| Ortak D羹man Amerikad覺r Etkinlikleri
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi 10 ubat 2008 g羹n羹 "Ortak D羹man Amerikad覺r" Paneli d羹zenleyecek. Panel ile ilgili ayr覺nt覺lar;

"ORTAK DMAN AMER襤KA'DIR" PANEL襤

Panelin Ad覺: "Ortak D羹man Amerika'd覺r"
Tarih: 10 ubat 2008 / Pazar
Saat: 13.00 – 18.00
Yer: Salon La Bella / Osmanbey- ili
D羹zenleyen: Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi

KATILIMCILAR:
-Prof Dr. Mehmet Bekarolu
-Prof.Dr. Toktam覺 Ate
-anar Yurdatapan
-Av. H羹seyin Y羹ksel Bi癟en
-Av. Sel癟uk Kozaa癟l覺 – HD Genel Merkez Genel Sekreteri
-Alper Turgut – Gazeteci/ Yazar
-Erturul nl羹t羹rk – evre M羹hendisleri Odas覺 Genel Bakan覺
-Sevim Belli – Siyaset Bilimci/ yazar
-KESK

Ayr覺ca 襤stanbul Tabip Odas覺, D襤SK, TMMOB- 襤KK ile 襤ran, K羹ba, Filistin ve Vietnam Konsolosluklar覺 da davetliler aras覺nda.


MALATYA'DA B襤LD襤R襤 DAITIMI

Malatya'da "Ortak D羹man Amerika'd覺r" kampanyas覺 son h覺z覺yla devam ediyor. Kampanya 癟er癟evesinde 6 ubat aramba g羹n羹 saat 13.00'da Merkez Turan Emeksiz ve Yeilyurt caddelerinde HC'l羹ler sesli ajitasyonlu ekilde bildiri da覺tt覺lar.

Bildiri da覺t覺m覺na halk覺n ilgi ve sahiplenmesi olduk癟a youndu. HC'l羹ler, da覺t覺m s覺ras覺nda halktan; "Evet hakl覺s覺n覺z ama bizler biliyoruz, gidin de baka yerlerde da覺t覺n, biraz onlar覺 da bilin癟lendirin." "襤yi g羹zel hakl覺s覺n覺z da bizim ne yapmam覺z gerekiyor?" gibi tepkilerle kar覺lat覺lar. HC'l羹ler, bir yandan "Ortak D羹man"覺 tehir ederken bir yandan da halka ne yapmalar覺 gerektiini anlatt覺lar. Kahvehanelere de girerek bildiri da覺t覺m覺 yapan HC'l羹ler, oralarda da insanlara "Ortak D羹man"覺 tehir ettiler. Bildiri da覺t覺m覺 s覺ras覺nda polisler taraf覺ndan durdurularak izin kontrol羹 yapt覺lar. Kontrol s覺ras覺nda polislerin sesli ajitasyon 癟ekilmemesini dayatmalar覺na ramen HC'l羹ler, ayn覺 ekilde da覺t覺ma devam ettiler.


DERS襤M'DE "ORTAK DMAN AMER襤KADIR" AIKLAMASI

HC'羹n balatm覺 olduu "Ortak D羹man Amerikad覺r" kampanyas覺 Dersim'de de bir bas覺n a癟覺klamas覺yla halka duyuruldu.
"Ortak D羹man Amerikad覺r" HC imzal覺 pankart覺n ta覺nd覺覺 a癟覺klama Sanat Soka覺'nda 6 ubat g羹n羹 saat 12:00'da ger癟ekletirildi.
Seval Yavuz'un okuduu a癟覺klamada,
"Amerika ve dier emperyalist 羹lkeler, ibirlik癟i h羹k羹metleri de yan覺na alarak halklara kar覺 sava a癟m覺t覺r. Amerikan emperyalizmi dorudan halklara sald覺rarak 羹lkeleri igal etmekte; 羹lke topraklar覺na ve zenginliklerine el koymaktad覺r. Dorudan sald覺ramad覺覺 yerlerde ise ibirlik癟i- kukla h羹k羹metlerini devreye sokarak kendi igalci- katliamc覺 y羹z羹n羹 gizlemektedir. lke halklar覺n覺 milliyet癟ilik- inan癟 temelinde birbirine d羹manlat覺rmaktad覺r" denilerek emperyalizmin kanl覺 tarihi anlat覺lm覺t覺r.

