| HC'den A癟覺klama
Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi 29 Aral覺k 2007 g羹n羹 Almanya'da Alevilere kar覺 yap覺lan yabanc覺 d羹manl覺覺 ile ilgili bir a癟覺klama yapt覺. HC'羹n 99 nolu a癟覺klamas覺n覺 yay覺nl覺yoruz;

Yabanc覺 d羹manl覺覺 Alevilere hakaretle s羹rd羹...

Almanya, Nazi Zihniyetiyle Hesaplamal覺!

Alman televizyon kanal覺 ARD'de, emperyalist 羹lkelerde giderek daha s覺k rastlanan halklara y繹nelik aa覺lamalara bir yenisi eklendi. Bir devlet televizyonu olan ARD’de yay覺nlanan "Tatort" adl覺 dizide, Alevi bir baban覺n 繹z k覺z覺na tecav羹z羹 konu edilerek, Alevilerin yaam tarz覺na, ahlak覺na dil uzat覺ld覺.
Emperyalist 羹lkelerde, s繹m羹rge 羹lkelerin halklar覺na, inan癟lar覺na, k羹lt羹rlerine y繹nelik hakaretler, giderek s覺kla覺yor. Biliyoruz ki, bu art覺 tesad羹fi deildir. Tam tersine, bu sald覺r覺lara, yabanc覺 d羹man覺 politikalar, kendilerini “羹st羹n” g繹ren emperyalist k羹lt羹r yol a癟maktad覺r.
Almanya’da Nazi iktidar覺 y覺k覺lal覺 癟ok oldu, ama Nazi zihniyeti y覺k覺lmad覺. “st羹n 覺rk” zihniyeti 癟eitli bi癟imlerde s羹rd羹. Almanya, Nazi ge癟miiyle k繹kl羹 bir bi癟imde hesaplamad覺 hi癟. Irk癟覺 d羹羹ncelerin bu kadar kolay boy vermesi, halklara kar覺 hakaretlerin bu kadar kolay ve s覺k yap覺labilmesi, bunun sonucudur. Almanya’n覺n 羹zerinde Nazi ruhu dola覺yor ve Alman egemen s覺n覺flar覺, bundan hi癟 rahats覺z deil.
eitli halklar覺n, son olarak Alevilerin inan癟lar覺n覺, k羹lt羹rlerini, deerlerini aa覺layan da ite bu 覺rk癟覺 d羹羹ncedir. Almanya, t羹m halklar覺n eit olduunu, t羹m halklar覺n inan癟lar覺n覺n, k羹lt羹rlerinin ayn覺 deerde olduunu, hi癟birinin bir dierine 羹st羹nl羹羹 olamayaca覺n覺 繹renmelidir. Almanya bunu 繹renmemekte, bunun yerine “羹st羹n 覺rk” d羹羹ncesini devam ettirmekte 覺srarl覺 g繹r羹nmektedir.
Alevi halka y繹nelik bu aa覺lama kar覺s覺nda “Alman demokrasisi”nin yald覺zlar覺 da d繹k羹lm羹t羹r. Alevi halk覺n tepkisi kaale al覺nmam覺, dizinin yay覺n覺nda 覺srarc覺 olunmutur. ARD bir devlet televizyonudur. Halklar覺n aa覺lanmas覺 politikas覺, “bas覺n 繹zg羹rl羹羹” arkas覺na gizlenemez.
Alevi halk覺m覺z, Almanya egemen s覺n覺flar覺n覺n bu sald覺r覺s覺n覺 unutmayacakt覺r.
Almanya, Alevilerden 繹z羹r dilemelidir. Ancak 繹z羹r, Almanya gibi bir 羹lkede benzer olaylar覺n yaanmas覺n覺 繹nlemez. Benzer olaylar覺 繹nleyecek olan tek ey, bu 覺rk癟覺 d羹羹ncenin mahkum edilmesidir. Almanya, Nazi ge癟miiyle hesaplamadan bunu yapamaz.

T羹rkiye Diyanet’i de Almanya Gibi Su癟ludur!
Alevi halk覺m覺za y繹nelik hakaret kar覺s覺nda, riyakarca sahneye 癟覺kanlardan biri de T羹rkiye Diyanet 襤leri Bakanl覺覺 oldu. Diyanet 襤leri Bakanl覺覺, yapt覺覺 a癟覺klamada “Bata Alevi kardelerimiz olmak 羹zere b羹t羹n M羹sl羹manlar’dan 繹z羹r dilenmesini istiyoruz” derken, “Hi癟bir 繹zg羹rl羹k, baka din ve k羹lt羹rleri aa覺lama, iftirada bulunma hak ve salahiyetini hi癟 kimseye vermez.” diyordu.
Diyanet 襤leri’nin 繹z羹r istemeye hakk覺 yoktur. Diyanet, Osmanl覺’dan bug羹ne kadar Alevilere ve dier inan癟lara kar覺 s羹regelen iftiralar覺n, farkl覺 inan癟lar覺 aa覺laman覺n g羹n羹m羹zdeki temsilcisidir. Diyanet, bu a癟覺klamay覺 yaparken, 羹lkemizin, ne yaz覺k ki, Alevilerin katledildii, diri diri yak覺ld覺覺 bir 羹lke olduunu riyakarca yok say覺yor. Din ad覺na, “cihad” ad覺na ger癟ekletirilen katliamlar覺 yok say覺yor.
D繹rt y覺l 繹nce Diyanet 襤leri Bakan Yard覺mc覺s覺 Necati Tayyar Ta’覺n, “Cemevi c羹mb羹 yeri” dediini de unutmu g繹z羹k羹yor. Almanya’ya 繹z羹r dile diyen Diyanet, bu s繹zler i癟in 繹z羹r diledi mi? Hay覺r!
Almanya devlet televizyonunda Alevilere yap覺lan aa覺lama, kayna覺n覺, S羹nnilik taraf覺ndan y羹zy覺llard覺r yap覺lan demagojilerden alm覺t覺r. Bu nedenle, Diyanet 繹z羹r isteyemez, o da 繹z羹r dilemesi gerekenlerin i癟indedir.

Alevi, S羹nni, her inan癟tan halk覺m覺z! Emperyalizmin inan癟lar覺m覺za, k羹lt羹r羹m羹ze, deerlerimize y繹nelik sald覺r覺lar覺 kar覺s覺nda, sesimizi y羹kseltelim. En bata Alevi halk覺m覺z tepkisini g繹sterirken, S羹nni ve dier inan癟lardan halk覺m覺z da sessiz kalmamal覺. Sesimizi, Alevi, S羹nni B襤RL襤KTE y羹kseltelim ki, emperyalistlerin halklar覺 birbirine d羹羹rme, b繹l羹p par癟alama oyununu bozal覺m. Sesimizi B襤RL襤KTE y羹kseltelim ki, halklar覺 aa覺lamaya c羹ret edenler, halklar覺n 繹fkesiyle kar覺 kar覺ya kalacaklar覺n覺 g繹rs羹nler!

Haklar ve zg羹rl羹kler Cephesi
2007.12.29
Bu yaz覺 2663 kez okundu
Geri D繹n