| 45/1 Say覺l覺 Genelge Uygulans覺n
l羹m orucu direniine 7 y覺l覺n ard覺ndan 22 Ocak'ta Adalet Bakanl覺覺'n覺n yay覺nlad覺覺 45/1 Say覺l覺 Genelge ile ara verildi. Ancak Adalet Bakanl覺覺 yay覺nlam覺 olduu genelgeyi uygulam覺yor, uygulamak i癟in 癟aba g繹stermiyor.

l羹m orucuna ara veriliin 1. y覺l覺nda Adalet Bakanl覺覺'n覺n yay覺nlad覺覺 genelgenin arkas覺nda olmas覺 ve sohbet hakk覺n覺n verilmesi i癟in TAYAD'l覺 Aileler, ada Hukuk癟ular Dernei, 襤stanbul Barosu, D襤SK Bakan覺 S羹leyman elebi, Tecrite Kar覺 Sanat癟覺lar, TMMOB 襤襤KK ve Av. Behi癟 Ac覺'n覺n kat覺l覺m覺 ile 襤stanbul Tabipler Odas覺'nda bir bas覺n a癟覺klamas覺 ger癟ekletirildi.
A癟覺klamada "Hapishanelerde 10 Saatlik Sohbet Hakk覺 Uygulans覺n" pankart覺n覺n as覺ld覺覺 salonda ilk olarak TAYAD'l覺 Ahmet Kulaks覺z konutu. Kulaks覺z "22 Ocak 2007 tarihli 45/1 say覺l覺 Adalet Bakanl覺 taraf覺ndan y羹r羹rl羹e konulan genelge ile F tipi hapishanelerdeki tecrit uygulamas覺 konusunda bir gedik a癟覺lm覺, bu gelime direni癟iler, tutuklu ve h羹k羹ml羹ler ile tutuklu ve h羹k羹ml羹 yak覺nlar覺 taraf覺ndan, tecritin k覺r覺lmas覺nda somut bir ad覺m olarak deerledirilmitir. Bu durumda tecritin kald覺r覺lmas覺 temel hedeflenen olmakla birlikte, genelge ile salanan haklarda tecritin kald覺r覺lmas覺nda 繹nemli bir ad覺md覺r 122 繹l羹m ve y羹zlerce sakat insanla bedeli 繹denmi bir hakt覺r. 22 Ocak 2007 tarihinden bu yana bir y覺l ge癟mitir. Bu bir y覺l i癟erisinden; 45/1 say覺l覺 genelgenin hapihanelerde hayta ge癟irilmesi i癟in at覺lacak ad覺mlar覺 bekledik ve izledik ancak g繹rd羹kki genelgedeki h羹k羹ler hayata ge癟irilmemi, kazan覺lan haklar uygulanmam覺t覺r" dedi.
Daha sonra D襤SK Bakan覺 S羹leyman elebi "bug羹n 22 Ocak daha 繹nceki s羹re癟 繹zetlendi asl覺nda. 7 y覺ld覺r devam eden insan haklar覺 ihlalleri var buna ilikin ortaya konulan eylemlikler var, m羹cadele var ve a癟l覺k grevleri s羹re癟lerini yaad覺k ve 繹l羹mler var, sakat kalanlar var ama yaam覺n i癟erisinde olanlarda mutlu deil. 襤nsan haklar覺 ihlali halen devam ediyor bug羹n biz niye buraday覺z. Aradan bir y覺l ge癟mesine kar覺n balang覺癟ta bu hak gasp覺n覺n engellenmesi konusunda ortaya konulan a癟l覺k grevinin sonlanmas覺 konusunda duyarl覺l覺k g繹sterdik. Behi癟 A癟覺 arkada覺m覺z bug羹n yaamda o bir simge idi ve a癟l覺k grevini s羹rd羹ren arkadalar覺m覺zdan bir tanesi yaamda. Belki t覺bbi olarak bilemem ama baz覺 izlerde vard覺r. Bir s繹z verdik orada o g羹nk羹 koullarda T羹rk Tabipler Birlii Bakan覺m覺z Gencay G羹rsoy, KESK, D襤SK, TMMOB, 襤stanbul Barosu Bakan覺m覺z覺n ve Barolar覺n bu konudaki iradesini 癟ok a癟覺k ortaya koyduk. Yani yaln覺z biz buray覺 sonland覺rmayaca覺z, bundan sonraki s羹recinde takip癟isi olaca覺z dedik. Bu s繹z羹 vererek oradan ayr覺ld覺k ve og羹nde o genelgenin uygulanaca覺 konusunda taah羹tte bulunanlar bunu uygulam覺yorlar. Devlet h羹k羹met bir genelge 癟覺kar覺yor. Kendisi 