| S覺n覺r tesi Operasyona Son
襤zmir Kemeralt覺 ar覺s覺 giriinde, 5 Ocak Cuma g羹n羹 saat 12.00'da "S覺n覺r tesi" operasyona kar覺 bir癟ok kurumun d羹zenledii bir bas覺n a癟覺klamas覺 yap覺ld覺.

HC, BDSP, ESP, Kald覺ra癟, Partizan, KZ, DHP, M羹cadele Birlii'nin d羹zenledii eylemde "S覺n覺r tesi Operasyona, K羹rt Halk覺n覺n 襤nkar ve 襤mhas覺na Son! Yaas覺n Halklar覺n Kardelii ve Birlikte M羹cadelesi" pankart覺 a癟覺ld覺 ve operasyonda bombalanan k繹ylerin resimleri d繹viz olarak tehir edildi.
Bas覺n a癟覺klamas覺n覺 HC 襤zmir Temsilciliinden Yurdag羹l G羹m羹 okudu.
16 Aral覺k g羹n羹 balayan operasyonun nas覺l balat覺ld覺覺n覺 繹zetleyen G羹m羹 a癟覺klamas覺na 繹yle devam etti; "…operasyonlar 1983-2007'ye kadar 25. defa yap覺lmaktad覺r. Her operasyon K羹rt sorununu '癟繹zmek' i癟in yap覺lm覺t覺r. Peki bu operasyonlar sorunu 癟繹zm羹 m羹d羹r? Hepimiz de biliyoruz ki 癟繹zmedi ve 癟繹zemezde. K羹rt halk覺n覺n sorunu katlederek, k繹yleri yak覺larak, bombalanarak, asimilasyon, imha ve inkar ile 癟繹z羹lemez. Yaln覺z bu operasyonlarla, emek癟i halklar k覺k覺rt覺lan 覺rk癟覺l覺kla, milliyet癟ilikle birbirine d羹man edilerek, at覺lan her bomban覺n, her kurunun paras覺 bizlerden al覺n覺r.
Nitekim 25. defa yap覺lan operasyonun maliyeti de yoksul halk覺m覺za verilen asgari 羹cretten, i癟inin-memurun artan vergilerinden, k繹yl羹n羹n 羹r羹n羹ne kar覺l覺k verilen 羹cretlerden kesilmektedir. Ard覺 ard覺na yap覺lan zamlarla sava b羹t癟esi art覺r覺lmaktad覺r. Bunun en bariz 繹rnei elektrie y羹zde 20 zam yap覺l覺rken asgari 羹crete yap覺lan 16 bin lira zam deil midir?
…襤birlik癟iler ve Amerikan emperyalizmi bu operasyonun haftalarca pazarl覺覺n覺 ve haz覺rl覺覺n覺 yapt覺lar. K羹rt halk覺na yapacaklar覺 sald覺r覺 ve katliamlar覺n覺 merulat覺rmak i癟in ezilen halklar覺m覺za milliyet癟i-覺rk癟覺 propagandalar yapt覺lar. Ard覺ndan b繹lgede k繹yler dahil bombalamalar ve katliamlar balad覺. Bombalanan K羹rt k繹yleri ortada iken Genel Kurmay Bakan覺 B羹y羹kan覺t, halk覺n g繹z羹ne baka baka bunu kesinlikle ret etti. Peki soruyoruz, bu resimler neyi anlat覺yor? Bu resimler egemenlerin K羹rt halk覺n覺n sorununa kar覺 "癟繹z羹m" politikas覺n覺 g繹steriyor. Emperyalizmin b繹lgede ki 癟覺karlar覺 i癟in K羹rt halk覺n覺n m羹cadelesinin emperyalizmin b繹lgedeki 癟覺karlar覺 i癟in yok edilmekte olduunu g繹steriyor.
….襤癟isi-memuru ile t羹m emek癟iler, K羹rt'羹, T羹rk'羹, Ermeni'si, Alevi'si, S羹nni'si ile bu topraklarda yaayan t羹m ezilen i癟i ve emek癟i halklar覺m覺z, yoksulluumuzun nedeni olan emperyalizm ve ibirlik癟ilerine kar覺 birlemeliyiz. S覺n覺r 繹tesinde ve s覺n覺r i癟inde at覺lan her bomba ve kurun yoksul halk覺n ekmeine, a覺na s覺k覺lmaktad覺r. Her g羹n sofram覺zdan, ekonomik, demokratik haklar覺m覺zdan eksilenlere bakal覺m. Bizden 癟al覺nanlar覺n hepsi emperyalizmin ve ibirlik癟ilerinin daha fazla g羹癟lenmesi i癟indir. A覺zlar覺ndan akan kan ezilen, s繹m羹r羹len yoksul halklar覺m覺z覺n kanlar覺d覺r. ovenist-覺rk癟覺 k覺k覺rtmalar sonunda. D羹n Mara'ta, orum'da, Sivas'ta Alevi halk覺m覺z覺n kan覺 ak覺t覺ld覺. Bug羹n T羹rk, K羹rt, Ermeni diye milliyet癟ilik ve 覺rk癟覺l覺kla halklar覺m覺z birbirine d羹羹r羹lmeye 癟al覺覺l覺yor. Fakat halklar覺n m羹cadelesi, katliamlarla yok edilip, ezilemez. K羹rt halk覺n覺n imhas覺, inkar覺, katliam覺 ile de K羹rt halk覺n覺n sorunlar覺 癟繹z羹lemez. Onun i癟in, operasyon, igal, sald覺r覺, k覺k覺rtmalara kar覺 halklar覺n kardelii iar覺 ile omuz omuza emperyalizme ve ibirlik癟ilerine kar覺 m羹cadelemizi y羹kseltelim" dedi.