Ayr覺ca Yavuz a癟覺klamas覺nda AKP h羹k羹metinin ABD emperyalizminin kuryeliini ve taeronluunun yapt覺覺n覺 dile getirirken, u s繹zlerle a癟覺klamas覺n覺 bitirdi.
"lkemiz 1945' lerden bu yana ABD ve AB emperyalizmine g繹bekten ba覺ml覺 bir 羹lkedir. lkemizin her kar覺 topra覺 parsel parsel sat覺lmakta; yer alt覺 ve yer 羹st羹 zenginliklerimiz ABD emperyalizmine peke 癟ekilmektedir. lkemiz tekeller taraf覺ndan igal edilmi, ulusal onurumuz, ulusal haklar覺m覺z gasbedilmitir.
Bug羹n a癟l覺覺m覺z覺n, yoksulluumuzun, isizliimizin sorumlusu ABD ve onun ibirlik癟iliini yapan AKP' dir. Bu y羹zden diyoruz ki "Ortak D羹man Amerika'd覺r". lkeleri yamalayan, igal eden, halklar覺 katleden ABD'dir. Bu y羹zden diyoruz ki "Ortak D羹man Amerika'd覺r". Amerikan emperyalizmi hepimizin ortak d羹man覺d覺r. Ba覺ms覺zl覺覺m覺z i癟in, ulusal onurumuz ve haklar覺m覺z i癟in 羹lkemizin zenginliklerini emperyalistlere peke 癟ektirmemek i癟in ortak d羹man覺m覺z Amerika'ya kar覺 birleelim."

A癟覺klama boyunca s覺k s覺k "Ortak D羹man Amerikad覺r, Katil ABD 襤birlik癟i AKP, Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak, Katil ABD Ortadoudan Defol" sloganlar覺 at覺l覺rken, a癟覺klaman覺n hemen ard覺ndan Gen癟lik Mar覺 kitle taraf覺ndan s繹ylendi. A癟覺klama bitiminde sembolik olarak ABD bayra覺 yak覺ld覺. A癟覺klamaya ESP ve DHP'de destek verdi.
Bas覺n a癟覺klamas覺ndan hemen sonra "Ortak D羹man Amerikad覺r" bildirileri 癟ar覺 merkezinde halka ve esnaflara da覺t覺ld覺.


BURSA'DA KONSER AF襤LER襤NE CEZA

襤dil K羹lt羹r Merkezi taraf覺ndan pek 癟ok ilde d羹zenlenen ve d羹zenlenmeye devam edilen "Ortak D羹man Amerika" gecesi deiik ekillerde engellenmeye 癟al覺覺l覺yor. Bu keyfi engelleme giriimlerinden biri de 5 ubat g羹n羹 Bursa'da yaand覺. Bursa Santral Garaj b繹lgesinde 17 ubat Pazar g羹n羹 Bursa'da yap覺lacak olan konser afilerini asmak isteyen 3 HC'l羹 saat 16.00'da balad覺klar覺 afilemede, polisler taraf覺ndan keyfi bir ekilde durdurularak, al覺koyuldular. Durdurulma gerek癟esi olarak afilerin izinsiz olduu belirtildi. HC'l羹ler taraf覺ndan 癟evredeki halka afilerin izinli olduu ve ortak d羹man覺n Amerika olduu, afilerde b繹yle yazd覺覺 i癟in polislerin as覺l bundan rahats覺z olduklar覺 anlat覺ld覺. Buna ramen polisler taraf覺ndan yakla覺k 40 dakika al覺koyulan HC'l羹lere 150'er YTL para cezas覺 kesildi. HC'l羹ler 癟al覺malar覺na, t羹m engellemelere ramen devam edeceklerini, Ortak d羹man覺 her yerde, her ekilde halka anlatacaklar覺n覺 s繹ylediler.


