| Hrant Dink Yap覺lan T繹renlerle An覺ld覺
2007 y覺l覺nda katledilen Agos Gazetesi Genel Yay覺n Y繹netmeni Hrant Dink 19 Ocak g羹n羹 katledildii yerde ve yurdun bir癟ok yerinde yap覺lan bir t繹renlerle an覺ld覺.

Agos Gazetesi 繹n羹nde saat 12.30'da yap覺lan anma t繹reninde gazetenin 繹n羹ndeki yolun tek eridi polis bariyerleriyle kapat覺lm覺t覺. Agos Gazetesi'nin penceresine Hrant Dink'in resminin as覺ld覺覺 anmada "Hrant 襤癟in Adalet 襤癟in" slogan覺n yaz覺l覺 olduu bir pankart as覺ld覺. Duduk sesleriyle balayan anmada binlerce kii hep bir a覺zdan "Katil Devlet Hesap Verecek, Hepimiz Hrant'覺z Hepimiz Ermeniyiz" sloganlar覺n覺 hayk覺rd覺. Anmada 繹ne 癟覺kan slogan覺n "Katil Devlet Hesap Verecek" olmas覺 da anmaya kat覺lanlar覺n adalet 繹zleminin bir yans覺mas覺yd覺. Anma 13.00'da Hrant Dink i癟in yap覺lan sayg覺 duruuyla devam etti. "Hrant覺m sha癟'e Zefagem sha癟'e, Hrant 襤癟in Adalet 襤癟in" eklinde d繹vizleri a癟覺ld覺. Anmada ilk konumay覺 Oral al覺lar yapt覺.
"Hrant Dink'i kaybedeli tam 1 y覺l oldu. 19 Ocak bu 羹lkede vicdan覺 olanlar覺n en ac覺 g羹nlerinden birisi. 100 y覺l ge癟se de unutulmayacak bir tarih 19 Ocak. Y羹rekten kopan bir hakikat anlat覺c覺s覺yd覺. Hrant bir Ermeniydi. Suskun bir toplumun konuan 癟ocuuydu. Yitip giden cemaatlerin seslendiremediklerini bize o anlat覺yordu. Onsuz bir y覺ld覺r 癟ok yaln覺z覺z. Hrant ortaklaa haz覺rlanan bir cinayetle 繹ld羹r羹ld羹. Cinayeti topluca haz覺rlad覺lar. Devlet i癟indeki katillerden hesap soracak bir cesarete ihtiya癟 var. Hrant bize 癟ok sesli 癟ok k羹lt羹rl羹 bir 羹lke ideali b覺rakt覺" diyen al覺lar覺'覺n konumas覺 s覺k s覺k sloganlarla kesildi.

