ortak faaliyetlerden ba覺ms覺z olduu belirtilmi, ancak 10 saatlik sohbetin uygulanmad覺覺 ifade edilmitir. Buna teknik olanaklar覺n (personel ve mek璽n yetersizlii) imk璽n vermedii belirtilerek, h羹k羹ml羹lerin 癟ounun zaten bu y繹nde bir talebinin olmad覺覺, bunun uygulanmas覺 durumunda dier sosyal etkinliklere f覺rsat kalamayaca覺 繹ne s羹r羹lm羹t羹r. Ziyaret s羹resince g繹r羹羹len infaz koruma memurlar覺 ise, genelgenin haftada 2,5- 3 saat olarak uyguland覺覺n覺 belirtmilerdir. Kad覺n cezaevi idarecileri taraf覺ndan ise, genelgede belirtilen 10 saatlik ortak alanlarda sohbet olana覺n覺n, sadece sohbet i癟in olmad覺覺, dier ortak etkinlikleri de i癟erdii ve b繹yle uyguland覺覺 belirtilmitir. Kad覺n cezaevinde sohbet hakk覺n覺 kullanmak isteyen tutuklu ve h羹k羹ml羹 say覺s覺n覺n azl覺覺na ramen, 繹ne s羹r羹len "mek璽n ve personel k覺s覺tl覺l覺覺n覺n", neden kaynakland覺覺 sorusu ise cezaevi y繹netimi taraf覺ndan yan覺tlanmam覺t覺r. Yetkililer taraf覺ndan, 繹zetle sosyal ortamlar a癟覺s覺ndan genelge 繹ncesi duruma g繹re pratik olarak farkl覺 bir uygulama olmad覺覺 ifade edilmitir.
Taraf覺m覺zdan gezilen F2 cezaevinin, 繹zellikle heyet ziyaretleri i癟in haz覺rlanm覺 ve d羹zenlenmi olduu izlenimi edinilmitir. Cezaevi yetkilileri taraf覺ndan, sosyal etkinlikler yap覺ld覺覺 ifade edilmekle birlikte heyetimize g繹sterilen 癟i癟ek, resim, elii, bilgisayar vs. etkinliklerinin yap覺ld覺覺 s繹ylenen yap覺lan at繹lyelerin olaan d覺覺 d羹zenli ve temiz olmas覺na kar覺n, odada uzun s羹redir etkinlik yap覺lmad覺覺n覺 d羹羹nd羹ren a覺r bir koku bulunduu ve 癟i癟ek vb. malzemelerin tozlu olduu g繹zlenmitir. Yine, ziyaretin hafta i癟i, Pazartesi g羹n羹 10.00–12.00 saatleri aras覺nda olmas覺na ramen bir at繹lyedeki 3 kii d覺覺nda g繹sterilen b繹l羹mlerde tutuklu ve h羹k羹ml羹ler ile kar覺la覺lmam覺t覺r.
Kad覺n Cezaevi'nde 12 kiinin bir arada olduu ve tek kiilik odalar覺n bulunduu b繹l羹mlerin ortak bir avluya a癟覺ld覺覺 g繹zlenmi ve bir sosyalleme olana覺 olduu izlenimi edinilmitir. Kad覺n cezaevinde, tek ve 羹癟 kiilik b繹l羹mlerde kalan tutuklu ve h羹k羹ml羹ler ile g繹r羹me istei ise, Cezaevi idaresince "Adalet Bakanl覺覺'n覺n izni olmad覺覺" gerek癟esi ile kabul edilmemitir.
F2 ve Kad覺n Cezaevi revirlerinde yapt覺覺m覺z incelemede revirlerin fiziki artlar覺n覺n yeterli olduu ancak bata hekim say覺s覺 olmak 羹zere sal覺k personeli say覺s覺n覺n yetersiz olduu g繹zlenmitir. Cezaevlerine, haftada 2 g羹n ve Bakanl覺k taraf覺ndan ge癟ici olarak g繹revlendirilen hekimlerin geldii bildirilmitir. Yatakl覺 serviste 10 adet yatak mevcut olmas覺na kar覺n uzun s羹redir kullan覺lmad覺覺, (tuvalette ku pislii, lavabolar覺n tozlu olmas覺), yine revirde 癟ok say覺da tekerlekli sandalye ve sedye olmas覺na kar覺n bunlar覺n da kullan覺lmad覺覺 izlenimi edinilmitir. Psikiyatrik g繹r羹melerin, psikologun talebiyle, infaz memurunun eliinde yap覺ld覺覺 g繹r羹lm羹t羹r.
