| Kerbela ehitleri 襤癟in Aure Etkinlikleri
Mersin'in Demirta Mahallesi'nde bulunan Demirta K羹lt羹r-Sanat Dernei'nin d羹zenledii etkinlikte aure da覺t覺ld覺.

3 ubat Pazar g羹n羹 saat 13.30'da G羹lbeyaz Karaer'in yapt覺覺 konuma Kerbela'da ve devrim m羹cadelesinde ehit d羹enleri anmak i癟in bir dakikal覺k sayg覺 duruu ile balad覺. Karaer "yeni a癟覺lan derneimizde bug羹n yapm覺 olduumuz etkinliin auresi, mahalle halk覺m覺z覺n katk覺lar覺yla ger癟eklemitir. Bug羹n derneimizde ilk etkinliimizi yap覺yoruz. Bunda sonrada sizlerle birlikte mahallemizde hem k羹lt羹rel deerlerimizi yaat覺p koruyaca覺m覺z 癟al覺malar hem de b繹yle g羹zel etkinlikler yapaca覺z. Bug羹n i癟in haz覺rlanan programda, mahallede bir gencin vefat etmesinden kaynakl覺 m羹zik dinletisi b繹l羹m羹 ger癟ekletirilemedi. Cenazeye sayg覺m覺zdan dolay覺 haz覺rlad覺覺m覺z etkinliin m羹zik dinletisini ger癟ekletiremiyoruz. Aure etkinliimize dinleti vermek 羹zere gelen d羹 evi m羹zik grubuna ve t羹m mahalle halk覺na kat覺l覺mlar覺ndan dolay覺 teekk羹r ediyoruz" diyerek s繹z羹 Dernek Bakan覺 Hasan Biber'e b覺rakt覺.
Hasan Biber yapt覺覺 konumada "Kerbela yas deil direni g羹n羹d羹r. Kerbela'da ehit d羹enler zulme ba emedikleri i癟in ehit d羹t羹ler. 1320 y覺ldan bu yana halklara bir direni gelenei miras覺 b覺rakt覺lar. Miladi olarak 690 y覺llar覺yd覺 襤mam H羹seyinler zulme kar覺 direndiler ve ehit d羹t羹ler. Kerbela o g羹nden g羹n羹m羹ze alevi halk覺m覺z taraf覺ndan an覺l覺rken bir deer olarak yaat覺l覺rken Yezid lanetlendi bask覺 zul羹m geleneini s羹rd羹renlerde onu savunmay覺 baaramad覺lar. 羹nk羹 zalim haks覺zd覺 fakat onun kadar 繹nemli yan ise zalimin kar覺s覺nda 襤mam H羹seyin'in "biz k羹fre batan Yezid'e ve ebu s羹fyan soyuna ba ememeye karar vermiiz bu nedenle bizleri bekleyen ancak ve ancak ehitliktir… ey ehli beyt! Ey yoldalar! Bu 癟etin yolun sonu 繹l羹me gitse bile bizim kurtuluumuz bu yoldad覺r…" s繹zleri ile Kerbela'da yarat覺lan tarihi anlatt覺.
Hasan Biber'in konumas覺n覺n ard覺ndan iirler okundu. Gelen konuklara ve mahalleliye da覺t覺lan aure ile etkinlik sona erdi. Aure etkinliine 100'羹 ak覺n kii kat覺ld覺.


