| H覺z覺r Paalar Mamak'ta Protesto Edildi
Bilindii gibi Babakan Tayyip Erdoan'覺n Muharrem Orucu d繹neminde alevi a癟覺l覺m覺 olarak partisi ve Milletvekili Reha amurolu bakanl覺覺nda 200 alevi kurum ve temsilcisine 癟ar覺da bulunarak iftar yemei vereceini s繹yledi.

Bu iftar yemei Ankara Tuzlu癟ay覺r'da protesto edildi.
11 Ocak Cuma g羹n羹 saat 18:30'da Pir Sultan Abdal Mamak ubesi 繹n羹nde toplanan PSAKD Mamak ube, HC, TKP, EMEP, Aka-Der, Mamak 襤癟i K羹lt羹r Evi, Mamak Halkevleri, Cemevleri Yapt覺rma Dernei 羹yeleri "H覺z覺r Paalar覺n Sofras覺na Oturmayaca覺z" yaz覺l覺 pankartla y羹r羹y羹e ge癟ti.
S覺k s覺k "Halk覺z Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, AKP Halka Hesap Verecek, Yaas覺n Halklar覺n Kardelii, Zorunlu Din Dersleri Kald覺r覺ls覺n, Yolumuz Pir Sultanlar'覺n Yoludur" sloganlar覺 at覺larak Tuzlu癟ay覺r Meydan覺'na gelindi. Burada kurumlar ad覺na ortak bir a癟覺klama yapan PSAKD Mamak ubesi Y繹neticisi B羹nyamin Kene; AKP'nin 11 Ocak 2008 g羹n羹 verecei "iftar yemeini" reddettiklerini s繹yleyerek, AKP'nin alevi a癟覺l覺m覺n覺n aldatmaca olduunu dile getirdi.

D羹zenin y覺llard覺r izledii tek din, tek mezhep, tek dil, tek milliyet dayatmas覺n覺n 癟繹kt羹羹n羹, kendilerine d羹zenin bi癟ilen elbiselerin bi癟tii elbiselerin hep kefen bezi olduunu g繹rd羹klerini dile getiren Kene, AKP'nin bi癟meye 癟al覺t覺覺 elbisesini giymeyeceklerini s繹yledi.

Kene "Devlet y覺llard覺r g繹rmemezlikten geldii alevi halk覺n覺n sorunlar覺n覺 konumaya, 癟繹zmeye y繹nelmi gibi g繹r羹nmektedir. Halk覺m覺z覺 kand覺rmaktad覺r. Tarihte hep katliamlarla bask覺larla yok edilmeye 癟al覺覺lm覺, k繹ylerine zorla camiler yap覺lm覺, okullarda zorunlu din dersleri ile asimile edilmeye 癟al覺覺lm覺t覺r.Bu anlay覺 羹lkemizde yaad覺覺m覺z Mara, Sivas, orum, Malatya ve Gazi Katliamlar覺ndan da sorumludurlar. Katliamlardan sorumlu katilleri cezaland覺rmak bir yana 繹d羹llendiriyorlar" diyerek, AKP'nin d羹羹ncelerinde samimi olmad覺覺n覺 s繹yledi.

Kene, AKP'nin ger癟ek amac覺n覺n Alevileri kendi i癟inde par癟alamak yeni H覺z覺r Paalar yaratmak 襤birlik癟i h羹k羹met yanl覺s覺 alevi dedelerini kullanarak kendine yak覺n eli kolu balanm覺 asimile etmi bir yap覺land覺rma oluturmak olduunu s繹yleyerek, lkemizde emperyalizmin ibirlik癟isi AKP h羹k羹metinin ve temsil ettii d羹zenin, halklar覺 birbirine k覺rd覺rma politikalar覺n覺n uygulay覺c覺s覺 olarak g繹revini yerine getirdiini kaydetti.

Alevi halk覺n覺n sorunlar覺n覺n ancak eitlik ve 繹zg羹rl羹k i癟in verecei m羹cadele ile 癟繹z羹leceine dikkati 癟eken Kene, AKP h羹k羹metinin IMF arac覺l覺覺 ile sal覺覺, eitimi, sosyal g羹venlii tamamen paral覺 hale getireceini, paras覺 olanlar覺n okuduu paras覺 olanlar覺n tedavi g繹rd羹羹 yani yeni H覺z覺r Paalar yaratarak bizi i癟ten y覺kmak peinde olduunu vurgulad覺. AKP'nin bu oyununu bozacaklar覺n覺 ifade eden Kene, "O iftar yemeine kat覺lanlar zamanla bundan utanacak duruma geleceklerdir. Kat覺lmayanlar ise onurla an覺lacakt覺r" diye konutu.

