| HC'den 103 Nolu A癟覺klama
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi taraf覺ndan 28 Ocak 2008 g羹n羹 Filistin kurtulu m羹cadelesinin 繹nderlerinden George Habba ile ilgili yap覺lan a癟覺klamay覺 yay覺nl覺yoruz;

Filistin Devrimine Adanm覺 Bir m羹r:
GEORGE HABBA

Filistin kurtulu m羹cadelesinin 繹nderlerinden, Filistin Halk Kurtulu Cephesi'nin kurucusu George Habba'覺 27 Ocak'ta kaybettik. Filistin halk覺na, FHKC'ye, ailesine ve t羹m d羹nya halklar覺na ba sal覺覺 diliyoruz.
Habba, b羹t羹n d羹nya halklar覺n覺n, d羹nya sosyalist hareketinin bir kayb覺d覺r. 82 y覺ll覺k 繹mr羹, d羹nya halklar覺n覺n kurtuluuna ve bu kurtuluun bir par癟as覺 olan Filistin devrimine adanm覺t覺r.
George Habba, Beyrut'taki 羹niversite 繹rencilii y覺llar覺nda Arap Milliyet癟i Hareketi'ne kat覺ld覺. 1960'l覺 y覺llar覺n ba覺nda bu hareket kendi a癟mazlar覺 sonucunda da覺l覺rken, Habba milliyet癟ilikten uzaklaan ve silahl覺 m羹cadeleyi temel alan grup i癟inde yerald覺. Arap-襤srail sava覺ndaki yenilgiden sonra Geriye D繹n羹 Yiitleri, 襤ntikam Gen癟lii ve Filistin Kurtulu Cephesi adl覺 fedai gruplar覺n覺n birlemesiyle Filistin Halk Kurtulu Cephesi'nin kurulmas覺 s羹recinin 繹nderlerinden biri oldu. Habba ve onun 繹nderliindeki FHKC, sava癟覺 bir anlay覺覺n Filistin davas覺na ve Filistin halk覺na maledilmesini salayanlar覺n ba覺ndad覺rlar. Her t羹rl羹 silahl覺 eylemden intifadaya kadar uzanan zenginlii i癟inde bug羹n de devam eden militan direni 癟izgisinin oluturulmas覺nda Habba'覺n rol羹 yads覺namaz.
O, Filistin ulusal kurtulu m羹cadelesini, s覺n覺fsal kurtulu hedefiyle birlikte y羹r羹ten bir Marksist-Leninistti. Arap milliyet癟iliinin uzlamac覺 diplomasi yollar覺n覺 tavsiye ettii y覺llarda, sava癟覺 bir 繹rg羹t羹n kuruluuna 繹nderlik ederken, sonraki d繹nemlerde de milliyet癟iliin Filistin davas覺n覺 yutmas覺n覺n 繹n羹ndeki en b羹y羹k barikatlardan biri olmaya devam etti.
M羹cadelesini "zafere kadar devrim" ilkesiyle s羹rd羹rd羹. Hi癟bir aamada umutsuzlua kap覺lmad覺, hi癟bir aamada halk覺na emperyalizmle, ibirlik癟ilerle uzlamay覺 繹nermedi. Bu devrimci 癟izgisi nedeniyle Siyonizmin hedefiydi hep. Filistin'i igal edenler, Filistin devriminin bu Marksist-Leninist 繹nderini katletmek i癟in defalarca giriimlerde bulundular. Ama bu da onu 癟izgisinden ve g繹revlerinden uzaklat覺rmad覺. Silahl覺 m羹cadelede 覺srar ederken, 繹zellikle El Fetih'de somutlanan uzlamac覺l覺k 癟izgisine her zaman kar覺 durdu. Bu devrimci tavr覺n bedelleri b羹y羹k oldu, FHKC 癟ok b羹y羹k bedeller 繹dedi, ama Habba, uzlamac覺l覺a kar覺 bu c羹retli tavr覺yla bir kez daha Filistin halk覺n覺n kalbindeki yerini pekitirdi.
Filistin halk覺n覺n kurtulu s羹recinde d繹nemsel olarak gericiliin, uzlamac覺l覺覺n g羹癟 kazanm覺 olmas覺, Filistin devriminin er ge癟 devrimci bir 癟izgide geliecei ger癟eini deitirmez. Filistin devrimi George Habba'覺n miras覺n覺 mutlaka s羹rd羹recek, devrim bu temel 癟izgide zafere ulaacakt覺r.
T羹rkiye devrimci hareketi, tarihi boyunca Filistin halk覺yla, Filistin devrimiyle ve Filistinli 繹rg羹tlerle dayan覺ma i癟inde olmutur. FHKC ve onun 繹nderi Habba da, T羹rkiye devrimci hareketinin en yak覺n覺ndakilerden biriydi. Bu yak覺nl覺ktan, dayan覺madan hep onur duyduk ve duymaya devam edeceiz. T羹rkiye devrimci hareketi ve T羹rkiye halk覺 olarak Habba'覺 unutmayaca覺z!

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi
2008.01.29
Bu yaz覺 2780 kez okundu
Geri D繹n