Anmada Hrant Dink'in ei Rakel Dink de bir konuma yaparak, "Sevgili kardelerim, ne demiti eim hayattayken 'nce gelin u lirik yaln覺zl覺覺m覺z覺 paylaal覺m bata! Beni g繹mmeye deil yaatmaya geliinizin ilk t繹reni olacak bu. B覺rak覺n alamay覺... Yoklay覺n y羹reklerinizi... Aran覺zdan ayr覺ld覺覺n覺 sand覺覺n覺z y羹rek 癟覺rp覺nt覺lar覺m覺 orada duymuyor musunuz?' Bir y覺l sonra onu yaamak i癟in yine buraday覺z. Burada, yani onun kan覺n覺 suyla sabunla temizlemeye 癟al覺t覺klar覺 kald覺r覺mday覺z. Bu kald覺r覺m bu ekilde temizlenebilir mi, unutturulabilir mi, 羹st羹 繹rt羹lebilir mi kardelerim? Bu ancak ve ancak vicdanlar覺n oynamas覺yla, kanlar覺 d繹kenlerin pimanl覺k ve ikrar ve af dilemeleriyle m羹mk羹n olabilir. Yoksa Kelam'daki Habil'in kan覺n覺n susmad覺覺 gibi, d繹k羹len hi癟bir kan ve bu kald覺r覺ma d繹k羹len kan susmayacakt覺r. O kan bir y覺ld覺r hi癟 susmad覺 kardelerim. 羹nk羹 kan覺n sesi ancak adaletle susar. 襤te bug羹n sizler de adalet i癟in buradas覺n覺z. Sessizliinizde adalet 癟覺l覺覺 duyuluyor. Peki adalet nas覺l yerini bulacak? Ge癟en bir y覺l i癟inde adalet ad覺na ne g繹rd羹k? Katilimizin eline 羹lkenin bayra覺n覺 verip poster 癟ektirenlere 羹lkemin adaleti ne yapt覺? Sadece g繹r羹nt羹leri bas覺na verenlere dava a癟t覺. Stadyumlarda 'Hepimiz Og羹n'羹z' diye ba覺ranlara, katlinden sonra onu hain ilan eden devlet g繹revlilerine ne yapt覺 羹lkemin adaleti? Telefonda 'Tek farkl覺l覺k ka癟mayacakt覺 ama bu ka癟t覺' diyen ve kimin 繹ld羹receini bilen emniyet癟ilere ne yapt覺 羹lkemin adaleti? Daha katil yakalanmadan silah覺n markas覺na kadar bilen jandarmalara ne yapt覺 羹lkemin adaleti? Cinayet planlar覺 yap覺lan ocaklara ne yapt覺 羹lkemin adaleti? Eime haddini bildirmeye 癟al覺an vali yard覺mc覺s覺 ve s繹zde yak覺nlar覺na ne yapt覺 羹lkemin adaleti? Diyorlar ki '301'den kim hapse girmi' Ben de diyorum ki 'Keke 癟uta覺m覺 yaatsalard覺 da hapiste olsayd覺'. 羹nk羹 yaatsalard覺 bug羹n ger癟ekten 301'den hapisteki 羹癟羹nc羹 ay覺 olacakt覺. Evet kardelerim, bug羹n adalet istediimiz i癟in buraday覺z. Daha kimler b覺癟akland覺, ka癟覺r覺ld覺 ve daha ka癟 繹l羹m... Say覺s覺 yok. Elbette ac覺l覺 y羹reklerin de say覺s覺 yok. Ama kimler cesaret bulacak da, onun dedii gibi, ter繹r羹n g羹c羹 ve g羹c羹n ter繹r羹ne kar覺 gelecek. Kimler kar覺 gelecekler. utag覺m覺n dedii gibi: 'Uruna 繹l羹nesi davalar覺, uruna yaanas覺 davalara d繹n羹t羹rmedik癟e, belli ki bu t羹r vahetler daha 癟ok yaanacak. 'Bizi ac覺larda akraba ettiler. Maalesef yas da kardelik de bug羹n cesaret istiyor. Ama as覺l, yaamak cesaret ister. Umut cesaret ister. Adalet cesaret ister kardelerim" s繹zleriyle adalet isteini bir kez daha dile getirdi.

Rakel Dink'in konumas覺 s覺ras覺nda faist bir grubun kitleye satamas覺 nedeniyle kitle polis bariyerlerini y覺karak faistlerin satamalar覺na cevap verdi. Polisin faistleri korumaya 癟al覺mas覺 dikkat 癟ekti. Eylemciler ili ve Taksim y繹n羹ne sloganlar ve alk覺larla da覺ld覺lar. Taksim y繹n羹nde da覺lan binlerce kii Taksim An覺t覺'na girerek an覺tta "Katil Devlet Hesap Verecek, Hepimiz Har覺nt'覺z Hepimiz Ermeniyiz" sloganlar覺 at覺p, G羹ndodu mar覺n覺 s繹ylediler. Eylem 襤stiklal Caddesi'nde faist kurumlara y繹nelen tepkilerle devam etti. MHP binas覺, Ulusal kanal gbi faist kurumlar覺n taland覺覺 sloganlarla protesto edildii eylemde CHP de bu tepkilerin hedefi oldu. Polisin kitleye y繹nelik sald覺r覺s覺 羹zerine 襤stiklal Caddesi ve ara sokaklarda 癟at覺malar yaand覺. Polisin kitleye ate ettii 癟at覺malar s覺ras覺nda Cemallettin R覺dvan Yan覺k isimli i癟i polis kurunuyla aya覺ndan yaraland覺. at覺malarda 15 kii 襤stiklal Caddesi ve ara sokaklardan g繹zalt覺na al覺nd覺. Anmamya 10.000'in 羹zerinde insan kat覺ld覺.