Taleplerini dile getiren Kene 繹yle konutu;

1. Devlet Alevi d羹羹nce ve inanc覺n覺 kabul etmelidir. lkemizde yaayan t羹m inan癟 gruplar覺na eit mesafede durmal覺d覺r. Cemevlerinin ibadet merkezleri olduunu kabul etmelidir.
2. Zorunlu din derslerinden vazge癟melidir. Okullarda ve s繹zl羹klerde Alevilii aa覺layan yanl覺 yalan ifadelerden vazge癟melidir.
3. Y覺llard覺r uygulanan asimile politikas覺ndan vazge癟ilmeli halk覺m覺zdan bu yapt覺klar覺ndan dolay覺 繹z羹r dilenmelidir.
4. Diyanet kurumu kald覺r覺lmal覺d覺r. Her inan癟 kendi dorular覺yla inanc覺n覺 anlatmal覺 uygulamal覺d覺r.
5. Yaanan katliamlar覺n ger癟ek sorumlular覺 a癟覺a 癟覺kar覺lmal覺 yarg覺lanmal覺d覺r. Mad覺mak Oteli utan癟 m羹zesi yap覺lmal覺d覺r.
6. Hac覺 Bekta M羹zesi Hac覺 Bekta Belediyesi'ne verilmelidir.

"Pir Sultan Abdal'覺n y覺llar 繹nce idam sehpas覺nda hayk覺rd覺覺 yol yolumuzdur. Gericilerle ibirlik癟ilerle sorunlar覺m覺z覺 癟繹zemeyiz. Sorunlar覺m覺z覺 癟繹zmenin tek yolu m羹cadeleyi y羹kseltmektir" diyen Kene s繹zlerine son verdi.
19.30'da sona eren a癟覺klamaya yakla覺k 100 kii kat覺ld覺.


Dersim'de "H覺z覺r Paa Sofras覺na" Tepki

AKP Genel Bakan覺 Recep Tayyip Erdoan taraf覺ndan d羹zenlenecek olan Yass覺 Muharrem Orucu 襤ftar覺 Dersim'de yap覺lan eylemle protesto edildi. 11 Ocak g羹n羹 saat 12:15'de Yeralt覺 癟ar覺s覺 羹zerinde bir araya gelen ESP, HC, DHP, HKM, EMEP, DTP, Tunceli Sendikalar Platformu Dersim Barosu, DKD ve 襤HD taraf覺ndan yap覺lan a癟覺klamayla Babakan覺n d羹zenleyecei iftar覺n H覺z覺r Paa sofras覺 olduu belirtildi. A癟覺klamada "Pir Sultan Torunlar覺 H覺z覺r Paa (AKP) Sofras覺nda Oturmayacak AKP Elini Alevilerden ek" yaz覺l覺 pankart a癟覺l覺rken "Alevi Halk覺 Onuruna Sahip 覺k, Emperyalizm 襤nan癟lar覺n D羹man覺d覺r" yaz覺l覺 d繹vizler ta覺nd覺.
A癟覺klamay覺 okuyan Dersim K羹lt羹r Dernei yesi Haydar Beltan, "Bu akam Alevi Yurttalar覺m覺za yeni bir g繹mlek giydirmek ve Alevileri o 癟ok demokratik!, hog繹r羹l羹 diyanetin kollar覺 alt覺na almay覺 planlayan AKP baz覺 ihanet癟i alevi kurumlar覺yla birilikte iftar sofralar覺na oturacak. Batan s繹yleyelim ki bu sofra ancak H覺z覺r Paa Sofras覺 olur ve oraya oturanlar oradan medet bekleyenler de bu yolun d羹k羹n羹d羹rler. Ge癟tiimiz ay Plan Ve B羹t癟e Komisyonu G繹r羹mesinde konuan AKP Milletvekili Mustafa zbayrak'覺n "Alevilere bir tahsisat yap覺l覺rsa, Aleviliin dier kollar覺 bize de tahsisat yap覺n derse ne olacak? Mecusiler, Satanistler gibi gruplar覺 da benzer taleplerle gelebilirler" diyerek i癟lerindeki kini g繹stermilerdir" diye konutu. Beltan Avrupa da Tatort adl覺 dizinin g繹steriminin devam etmesini eletirerek "Demokrasi Havarilii yapan AB 羹lkelerinin demokrasi anlay覺lar覺 bu tutumlar覺yla bir kez daha ortaya 癟覺kmaktad覺r" dedi. Beltan 癟ar覺da bulunarak AKP'nin bu oyununu bozal覺m dedi.
癟覺klamaya Dersim Belediye Bakan覺 da kat覺larak destek verdi. Yakla覺k 300 kinin kat覺ld覺覺 a癟覺klamada "Alevi Halk覺 Onuruna Sahip 覺k" slogan覺 at覺ld覺.
2008.01.14
Bu yaz覺 2856 kez okundu
Geri D繹n