襤癟me suyunun kantinden temin ediliyor olmas覺 temiz suya ula覺m ile ilgili s覺k覺nt覺 dourabileceini d羹羹nd羹rm羹t羹r.
Cezaevinin deiik b繹l羹mlerinin gezilmesi s覺ras覺nda kar覺la覺lan tutuklu ve h羹k羹ml羹ler ile, heyetimizin g繹r羹me koullar覺n覺n kar覺lanmad覺覺n覺n kendilerine belirtilmesine kar覺n kendi talepleri 羹zerine yap覺lan konumalarda ise, tutuklu ve h羹k羹ml羹ler taraf覺ndan;
- genelgede belirtilen sohbet hakk覺n覺n, haftada 1,5-2 saat olarak uyguland覺覺,
- 4 y覺ld覺r F tipi cezaevinde kald覺覺n覺 belirten bir h羹k羹ml羹 taraf覺ndan, "sistemin tecrite dayand覺覺, g繹rme bozukluu, duyma bozukluu, alg覺, dikkat g羹癟l羹羹 癟ektii",
- disiplin cezas覺 alanlar覺n sosyal etkinliklerden yararlanamad覺klar覺,
- a癟覺k g繹r羹lerde tuvalet olana覺n覺n olmad覺覺,
-6-7 ay ya da 3-4 ayd覺r herhangi bir kurs yap覺lmad覺覺 belirtilmitir.
Sonu癟
Tabip Odam覺z bir halk sal覺覺 alan覺 olarak deerlendirdii cezaevlerinin kurumsal, ilkeli ve s羹rekli bir iliki s羹rd羹r羹lmesi d羹羹ncesindedir. Bu 癟er癟evede, Adalet Bakanl覺覺'n覺n ziyaret isteimizi kabul etmesi, taraf覺m覺zca olumlu bir ilk ad覺m olarak deerlendirilmi ve ziyarete ger癟ekletirilmitir. Ancak Sincan kampusu i癟indeki baz覺 cezaevlerine giri izni verilmemesi ve mahk羶mlarla uygun bir ortamda g繹r羹me yap覺lamamas覺 nedeniyle ziyaretimiz s覺n覺rl覺 繹l癟羹de ger癟eklemitir. Mahk羶mlarla sal覺kl覺 bir diyalog kurulamad覺覺 i癟in taraf覺m覺zca mahk羶m ziyareti ger癟ekletirilmi say覺lamamaktad覺r. Bir癟ok konuda, tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin g繹r羹羹 al覺namam覺, dolay覺s覺 ile cezaevi y繹netimi taraf覺ndan verilen bilgiler teyit edilememitir. Deerlendirmelerimiz, gezilen b繹l羹mlerdeki g繹zlemlere, cezaevi g繹revlilerinin beyanlar覺 ve k覺smen g繹r羹羹len mahk羶mlar ile yap覺lan k覺sa g繹r羹melere dayanmaktad覺r.
Tek ve 羹癟 kiilik 羹nitelerde g羹nl羹k yaam alan覺 olarak tasarlanan b繹l羹mde kalan alan, insan beden ve ruh sal覺覺 a癟覺s覺ndan son derece yetersiz olup, bedensel ruhsal sosyal bir tecride yol a癟maktad覺r.
Belirttiimiz 羹zere 45/1 say覺l覺 genelgenin uygulanmad覺覺n覺, ortak yaam alanlar覺n覺n kullan覺m覺nda ciddi s覺k覺nt覺lar olduunu d羹羹nmekteyiz. Bunun yan覺 s覺ra genelge ile ilgili uygulamalar覺n, ayn覺 kampus i癟inde bile farkl覺l覺klar g繹stermesi ciddi bir sorun oluturmaktad覺r.
Cezaevinde bata personel olmak 羹zere eksiklikler olduu ve bunun sal覺k ve dier hizmetlere yans覺d覺覺 g繹r羹lmektedir. Acil sal覺k sorunlar覺 olduunda ya da olaan羹st羹 hallerde 繹zellikle tek kiilik 羹nitelerde kalan mahk羶mlar覺n acil sorunlar覺n覺 g繹revlilere iletmeleri ile ilgili problemler olduu bize yap覺lan bavurulardan da anlad覺覺m覺z 羹zere sorunludur. Yine cezaevinde, mevcut durumda olduu ekli ile sadece hastalar覺n yak覺nmalar 癟er癟evesinde ve belirli g羹n ve saatlerde tedavi hizmeti deil, cezaevinin genel ortam覺n覺 ve sorunlar覺n覺 bilen, 24 saat koruyucu ve tedavi edici sal覺k hizmeti verecek kadrolu hekim ve yard覺mc覺 sal覺k g繹revlileri gerekmektedir. Sal覺k hizmetlerinin sunumunda meslek etik ilkelerine uygun ortamlar覺n oluturulmas覺 ise bir zorunluluktur.