癟覺kart覺yor, kendisi imzal覺yor ve imzalad覺覺 genegenin arkas覺nda durmuyor. Baz覺 durumlar vard覺r bir ay iki ay bir s羹recin tamamlanmas覺 a癟覺s覺ndan baz覺 eksiklerin giderilmesi a癟覺s覺ndan s羹reler elbette 癟ok sorun edilmemesi konusunda elbette bir diyalog olmutu. Ama bana gelen hapishanelerden mektup var olduk癟a ayn覺 癟ilenin ayn覺 zulm羹n devam ettiine ilikin arkadalar覺n talepleri var. Bana da soruyorlar haklar覺 olarak siz b繹yle bir s繹z verdiniz takip edeceksiniz dediniz ama biz bu koullar覺 ya覺yoruz. Varm覺 bir iki yerde iyileme var izmir 1 No'lu F tipi Cezaevi'nde bu uygulanabiliyor. Burdaki talep belli 10 saatlik insanc覺l g繹r羹me hakk覺n覺n tan覺nmas覺 baka bir ey yok. Bir araya gelme eer bu engelleniyorsa bu 羹lkede ve bu genelgeye imza atanlar bunu uygulamaktan acizlerse ozaman sorun var demektir. O sorunu amakta o h羹k羹metin birinci g繹revi 繹zellikle de bakan覺n g繹revi. Bug羹n burda olmam覺z覺n sebebi size bir g繹r羹nt羹 verelim diye deil bu iin takip癟isi olmak i癟in burday覺m en k覺sa zamanda bu genelgeninin uygulanmas覺 konusunda adalet bakanl覺覺 ile ilgililerle taleplerimizi s羹rd羹rmeye kararl覺y覺z" dedi.
TMMOB 襤襤KK Din癟er Mede "tart覺t覺覺m覺z ey 癟ok a癟覺k 羹lkedeki demokrasinin ve insan haklar覺n覺n ileri bir ad覺m覺n覺 talep eden herhangi bir forminasyonun peinden gitmiyoruz. S繹ylenen ey hapishanelerde 10 saatlik sohbet hakk覺 uygulans覺n. Bu kadar insani talebi ve kar覺l覺kl覺 mutabakata var覺lm覺 uygulanaca覺 zaten beklenebilmi bir talebin uygulanmas覺n覺 s繹yl羹yoruz. Bu 羹lkenin m羹hendisleri mimarlar覺 ehir planc覺lar覺 imdide olduu gibi demokrasinin insan haklar覺n覺n gelimesi yan覺 s覺ra bu t羹r taleplerin ger癟eklemesi i癟in hem sesini y羹kseltecek hemde bu s羹recin kendisinin bir par癟as覺 olacak ve izleyicisi olacakt覺r. Bu karar uygulanmal覺d覺r. TMMOB olarak bu talebe destek vereceimizi bir kez daha yineliyoruz" dedi.
ada Hukuk癟ular dernei Ad覺na Nazan Yaman da "Behi癟 Ac覺 繹l羹m orucuna balad覺覺 zaman ayn覺 g羹n avukat arkadalarla tecrite kar覺 avukatlar oluumuna girdik ve tecrite kar覺 m羹cadelenin bir par癟as覺 olmaya bu ekilde yak覺ndan hissetmeye belki balad覺k. Mesleimiz gerei yak覺ndan soluduumuz olaylard覺 bu vahet boyutunda gerek 19 Aral覺k 繹ncesi ve ondan sonraki aamalarda yap覺lan hukuksuzluklar hat safadayd覺. Ama bu arada bunlar sadece beynimizin bir taraf覺ndan bulunan bir kare eklindeydi. Behi癟'in bu 繹l羹m orucu karar覺n覺 a癟覺klamas覺yla birlikte bunlar覺n hepsi yan yana geldi bununla birlikte bunu paylaan pek 癟ok meslekta覺m覺zla biz yan yana gelmeyi baarabildik. Bu komitede sadece 繹l羹m orucunu savunanlar deil yelpaze 癟ok geniti ger癟ekten tecrit koullar覺n覺n deitirilmesi d繹n羹t羹r羹lmesi i癟in m羹cadele etmek isteyen bir癟ok meslekta bu gerek癟e ile yan yana geldi.
