| TMT襤S: Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n
T羹rkiye Motorlu Ta覺t 襤癟ileri Sendikas覺 (TMT襤S) Ankara Sendika ubeleri Platformu, bir s羹re 繹nce tutuklanan Ankara ube y繹neticileri ve 羹yelerinin serbest b覺rak覺lmas覺 i癟in 4 ubat Pazartesi g羹n羹 bir eylem ger癟ekletirdi.

TMT襤S Sendikas覺 y繹neticileri 77 g羹n 繹nce gece yar覺s覺 evleri bas覺larak g繹zalt覺na al覺nm覺lard覺. G繹zalt覺na al覺nan TMT襤S y繹neticilerinin tutuklanma nedeni sendika da yolsuzluk iddialar覺yd覺. Fakat sendikal覺lar tutuklamalar覺n nedenini baz覺 b羹y羹k irketlerde 繹rg羹tlenmeleri olduunu ve birilerinin bu durumdan rahats覺z olduunu s繹ylediler.

Saat 12.30'da K覺z覺lay YKM 繹n羹nde youn g羹venlik 繹nlemleri alt覺nda toplanan TMT襤S 羹yeleri, "ete Deil 襤癟iyiz rg羹tl羹y羹z G羹癟l羹y羹z, Tutuklananlar Serbest B覺rak覺ls覺n" pankart覺n覺 a癟arak "Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz, Adalet 襤stiyoruz, 襤nad覺na rg羹tlenmeye Devam Ediyoruz" d繹vizlerini ta覺d覺.
S覺k s覺k "G羹n Gelecek Devran D繹necek, AKP Halka Hesap Verecek, Bask覺lar Bizi Y覺ld覺ramaz, Kahrolsun 襤癟i D羹manlar覺, eteler D覺ar覺da 襤癟iler 襤癟erde, Yaas覺n S覺n覺f Dayan覺mas覺, Yaas覺n 襤 Ekmek 繹zg羹rl羹k M羹cadelemiz" sloganlar覺n覺n at覺ld覺覺 eylemde, TMT襤S Genel Bakan覺 Kenan zt羹rk,
"Bir taraftan demokrasiden s繹z eden Babakan sendikal m羹cadele i癟indeki insanlar覺n utuklanmas覺n覺 g繹z ard覺 ediyor. AKP 繹rg羹tlenmeyen m羹cadele etmeyen i癟i boalt覺lm覺 tabela sendikalar覺 kurarak k繹leci bir toplum yaratmak istiyor. 77 g羹nd羹r mahkeme kar覺s覺na dahi 癟覺kar覺lmayan ube y繹neticilerimize uygulanan bu tutumu protesto ediyor, derhal serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istiyoruz" diye konutu.
zt羹rk, y覺llard覺r m羹cadele ederek bu haklar覺 kazand覺klar覺n覺 s繹yleyerek, AKP'nin sendikal m羹cadeleyi bitirmeye 癟al覺t覺覺na dikkati 癟ekti.
TMT襤S ad覺na bas覺n a癟覺klamas覺n覺 okuyan TMT襤S Genel Sekreteri G羹rel Y覺lmaz, "ube y繹neticilerimizin hakk覺nda iverenler taraf覺ndan yap覺lan as覺ls覺z ikayetler ve yasad覺覺 癟ete kurmakla, iverenlere bask覺 yapmakla su癟lanm覺lard覺r. Demokrasi tart覺malar覺 yap覺lan u g羹nlerde bu tutumlar覺n hi癟biri demokrasiye uygun deildir" dedi. 襤verenlerin, hi癟bir kayd覺 sigorta ve sosyal g羹vencesi olmadan asgari 羹cret kar覺l覺覺nda 14-15 saat 癟al覺an i癟iler istediini s繹yleyen Y覺lmaz, sendika y繹neticilerinin i癟ileri 繹rg羹tledikleri bu nedenle patronlar覺n d羹manl覺klar覺n覺 kazand覺klar覺na dikkati 癟ekti.