EMPERYAL襤ST KLTR DE襤L KEND襤 KLTRMZ YAATALIM!

3 Ocak Pazar g羹n羹 襤zmir HC Temsilcilii T羹rk-Amerikan Dernei'nin 繹n羹nde bas覺n a癟覺klamas覺 yaparak ortak d羹man Amerika ve ibirlik癟ilerini protesto etti.

Saat 13.00'da yap覺lan a癟覺klamada Amerikan emperyalizminin ve T羹rkiye'deki ibirlik癟ilerinin ortakl覺覺n覺n ifadesi olan T羹rk-Amerika Dernei'ni korumaya alan polis dernein 繹n羹nde bas覺n a癟覺klamas覺n覺n yap覺lmas覺n覺 engellemeye 癟al覺t覺. Yaanan tart覺madan sonra HC'l羹lerin kararl覺 tavr覺yla dernek 繹n羹nde "Ortak D羹man Amerika'd覺r" pankart覺 a癟arak bir bas覺n a癟覺klamas覺 yapt覺lar.
evredeki insanlar覺n ilgi g繹sterdii bas覺n a癟覺klamas覺n覺 HC ad覺na ar覺 EV襤K okudu.

evik, "....Evet, etraf覺m覺zda Irak'taki gibi Amerika'n覺n tank覺n覺, u癟aklar覺n覺 g繹rm羹yoruz. zerimize her gece bombalar覺 yam覺yor ama ekonomisi, siyasi ve sosyal haklar覺m覺za yap覺lan sald覺r覺lar覺, k羹lt羹r羹 ile 羹lkemiz Amerika emperyalizminin igali alt覺nda diyoruz.
Emperyalizm sinsidir, sahtek璽rd覺r, yalanc覺d覺r. 襤gal edecei, s繹m羹recei 羹lkelerin halklar覺n覺n tepkisini 癟ok iyi hesaplar. Her zaman halklar覺n kan覺n覺 kurunlar覺, bombalar覺 ile d繹kmez. Bir y覺lan gibi k羹lt羹r羹, ideolojisi ile kan覺n覺 zehirleyip, ahtapotun kollar覺 gibi hamburgeri, kolas覺, modas覺, markas覺, Hollywood filmleri, m羹zii, k羹lt羹r羹 ile boar. Beyinleri dumura urat覺p, seni sen olmaktan 癟覺kar覺r, kendine, 羹lkene, halk覺na, deerlerine, geleneklerine, hayata yabanc覺lat覺r覺r. u anda 繹n羹nde durduumuz kurum gibi, emperyalist k羹lt羹r羹 羹lkemizdeki ibirlik癟ileri ile yaymak i癟in dernekler, k羹lt羹r merkezleri, yard覺m kurulular覺 a癟ar. Amerika her t羹rl羹 k覺l覺a girip, kendi k羹lt羹r羹yle Anadolu k羹lt羹r羹n羹 yozlat覺r覺p kendi giydii, kendi konutuu gibi bir T羹rkiye yaratarak, daha rahat s繹m羹rebilmek i癟in iyilik melei g繹r羹nt羹s羹ne b羹r羹n羹r. Evet, etraf覺m覺zda Irak'taki gibi elinde silahlar覺, g繹zlerinde kara g繹zl羹kleri ile dolaan Amerikan conilerini g繹rm羹yoruz. Fakat yediimiz her lokmay覺 sayan IMF'si her an tepemizde. 