| HC'den 104 Nolu A癟覺klama
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi taraf覺ndan 2 ubat 2008 g羹n羹 襤stanbul Davutpaa'da ruhsats覺z bir maytap ve havai fiek imalathanesinde meydana gelen patlama ile ilgili yap覺lan a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz;

"Davutpaa'da Halk覺 Katleden AKP'nin R羹vet ark覺d覺r!

Bu kez "ruhsats覺z iyeri" olup geldi 繹l羹m. Davutpaa'da 繹len yine biz yoksul halkt覺k. T覺pk覺, daha bir hafta 繹nce K羹tahya yak覺nlar覺nda raydan 癟覺kan trende 繹len 9 kiinin de bizden olduu gibi. Deprem, sel, 癟覺, yang覺n, salg覺n hastal覺k, trafik kazas覺, i kazas覺... 繹len hep biziz. D羹zen, durmaks覺z覺n katlediyor bizi. Katliamlar覺n bi癟imi deiiyor, ama esas覺 deimiyor.
31 Ocak g羹n羹, 襤stanbul Davutpaa'da ruhsats覺z bir maytap ve havai fiek imalathanesinde meydana gelen patlama sonucunda 21 insan覺m覺z 繹ld羹, 116 kii de yaraland覺.
ehrin g繹beinde b羹y羹k bir patlay覺c覺 imalathanesi iletiliyor ve hi癟bir yetkili kurumun bundan haberi yok! Halk覺 癟ocuk yerine koyup kand覺rmak istiyorlar. Hay覺r! Hepimiz biliyoruz ki, belediye ve polis ibirlii olmadan b繹yle bir yer a癟覺l覺p iletilemez.
Halk, bu r羹vet 癟ark覺n覺 癟ok iyi biliyor. Devlet kat覺nda iler baka t羹rl羹 halledilemez. Girdiin her devlet ve belediye kap覺s覺, r羹vet 癟ark覺yla d繹ner.
Davutpaa ifte Havuzlar Caddesi'ndeki bu imalathane yeralt覺nda ya da gizli bir yer deildi. Buras覺, 5 katl覺 b羹y羹k bir i merkeziydi. Kald覺 ki, bu imalathane, 襤stanbul'da benzer durumdaki tek maytap, havai fiek imalathanesi de deil. Bu ger癟ei 襤stanbul'u y繹neten t羹m yetkililer bilir.
Peki 繹yleyse, bildikleri halde niye 繹nlem alm覺yorlar?
Cevab覺; 癟覺kar, soygun, yama, talan, r羹vet d羹zenindedir.
Davutpaa'da 21 insan覺m覺z覺 katleden bu d羹zendir.

SULULAR HALKI SULUYOR!
襤stanbul Valisi, Belediye Bakan覺, daha alt d羹zey yetkilileri, iki g羹nd羹r konuuyorlar ama hepsi tek bir "su癟lu"yu iaret ediyorlar: HALK!
Baka hi癟bir su癟lu yok ortada. Ne o iyerini denetlemekle g繹revli kurumlar, ne o kurumlar覺n amiri ve sorumlusu durumundaki Vali ve Belediye Bakan覺, hi癟 kimse hi癟bir sorumluluk 羹stlenmiyor. Hep b繹yle olmutur. Bug羹ne kadar bu 羹lkede yaanan ve her biri a癟覺k bir katliama d繹n羹en t羹m b羹y羹k felaketleri g繹z羹n羹z羹n 繹n羹ne getirin; hangisinde bir sorumlu bulundu, hangisinde bir sorumlu cezaland覺r覺ld覺?
Bak覺n ite, 22 Temmuz 2004'de Pamukova'da 40 kiinin 繹ld羹羹, 90 kiinin yaraland覺覺 "h覺zl覺 tren" katliam覺nda da su癟lu olarak bula bula iki emek癟i makinisti buldular. O katliama yol a癟an Ulat覺rma Bakan覺 ve TCDD Genel M羹d羹r羹 hala koltuklar覺nda oturuyorlar.
D羹zenin CEZA mekanizmas覺 muhaliflere kar覺d覺r.
Yarg覺, esas olarak d羹zene muhalifler i癟in iler. Eer muhalifsen, s覺radan bir afi asmak bile an覺nda cezaland覺r覺l覺r. Polis, zab覺ta 24 saat g繹rev yap覺yor; 24 saatin tamam覺nda muhaliflere kar覺 癟ok 癟ok duyarl覺d覺rlar. Hi癟bir gerek癟e bulamazlarsa "癟evreyi kirlettiniz" diye ceza yazarlar. Ama 襤stanbul'un orta yerinde patlay覺c覺 deposu a癟abilirsiniz, envai t羹r patlay覺c覺 imal edebilirsiniz, herhangi bir izne gerek yoktur, ceza yoktur. R羹vetini verir, imalathane iine devam eder... Sonra patlama olur, 21 kii katledilir. Su癟lu halkt覺r!