O zaman oluturduumuz o koordineli g羹癟 45/1 say覺l覺 genelgeyi 癟覺kard覺 ada Hukuk癟ular Dernei cezaevi komisyonu olarak dolat覺覺m覺z hapishanelerde genelge 癟覺kmadan daha 繹nceki durumdan daha da k繹t羹 olduunu g繹rd羹k. rnein bir doktor muayenesi isteyen tutuklu g繹z羹m ar覺yor dediinde g繹z羹n 癟覺ks覺n 繹yle gel yada Dal覺ca'n覺n hesab覺n覺 verin gibi sald覺r覺lar var. Sizin o iki saatlik g繹r羹me i癟erisinde tuvaletiniz geldi ise o hakk覺n覺z bitiyor bu da uygulaman覺n yap覺ld覺覺 yerlerde b繹yle ki uygulama yap覺lm覺yor. Biz o tecrit s羹recindeki duruumuzu ayn覺 ekilde kurumsal anlamda bireysel anlamda yanyana duruumuzu bozmazsak biz bu genelgeyi de uygulat覺r覺z yeni genelgelerde 癟覺kar覺r覺z" dedi.
Tecrite kar覺 sanat癟覺lar ad覺na ise Mehmet Esatolu "Bizler tecrite kar覺 sanat癟覺lar olarak Bilgesu Erenus'un yazd覺覺 hepimiz tecritteyiz oyunu 癟al覺mas覺 yapt覺k. Her tarafta tecrite kar覺 sanat癟覺lar il il dolaarak hep birlikte tecritte ne yap覺l覺yorsa bizde bunu gardiyan rol羹ne girerek kat覺ld覺k. Biz oyununu yapmam覺z bile o gece bizim uyumamam覺za neden olmutu ve bir癟oumuzun siniri bozulmutu. Bizler tecrite kar覺 sanat癟覺lar olarak bu iin peini b覺rakmayaca覺z" dedi.
襤stanbul Barosu ad覺na Av. L羹tf羹 Topra癟 "burda bir uygulama sorunu vard覺r somut olarak 45/1 uygulanm覺yor. Bunun i癟in yapacak ne varsa kurumsal olarak gereken yard覺m覺 destei vermeye haz覺r覺z" dedi.
Son olarak Av. Behi癟 A癟覺 s繹z alarak u s繹zlere dikkat 癟ekti "bug羹n hi癟 unutmayaca覺m覺z ve unutturmayaca覺m覺z birg羹n. Bug羹n 22 ocak. 122 insan覺n hayat覺yla, 600'den fazla insan覺n sakat kalmas覺yla tarihe kaz覺lan bir tarih. Bu nedenle unutmayaca覺z unutturmayaca覺z 19 Aral覺k Hayata D繹n羹 kanl覺 operasyonuyla a癟覺lan F tipi hapishaneler tecrit hapishaneleri idi. Bunu siyasi iktidar, Avrupa Birlii ve ABD anlamad覺, kabul etmedi. F tipi hapishaneler kanla a癟覺ld覺 ve hep kan d繹k羹ld羹. Tecrit onlarca h羹km羹n羹 s羹rd羹r羹. 襤nsanlar F tiplerinde hayatlar覺n覺 sal覺klar覺n覺 kaybetti. Bu 繹ng繹r羹lmeyen bir sonuc deildi. Uluslararas覺 bilimsel arat覺rmalar, 襤stanbul Barosu, 襤stanbul Tabip Odas覺, TMMOB ayd覺n ve sanat癟覺lar bu sonucu 繹ng繹rebilmiti. Bilim 繹ng繹rebilmiti buna ramen tecrit hapishaneleri a癟覺ld覺. 7 y覺ld覺r da a癟覺k bu 7 y覺la damgas覺n覺 vuran direni oldu. Daha F tipleri a癟覺lmadan 2 ay 繹nce balayan 繹l羹m orucu eylemi 22 Ocak 2007 tarihine kadar devam etti. 122 insan bu eylemde kaybedildi. 7 y覺ll覺k s羹ren b羹y羹k direniin sonunda 繹l羹m orucu eylemine ara verildi. Ara verilme nedeni tecritin kald覺r覺lmamakla birlikte kald覺r覺mas覺 i癟in somut ad覺mlar覺n at覺lmas覺 oldu. Adalet Bakanla覺 22 Ocak 2007 tarihli 45/1 say覺l覺 genelgeyi yay覺nlad覺. Bu genelgenin bir maddesi ile F tiplerinde buluanan tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin g羹nde en aza 2 saat haftada 10 saat 10'ar kiilik gruplar halinde sohbet edebilmesinin salayan d羹zenleme yap覺ld覺. Ama