襤birlik癟i AKP iktidar覺 ile i癟inin, memurun, emeklinin, k繹yl羹n羹n her kuruunun hesab覺n覺 yaparken, 羹lkemizde a癟 mezarlar覺n覺 癟oalt覺yorlar. On y覺llard覺r ibirlik癟i iktidarlar taraf覺ndan yeralt覺 ve yer 羹st羹 kaynaklar覺m覺z a癟g繹zl羹 emperyalist tekellere peke 癟ektiriliyor. Bu g羹n emperyalist tekeller, doal servetlerimizi, alt覺n 癟覺lg覺nl覺覺 ile Bergama'da, Eme'de, Kaz dalar覺nda olduu gibi k繹stepek yuvas覺na 癟evirerek, 癟almaktalar. Bu h覺rs覺zl覺覺n bek癟iliini de ibirlik癟i 襤ktidarlar yap覺yor. Bunlar bir tarafta yaan覺rken, bir tarafta da halk覺m覺z覺n deerleri, inan癟lar覺 kullan覺l覺p birbirine d羹羹r羹l羹rken emperyalizmin talimat覺 ile s繹m羹r羹, igal, talan yasalar覺 ard覺 ard覺na 癟覺kar覺l覺yor.
Yine gizli ve a癟覺ktan kurulmu olan y羹zlerce askeri ve CIA'ye 羹sleri ile koca bir 羹lke Amerika'n覺n BOP i癟in a癟覺k bir 羹ss羹 haline getirilmi durumdad覺r. Bu topraklardan havalanan u癟aklar emperyalizme boyun emeyen halklar覺n 羹zerine bomba yad覺rmak i癟in havalan覺yor. Direnen halklar覺n 羹zerine at覺lan her bomba ile at覺lan her kurunla yaln覺z kendi 羹lkemizin igaline g繹z yummuyor, direnen halklar覺n katledilmesine de katil Amerika'n覺n su癟 orta覺 yap覺l覺yoruz. Y羹zy覺llard覺r bu topraklarda yaayan halklar olarak deerlerimize, k羹lt羹r羹m羹ze sahip 癟覺kmak, inan癟lar覺m覺z覺 korumak, emeimize, ekmeimize sahip 癟覺karak insanca yaan覺l覺r ba覺ms覺z bir 羹lke, 繹zg羹r bir halk olmak i癟in birlikte emperyalizmin ba temsilcisi, halklar覺n ortak d羹man覺 Amerika'ya ve 襤birlik癟ilerine kar覺 birleelim. Atalar覺m覺z覺n emperyalizmi topraklar覺m覺zdan birlikte kovduu gibi bizlerde birlikte 繹rg羹tlenip koval覺m" diyerek Amerika'ya ve ibirlik癟ilerine kar覺 m羹cadeleye 癟a覺rd覺.

"Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi, Katil Amerika 襤birlik癟i AKP, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Ortak D羹man Amerika'd覺r, Katil Amerika lkemizden Defol" sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 a癟覺klamada Yurdag羹l G羹m羹 Hasan H羹seyin Korkmazgil'in K覺z覺l覺rmak adl覺 kitab覺ndan "Birg羹n 癟覺k覺p geldiler" iiri okundu.


HC Amerika Konsolosluu'nun n羹nden Hayk覺rd覺:
KAHROLSUN AMER襤KAN EMPERYAL襤ZM襤

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin Ortak D羹man Amerika'd覺r slogan覺yla balatt覺覺 kampanya 2 ubat g羹n羹 襤stinye'deki Amerika Konsolosluu 繹n羹nde yap覺lan eylemle s羹r羹yor.
"Ortak D羹man Amerika'd覺r" pankart覺 a癟an HC'l羹ler 1920'lerde kanla-canla savunulan vatan覺m覺z覺n bug羹n parsel parsel Amerika'ya sat覺ld覺覺n覺 dile getirerek "Ba覺ms覺z T羹rkiye" taleplerini hayk覺rd覺lar. Amerika'n覺n Vietnam, Irak gibi 羹lkelerde yapt覺覺 katliam g繹r羹nt羹lerinin d繹vizlerinin ta覺nd覺覺 eylemde "Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi, Kahrolsun Amerika Tam Ba覺ms覺z T羹rkiye" sloganlar覺 at覺ld覺.
Devrim Turan taraf覺ndan yap覺lan a癟覺klamada 羹lkemizde iktidarlar覺n 60 y覺ld覺r 羹lkemizi Amerika'ya satt覺klar覺n覺 ve ABD ile emperyalistlerin 癟覺karlar覺n覺 koruduklar覺na deinildi. Sat覺l覺k bir 羹lkenin ba覺ms覺z olamayaca覺n覺 vurgulayan Turan "Cebimizde, kursa覺m覺zda ABD'nin, IMF'nin ve onun 羹lkemizdeki uaklar覺n覺n eli vard覺r. ocuklar覺m覺z覺n r覺zk覺nda, hastane kap覺lar覺nda s羹r羹n羹羹m羹zde onlar覺n parma覺 vard覺r. Paras覺zl覺ktan orada-burada rehin kalmam覺zda, evsiz barks覺z oturmam覺zda, gelecek tela覺m覺zda, mutsuzluumuzda, ekmek bulamay覺覺m覺zda onlar覺n parma覺 vard覺r. Kardei kardee k覺rd覺rmada, dostu d羹man etmede onlar覺n ali cengiz oyunlar覺 vard覺r" denilerek Amerika'n覺n yaad覺覺m覺z sorunlardan sorumlu olduu vurguland覺.
"K繹le gibi yaamaya, ba覺ms覺zl覺覺n olmad覺覺 bir 羹lkede yaamaya, hakk覺n hukukun, adaletin halktan yana olmay覺覺na isyan ediyoruz" denilen a癟覺klamaya 100 kii kat覺ld覺. Amerika Konsolosluu 繹n羹nde eylem boyunca polisler barikat kurarak konsolosluu korumaya almalar覺n覺 ibirlik癟iliklerinin bir g繹stergesi oldu.


"O D羹nyan覺n D羹man覺, Onun Allah Belas覺n覺 Versin"

2 Ocak Cumartesi g羹n羹 saat 13.00'da Buca Forbes'te "Ortak D羹man Amerika'd覺r" bildirileri da覺t覺ld覺.
Bildirinin i癟erii okunarak yap覺lan da覺t覺mda bildiriyi alan bir amca "Ben sizin bildirinizi ald覺m okudum 癟ok beendim. Birka癟 yere b覺rakt覺m izin almad覺m ama fotokopiyle 癟oalt覺p gittiim yerlere b覺rak覺yorum bildirileri. Sizin i癟in bir sak覺ncas覺 olmaz deil mi?" s繹zleri kampanyaya halk覺n desteinin bir g繹stergesiydi.
Genelde bildiriyi alan t羹m insanlar "o d羹nyan覺n d羹man覺 onun Allah belas覺n覺 versin" s繹zleriyle Amerika'ya tepkisini g繹sterdi. 5 kiinin kat覺ld覺覺 da覺t覺mda 450 bildiri halka ulat覺r覺ld覺.


ANTALYA'DA "ORTAK DMAN AMER襤KA'DIR" PANKARTLARI ASILDI

2 ubat Cumartesi g羹n羹 sabah saatlerinde Antalya'n覺n merkez cadde ve mahallelerinde 羹zerlerinde "ORTAK DMAN AMER襤KADIR" yaz覺l覺 pankartlar as覺ld覺. niversite gen癟liin youn olarak bulunduu Meltem Mahallesi'nde, Antalya'n覺n merkez caddeleri olan 100. Y覺l Bulvar覺, Dumlup覺nar Bulvar覺 ve Burhanettin Onat Caddesi'nde, ehrin merkezi konumundaki G羹ll羹k Kava覺'nda ve en son olarakta alevi ve emek癟i halk覺n 癟ounlukta bulunduu K覺z覺lar覺k Mahallesi'nde pankart asma eylemi ger癟ekletirildi. Bir kez daha Antalya'da halk覺m覺za as覺l ve ortak d羹man覺m覺z覺n kim olduu, kime kar覺 m羹cadele etmemiz gerektii sabah覺n ilk 覺覺klar覺 ile birlikte hat覺rlat覺lm覺 ve anlat覺lm覺 oldu.