襤nsan haklar覺 ve demokratik kurallara uygun sosyal bir yap覺 i癟in, meslek 繹rg羹tlerinin eletiri ve 繹nerilerinin dikkate al覺nmas覺 vazge癟ilmez bir gerekliliktir. Yap覺lan tek bir ziyaret ile, var olan sorunlara y繹nelik tam bir deerlendirme yapmak m羹mk羹n olmasa da, kurumsal olarak bu ziyaretlerin devam etmesinin ve sonu癟lar覺n birlikte deerlendirilmesinin fayda salayaca覺 ortadad覺r. Bu noktada, Tabip Odas覺 olarak, cezaevleri ile kurumsal, ilkeli ve d羹zenli bir iliki gelitirilmesinin yararl覺 olaca覺n覺 d羹羹nmekteyiz.

Tecrite Kar覺 Ankara 襤nisiyatifi ad覺na Sel癟uk Kozaa癟l覺'n覺n yapt覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺;
BASINA VE KAMUOYUNA

Ankara Tabip Odas覺 襤nsan Haklar覺 Komisyonu taraf覺ndan Sincan F Tipi (Y羹ksek g羹venlikli) Kapal覺 Cezaevi inceleme raporunun kamuoyuna sunulmas覺 nedeniyle bir araya geldik. Bu vesileyle "Tecrite Kar覺 Ankara 襤nisiyatifi" Y羹r羹tme Kurulu ad覺na cezaevi uygulamalar覺n覺n izlenmesi ve sorunlar覺n tespiti y繹ntemleri hakk覺nda g繹r羹羹m羹z羹 k覺saca sizlerle paylamak istiyoruz.
Adalet Bakanl覺覺 taraf覺ndan OPCAT (Optional Protocol to the Convention Against Torture – BM 襤kenceyle M羹cadele S繹zlemesine Ek Se癟meli Protokol) kapsam覺nda g羹ndeme al覺nan "cezaevlerinde sivil izleme" 癟al覺mas覺 tamamen hatal覺 y繹nelimler 羹zerine kurulmutur. Y覺llard覺r cezaevi sorunlar覺n覺 izleyen hukuk ve insan haklar覺 繹rg羹tleri ile ilgili meslek odalar覺n覺n ve sendikalar覺n birikim ve g繹r羹lerinin deerlendirilmedii bir izleme amaca elverisizdir. Tutuklu ve h羹k羹ml羹 yak覺nlar覺 ve avukat inisiyatifleri ile birlikte yukar覺da sayd覺覺m覺z kurumlar ger癟ek ve etkili bir "cezaevi izleme" g繹revini zaten y覺llard覺r y羹r羹tmektedirler.
Bug羹n ceza ve infaz idaresi ile bakanl覺覺n, ba覺ml覺, yeterli g羹ven telkin etmeyen kendi i癟 idari denetimleri ile sadece ekli bir imkan gibi g繹r羹nen infaz hakimlii denetimi d覺覺nda "ba覺ms覺z" denetimin ka癟覺n覺lmaz olduu konusunda herkes hemfikirdir.
Adalet Bakanl覺覺'na d羹en g繹rev, hi癟bir birikimi olmayan "sar覺" sivil izleme dernekleri kurdurup s繹zleme gereklerinin etraf覺ndan dolamak yerine; y覺llard覺r bu konuda yeterliliini ve birikimini ispatlam覺 kitle 繹rg羹tleri ile 癟al覺may覺 programlamakt覺r.
Komitemiz bileenleri, Ankara Tabip Odas覺 繹rneinde g繹r羹ld羹羹 gibi, birlikte ve ayr覺 ayr覺 癟abalar覺n覺 s羹rd羹recek ve cezaevi sorunlar覺n覺n insan onuruna uygun 癟繹z羹mlere kavuturulmas覺 m羹cadelesinin 覺srarl覺 takip癟ileri olacaklard覺r.
Sayg覺lar覺m覺zla. 06.02.2008

Tecrite Kar覺 Ankara 襤nisiyatifi Y羹r羹tme Kurulu
ATO
HD
D襤SK-ANKARA BLGE TEMS襤LC襤L襤襤
KESK-ANKARA B. PLT. DNEM SZCL
TMMOB-襤L KOORD襤NASYON KURULU
2008.02.11
Bu yaz覺 2842 kez okundu
Geri D繹n