Adalet Bakanl覺覺 halen k羹癟羹k hesaplar覺n peinde kouyor. Tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin aleyhine olan b羹t羹n d羹zenlemeler, yasa, genelge t羹z羹kler hemen hatta y羹r羹rl羹e girmesi beklenmeden uygulan覺rken bu hakk覺n uygulanmamas覺 dikkat 癟ekicidir. Bizler bakanl覺k yetkililerinin rahat癟a kand覺rabilecekleri saf insanlar deiliz. Bize ne s繹z verildiini gayet iyi biliyoruz. Biz bug羹ne kadar hep s繹zlerimize sad覺k olduk ama verdii s繹zleri daha c羹mlesi bitmeden 癟ineyen hep Adelet Bakanl覺覺 olmutur. Hapishaneler tarihi bu verilen s繹zlerin 癟inenmesinin tarihidir. Ama 122 insan覺n hayat覺 ile elde edilen bu hakk覺 gasbettirmeyeceiz. Bakanl覺覺n verdii her s繹z羹n takip癟isiyiz. Sohbet hakk覺 F tiplerindeki t羹m tutuklu ve h羹k羹ml羹ler i癟in derhal ve koulsuz uygulanmal覺d覺r" dedi.
70 kiinin kat覺ld覺覺 a癟覺klama alk覺la sona erdi.


襤HD: F Tiplerinde A覺r Tecrit Koallar覺 Devam Ediyor!

襤HD Ankara ube Hapishane Komisyonu 22 Ocak'ta yapt覺覺 bas覺n toplant覺s覺yla tecritin a覺r koullarda devam ettiini ve 45/1 No'lu Genelge'nin uygulanmad覺覺 dile getirildi. Dernek binas覺nda saat 11.30'da ger癟ekletirilen bas覺n toplant覺s覺nda bas覺n metnini Elif Zavar okudu. Zavar, Adalet Bakanl覺覺'n覺n F tipi cezaevlerinde a覺r tecrit koullar覺n覺 hafifletmek i癟in 2007 y覺l覺n覺n ba覺nda yay覺nlad覺覺 10 kiinin haftada 10 saat g繹r羹mesine olanak tan覺yan genelgenin, asl覺nda sadece 繹l羹m oru癟lar覺n覺 bitirmek amac覺yla yap覺ld覺覺n覺 savunarak, genelgenin bir癟ok cezaevinde sudan bahanelerle uygulanmad覺覺n覺 tecritin giderek a覺rlat覺r覺ld覺覺n覺 s繹yledi.
Son d繹nemde hapishanelerden gelen haberlerin ve 襤HD'ye yap覺lan bavurular覺n kayg覺 verici olduunu s繹yleyen Zavar, zorla sevk dayatmalar覺nda 繹zel ikence timlerinin kullan覺ld覺覺n覺, say覺mlarda askeri d羹zen dayat覺ld覺覺n覺 ve tecrit koullar覺n覺n giderek a覺rlat覺r覺ld覺覺n覺 kaydetti. Zavar, hapishanelerde pek 癟ok keyfi disiplin cezas覺n覺n ayn覺 anda uygulanarak tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin yasal haklar覺ndan yoksun b覺rak覺l覺p adeta ikenceye maruz kald覺klar覺n覺 dile getirerek, "Biliyoruz ki hangi genelge yay覺nlan覺rsa yay覺nlans覺n uygulama hapishane idarelerinin keyfiyetine b覺rak覺lmaktad覺r" dedi. Her 3 ayda yay覺nlad覺klar覺 襤癟 Anadolu B繹lgesi a覺rl覺kl覺 hapishane raporlar覺yla yaanan sorunlar覺 takip edeceklerini a癟覺klayan Zavar ellerine ulaan hapsihane ile ilgili tutsaklar覺n sorunlar覺n覺 anlatt覺. Zavar konumas覺nda " K覺r覺kkale F Tipi Cezaevi'ne sevk edilen 27'si siyasi toplam 70 kiinin g繹rd羹kleri ikence sonucu a覺r ekilde darp edilmelerine ramen adli raporlarda "darp ve cebir izine rastlan覺lmam覺t覺r" denilmektedir. K覺r覺kkale Basavc覺s覺n覺n t羹m h羹k羹ml羹lerin darp izlerini g繹rmesine, 13 avukat覺n t羹m h羹k羹ml羹lerle bizzat g繹r羹erek darp izlerini tespit etmelerine kar覺n baz覺 ger癟ekliklerin 羹zeri 繹rt羹lmeye 癟al覺覺lmakta, sorumlular cesaretlendirilmektedir.