EH襤RLER襤 BU HALE GET襤RENLER, DOAB襤LECEK TM
KAZA VE FELAKETLERDEN DE SORUMLUDURLAR
Devletin valisi Muammer G羹ler katliam yerinde konuuyor: "Bu maytap imalathanesi ka癟ak. Hi癟bir 繹nlem al覺nmam覺." Kime s繹yl羹yorlar? Bunu 繹nceden bilmek ve 繹nlem almak durumunda olan kendileri olduu halde, onlar su癟luyu 癟oktan bulmular.
Bu d羹zenin t羹m DENET襤M襤 yoksul halka kar覺d覺r. Gecekondular覺 bir gecede y覺kan, istediler mi o gece yap覺lan her gecekonduyu tesbit edebilen zab覺ta ve polisin g繹z羹, zenginler, patronlar kar覺s覺nda k繹r oluyor. Elbette gecekonducular覺n r羹vet verecek paras覺 yoktur. Patronlar her t羹rl羹 yasad覺覺l覺覺 yapacak, ruhsats覺z iyeri a癟acak, i癟ilerini sigortas覺z 癟al覺t覺racak, iyeri g羹venlii i癟in hi癟bir 繹nlem almayacak, fakat onlara kimse dokunmayacakt覺r.
襤te b繹yle bir d羹zen h羹k羹m s羹rd羹羹 i癟indir ki; 襤stanbul'daki binalar覺n y羹zde 60'覺 RUHSATSIZ'd覺r. 襤ktidar ise, bu 癟arp覺kl覺覺n kayna覺na inmek yerine, "Kentsel d繹n羹羹m" projesi ad覺 alt覺nda, gecekondular覺 y覺k覺p arazilerini ele ge癟irmeye 癟al覺makla megul.
Diyorlar ki, ehre 癟eki d羹zen vermek gerekir. Bu hale kendileri getirmediler mi? Bir k繹yden, s覺radan bir kasabadan deil, 12.5 milyon n羹fuslu bir ehirden s繹z ediyoruz. Y羹zbinlerce ruhsats覺z binay覺 kim yapt覺, kim izin verdi, kim onaylad覺, kim g繹z yumdu? Kim bu ruhsats覺z ehrin sorumlusu? Valilik, Belediye, polis, jandarma, Devlet Su 襤leri'nden 襤SK襤'ye kadar t羹m devlet ve belediye kurumlar覺, hepsi su癟ludur; hepsi bu r羹vet, soygun, talan mekanizmas覺n覺n orta覺d覺rlar. Halk覺 katleden bunlard覺r.
AKP, tam 14 y覺ld覺r 襤stanbul'u y繹netiyor. 襤stanbul'daki AKP y繹netimi bug羹n Babakan olan Tayyip Erdoan'覺n 襤stanbul Belediye Bakanl覺覺yla balam覺t覺r. imdi kalk覺p Davutpaa'daki katliamda bizim sorumluluumuz yok diyebilirler mi?
Sistemin t羹m 癟arklar覺n覺n s繹m羹r羹, soygun r羹vet ve talan i癟in d繹nd羹羹 bir d羹zende, halk覺n ne i g羹venlii, ne can g羹venlii yoktur. Bu bozuk yap覺, daha 癟ok felaketler ve katliamlar 羹retecektir.
Halk olarak, i g羹venlii i癟in, can g羹venlii i癟in kendimiz 繹rg羹tlenmeli, iktidar ve patronlar覺n su癟 ortakl覺覺 i癟inde olduunu bilerek, bu su癟 ortakl覺覺na kar覺 m羹cadele etmeliyiz. Haklar覺m覺z覺 gasbettiklerinde, can g羹venliimizi yok ettiklerinde, Davutpaa'da olduu gibi can覺m覺z覺 ald覺klar覺nda, hesap sormas覺n覺 bilmeliyiz.

DAVUTPAA'DA HALKIN KAT襤L襤 AKP'D襤R!
AKP HALKA HESAP VERMEL襤D襤R!

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi"
2008.02.02
Bu yaz覺 2716 kez okundu
Geri D繹n