"HRANT 襤襤N ADALET 襤襤N" ETK襤NL襤襤

Hrant Dink, L羹tfi K覺rdar Kongre ve Sergi Saray覺'nda 19 Ocak g羹n羹 d羹zenlenen bir etkinlikle de an覺ld覺. Hrant'覺n arkadalar覺n覺n "Hrant 襤癟in Adalet 襤癟in" ad覺yla ger癟ekletirdii etkinlik saat 20.00'de Hrant'覺 anlatan bir belgesel g繹sterimiyle balad覺. 襤lgiyle izlenen belgeselden sonra a癟覺l覺 konumas覺n覺 Markar Esayan yaparak "Sevgili Hrant, seni asla unutmayacak, asla unutturmayaca覺z. Senin i癟in, adalet i癟in...." diye konutu.
Karde T羹rk羹ler, Aynur ve Birol Topololu, Nian irinyan, Erkan Our ve 襤smail Hakk覺 Demirciolu, Z羹lf羹 Livaneli, Suran Asaduryan, Metin Kemal Kahraman, Lale Mansur gibi bir癟ok sanat癟覺n覺n kat覺ld覺覺 etkinlikte Hintli Yazar Arundhati Roy da konuma yapt覺. T羹rkiye'de olduu gibi Hindistan'da da faistlerin olduunu ve onlara kar覺 m羹cadele ettiklerini ifade eden Roy'un, sahneden yumruunu havaya kald覺rarak ayr覺lmas覺 youn alk覺 ald覺.
Binlerce kiinin kat覺ld覺覺 etkinlik Hrant Dink'in ei Rakel Dink'in yapt覺覺 konumadan ve Hrant Dink'in g繹r羹nt羹lerini yay覺nlad覺ktan sonra sona erdi. Agos Gazetesi'nin 繹n羹nden sonra t羹rk羹lerle ark覺larla Hrant'a sahip 癟覺k覺l覺rken adalet talebi bir kez daha dile getirildi.

HRANT D襤NK MEMLEKET襤 MALATYA'DA ANILDI

Hrant Dink memleketi Malatya'da da bir bas覺n a癟覺klamas覺 d羹zenlenerek anma yap覺ld覺.
19 Ocak g羹n羹 yap覺lan HC'羹nde i癟inde bulunduu anma program覺nda 繹ncelikle 襤HD 繹n羹nde toplanan DK'ler saat: 14.30'da y羹r羹y羹e balad覺lar.
Soykan Park覺'na doru y羹r羹y羹e ge癟en yakla覺k 300 kiilik grup "Hrant Dink'i Unutmad覺k Unutturmayaca覺z" yaz覺l覺 pankart覺n a癟覺ld覺覺 a癟覺klamada s覺k s覺k "Faizme Kar覺 Omuz Omuza, B覺j覺 B覺ratiya Gelan, Hepimiz H覺rant'覺z, Faizme Kar覺 Omuz Omuza" sloganlar覺 at覺ld覺.
"Katiller Halka Hesap Verecek, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii Kahrolsun Faizm, Hepimiz Hrant'覺z" d繹vizlerinin a癟覺ld覺覺 eylemde a癟覺klamay覺 DK'ler ad覺na 襤HD ube Bakan覺 enel Karata okudu.
Karata, yapt覺覺 a癟覺klamada insan haklar覺 ve demokrasi savunucusu gazeteci-yazar Hrant Dink'i menfur bir silahl覺 sald覺r覺 sonucu ge癟en y覺l bug羹n kaybedildiini belirtti. Sald覺r覺n覺n Hrant Dink'in temsil ettii deerleri hedef ald覺覺na deinen Karata, "Bu deerler, demokrasi ve insan haklar覺d覺r. Demokrasi ve insan haklar覺 ortam覺 yaratmak i癟in harcanan 癟abadan rahats覺z olan g羹癟ler, ge癟mite olduu gibi, bu g羹n de 癟areyi "faili Belli" cinayetlerde g繹rm羹lerdir" dedi.
"Herkes bilmelidir ki bu toplumda birlikte yaaman覺n ve 繹zg羹rl羹klerin savunucusu olan "Hrant'lar" o g羹n susmad覺 bug羹n de susmayacakt覺r" diyen Karata, Hrant Dink'in hayallerini ger癟ekletirmeye, ideallerine sahip 癟覺kmaya, 羹lkemizdeki her t羹rl羹 farkl覺 kimlik ve k羹lt羹rlerle birlikte yaamaya, ortak gelecee y羹r羹meye devam edeceklerini vurgulad覺.
A癟覺klaman覺n devam覺nda Karata, "Son y覺llarda Trabzon Santa Maria Katolik Kilisesi rahibinin 繹ld羹r羹lmesi, Samsun'da faaliyet y羹r羹ten bir Kilise derneine sald覺r覺, Latin 襤talyan Katolik Kilisesine sald覺r覺, 襤zmir'de Saint Antuan Kilisesi Adiano Francinine sald覺r覺, 2007'nin son g羹nlerde Antalya'daki bir kilise rahibine sald覺r覺 haz覺rl覺覺 i癟inde olan birinin g繹zalt覺na al覺nmas覺, Malatya Zirve yay覺nevinin 羹癟 癟al覺an覺n覺n katledilmesi, b羹t羹n bunlar覺 yapanlar覺 birka癟 kendini bilmez, m羹nferit ya da bu olaylar覺 tesad羹f sayabilir miyiz? Elbette ki hay覺r! Bunlar覺n da arkalar覺nda hala birileri var" dedi.
Karata, son olarak "Hala vatan ad覺na cinayetler ileniyor. Ve biz yine cesaretimizle, yar覺na dair hi癟 bitmeyen umutlar覺m覺zla ve inanc覺m覺zla hep bu meydanlardan hayk覺r覺yoruz hayk覺raca覺z, "Yaas覺n Halklar覺n Kardelii" diye seslendi.
Okunan a癟覺klamadan sonra kitle y羹r羹y羹 yaparak 襤HD 繹n羹ne kadar y羹r羹d羹. Y羹r羹y羹 ve a癟覺klama s覺ras覺nda s覺k s覺k polis y繹nlendirmesiyle faist provokasyon giriimlerinde bulunulsa da provokasyona gelmeyen kitle y羹r羹y羹e devam etti. Y羹r羹y羹羹 襤HD 繹n羹nde bitirildi. A癟覺klamaya 襤HD, KESK, DP, DTP, EMEP, ESP, HC, Partizan, DHP, Halkevleri ve PSAKD kat覺ld覺.