Tam Ba覺ms覺z T羹rkiye Sesini Y羹kseltelim

Antalya'da 2 ubat Cumartesi g羹n羹 K覺lahan Meydan覺'nda saat 14.30'da "Ortak D羹man Amerika'd覺r" kampanyas覺 癟er癟evesinde bas覺n a癟覺klamas覺 d羹zenlendi.
Bu hafta 羹癟羹nc羹s羹 d羹zenlenen a癟覺klamaya ilgi yine halk taraf覺ndan youndu.
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi Antalya Temsilcilii ad覺na a癟覺klamay覺 Mehmet izmeci okudu. A癟覺klamay覺 okuyan izmeci; Amerikan emperyalizminin tarihteki katliamlar覺ndan, 羹lkemizde yaad覺覺m覺z emperyalist s繹m羹r羹den 癟eitli 繹rnekler vererek a癟覺klamas覺na 繹yle devam etti; "Irak'a bar覺 ve demokrasi getirdiini t羹m d羹nyaya hayk覺ran Amerika; Irak'ta katliamlar覺n覺 s羹rd羹r羹yor. Sokaklar kan g繹l羹, ac覺n覺n, g繹zya覺n覺n girmedii bir ev bir aile bir y羹rek bile yok. Ortadou halk覺n覺n 羹st羹ne ahlaks覺zl覺klar覺 ile de karabasan gibi 癟繹kt羹ler. Irakta, onlarca kad覺na Amerikan askerleri tecav羹z edip intihar ettirdiler. 2004 y覺l覺nda Afganistan'da 50 kad覺n Amerikan askerleri kendilerine tecav羹z ettii i癟in kendilerini yakarak intihar ettiler.
A癟l覺覺n yoksulluun diz boyu olduu Afrika'n覺n durumunu da biliyoruz hepimiz. Bu g羹n Afrika denildiinde hangimizin akl覺na 羹st羹ne y羹zlerce sinek yap覺m覺 ve birka癟 g羹n i癟inde a癟l覺ktan 繹lecek olan bir 癟ocuk gelmiyor? Daha 3 ya覺ndaki 癟ocuklar Amerikan emperyalizminin s繹m羹r羹s羹n羹 繹l羹m羹 tadarak anl覺yorlar. Bir癟ou daha domadan anne karn覺nda 繹lm羹 oluyorlar.
Daha bitmedi: Vietnam, Afganistan, Nagazaki, Somali… Amerika'n覺n olduu her yerde kan, g繹zya覺, a癟l覺k, sefalet var.
Anadolu topraklar覺nda Amerikan postal覺 deil ba覺ms覺zl覺k istiyoruz! Dedelerimiz ba覺ms覺z bir T羹rkiye i癟in, kurtulu m羹cadelesinde kan覺yla can覺yla savat覺. Kurtulu Sava覺'nda t羹m emperyalist s繹m羹r羹c羹leri kazmam覺z, k羹reimizle 羹lkemizden kovduk, ba覺ms覺zl覺覺m覺z覺 b繹yle kazand覺k. imdi yine igal alt覺nda 羹lkemiz. Amerika 1960'larda Marshall planlar覺yla girdiler topraklar覺m覺za. K繹yl羹n羹n 羹rettii budaya, i癟inin emeine, fabrikas覺na, madencinin k繹m羹r羹ne g繹z koydular. Kimi zaman katliamlar覺yla, kimi zaman ekonomisiyle, 羹sleriyle, Amerikan ua覺, onursuz ibirlik癟ileriyle halk覺n olan覺, bizim olan覺 elimizden ald覺lar. Demokrasi dediler; katlettiler. Refah dediler, zenginlik dediler; daha 癟ok a癟l覺a yoksullua mahk羶m ettiler bizleri. Kardelik, eitlik dediler; halklar覺 birbirine d羹羹rd羹ler. Bir 癟uval k繹m羹re, bir torba una, bir teneke yaa bizleri muhta癟 ettiler.