Yaanan bir baka olay ise h羹k羹ml羹lerin verdikleri su癟 duyurusu dilek癟elerinin yok edilmesidir. Bu da cezaevinde devlet g繹zetiminde olan ve can g羹venliklerinin devletin teminat覺 alt覺nda olan h羹k羹ml羹 ve tutuklular覺n hak arama koullar覺n覺n yan覺nda can g羹venliklerinin de olmad覺覺n覺 g繹stermektedir.
Sincan Kad覺n Kapal覺 Cezaevi'nde Dal覺ca eylemlerinden sonra idarenin y繹nlendirmesiyle adli kad覺n ve gardiyanlar 2-3 g羹n boyunca 覺rk癟覺 sloganlar atm覺lard覺r. Bunun 羹zerine kad覺n tutuklular idare ile g繹r羹m羹 bu provokasyon ortam覺na bir son verilmesini aksi halde geliecek olaylardan cezaevi idaresinin sorumlu olaca覺n覺 hat覺rlatm覺lard覺r.
Tutuklulardan, h羹creden 癟覺karken ayakkab覺 癟覺karmalar覺 istenmektedir. Kabul etmeyen tutuklular h羹cresine geri g繹nderilmektedir.
Daha 繹nce t羹m h羹crelere ayn覺 tarihte yap覺lan genel aramalar son zamanlarda, k覺smi arama ad覺 alt覺nda sadece 1-2 h羹creyi kapsayan ekilde yap覺lmaktad覺r. ok say覺da gardiyanca yap覺lan bu aramalarda eyalar didik didik aran覺p, h羹creler da覺t覺lmaktad覺r.
Cezaevi revirine 癟覺kmak i癟in ancak belli g羹nler dilek癟e yaz覺labilmektedir. Revir doktorunun ve di doktorunun tutumundan kaynakl覺 hasta tutuklular muayene olamadan h羹crelerine geri g繹t羹r羹lmektedir. Yine tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin hastane sevkleri 1-2 aydan 繹nce ger癟ekletirilmemektedir.
Son aylarda s覺kl覺kla toplu ishal vakalar覺 g羹ndeme gelmekte ve nedeni hakk覺nda hi癟bir bilgi yoktur. A覺r ve yal覺 yemeklerden kaynakl覺 pek 癟ok tutuklu/h羹k羹ml羹de ishal, kar覺n ar覺s覺, mide bulant覺s覺, kusma, halsizlik, ate gibi belirtiler g繹r羹lmektedir.
Tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin 癟ama覺r suyu kullanmalar覺na izin verilmemektedir.
Cezaevi kantinindeki malzemeler piyasa bedelinin 癟ok 羹zerinde bir fiyata h羹k羹ml羹lere sat覺lmaktad覺r. Bu nedenle h羹k羹ml羹ler temel ihtiya癟lar覺n覺 almakta g羹癟l羹k 癟ekmektedirler.
Tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin para ile sat覺n ald覺klar覺 pet ielerin bolar覺, k璽覺t kesmek i癟in kulland覺klar覺 permatikler ama癟 d覺覺 kullan覺l覺yor bahanesiyle genel aramalarda geri al覺nmaktad覺r.

Faks ve mektuplar ancak 1-2 ay sonra ad覺na g繹nderilen kiilere teslim edilmektedir.
Toplatma karar覺 olmamas覺na ramen s羹reli yay覺nlar cezaevi idaresi taraf覺ndan tutuklu ve h羹k羹ml羹lere verilmemektedir.
Tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin avukat g繹r羹羹ne giderken yanlar覺na kalem al覺nmas覺na izin verilmemektedir.
