| HC'den A癟覺klama
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi 19 Ocak 2008 tarihinde Hrant Dink'in katledilmesiyle ilgili bir a癟覺klama yapt覺. HC'羹n 101 nolu a癟覺klamas覺n覺 yay覺nl覺yoruz;

Hrant Dink’in Katili AKP’dir!

Bir y覺l ge癟ti Hrant Dink’in katledilmesinin 羹zerinden! Cinayetin sorumlular覺n覺n cezaland覺r覺laca覺na, adaletin yerini bulaca覺na dair hi癟bir iaret yok. Oysa her ey 癟ok a癟覺k!
Hala “Dink cinayetinin 羹zerindeki sis perdesi”nden s繹z edenler yan覺lg覺 i癟indedir. S覺r olan hi癟bir ey kalmam覺t覺r. Karanl覺kta olan hi癟bir ey yoktur. Hrant Dink’in katledilmesinde as覺l s繹ylenmesi gereken, “cinayetin hala karanl覺kta olduu” deil, katiller ve katilleri himaye edenler bu kadar a癟覺k olduu halde, hala sorumlular覺n覺n yarg覺 kar覺s覺na 癟覺kart覺lmam覺 olmas覺d覺r.
Bug羹ne kadar a癟覺a 癟覺kan belgeler ortaya koydu ki; Hrant Dink’in katledilmesi haz覺rl覺klar覺ndan Trabzon Emniyeti’nin, 襤stanbul Emniyet M羹d羹rl羹羹’n羹n, Emniyet Genel M羹d羹rl羹羹’n羹n ve Jandarma’n覺n haberi vard覺. A癟覺a 癟覺kan bilgiler, “Ne kadar 癟ok kii biliyormu bu ii” dedirtecek d羹zeyde bir su癟 ortakl覺覺n覺 belgeliyor. Oligari i癟i 癟elikiler veya baka nedenlerle de olsa a癟覺a 癟覺kan her yeni bilgi ve belge, katili daha a癟覺k g繹rmemizi salad覺. Art覺k kesinlikle s繹yleyebiliriz ki; Hrant Dink’in katili AKP’dir.
Cinayetten bilgisi olan polis, AKP’nin emrindedir. Cinayetten bilgisi olan jandarma, AKP’nin emrindedir. Cinayetin ilenmesine a癟覺k癟a g繹z yuman valiler, 襤癟ileri Bakanl覺覺 AKP’nin emrindedir.
Ve AKP, bunlar覺n hi癟 birine dokunmuyor. Sorumlular yarg覺 繹n羹ne 癟覺kart覺lm覺yor.

SU ORTAKLARINI UYARIYORUZ: Katillerin yakas覺na yap覺mayan, AKP’den bu konuda hesap sormayan b羹t羹n AKP milletvekilleri, su癟 orta覺d覺rlar. AKP H羹k羹metinin b羹t羹n bakanlar覺, b羹t羹n y繹neticileri, katilleri korumak ve kollamaktan sorumlu olacaklard覺r.

ADALET 襤STEYENLER! AKP, sistemi savunmak ve iktidar覺n覺 s羹rd羹rmek i癟in her t羹rl羹 cinayeti ileyebilecek, halka kar覺 her t羹rl羹 provokasyonu yapabilecek, gizli ve kirli iler 癟evirebilecek bir iktidard覺r. Bunu herkes g繹r羹p anlamal覺d覺r art覺k. Bu dorultuda da Hrant Dink’in hesab覺n覺 en bata AKP’den sormal覺d覺r. AKP’yi hedef almayan bir m羹cadele, yanl覺 bir 癟izgide s羹r羹yor demektir.