Hangi babakan hangi h羹k羹met kendi halk覺n覺 dilenci haline getirmekten memnun olur? Ama bizim 羹lkemizde oluyor ne yaz覺k ki. Bir babakan ve onun yalakalar覺 Amerika'n覺n ua覺 olmularsa, bu topraklar覺 ve bu halk覺, olunun alaca覺 trilyonluk gemilere satabiliyor. Bir cumhurbakan覺 daha 16 ya覺ndaki olunun a癟aca覺 m覺s覺r irketi i癟in Bush'un kar覺s覺nda el pen癟e divan durabiliyor.
Bug羹n insan olman覺n onurundan, erefinden ve asl覺nda her zaman yapt覺klar覺 katliamlar覺yla alabilecekleri can覺m覺zdan daha fazlas覺 kalmad覺 elimizde. Amerika'ya ve onursuz uaklar覺na dur demezsek bizim i癟in ac覺, g繹zya覺, yoksulluk hep baki kalacak. Belki bir g羹n, bir sinek gelip Afrika'da ki a癟l覺ktan karn覺nda 繹dem olumu, g繹zleri sararm覺 3 ya覺ndaki 癟ocuun 羹st羹ne deil de, sizin 3 ya覺ndaki can覺n覺zdan bir par癟a olan Ahmet'inize, Aye'nize, H羹seyin'inize yap覺acak. ocuklar覺m覺z, bizler, halk覺m覺z o sineklerin pisliini hissetmeden, Amerika'n覺n, emperyalizmin, ibirlik癟ilerinin pisliklerini, onursuzluklar覺n覺, ahlaks覺zl覺klar覺n覺 ortadan kald覺ral覺m. erefimizin i癟in bu halk覺n, bu topraklar覺n覺n daha doacak g羹neli g羹zel yar覺nlar覺 i癟in, ba覺ms覺zl覺k ve demokrasi m羹cadelesinde birleelim. Tam ba覺ms覺z T羹rkiye sesini y羹kseltelim" dedi.
A癟覺klamas覺n覺n sonunda izmeci; Antalya'da "Ortak D羹man Amerika'd覺r" afilerini yapt覺覺 i癟in hukuksuz ve adaletsiz bir ekilde tutuklanan Emrah Erdoan'覺n serbest b覺rak覺lmas覺 gerektiini dile getirdi. Ayr覺ca her ne olursa olsun demokrasi ve ba覺ms覺zl覺k m羹cadelesinden asla vazge癟ilmeyeceini belirterek, t羹m halk覺m覺z覺 ortak d羹man Amerika'ya kar覺 birlemeye davet etti.
"Yaas覺n Tam Ba覺ms覺z T羹rkiye, Ortak D羹man Amerika'd覺r, Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi Yaas覺n M羹cadelemiz, Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z" cokulu sloganlar覺yla son verilen a癟覺klamaya halk覺n youn ilgisinin yan覺nda 25 kii kat覺ld覺.
A癟覺klaman覺n ard覺ndan "ortak D羹man Amerika'd覺r" yaz覺l覺 繹nl羹klerle ehrin merkezi yerleri olan Ayd覺n Kanza Park覺 ve G羹ll羹k Caddesi'nde 250 bildiri halka ulat覺r覺ld覺.
Halka d繹n羹k yap覺lan konumalarda Amerika'ya kar覺 birleme g羹n羹 olduu vurgusu yap覺ld覺.