"ube y繹neticilerimize yap覺lan polisiye uygulamalar覺n ve bask覺nlar覺n demokratik anayasa tart覺malar覺n覺n yap覺ld覺覺, Avrupa birlii standartlar覺na uyum iddialar覺n覺n ortaya at覺ld覺覺 koullarda ger癟eklemesi bu iddialar覺n bo s繹zlerden ibaret olduunun g繹stergesidir" diyen Y覺lmaz, grevci Haber-i 羹yelerine y繹nelik sald覺r覺 ve tutuklamalar覺n iten at覺lmalar覺n, direnen i癟ilere gaz ve bomba yad覺r覺lmas覺n覺n panzerlerle coplu m羹dahaleler yap覺lmas覺n覺n sendikal 繹rg羹tlenme hakk覺na kar覺 balat覺lan sald覺r覺lan artaca覺n覺n g繹stergesi olduunu kaydetti.
12 Eyl羹l'羹 hat覺rlatan bu manzaralar覺n amac覺n覺n hukuksuz bir bi癟imde sendikalar覺n ilevsiz hale getirmek olduunu vurgulayan Y覺lmaz, t羹m giriimlere ramen sendika y繹neticilerinin hala hakim kar覺s覺na 癟覺kmad覺覺n覺 ifade etti.
T羹m kurum ve kiilerin de i癟inde bulunduu geni bir imza kampanyas覺 balatt覺klar覺n覺 ve bug羹n Adalet Bakanl覺覺'na teslim edeceklerini dile getiren Y覺lmaz, "haks覺z ve hukuka ayk覺r覺 bir ekilde tutuklanan y繹neticilerimizin bir an 繹nce serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istiyoruz" dedi.
Eyleme destek veren D襤SK 襤癟 Anadolu B繹lge Temsilcisi Tayfun G繹rg羹n ise, TMT襤S Ankara ube y繹neticileri ve 羹yelerine yap覺lan hukuk d覺覺 uygulamalar覺 eletirerek, anayasal hakk覺n覺 kullanan ve 繹rg羹tl羹 m羹cadeleyi savunan kiilerin madur edilmemesi konusunda Babakan ve yetkilerin 羹zerine d羹eni yapmas覺 gerektiini belirtti. G繹rg羹n, bu m羹cadelede t羹m i癟ilerin yan覺nda olacaklar覺n覺 bildirdi. TMMOB Elektrik M羹hendisleri Odas覺 (EMO) Ankara ube Y繹netim Kurulu Bakan覺 Ramazan Pekta ve Ba覺ms覺z K羹lt羹r Sanat-Sen Bakan覺 da s繹z alarak tutuklamalar覺n yasad覺覺 olduunu ve derhal serbest b覺rak覺lmas覺n覺 istedi.
T羹rk-襤 Ankara 襤l Temsilcisi Fahri Y覺ld覺r覺m da "2003 ve 2007 T羹rk 襤 Genel Kurullar覺'nda Babakan 繹zel sekt繹rde 繹rg羹tlenme talimat覺 vermitir. T羹rk 襤 y繹netimine 繹zel sekt繹rde 繹rg羹tleneceklerini s繹yleyen Babakan'覺n kendisidir. imdi ise 繹rg羹tlenme m羹cadelesinde bulunan arkadalar覺m覺z madur ediliyor" diye konutu. Tutuklananlar覺n anayasal haklar覺n覺 kulland覺klar覺 i癟in i癟erde olduklar覺n覺 dile getiren Y覺ld覺r覺m, T羹rkiye'de 癟etelerin var olduuna dikkati 癟ekti.
Yap覺lan konumalar覺n ard覺ndan Adalet Bakanl覺覺'na kurum temsilcileri ile giden TMT襤S y繹neticileri saat 14.00'da geri d繹nerek, toplad覺klar覺 imzalar覺 bakanl覺a verdiklerini ancak Adalet Bakan覺 ile g繹r羹emediklerini s繹yledi. At覺lan sloganlar覺n ard覺ndan eylem sona erdi. Eyleme yakla覺k 250 kii kat覺ld覺.
2008.02.08
Bu yaz覺 2683 kez okundu
Geri D繹n