| T羹rban覺 B覺rak Emek癟ilerin Sorunlar覺na Bak
Bursa'da Eitim-Sen Toplant覺 Salonu'nda 3 ubat Pazar g羹n羹 saat 12.30'da Sendikalar taraf覺ndan 31 Ocak'ta 襤stanbul'da yaanan patlamayla ilgili bir bas覺n toplant覺s覺 d羹zenlendi.

D襤SK, KESK, TMMOB, PETROL-襤, TM-T襤S, TEZKOOP-襤 ve BAT襤S'in d羹zenledii
bas覺n topland覺s覺nda,
"Patlaman覺n nedeni arana dursun, T羹rkiye son y覺llarda buna benzer cinayet gibi i kazalar覺n覺n s覺k癟a yaand覺覺 bir 羹lke konumuna gelmitir, getirilmitir. Bata kay覺t d覺覺 癟al覺t覺rma olmak 羹zere, taeron 癟al覺ma, g羹vencesiz, sal覺ks覺z, korumas覺z, ruhsats覺z ve denetimsiz iyerlerinde 癟al覺madan dolay覺 yitirilen i癟ilerin 繹l羹m nedeninin ard覺nda yatan ger癟ek bilmezden gelinemez. H羹k羹metlerin anayasal birinci g繹revi, yurttalar覺na sal覺kl覺 bir 癟evrede yaama hakk覺n覺 salama g繹revidir.
lke g羹ndemini dini sembollere kilitleyen, sorunlar覺 t羹rban ile 繹rtmeye 癟al覺an bu iktidar; son 7 ayda tersanelerde 13 i癟i s繹zde i kazas覺 sonucu yaam覺n覺 yitirdiini, Bursa'da 5 kad覺n i癟inin yanarak 繹ld羹羹n羹, baz覺lar覺 ruhsats覺z olan madenlerde y羹zlerce i癟inin, hi癟bir 繹nlem al覺nmad覺覺 i癟in, g繹癟羹k ve patlamada yitirildiini, bu yetmiyormu gibi, bak覺ms覺zl覺k, personel eksiklii, ii taeron ve 繹zel sekt繹re havale etme sonucu tren kazalar覺nda son y覺llarda 55 kiinin yaam覺n覺 yitirdiini g繹rmezden gelemez.
Bu cinayetin faili bellidir. 'nce insan' yerine '繹nce kar, 繹nce sermaye' anlay覺覺n覺 繹ne 癟覺karan siyasi iktidard覺r. Bunca kay覺t d覺覺 癟al覺ma, 20 milyon isiz, % 50'yi bulan yoksulluk s覺n覺r覺 alt覺nda 羹cret, yasaklanan grevler, sendikal覺 olduu i癟in iten at覺lanlar, 'OECD 羹lkelerinde en 癟ok 羹cret alan 繹retmen ve i癟ilerdir' diyerek, emek癟ilerin maalar覺na ve asgari 羹crete g繹z dikenler, d羹羹nce ve ifade 繹zg羹rl羹羹, 癟ada, bilimsel, demokratik eitim sisteminin 繹n羹nde engeller, siyasette yasaklar… varken; T羹rkiye'nin baka sorunu yokmu gibi 't羹rban' 覺 merulat覺rmaya, anayasal k覺l覺fa sokmaya 癟al覺anlar, anayasadaki sal覺kl覺 癟evrede yaam hakk覺n覺 yurttalar覺na 癟ok g繹renler bu cinayetlerin failidir. Demokratik, laik, 繹rg羹tlenme ve ifade 繹zg羹rl羹羹n羹n olduu, grevlerin yasaklanmad覺覺, sendikal覺 olduu i癟in iten at覺lmalar覺n yaanmad覺覺, bar覺 i癟inde bir T羹rkiye m羹cadelemizi s羹rd羹receiz" denildi. Bas覺n Toplant覺 saat 13.00'da bitirildi.
2008.02.08
Bu yaz覺 2627 kez okundu
Geri D繹n