ELAZI'DA AIKLAMA

lke genelinde Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin balatm覺 olduu "Ortak D羹man Amerika'd覺r" kampanyas覺 t羹m keyfi uygulamalara ramen Elaz覺'da da devam ediyor.
Kampanya 癟er癟evesinde 1 ubat tarihinde saat 14.00'da kafelerde ve 癟ar覺 merkezde bulunan kahvehanelere sesli ajitasyon 癟ekilip bildiri da覺t覺m覺 yap覺larak Amerika'n覺n ve 襤birlik癟i AKP iktidar覺n覺n politikalar覺 ve katliamlar覺 halka tehir edildi. Yap覺lan kahvehane konumalar覺nda halkta HC'l羹lere alk覺lar覺yla destek verdi. Halktan kimi insanlarda "Evet siz doruyu s繹yl羹yorsunuz as覺l d羹man覺m覺z Amerika'd覺r" dediler.
2 ubat tarihinde saat 15.00'da Elaz覺 Temel Haklar'da 20 kiinin kat覺l覺m覺yla "b繹yle bir zamanda neden Ortak D羹man Amerika" konulu bir sohbet d羹zenlenerek kampanya kat覺l覺mc覺lara anlat覺ld覺 ve yine 3 ubat g羹n羹 yap覺lacak olan "Ortak D羹man Amerika'd覺r" a癟覺klamas覺na 癟ar覺da bulunuldu.

Kampanya 癟er癟evesinde 3 ubat g羹n羹 saat 13.00'da Hozat Garaj覺'nda 25 kiinin kat覺l覺m覺yla bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺. A癟覺klamaya 襤HD g繹zlemci olarak kat覺l覺rken EMEP'te temsili olarak kat覺ld覺.
HC'l羹ler bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺lacak olan alana alk覺, z覺lg覺t ve "Ortak D羹man Amerika'd覺r" slogan覺yla y羹r羹y羹 yaparken, HC'l羹lere 癟evrede bulunan insanlar da alk覺lar覺yla destek verdiler. A癟覺klaman覺n yap覺ld覺覺 alana girildiinde sivil polislerin de a癟覺klamaya kat覺lmak i癟in gelen insanlar覺n 癟evresinde gezerek ortam覺 ter繹rize etmeye 癟al覺t覺klar覺 g繹r羹ld羹. Daha sonra HC ad覺na H羹seyin elik, Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi'nin yay覺nlam覺 olduu "Ortak D羹man Amerika'd覺r" bildirisini okudu.
A癟覺klaman覺n sonunda da Amerika'n覺n; Somali, Vietnam ve Filistin'de "zg羹rl羹k, Demokrasi" ad覺na yapm覺 olduu katliamlar覺 HC'l羹ler k覺sa bir ske癟le halka tehir ettiler. Sonras覺nda da 羹zerinde Amerikan bayra覺 olan apkay覺 tekmelediler.
"Ortak D羹man Amerika'd覺r- HC" imzal覺 pankart覺n a癟覺ld覺覺 ve k覺z覺l flamanlar覺n da bulunduu a癟覺klamada s覺k s覺k "Ortak D羹man Amerika'd覺r, Katil ABD 襤birlik癟i AKP, Katil ABD Ortadou'dan Defol, Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak" sloganlar覺 at覺ld覺. A癟覺klama "Biz Var覺z ve G羹n Dodu" marlar覺n覺n s繹ylenmesiyle son buldu.
A癟覺klaman覺n bitimiyle megafonla ajitasyon 癟ekilerek Hozat Garaj覺 ve 癟evresinde bulunan halka ve esnafa bildiriler da覺t覺ld覺. Ellerindeki bildirinin bitmesiyle HC'l羹ler alk覺 ve sloganlar覺yla da覺ld覺lar.


H羹seyingazi'de Bildiri Da覺t覺m覺!

Ankara'n覺n gecekondu mahallelerinde "Ortak D羹man Amerika'd覺r" kampanyas覺 kap覺 kap覺 dola覺larak anlat覺l覺yor.
Mamak'a bal覺 H羹seyingazi Mahallesi'nde 1 ubat Cuma g羹n羹 saat 16.00'da 6 HC 羹yesi "Ortak D羹man Amerika'd覺r" 繹nl羹kleri giyerek kap覺 kap覺 dola覺p kampanyay覺 anlatan bildirileri da覺tt覺. 17.30 civar覺nda biten bildiri da覺t覺m覺nda yakla覺k 500 bildiri halka ulat覺r覺ld覺.
2008.02.09
Bu yaz覺 3319 kez okundu
Geri D繹n