| Mezarda Emeklilik 襤stemiyoruz
10 Ocak Perembe g羹n羹 襤zmir'de D襤SK Ege B繹lge Temsilcilii taraf覺ndan SSGSS ile ilgili bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺.

Basmane M羹rselpaa Bulvar覺 羹zerinde bulunan D襤SK binas覺 繹n羹nde 15.20'de toplanan kitle buradan bas覺n a癟覺klamas覺 yapmak 羹zere Basmane'de bulunan AKP 襤zmir il binas覺 繹n羹ne doru y羹r羹meye balad覺.
"襤癟iyiz Hakl覺y覺z Kazanaca覺z, Direne Direne Kazanaca覺z, Zafer Direnen Emek癟inin Olacak, 襤癟ilerin Birlii Sermayeyi Yenecek, 襤癟iler Elele Genel Greve" sloganlar覺, d繹vizleri, pankart覺yla y羹r羹yen kitle AKP binas覺 繹n羹nde AKP'yi yuhlayarak a癟覺klamaya balad覺.
A癟覺klamay覺 D襤SK Ege B繹lge bakan覺 Azad FAZLA okudu FAZLA a癟覺klamas覺nda "5510 say覺l覺 SSGSS Yasas覺n覺n can al覺c覺 maddelerinden bir ka癟覺n覺 yorumlayarak okudu.
"Kad覺nlar i癟in 58 erkekler i癟in 60 olan emeklilik ya覺 hem kad覺nlar hem de erkekler i癟in 65'e 癟覺kar覺lacak. Emeklilie hak kazanmak i癟in 7000 g羹n pirim 繹demek gerekirken 9000 g羹n pirim 繹demek gerekecek. Buna g繹re turizm, 襤naat, tar覺m vb. sezonluk sekt繹rlerde y覺lda 120 g羹n 癟al覺anlar覺n tam ayl覺k hak etmesi i癟in 75 y覺l, k覺smi ayl覺覺 hak etmeleri i癟in 45 y覺l; y覺lda 90 g羹n 癟al覺malanr覺n tam ayl覺覺 hak etmeleri i癟in 100 y覺l, k覺smi ayl覺覺 hak etmeleri i癟in 60 y覺l 癟al覺malar覺 gerekmektedir. Bas覺n emek癟ilerini de kapsayan Hava yollar覺na u癟u personeline lokomotif makinistlerine, infaz koruma memurlar覺na, posta da覺t覺c覺lar覺na, deniz 羹st羹nde 癟al覺an gemi 癟al覺anlar覺na y覺pranma pay覺 verilmeyecek. Yeniden 癟al覺maya balayan emeklilerin emekli maalar覺 kesilecek. Ayl覺k geliri 139.6 Ytl den fazla olan b羹t羹n vatandalar her ay 73 ile 475 Ytl genel sal覺k sigortas覺 pirimi 繹demek zorunda kalacak. B羹t羹n sal覺k hizmetleri paral覺 olacak. Emzirme yard覺m覺 alt覺 ay s羹reyle iki asgari 羹cret tutard覺 yerine, bir defada asgari 羹cretin 羹癟te biri kadar 繹denecek. 18 ya覺n覺 doldurmu evlenmeyen gen癟ler ve k覺zlar sosyal g羹venlik kapsam覺nda b覺rak覺lacak. Buda g繹stermektedir ki, AKP iktidar覺 insafs覺z ve duygusuz bir d羹zen kuruyor.
T羹m bu nedenlerle TBMM' ye sunulan yasa tasar覺ns覺n geri 癟ekilmesini, geni kat覺l覺ml覺 bir tart覺ma ortam覺nda 癟al覺覺larak taleplerimiz dorultusunda yeniden d羹zenlenmesini istiyoruz. Biliyoruz ve inan覺yoruz ki, biz izin vermezsek yapamazlar. Mezarda emeklilik istemiyoruz. Herkese Sosyal G羹venlik, Herkese Sosyal Adalet 襤stiyoruz."
KESK, D襤SK, TTB ve TMMOB'un 15 Ocak g羹n羹 Ankara'ya y羹r羹y羹 balataca覺n覺n duyurulduu a癟覺klamaya GEN SEN 羹yeleri de destek verdi.


"Biz Kar覺 覺karsak SSGSS Yasas覺n覺 Yapamazlar"

SSGSS yasa tasla覺na kar覺 襤zmir'de de oluturulan Herkese Sal覺k G羹venli Gelecek 襤zmir Platformu taraf覺ndan 10 Ocak Perembe g羹n羹 saat: 11.30'da bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺. Kemeralt覺 Girii'nde yap覺lan eylemde platform deklare edilirken KESK, D襤SK, TMMOB, TTB merkezli oluturulan program覺n duyurusu yap覺ld覺.
Bas覺n a癟覺klamas覺nda, "Mezarda Emekli Olmak 襤stemiyoruz, Sal覺k Hakt覺r Sat覺lamaz, Yaas覺n rg羹tl羹 M羹cadelemiz, Analar覺n fkesi AKP'yi Boacak, H羹k羹met Yasan覺 Al Ba覺na al, Paras覺z Sal覺k Paras覺z Eitim" sloganlar覺 at覺ld覺. SSGSS yasas覺 ile sosyal haklar覺m覺zdan 癟al覺nanlar覺 ise platform ad覺na KESK D繹nem S繹zc羹s羹 Mahir Ulus, haz覺rlanan bildiriyi okudu. Emeklilik ya覺n覺n 65'e, prim g羹n羹n羹n 9000'ne 癟覺kar覺laca覺n覺 duyan halk bas覺n a癟覺klamas覺na ve da覺t覺lan bildirilere ilgi g繹sterdi. Annenin 6 ay emzirme hakk覺n覺n 1 ay'a indirilecei, 繹l羹m ayl覺覺 balama art覺n覺n 900 g羹nden 1800 g羹ne 癟覺kar覺lmas覺 ve 繹l羹m ayl覺覺n覺n balanmas覺 i癟in 1800g羹n羹n getirilmesi ile cenazelerimizin rehin kal覺p, ailelerinin madur olaca覺 anlat覺ld覺. 80 kiinin kat覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺 16 Ocak'ta 襤stanbul'dan ve 襤zmir dahil illerden Ankara'ya gidileceinin duyurusu yap覺ld覺. "Sal覺ks覺zl覺k ve g羹vensizlik yasas覺" olarak ifade eden Ulus, SSGSS yasas覺 ile yaam覺m覺za 12 iddetindeki depremden daha fazla sosyal haklara zarar verecektir. Biz kar覺 癟覺karsak SSGSS yasas覺n覺n 癟覺kamayaca覺 ve bu m羹cadeleye halk覺n desteini bekliyoruz" dedi.
SSGSS yasas覺n覺n, alk覺 ve d羹d羹klerle protesto edildii eylem sloganlarla bitirildi.
2008.01.14
Bu yaz覺 2620 kez okundu
Geri D繹n