Hrant Dink Ankara'da An覺ld覺!

Agos Genel Yay覺n Y繹netmeni Hrant Dink, katledilmesinin 1. y覺ld繹n羹m羹nde bata 襤stanbul, Ankara ve 襤zmir olmak 羹zere yurdun d繹rt bir taraf覺nda yap覺lan t繹renlerle an覺ld覺.
Hrant Dink i癟in Ankara'da d羹zenlenen etkinlik i癟in yazar覺 olduu Birg羹n Gazetesi 繹n羹nde 15.30'da toplan覺ld覺. Dink'in katledilmesini protesto eden binlerce kii k覺rm覺z覺 karanfil, alk覺 ve sloganlarla Y羹ksel Caddesi'ne y羹r羹d羹ler. 襤nsan Haklar覺 An覺t覺'nda toplanan Dink'in arkadalar覺 iirler okuyup Ermenice ezgiler seslendirdi.
Bas覺n metnini okuyan Sanat癟覺 Mehmet zer, Hrant Dink'in 繹ld羹r羹lmesinin 覺rk癟覺, milliyet癟i k覺k覺rtmalar覺n, bu topraklarda farkl覺 olana kar覺 gelitirilen h覺nc覺n ve derin devletin marifeti olduunu ifade etti. zer, "s覺 milliyet癟ilere, faizm amigolar覺na, militarist 癟etelere inat, bu topraklar覺 Ermeni-K羹rt-Alevi-T羹rk, inan癟l覺, inan癟s覺z, kad覺n-erkek, t羹m emek癟ilerin 繹zg羹r ve karde癟e yaayaca覺 ekmek ve h羹rriyet g羹nlerine eriene dek, hepimiz Ermeni, hepimiz K羹rt, s繹z羹n 繹z羹 hepimiz ezilen hepimiz 繹tekiyiz" diye konutu.
Hrant Dink katliam覺n覺 protesto eden demokratik kitle 繹rg羹tleri Birg羹n Gazetesi'ne de ziyarette bulundu.
Dink anmas覺na kat覺lan kurululardan baz覺lar覺n覺n isimleri 繹yle: AKADER, Alt覺nteri, Antikapitalist, Ayd覺n ve Sanat癟覺 Giriimi, BDSP, DHP, ESP, EHP, EMEP, DTP, Halkevleri, Ankara 78'liler Dernei, 襤HD Ankara ubesi, PSAKD, Kald覺ra癟, Kurtulu, TM-襤GD, DP, zg羹rl羹k Dergisi, Partizan, SDP, KESK ubeler Platformu, 78'liler Birlik ve Dayan覺ma Dernei, HD Genel Merkez. Anmaya yakla覺k 2000 kii kat覺ld覺.
2008.01.28
Bu yaz覺 2887 kez okundu
Geri D繹n