60 kiinin kat覺ld覺覺 bas覺n a癟覺klamas覺nda "Yaas覺n Halklar覺n Kardelii, Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak, Yaas覺n Devrimci Dayan覺ma, B覺ji B覺ratiya Gelan,…" sloganlar覺 at覺ld覺.


S覺n覺r tesi Operasyona Protesto

S覺n覺r 繹tesi operasyonlar 5 Ocak g羹n羹 Galatasaray Lisesi 繹n羹nde yap覺lan bir eylemle protesto edildi. ESP, EMEP, HC, SDP, SEH, SODAP, HKM, Al覺nteri, BDSP, DHP, D襤P Giriimi, EHP, Kald覺ra癟, K繹z, Partizan, Eitim-Sen 3 Nolu ube, Tekstil-Sen, Teori ve Politika ve Proleteryan覺n Kurtuluu'nun kat覺ld覺覺 eylem saat 15.00'de ger癟ekletirildi.
"Operasyonlar Durdurulsun, Emperyalizme Ve ovenizme Kar覺 Yaas覺n Halklar覺n Kardelii" yaz覺l覺 pankart a癟an kurumlar ad覺na bas覺n a癟覺klamas覺n覺 SDP 襤l Bakan覺 Yaman Y覺ld覺z okudu. Y覺ld覺z yapt覺覺 konumada DTP'ye y繹nelik sald覺r覺lara deinerek K羹rt halk覺na kar覺 y覺llard覺r yoketmeye y繹nelik politika uyguland覺覺n覺 belirterek bunun 癟繹z羹ms羹zl羹k olduunu s繹yledi.
A癟覺klamada "Halklar覺m覺z IMF cenderesinden, yoksulluktan, isizlikten ve kirli savatan k覺r覺l覺rken, as覺l ihtiya癟 olan ey bar覺 ve demokrasidir. IMF'ye ve BOP'a deil, emperyalizmin y繹r羹ngesinden 癟覺kmaya ihtiya癟 var. ...K羹rt halk覺 kendi varl覺覺n覺, yok eden ve asimle edilen dier karde halklar ad覺nda dayat覺yor ve 'd簾 bes e' diyor. 'Halklar hapishanesi' haline getirilen Anadolu ve Mezopotamya'n覺n 繹zg羹rlemesi, halklar覺n eit ve 繹zg羹r bir ekilde yaamas覺 emperyalizme ve ibirlik癟ilerine kar覺 ortak m羹cadeleden ge癟er" denildi.
"Yaas覺n Halklar覺n Kardelii, Operasyonlar Durdurulsun, Biji Bratiya Gelan, Katil ABD 襤birlik癟i MGK" d繹vizlerinin ta覺nd覺覺 eylemde s覺k s覺k "Biji Bratiya Gelan, d簾 Bes E, Katil ABD 襤birlik癟i MGK" sloganlar覺 at覺ld覺.
2008.01.11
Bu yaz覺 2765 kez okundu
Geri D繹n