Bug羹n羹n Yezitlerine Kar覺 Direnelim

Kerbela ehitlerini anmak ve o g羹nden bug羹ne uzanan direni geleneini bir kez daha anmak i癟in Malatya Munzur Kafe'de etkinlik d羹zenlendi.
3 ubat g羹n羹 saat 12:00'da Malatya Temel Haklar Dernei ve Munzur Cafe'nin ortak d羹zenlendii etkinlikte aure yap覺l覺p da覺t覺ld覺.
Dernek ad覺na yap覺lan konuma da; "襤mam H羹seyin ve yetmi iki yolda覺 Kerbela'da Yezid'in ordusu taraf覺ndan kuat覺ld覺覺nda biat etmeyerek direnerek d羹meyi yelemilerdi. Bug羹n羹n direnenleri bu gelenein sahipleri sosyalistler ve devrimcilerdir. Kerbela direnitir. Muharrem orucu g羹nleri direniin somut halidir. G羹n羹m羹z羹n Yezidleri ise Amerika'd覺r, siyasi iktidard覺r m羹cadeleyi g羹n羹m羹z羹n Yezitleri'ne kar覺 b羹y羹telim" denildi.
Yap覺lan konuman覺n ard覺nda Kerbela ehitleri ve t羹m devrim ehitleri ad覺na 1 dakikal覺k sayg覺 duruunda bulunuldu. Program iir, deyiler ve halk t羹rk羹lerinden oluan m羹zik dinletisiyle devam ederken ayn覺 zamanda aure da覺t覺m覺 yap覺ld覺. Etkinlie 250 kii kat覺ld覺.


BURSA 'DA AURE ETK襤NL襤襤

3 ubat g羹n羹 Bursa Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei taraf覺ndan aure g羹n羹 d羹zenlendi. Saat 14.00'da dernee gelen misafirlere aure da覺t覺m覺yla balayan etkinlik, yap覺lan sohbetlerle devam etti.
Dernek binas覺n覺n bulunduu b繹lge olan, Uluyol Caddesi 羹zerindeki esnaflara aure da覺t覺m覺 yap覺ld覺. Esnaflar taraf覺ndan 癟ok olumlu kar覺lanan dernek 癟al覺anlar覺, esnafa derneklerini anlatt覺lar. Daha 繹nce kas覺m ay覺nda yap覺lan sald覺r覺 sonras覺 ve pek 癟ok kez bildiri da覺t覺m覺 yap覺lan ve sohbetler edilen esnaflar, dernek 癟al覺anlar覺na teekk羹r ettiler ve 癟al覺malar覺nda baar覺 dilediler.
Aure yapma ve da覺tma etkinlikleri ile alevi halk覺m覺z覺n geleneklerini yaatmaya devam edeceklerini belirten Temel Haklar Dernei 癟al覺anlar覺 17.00'da etkinlii bitirdiler.


Buca-Kuru癟eme Gecekondular覺nda Aure Etkinlii

Buca Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei, 2 ubat 2008 Cumartesi g羹n羹 saat 15.00'da Buca-Kuru癟eme Mahallesi'nin, Ayd覺n otoyol kenar覺na kurulmu gecekondular覺nda aure da覺tt覺.
Aure piirmek i癟in mahallenin ortas覺na kurulan aure oca覺na mahallenin kad覺nlar覺 gelerek yard覺m etti. ocuklar ise daha aure pimeden evlerinden ald覺klar覺 kaplarla birbirini iterek 繹ne ge癟meye 癟al覺t覺lar. Buca Temel Haklar'dan Ferit Mutlu, 癟ocuklara neden mahallenin ortas覺na kazan kurarak aure yapt覺klar覺n覺 anlatt覺.
G羹n覺覺覺 m羹zik grubunun t羹rk羹 ve deyileri ile kat覺ld覺覺 etkinlik, 癟ocuklar覺n halaya durmas覺ndan sonra bitti. 100 eve da覺t覺lan aure etkinliine 50 kii kat覺ld覺.
3 ubat Pazar g羹n羹 saat 14.00'de de B.Yamanlar Temel Haklar Dernei de aure piirdi. Piirilen aure esnafa ve mahalle halk覺na da覺t覺ld覺. Aure tenceresi ile kap覺 kap覺 dola覺l覺p, esnafa evlere aure verilirken, Kerbela ehitlerini and覺klar覺n覺, direnilerini selamlad覺klar覺n覺, 襤mam H羹seyinler'den al覺nan miras ile bug羹n羹n Yezitleri'ne kar覺 da m羹cadelelerini s羹rd羹rd羹klerini anlatt覺lar.