AKP, SORUMLULUUNU G襤ZLEYEMEZ! Hrant Dink’i, O. S. adl覺 bir katil vurdu. O. S., Yasin H. adl覺 bir faist taraf覺ndan 繹rg羹tlenmiti. Yasin H. ise, Erhan T.’e bal覺yd覺... Peki Erhan T. kimdi?
Erhan T., polis taraf覺ndan istihdam edilmi bir “haber eleman覺”yd覺. Erhan T’yi polis eleman覺 yapan ise Trabzon Emniyet M羹d羹r羹 Ramazan Aky羹rek’ten bakas覺 deildi. Aky羹rek, ayn覺 zamanda Trabzon’daki lin癟 sald覺r覺lar覺n覺 繹rg羹tleyen polis efiydi. Faist 癟eteler kurmak ve d繹rt g羹n arayla iki lin癟 sald覺r覺s覺 ger癟ekletirmi olmak gibi baar覺lar覺 nedeniyle Emniyet Genel M羹d羹rl羹羹 襤stihbarat Daire Bakanl覺覺'na terfi ettirilerek 繹d羹llendirildi.
Aky羹rek’i bu koltua terfi ettiren ise AKP iktidar覺yd覺.
Nerede bir lin癟 varsa, nerede halka, ayd覺nlara kar覺 bir cinayet varsa, AKP’nin Emniyet M羹d羹rleri oradad覺r. Bu 羹lkenin “g羹venlik” kuvvetlerinin dahil olmad覺覺 ne bir cinayet, ne bir 癟ete, ne bir provokasyon vard覺r. Bu g羹癟lerin bal覺 olduu AKP h羹k羹meti ise, bunlar kar覺s覺nda kay覺ts覺z g繹r羹nmektedir. Fakat AKP’nin su癟u sadece kay覺ts覺zl覺k deildir. 羹nk羹 AKP halka kar覺 t羹m bu sald覺r覺lar覺n ODAINDADIR.
AKP’nin daha iktidar olduunun ilk haftas覺nda Susurluk癟ulara sahip 癟覺kan bir iktidar olduunu g繹rmezden gelmiti bir 癟ok kesim. Lin癟 sald覺r覺lar覺n覺n s羹reklilemesinin iktidar覺n bilgisi ve onay覺 d覺覺nda m羹mk羹n olamayaca覺 da g繹rmezden gelinmiti. Korkut Ekenler’in deifre edilmesine ve hapsedilmesine kar覺 癟覺kan AKP H羹k羹meti’nin Adalet Bakan覺, Dink’in katledilmesinin ard覺ndan Erhan T.’nin deifre olmas覺 羹zerine de b羹y羹k bir pervas覺zl覺kla “Bundan sonra g羹venlik birimleri kolay kolay haber eleman覺 kullanabilir mi? 襤stihbarat bu ekilde zaafa uray覺nca su癟la nas覺l m羹cadele edilebilir?” diyordu. Asl覺nda sadece bu a癟覺klama bile, AKP iktidar覺n覺n su癟unu ve sorumluluunu g繹stermeye yeter.

UNUTANLAR, “KARANLIK G” EDEB襤YATINA ALDANANLAR 襤襤N HATIRLATALIM! Hrant Dink vurulur vurulmaz, Trabzon polisi Erhan T.’yi emniyete 癟a覺r覺p ona u soruyu sordu: “Senin ekibin mi yapt覺?”
Erhan T. ile g繹r羹meleri s羹rd羹ren polis, Trabzon 襤stihbarat ube M羹d羹rl羹羹'nde g繹revli Muhittin Zenit idi. Dink’in katledildii 19 Ocak g羹n羹 Muhittin Zenit de, yine Erhan T’ye telefonda u soruyu sordu:
“Alo, Hrant Dink cinayetini sizinkiler mi iledi?... O.S. hani teslim olacakt覺?.. Bana anlatt覺覺n覺z gibi mi oldu her ey?.. Yasin mi yapt覺?..."
Yapan 癟ok a癟覺k deil mi? Yapan, O. S., Yasin H. deildir. Onlara yapt覺r覺lm覺t覺r. Ve imdi yukar覺daki bilgiler 覺覺覺nda, bu 癟etenin polis denetiminde 繹rg羹tlenmi bir 癟ete olduunu da hat覺rlay覺n. BUNLAR B襤L襤N襤YOR; FAKAT B襤L襤NENLER襤N GERE襤 OLARAK YAPILAN H襤B襤R EY YOKTUR! Bu cinayeti ileyen, polisiyle, jandarmas覺yla, valisiyle, h羹k羹metiyle AKP iktidar覺d覺r.