X-Ray ge癟ilerinde s羹rekli alarm覺n 癟almas覺ndan dolay覺 cezaevine giden tutuklu yak覺nlar覺 g繹revlilerce s羹rekli rahats覺z edilmektedir. Cezaevi 癟覺k覺覺nda g繹revliler tekrar kimlik kontrol羹 yapmaktad覺r.
Ayl覺k a癟覺k g繹r羹lere anne, baba, e ve 癟ocuktan bakas覺 gelememektedir.
G繹r羹 saatleri bir saatle s覺n覺rl覺d覺r. Fakat girite yap覺lan aramalardan dolay覺 bu s羹re 45 dakika ya da yar覺m saate kadar d羹mektedir.
Mevcut g繹zetlemeler yetmiyormu gibi milyarlarca para harcanarak a癟覺k g繹r羹 ve sohbet alanlar覺na art覺k kameralar yerletirilmektedir.
Bolu F Tipi Cezaevi'nde y覺llard覺r tesisat ve malzemeden kaynakl覺 b羹y羹k ve rahats覺z edici g羹r羹lt羹 kayna覺 olan sifonlar 癟繹z羹m olarak iptal edilmitir. Cezaevinde uan sifon mevcut deildir.
K覺r覺kkale F Tipi Cezaevinde; yeni yap覺lm覺 olmas覺na ramen kalitesiz yap覺 malzemeleri kullan覺lmas覺 nedeniyle h羹crelerin cam ve 癟er癟evelerinden i癟eriye yamur suyu akmaktad覺r. Ayr覺ca bu nedenle 覺s覺nmada da ciddi sorunlar yaanmaktad覺r. Sal覺k problemi olan h羹k羹ml羹ler i癟in bu durum katlan覺lmaz boyutlara ulam覺t覺r.
Sincan F Tipi Cezaevi'nde sondajla 癟覺kar覺lan su 癟amurlu ve koktuu i癟in kullan覺lmamakta, i癟me suyu sal覺ks覺z olduu i癟in tutuklu ve h羹k羹ml羹ler sular覺n覺 kendi imkanlar覺yla sat覺n almak zorunda kalmaktad覺r. Bu da olduk癟a ciddi maddi k羹lfete yol a癟maktad覺r.
Son zamanlarda yaanan bir baka uygulama ise 02.10.2007 tarihinde Adalet Bakanl覺覺 kadrosunda g繹revli olduunu beyan eden m羹hendis ve mimarlardan oluan 羹癟 kiilik bir ekip h羹creleri gezerek teknik incelemeler yapm覺t覺r. Bu incelemelerin gerek癟esini ise binalar覺n kullan覺m amac覺na uygun olup olmad覺覺n覺 denetlemek olarak a癟覺klam覺lard覺r. Hemen ertesi g羹nde hapishane kilitleri salamlat覺r覺lm覺t覺r.
H羹crelerin su tesisatlar覺nda 繹nemli derecelerde ar覺zalar mevcuttur. Bu ar覺zalar uzun s羹re giderilmemektedir. Baz覺 h羹creler i癟in; insan yaam覺na uygun olmad覺覺n覺 belirten, cezaevi idaresinin tutmu olduklar覺 raporlar mevcuttur.
S覺cak su haftada 2 g羹n birer saat, 1 g羹n ise 2 saat olmak 羹zere 3 defa verilmektedir.
Elektrik paras覺 tutuklu ve h羹k羹ml羹lerden al覺nmaktad覺r.
T羹m bu keyfi uygulamalar bize bir kez daha g繹steriyor ki Adalet Bakanl覺覺 bir an 繹nce demokratik kitle 繹rg羹tlerinden oluan ba覺ms覺z izleme kurullar覺na cezaevlerini denetime a癟mal覺d覺r. Cezaevlerindeki keyfi disiplin cezalar覺na son verilmeli ve 10 kiinin haftada 10 saat yan yana gelebilmesinin 繹n羹ndeki engeller kald覺r覺lmal覺d覺r. Sal覺k sorunlar覺 olan tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin tedavilerinin yap覺lmas覺 i癟in tahliye edilmelidir" dedi.


襤HD Arat覺rma ve 襤nceleme Heyeti Tekirda F Tipi Hapishanesi'nde Yapt覺klar覺 襤ncelemenin Sonu癟lar覺n覺 A癟覺klad覺

襤HD 襤stanbul ubesi 22 Ocak Sal覺 g羹n羹 襤HD Cezaevi Arat覺rma ve 襤nceleme Heyeti Tekirda F Tipi Hapishanesi'nde yaanan sorunlara ilikin Hapishane Savc覺s覺 ve M羹d羹r羹'yle yapt覺klar覺 g繹r羹melerin sonu癟lar覺n覺 bir bas覺n toplant覺s覺yla kamuoyuna duyurdu.