akirpaa Temel Haklar'da Aure etkinlii

Adana'n覺n akirpaa Mahallesi'nde faaliyet y羹r羹ten akirpaa Temel Haklar ve zg羹rl羹kler Dernei taraf覺ndan 2 ubat Cumartesi g羹n羹 aure etkinlii yap覺ld覺.
Saat 14.00'te balayan etkinlikte Konuan Dernek Y繹netim Kurulu 羹yesi K覺ymet Erenler aurenin halk覺m覺z覺n zalime biat etmemenin bir simgesi olduunu belirtti ve Hz. H羹seyinler'den bu yana her d繹nem zalimlerin olduu, onlara kar覺 m羹cadele edenlerin olduunu s繹yledi. Bug羹n t羹m d羹nyan覺n 羹zerindeki zulm羹n ba sorumlusunun ABD olduunu belirten Erenler, bug羹n羹n zalimlerine kar覺 direnen devrimcilerin katledildiklerini, 癟ok keyfi nedenlerle tutukland覺klar覺n覺 s繹yledi. Ankara'da katledilen Kevser M覺rzak'la ilgili a癟覺klamaya kat覺ld覺klar覺 i癟in aralar覺nda akirpaa Temel Haklar Bakan覺 Mehmet B覺ld覺rc覺n ve dernek 羹yesi 襤lhan Sar覺olu'nun da bulunduu 8 kiinin hukuksuz bir ekilde tutukland覺klar覺n覺 ifade ederek konumas覺n覺 bitirdi. Ard覺ndan Adana Gen癟lik Dernei M羹zik Grubunun s繹yledii semah t羹rk羹leriyle s羹ren programda aure da覺t覺larak hep beraber aure yendi. Yap覺lan sohbetlerde Kerbela'y覺 anman覺n bug羹n de zalime biat etmemek olduu dile getirildi. Mahalle halk覺ndan s繹z alan biri son zamanlarda 癟覺kar覺lan t羹rban tart覺malar覺yla halk覺n temel sorunlar覺 olan yokluu, yoksulluu unutturmaya 癟al覺t覺klar覺n覺 s繹yledi. Canl覺 tart覺malar覺n s羹rd羹羹 etkinlik 15.30'da ertesi g羹n SSGSS'ye kar覺 yap覺lacak mitinge 癟ar覺 yap覺larak sona erdi. Aure etkinliine 40 kii kat覺ld覺.


KARANF襤LLER KLTR MERKEZ襤'NDE AURE VER襤LD襤

Bac覺lar'da bulunan Karanfiller K羹lt羹r Merkezi'nde 27 Ocak g羹n羹 saat 16.00'da aure etkinlii d羹zenlendi. Yakla覺k 30 kiinin kat覺ld覺覺 etkinlikte bir de konuma yap覺ld覺. Yap覺lan konumada, "襤mam H羹seyin'in "Biz k羹fre batan Yezit'e ve Ebu S羹fyan soyuna ba ememeye karar vermiiz. Bu nedenle, bizleri bekleyen ancak ve ancak, ehitliktir... Ey Ehlibeyt! Ey yoldalar! Bu 癟etin yolun sonu 繹l羹me gitse bile, bizim kurtuluumuz bu yoldad覺r..." s繹z羹ne vurgu yap覺larak Kerbela'n覺n 繹z羹n羹n direni olduu anlat覺ld覺. "Bug羹n de zalimlerin zul羹mlerine boyun ememenin gereklilii anlat覺larak, g羹n羹m羹z羹n yezitleri iftar sofralar覺nda alevi kimliini sat覺n almaya 癟al覺覺yor, ama yap覺lan sald覺r覺lar覺n hepsini Kerbela'n覺n direni miras覺yla p羹sk羹rteceiz" denildi.
2008.02.08
Bu yaz覺 3096 kez okundu
Geri D繹n