襤HMAL DE襤L, FA襤ST SALD襤R襤 POL襤T襤KASI VAR! Sorun “ihmal” sorunu da deildir. Halka, ayd覺nlara “gerektii zaman, gerektii yerde” sald覺rmak ve g繹zda覺 vermek i癟in bizzat polis ve jandarma taraf覺ndan kurulan 繹rg羹tlenmeler, kurulu ama癟lar覺na uygun olarak bir politikay覺 hayata ge癟irmilerdir.
Hrant Dink’i a癟t覺覺 davayla hedef g繹steren de devlettir. Mahkeme 繹n羹nde faist 癟eteleri 羹zerine salarak lin癟 etmeye 癟al覺an devlettir. Valilik makam覺na 癟a覺rarak alenen tehdit eden devlettir. Burada bir ihmalden deil, devletin 癟eitli kademeleri taraf覺ndan ad覺m ad覺m haz覺rlanan bir cinayetten s繹z ediyoruz. Herey a癟覺kt覺r.
“Haber eleman覺” Erhan T., 2006 y覺l覺n覺n ba覺nda, Dink’in katlinden tam 11 ay 繹nce Trabzon Emniyeti’ne, Hrant Dink’in 繹ld羹r羹lecei bilgisini verdi. Erhan T.’nin verdii bilgi tamd覺, cinayeti kimlerin ger癟ekletirecei, yani Yasin H. ve O. S.’nin adlar覺 vard覺, sadece g羹n ve saat eksikti! Ayn覺 bilgiler, Dink’in katledilmesinden 9 ay 繹nce de J襤TEM’e verildi. T羹m bunlara ramen katledildi Hrant Dink. Sorumlu AKP’dir.
Bu bilgiler ortadayken, ihmal tart覺mas覺 yapmak, iktidar覺n sorumluluunu hafifletmektir.

ADALET 襤襤N MCADELEYE DEVAM EDEL襤M! Trabzon Valisi ve Emniyet M羹d羹r羹, O. S.’nin yakalan覺覺n覺n ikinci g羹n羹nde, soruturman覺n resmi olarak bitmesini dahi beklemeye gerek duymaks覺z覺n “arkas覺ndan bir ey 癟覺kmayaca覺n覺” a癟覺klad覺lar. 襤stanbul Emniyet M羹d羹r羹 Cerrah, ayn覺 g羹n “繹rg羹t yok, milliyet癟i duygular var” a癟覺klamas覺 yapt覺. Cinayeti 繹nlemedikleri gibi, bir de 繹rtbas etmeye 癟al覺an bu a癟覺klamalar覺n hesab覺n覺 soran bir h羹k羹met 羹yesi veya bir savc覺 癟覺kt覺 m覺?
Bunun cevab覺 da AKP h羹k羹metinin katliama onay覺n覺 ve katilleri himayesini g繹stermektedir.
Katiller ve katilleri 繹rg羹tleyenler, tevik edenler, himaye edenler, AKP’nin emsiyesi alt覺ndad覺rlar.
Hukuki sorumluluk silsilesini takip edersek, Trabzon Emniyet M羹d羹r羹 Ramazan Aky羹rek, 襤stanbul Emniyet M羹d羹r羹 Celalettin Cerrah, Valisi Muammer G羹ler, 襤癟ileri Bakan覺 Abd羹lkadir Aksu ba su癟lular aras覺ndad覺r. Bu cinayeti bilen, engellemeyen, cinayet ilendikten bug羹ne kadar da sorumluluunu yerine getirmeyen herkes su癟ludur. AKP H羹k羹meti ve Babakan Erdoan, su癟ludur.
En bata, adaletin yerine geleceine dair bir iaret g繹r羹lmediini s繹yleyerek balam覺t覺k s繹ze. 羹nk羹, Hrant Dink’in katledilmesinden sorumlu olanlar, iktidardad覺r.
Fakat adalet istemekten, adalet i癟in m羹cadeleden bir an bile vazge癟memeliyiz. Doru hedefe y繹neltilmi olarak, as覺l sorumlular覺n yarg覺lanmas覺n覺 isteyerek s羹rd羹r羹len bir adalet m羹cadelesi er ge癟 amac覺na ula覺r.
Herkes, bu cinayetteki sorumluluunun hesab覺n覺 verecektir!

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi
2008.01.19
Bu yaz覺 2789 kez okundu
Geri D繹n