20 kiinin kat覺ld覺覺 ve saat 12.30'da balayan bas覺n toplant覺s覺nda Tekirda 1 No'lu F Tipi Cezaevi Tecrit, 襤zolasyon ve 襤kence 襤ddialar覺n覺 Arat覺rma ve 襤nceleme Raporu'nu 襤HD 襤stanbul ube Bakan覺 G羹lseren Yoleri sundu. Yoleri, tutuklu ve h羹k羹ml羹lere kar覺 keyfi disiplin cezas覺 uygulamalar覺ndan, son 羹癟 ayd覺r g繹r羹 yap覺lamamas覺ndan, gayri insani arama uygulamalar覺ndan (繹zellikle ayakkab覺 aramas覺), anadilde konuman覺n engellenmesinden, h羹crelerine su depolamak i癟in kulland覺klar覺 pet ielerin idare taraf覺ndan ellerinden al覺nmas覺ndan, haberleme yasaklar覺ndan, sal覺k sorunlar覺na g繹sterilen duyars覺zl覺ktan, bir癟ok ihtiya癟lar覺n覺 hapishane kantininden d覺ar覺daki fiyatlardan daha y羹ksek fiyatlara almak zorunda b覺rak覺lmalar覺ndan, yetkili makamlara g繹nderdikleri dilek癟elerin ilgili yerlere ulat覺r覺lmamas覺ndan vb. ikayetlerden kaynakl覺 bir Arat覺rma ve 襤nceleme Heyeti oluturduklar覺n覺 belirtti.
Yoleri, ikayet konular覺n覺 ve nedenlerini arat覺rmak, ilgili yetkililerin tutumlar覺n覺 yerinde tespit etmek ve ihlallerin sona ermesini salamak amac覺yla 22 Ocak 2008 tarihinde Tekirda 1 No'lu F Tipi Cezaevi M羹d羹r羹 ve yetkili savc覺 ile g繹r羹t羹klerini ifade ederek yapt覺klar覺 g繹zlemleri anlatt覺.
Hapishane savc覺s覺n覺n kendilerini iyi kar覺lad覺覺n覺, kar覺lar覺nda sorunlar覺 癟繹zmeye 癟al覺an bir hukuk adam覺 ve hukuku yerine getirmeye 癟al覺an biri gibi durduunu s繹yleyen Yoleri, savc覺ya 繹ncelikle 22.01.2007 45/1 Ocak Genelgesi olarak bilinen tutuklular覺n bir araya gelip sohbet etmesini salayan 10 saatlik sohbet hakk覺 tan覺yan genelgenin neden uygulamanmad覺覺n覺, tutuklular覺n bu haklar覺n覺n neden gasbedildiini sorduklar覺n覺 savc覺n覺n buna bata bu d羹zenlemeye uygun davranmaya 癟al覺t覺klar覺n覺 bir k覺s覺m tutuklu ve h羹k羹ml羹 i癟in bunu uygulad覺klar覺n覺 fakat yerlerinin yeterli olmamas覺 ve personel say覺s覺n覺n az olmas覺 nedeniyle bunu uygulayamad覺klar覺n覺, 6.5 saat uygulamak istediklerini fakat tutuklu ve h羹k羹ml羹lerinde bunu kabul etmediini, Bakanl覺a ortak kullan覺m alanlar覺n覺n artt覺r覺lmas覺 i癟in bavuru yapt覺klar覺n覺 hen羹z cevap alamad覺klar覺 yan覺t覺n覺 verdiini s繹yledi.
Hapishanelerde hastaneye, mahkemeye gidi gelilerde, avukata ve g繹r羹e 癟覺karken yap覺lan keyfi ve onursuz aramalar s覺ras覺nda tutuklular覺n urad覺覺 darplar ve k繹t羹 muamele g繹renlerin tedavilerinin geciktirildii, kan覺tlar覺n ortadan kald覺r覺ld覺覺 ikayetlerini de savc覺ya ilettiklerini savc覺n覺n aramalar覺n y繹netmelie uygun yap覺ld覺覺n覺, bu aramalar覺n tutuklular覺n can g羹venliini salamak i癟in yap覺ld覺覺n覺, silah ve uyuturucu gibi eylerin arand覺覺n覺 siyasilerde bu t羹r eylerin olmayaca覺n覺 bildikleri halde ayr覺mc覺l覺k yapmamak i癟in ayn覺 uygulamay覺 siyasi tutuklu ve h羹k羹ml羹ler 羹zerinde de yapt覺klar覺n覺 s繹yledii aktar覺ld覺.
Heyetin mektuplar覺n neden muhataplar覺na ulat覺r覺lmad覺覺 sorusuna savc覺n覺n b繹yle bir sorun yaanm覺yar cevab覺n覺 verdiini s繹yleyen Yoleri, dilek癟elerin savc覺l覺k, hakimlik ve dier yerlere ulat覺r覺lmad覺覺 ikayeti 羹zerine savc覺dan b羹rokratik ilemlerin uzun s羹rmesi nedeniyle bavurunun deerendirilip karara balanmas覺n覺n 癟ok uzun zaman ald覺覺 cevab覺n覺 ald覺klar覺n覺 belirtti.
Hapishanelerde artan intihar vakalar覺na ve tecritin yaratt覺覺 psikolojik sorunlara da deinen Yoleri, F Tipi hapishanelerin a癟覺lmas覺yla birlikte intihar vakalar覺n覺n ciddi oranda artt覺覺 , fakat bunun kamuoyu taraf覺ndan duyulmad覺覺n覺 s繹yledi. H羹crelerden pet ieleri toplamak amac覺yla yap覺lan "Pet ie Operasyonu"ndan da s繹z eden Yoleri, pet ielerin ama癟 d覺覺 kullan覺ld覺覺 i癟in topland覺覺n覺 tutuklular覺n pet ieleri sporda a覺rl覺k arac覺, ipin ucuna balamada kullanma, haberleme topu yapmada kulland覺klar覺 gerek癟esiyle bu operasyonun yap覺ld覺覺 yan覺t覺n覺 ald覺klar覺ni yine operasyon s覺ras覺nda tutuklu ve h羹k羹ml羹lere sald覺r覺ld覺覺 ve d繹v羹ld羹kleri ikayetini savc覺ya ve m羹d羹re ilettiklerini s繹yleyen Yoleri, savc覺n覺n iti-kak覺 yaanm覺 olabilecei cevab覺n覺 verdiini ifade etti.
Yine m羹d羹r羹n "benim memurum devlete silah s覺kanlar覺n, kar覺 癟覺kanlar覺n aramalarda ayakkab覺s覺n覺 癟覺kartmak istemiyor" diyerek daha 繹nce yap覺lan arama eklinin deitiini tutuklalara zorla ayakkab覺lar覺n覺 癟覺kartma zorunluluu getirildii bunu protesto eden tutuklu ve h羹k羹ml羹lerin ayakkab覺lar覺n覺 癟覺kartmayarak kap覺 繹n羹nde oturduunu, 5-6 gardiyan覺n gelerek tutukluyu zorla bacaklar覺ndan havaya kald覺rarak h羹creye att覺覺n覺 anlatt覺. Ve son olarak devletin 10 saatlik sohbet genelgesini uygulamamak i癟in elinden geleni yapt覺覺n覺 s繹yleyen Yoleri, bu genelgenin 癟覺kmas覺nda katk覺s覺 olan ve genelgenin hayata ge癟irilmesinin takip癟isi olca覺n覺 s繹yleyen kurumlar覺n ve kiilerin 羹zerlerine d羹eni yapmas覺 gerektiini s繹yledi. Toplant覺da s繹z alan heyet 羹yesi mit Efe, Aye Y覺lmaz ve HD Cezaevi 襤zleme Komisyonu 羹yesi Av. Meral Hambayat'ta Hapishaneler'de tutuklu ve h羹k羹ml羹lere d羹man, vatan haini g繹z羹yle bak覺ld覺覺n覺, bunun sorunlar覺 artt覺ran 繹nemli neden olarak tesbit etttiklerini , her hapishanenin ayr覺 bir cumhuriyet olduunu ayn覺 tip hapishanelerde dahi uygulamalar覺n farkl覺 farkl覺 olduunu bu durum keyfi uygulamalardan kaynakland覺覺n覺 belirttiler.
2008.01.28
Bu yaz覺 3140 kez okundu
Geri D繹n